LEDITLIGHT – CREE 3x2Watt 2800K – CRI 83

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 6 Reacties»

lil_3x2w_gu10_2600kLed It Light presenteert een led lamp in spotvorm, met een GU10 aansluiting.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2791 K warmwit
Lichtsterkte Iv 567 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 29 deg
Vermogen P 5.0 W
Power Factor 0.51 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 188 lm
Efficiëntie 37 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4533 en y=0.4099
Fitting GU10
PAR-waarde 5.6 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.37 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 54 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Hoogte is exclusief de pinnen.
D afmetingen lichtruimte 40 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de dimatere van de circel aan de voorkant die de drie leds omvat. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 45 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 15 % en het opgenomen vermogen neemt af met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenwaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 40 mm = 200 mm. Dus het berekende E (lux) resultaat op 0.25 m is bij het meten ervan correct, omdat het meetpunt zich in het verre veld bevindt.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_3x2w_gu10_2600k_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 29º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 188 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 188 lm, en een opgenomen vermogen van 5.0 Watt, levert een efficiëntie van 37 lm/Watt.

Met de powerfactor van 0.51 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 43 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 5.0 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 9.8 VA
PF 0.51

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

De stroom heeft een vorm die niet lijkt op een sinus, maar laat stroompieken zien waarbij een condensator in het circuit van de spannings/stroomregelaar ogeladen wordt.  De fase loopt iets achter op die van de spanning. Uiteindelijk resulteert een lage PF van ongeveer 0.5.

Wanneer het powerspectrum van de stroom bepaald wordt, dan is het aantal hogere harmonischen zichtbaar.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_powerspectrumi_percent

De kwadraadtermen in het stroom vermogensspectrum, met logaritmische schaal (in % van de grootste harmonische).

Vanwege de stijle hellingen in de stroomvorm, zijn er heel veel hogere harmonischen aanwezig is de stroom.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 170 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0178

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het metaal is met ruim 68 graden erg warm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2800 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 52.5 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 29 graden (dus 14.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 0.5%.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 5.6 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.8 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4533 en y=0.4099.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0004, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is genoeg dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 0.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_startupeffect

lil_3x2w_gu10_2600k_rpt_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 15 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

6 reacties op “LEDITLIGHT – CREE 3x2Watt 2800K – CRI 83”

Naar aanleiding van een gesprek met een firma die ook dit fabrikaat levert heb ik de 3x1W versie als proef meegekregen om thuis eens te proberen. De pasvorm vond ik niet optimaal, zeker niet in vergelijking met de MasterLED van Philips (maar die kost ook het dubbele). Na meting bleek de lichtbron 24 mA op te nemen, wat dus ongeveer overeenkomt met jullie bevindingen.

Een paar maanden geleden heb ik bij LED it LIGHT 3 Led lampen aangekocht ter vervanging van mijn 50 W halogeenspots in het badkamermeubel.
> Het gaat hier over het item CREE LED GU10, Power 3 x 2W, Color temp 2700 Kelvin, Volt 85- 260V AC, Angle 50 Degrees. Deze gegevens staan op de verpakking maar uit uw test blijkt nu dat de stralingshoek heel wat minder is dan de vermelde 50 graden op de verpakking. Gelieve mij te verbeteren indien ik verkeerd ben.
> Zelf heb ik deze spots in het meubel geplaatst en inderdaad de stralingshoek is heel wat minder dan mijn vorige halogeenspots.
> Is het zo dat de fabrikant verkeerde informatie vermeld ?
> > De afstand van de lamp tot de lavabo is 1 m

Op jullie website staat ook dat deze LED lamp een 35-50 W halogeen vervangt. Hoe kan je nu met een 6W Power Led lamp terzelvertijd 2 vermogens in halogeenlampen gaan vervangen ? Ofwel is het gelijkwaardig aan een 35 W ofwel is het gelijkwaardig aan een 50 W.
Als particulier is het belangrijk te weten welke lichtintensiteit hij kan behalen wanneer hij zijn halogeen vervangt door een Power Led lamp.Het is toch de bedoeling om een evenwaardige en energie efficientere vervanger te gebruiken. Mijn ervaring in de praktijk leert mij dat jullie bovenvermelde Power Led lamp zeker niet de halogeen van 50 W kan vervangen.Zou ik dan ook mogen vragen om jullie informatie aan te passen aub.

Aangezien het geen 50 Watt vervanger is zouden jullie er misschien goed aan doen om jullie informatie op de website naar de klanten toe aan te passen ipv te zeggen dat het een 35 – 50 watt vervanger is.
Laat ons eerlijk zijn en zeggen dat het een volwaardige 35 Watt vervanger is maar zeker geen 50.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *