Saproco Led Paneel Neutraal Wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 1 Reactie»

saproco_panel_ww1Saproco presenteert een lichtgewicht ledpaneel. Het wordt nauwelijks warm en geeft veel licht; ook nog in het gebied tussen 80 en 90 graden kantelhoek. De versie met een neutraalwit licht is getest en wordt behandeld in dit artikel.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4423 K neutraalwit
Lichtsterkte Iv 461 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 82 deg Deze lamp is spiegelsymmetrisch over C0-C180 en C90-C270. Voor beide vlakken geldt deze stralingshoek.
Vermogen P 13.6 W
Power Factor 0.94 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 897 lm
Efficiëntie 66 lm/W
CRI_Ra 59 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3699 en y=0.3940
Fitting 230V Dit paneel wordt direct aan de 230 V netspanning gesloten.
PAR-waarde 3.4 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.5 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 617 x 145 x 28 mm Buitenafmetingen van het paneel.
L x B afmetingen lichtruimte 460 x 115 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de melkwitte plaat aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor paneel
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C. De lamp wordt slechts ongeveer 10 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn er geen noemenswaardige variaties in lampparameters.

Spanningsafhankelijkheid: geen afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

saproco_panel_ww_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

saproco_panel_ww_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (dwarsrichting) en het C90-C270 (lengterichting) geven hetzelfde resultaat. Dit komt onder andere vanwege de melkwitte plaat die het licht in alle kanten evenveel verspreidt.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

saproco_panel_ww_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

saproco_panel_ww_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 82º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 897 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 897 lm, en een opgenomen vermogen van 13.6 Watt, levert een efficiëntie van 66 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.94 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 63 mA
Vermogen P 13.6 W
Schijnbaar vermogen S 14.4 VA
PF 0.94

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

saproco_panel_ww_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

De stroom heeft een vorm die erg goed lijkt op een sinus. De fase van de stroom loopt een beetje achter op die van de spanning. De PF is heel goed: 0.94.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

saproco_panel_ww_powerspectrumi_percent

De kwadraadtermen in het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege een paar kleine afwijkingen in de sinusvorm van de stroom zijn een paar kleine harmonischen aanwezig.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 10 %.

Temperatuurmetingen lamp

saproco_panel_ww_closeup_ir

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) Er is gebruik gemaakt van masking tape, met een emissiviteit van 0.95. De masking tape is bijna niet te zien, wat wil zeggen dat de rest van het paneel dezelfde emissiviteit heeft.

De gemeten temperaturen zijn laag.

saproco_panel_nw_halfpaneel_irsaproco_panel_ww_halfpanel_ir

Temperatuursplaatjes van de uiteinden van het paneel na opwarmen

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.50 m
IFOVgeometric 1.9 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) Al eerder was vastgesteld dat de emissiviteit 0.95 is voor de laklagen van het paneel.

Hierbij het paneel in gemonteerde toestand voor de meting. Een kant is iets warmer dan de andere kant. Wellicht dat daar de voedingsunit zit. Toch zijn de verschillen erg klein en wordt de lamp nauwelijks warm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

saproco_panel_ww_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4425 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

saproco_panel_ww_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de verlichtingssterkte veel lager geworden (< 5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 82 graden (dus 41 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt dat in dit gebied de kleurtemperatuur ruim binnen de 1 % variatie blijft.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

saproco_panel_ww_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

Het PAR getal voor het licht van deze lamp komt uit op 3.4 μMol/s/m2.

Deze waarde geldt op 1 m afstand van de lamp en tevens geldt deze waarde voor ruwweg het gebied (op 1 m afstand) binnen de stalingshoek. De stralingshoek is groot, evenals de totale lichtstroom. Uiteindelijk is het PAR getal laag vanwege het grote aanstraaloppervlak.

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 61 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

saproco_panel_ww_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.5.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

saproco_panel_ww_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt verwijderd van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3699 en y=0.3940.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

saproco_panel_ww_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 60 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 60 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.011, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is hoger dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening niet nauwkeurig is en er niet van mag worden uitgegaan (het licht is niet voldoende dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

saproco_panel_ww_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

saproco_panel_ww_startupeffect

saproco_panel_ww_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten. Gedurende de opwarming is er geen noemenswaardige invloed op de lampparameters. Ze variëren een heel klein beetje agv de omgevingstemperatuurvariaties. Het is zichtbaar in deze grafieken omdat de schaal zo ingezoomed is.

1 antwoord op “Saproco Led Paneel Neutraal Wit”

Geachte,
Ik ben op zoek naar een lichtpaneel voor onder een hangende keukenkast te hangen (40 diep x 120). Kleur wit.
Heeft u dit in uw assortiment ? Wat zijn de afmetingen, aansluitingmogelijkheden (stekker,…), kostprijs naar Belgie.
groeten
philippe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *