LEDITLIGHT – DIMBARE Par38 spot – 9x2Watt – PowerFactor 0.99

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lil_9x3w_par38_e27Led It Light presenteert een forse led lamp in spotvorm, met een hoop licht en opgenomen vermogen. Deze lamp geeft een warmwit licht en is dimbaar, zowel met de meegeleverde dimmer als met de Elimpo dimmer in OliNo bezit.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2782 K warmwit
Lichtsterkte Iv 1634 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 28 deg
Vermogen P 13.0 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.99 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 555 lm
Efficiëntie 43 lm/W
EU-label klassificatie B De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4553 en y=0.4124
Fitting E27
PAR-waarde 16 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 120 x 120 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D afmetingen lichtruimte 78 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte rondom de leds aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-26 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 26 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 8 % en het opgenomen vermogen neemt af met ≈6 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenwaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.
Deze lamp is ook doorgemeten op dimbaarheid op twee verschillende dimmers en blijkt dimbaar.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_9x3w_par38_e27_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 78 mm = 390 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_9x3w_par38_e27_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_9x3w_par38_e27_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_9x3w_par38_e27_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 28º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 555 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 555 lm, en een opgenomen vermogen van 13.0 Watt, levert een efficiëntie van 43 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.99 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.1 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 57 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 13.0 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 13.1 VA
PF 0.99

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_9x3w_par38_e27_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stoom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_9x3w_par38_e27_harmonics1

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp zijn er niet voor ledlampen met een vermogen van <= 25 W. Verde is de lamp dimbaar en dus dient in 5 verschillende dimstanden gemeten te worden. Zie hiervoor de sectie over dimmen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 5 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0262

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, overview.

De schilderstape is goed zichtbaar, wat wil zeggen dat het metaal vand e lamp niet zo’n hoge emissie heeft dan de tape. Dit was te verwachten en daarom zijn de resultaten van de dunne tape beter te vertrouwen.

ir_0261

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, bodem van de lamp.

ir_0263

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, bovenkant tussen de leds.

ir_0264

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, tussen de koelvinnen.

De ruimte tussen de koelvinnen is veel dieper dan de breedte. Daarom is een temperatuursmeting tussen de koelvinnen met een ingestelde emmissiviteit van 0.95 redelijk betrouwbaar. Het materiaal heeft wel een kleinere emissiviteit, echter tussen twee koelvinnen mag als vuistregel een hoge emissiviteit aangenomen worden wanneer de breedte 1/5 of kleiner is dan de diepte ervan.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m (close-ups)
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het metaal is met ongeveer 50 graden warm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_9x3w_par38_e27_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2775 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_9x3w_par38_e27_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 28 graden (dus 14 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is <1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_9x3w_par38_e27_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 16.0 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 5.4 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_9x3w_par38_e27_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_9x3w_par38_e27_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt zeer dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4553 en y=0.4124.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_9x3w_par38_e27_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 82 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0011, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is voldoende dichtbij het pad van wit licht in de kleurruimte om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_9x3w_par38_e27_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_9x3w_par38_e27_startupeffect

lil_9x3w_par38_e27_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 35 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 8 % en het opgenomen vermogen met 6 %.

Dimbaarheid

Deze lamp is getest op dimbaarheid. Op de OliNo site wordt uitgelegd wat allemaal gemeten wordt.
Als eerste is de meting met de Elimpo dimmer gedaan.

Het initiële verlies door het inbregen van een dimmer, en deze op geen dimmen te zetten, is bepaald en komt neer op 15 %.

lil_9x3w_par38_e27_to_less_intensity_elimpo_10positions

Lampparameters afhankelijk van de dimstand, gemeten met de Elimpo dimmer.

De verlichtingssterkte  is over een ruim gebied instelbaar (van 0 % – 100 % mechanische positie). Verder is de verlichtingssterkte goed te variëren (van 100 % tot 5 %).

Het opgenomen vermogen neemt ook af, en uiteindelijk minder snel dan de lichthoeveelheid, waardoor het rendement iets zakt.

De powerfactor neemt langzaam wat af.

Als tweede is een dim-test gedaan met de LedItLight meegeleverde dimmer.

lil_lowpowerhalogendimmer

De lamp bleek goed dimbaar met een dimmer van laag vermogen (verkrijgbaar bij LedItLight zelf). Deze dimmer wordt in serie geplaatst met de lamp. Achterop de dimmer zit nog een regelaar waarmee het minimale en maximale niveau geregeld kan worden. Door een bepaalde kant op te draaien worden beide nieau’s verlegt naar een hogere danwel lagere waarde (vast).

Deze dimmer is gebruikt op 8 verschillende standen, van 100 % (geen dimmen, stand 4) tot 12.5 % (minimaal dimmen, stand 1) en het effect op verschillende interessante lampparemeters is bepaald.

dimming_to_less_intensity_lil_dimmer

Een set van lampparameterwaardes afhankelijk van de diminstelling

De lamp is goed dimbaar, er is een mooi bereik waarover de lamp gedimd kan worden (tussen 100 en ongeveer 40 % dimstand).

De verlichtingssterkte neemt dan af tot 0 % van de maximale waarde, en het opgenomen vermogen neemt dan af tot 15 % van de initiële waarde.

De kleurtemperatuur blijft redelijk constant.

De powerfactor begint bij geen dimmen (maar wel de dimmer aangesloten) op 0.8. Dit is lager dan de powerfactor zonder dimmer. Verder neemt de powerfactor af bij verder dimmen af tot 0.3-0.4.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *