LEDITLIGHT – SMD LED Spot – koud-wit 4 Watt

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 8 Reacties»

lil_gu10smd3w6000kLed It Light presenteert een led lamp in spotvorm, met een GU10 aansluiting.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 7116 K koudwit
Lichtsterkte Iv 71 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 119 deg
Vermogen P 3.6 W
Power Factor 0.52 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 218 lm
Efficiëntie 61 lm/W
CRI_Ra 77 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3046 en y=0.3156
Fitting GU10
PAR-waarde 0.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 48 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter). Hoogste is exclusief de pinnen.
D afmetingen lichtruimte 45 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de plaat waarom de leds gemonteerd zitten aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 22-24.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 23 graden warmer (basis) en 40 graden warmer (leds voorkant) dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 10 % en het opgenomen vermogen neemt af met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenwaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_gu10smd3w6000k_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 45 mm = 225 mm. Dus het berekende E (lux) resultaat op 0.25 m is bij het meten ervan correct, omdat het meetpunt zich in het verre veld bevindt.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_gu10smd3w6000k_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_gu10smd3w6000k_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_gu10smd3w6000k_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 119º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 218 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 218 lm, en een opgenomen vermogen van 3.6 Watt, levert een efficiëntie van 61 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.52 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 30 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 3.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 6.9 VA
PF 0.52

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_gu10smd3w6000k_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stoom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_gu10smd3w6000k_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp kennen geen limieten vanuit de IEC norm.

Tevens is de spanning gebruikt op de lamp geverifieerd tegen de eisen van de IEC norm.

lil_gu10smd3w6000k_harmonics_voltage

De eisen mbt harmonische inhoud voor de gebruikte spanning over de testlamp.

De spanning heeft (iets) meer harmonische inhoud dan toegestaan door de norm. Deze extra harmonische inhoud beïnvloedt de waardes voor de stroom, echter de stroom kent geen limieten voor harmonische inhoud.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 153 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir000069

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Fluke Ti25
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van de basis is met ruim 45 graden redelijk warm. De voorkant wordt nog iets warmer, nl in de buurt van de 62 graden. Dit komt omdat direct op de leds gemeten wordt. Dit lijkt voor leds geen hoge temperatuur.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_gu10smd3w6000k_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 7125 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_gu10smd3w6000k_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 82.5 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 119 graden (dus 59.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 8%.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_gu10smd3w6000k_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 2.1 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 67 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_gu10smd3w6000k_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_gu10smd3w6000k_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3046 en y=0.3156.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_gu10smd3w6000k_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 77 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 77 is ietsje lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0026, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Deze waarde is lager dan 0.0054 en daarmee zeggende dat de CRI berekening nauwkeurig is en er van mag worden uitgegaan (het licht is genoeg dichtbij het pad van de zwarte straler om op wit te lijken).

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_gu10smd3w6000k_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning boven de 230 V komt.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 0.2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_gu10smd3w6000k_startupeffect

lil_gu10smd3w6000k_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 20 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 10 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

8 reacties op “LEDITLIGHT – SMD LED Spot – koud-wit 4 Watt”

Afgaande op de foto van de lamp kun je de soldeer aansluitingen van de led’s zo aanraken.
Ook bij andere lampen lampen op deze website is dat soms het geval.
Is er iets bekend over de galvanische scheiding tussen led’s en netspanning i.v.m. veiligheid

Klopt, deze spot is niet geschikt voor in de badkamer.
De leds zelf werken op 3,3 volt. Aanraken van een soldering vormt dus geen enkel gevaar.

Hier heb ik er 4 van in gebruik en ze geven een mooi warm licht onder een grote hoek.
Koud-wit? zo komt het bij mij niet over.

@Dick Er is wel degelijk gezorgd voor een galvanische scheiding daar een trafo wordt gebruikt om de netspanning te verlagen

Ik ben langzaam aan begonnen met het vervangen van halogeen spotjes naar dit soort Led lampjes (nu echter nog 1W maar dat zullen wellicht toch powerleds gaan worden). Uiteraard heb ik een paar Led lampjes als deze vanuit de Gamma bouwmarkt er tussen zitten. Wat mij meteen opviel bij deze lampjes is dat als de stroomschakelaar uitstaat dat ik s´nachts de ledlampjes toch continue heel zwak zie branden. Is dit lekstroom, zo ja komt dit dan alsnog boven op de energie rekening?… en verkort dit teven de levensduur van de lampjes?… Ik kan hier heel weinig over terugvinden op het internet. En om nou alle lichtschakelaars te voorzien van weerstanden tegen lekstroom (als dit het is) lijkt met toch niet wenselijk?… Bijvoorbaat dank voor uw feedback.

mvdsteen: Je hebt helemaal gelijk! af en toe zie ik door de vele spots het Ledlight niet meer, maar het zijn werelddingen!

@ Marcus:
Ook hier is dat het geval met 1 watt en 2 watt Ledlampjes ze blijven als ze uitgeschakeld zijn voor ongeveer 2% lichtgeven en dit is inderdaad lekstroom deze kleintjes hebben kennelijk maar weinig power nodig om tot leven te komen,en voor alle duidelijkheid we hebben het hier over lampjes met E14 en E27 fitting.
Welke gevolgen dit heeft voor de energierekening is mij ook niet bekend.
Maar waar hebben we het over: Peanuts?

Groet George.

@ Marcus,
Die ledlampjes hebben waarschijnlijk aan een kant nog een spanning staan en aan de andere kant staat de schahelaar die open staat. Dus de stroom kan er niet lopen. Echter als er een capacitieve koppeling mogelijk is, met bijvoorbeeld iets in de omgeving dat verbinding met de aarde maakt, dan kan er TOCH een stroompje lopen en daarmee de leds aanmaken. Maar dan hebben we het werkelijk over een erg klein stroompje, wat al genoeg is om de leds te branden. Je betaalt dit wel, echter zoals George zegt is het zo weinig (peanuts).
Verder houd er maar eens je hand in de nabijheid. Wellicht dat die leds nog wat feller gaan branden. Jijzelf bent dan de capacitieve koppeling naar de aarde toe en dus loopt die stroom ook door jou. Die, zoals gezegd, is zo klein dat je dat niet merkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *