Greentubes SL12/6500

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Spaarlampen Geen reacties»

greentubes_silverlineGreenTubes presenteert een 120 cm lange TL buis. Het is een dunne fluorescente buis in een transparante plastic buitenbuis als behuizing. En aan de achterkant van deze fluoriserende buis zit een reflector met een witte kleur. Aan de achterkant-binnenkant van deze transparante buitenbuis zit het koellichaam. Het koellichaam zit dus in de transparante buitenbuis.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6629 K koudwit
Lichtsterkte Iv 473 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 181 deg 181º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 107º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P 25.2 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.93 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 2036 lm
Efficiëntie 81 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3080 en y=0.3436
Fitting TL Deze energie besparende retrofit TL lamp obv T5 wordt direct op de 230 V aangesloten. Zo is deze ook getest.
PAR-waarde 4.3 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x L buitenafmetingen 32 x 1196 mm Buitenafmetingen van de lamp, van de buitenbuis (D = diameter). Lengte is exclusief de pinnen. De buitenbuis is van plastic.
L x B x H afmetingen lichtruimte 1107 x 30 x 7 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de doorsnede van het midden van de buitenbuis en de hoogte van de halve T5 buis die in het midden van de buitenbuis zit. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25 deg C. De lamp wordt gemiddeld ongeveer 16 graden warmer dan omgevingstemperatuur. Het warmste punt van de lamp wordt 25 graden warmer.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe tot 230 % van de beginwaarde.

Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

greentubes_silverline_120cm_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1107 mm ≈ 5500 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: het beschenen gebied (ø 50%) in het C0-C180 vlak is niet relevant, omdat hier de stralingshoek >= 180º is.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

greentubes_silverline_120cm_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) straalt veel uit naar de zijkanten. Het C90-C270 vlak doet dat veel minder, omdat daar de eindstukken van de TL zitten die het licht tegenhouden.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

greentubes_silverline_120cm_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

greentubes_silverline_120cm_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 181º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 107º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2036 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2036 lm, en een opgenomen vermogen van 25.2 Watt, levert een efficiëntie van 81 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 118 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 25.2 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 27.1 VA
PF 0.93

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

greentubes_silverline_120cm_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

greentubes_silverline_120cm_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens boven de 25 W gelden er limieten voor de harmonischen. Enkele limieten worden overschreden. Echter verder zal blijken dat de spanning die gebruikt is niet voldoet aan de normeisen. Vandaar dat deze informatie als indicatie gezien moet worden.

Tevens is de spanning gebruikt op de lamp geverifieerd tegen de eisen van de IEC norm.

greentubes_silverline_120cm_harmonics_voltage

De eisen mbt harmonische inhoud voor de gebruikte spanning over de testlamp.

De spanning heeft (iets) meer harmonische inhoud dan toegestaan door de norm. Deze extra harmonische inhoud beïnvloedt de waardes voor de stroom. Daarom moet de harmonische inhoud van de stroom als indicatie gezien worden.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 33 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0285

Temperatuursplaatje van de lamp na opwarmen, uiteinde.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir B-CAM Western S
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van de buis is handwarm. Er schijn een warm punt te zitten dichtbij de buiseinden.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

greentubes_silverline_120cm_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6625 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

greentubes_silverline_120cm_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden voor het C90-C270 vlak, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven. Voor het C0-C180 vlak wat een stralingshoek >= 180º heeft is tot 90º gemeten.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 181 graden (dus 90.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is < 1 %.

Kijkende naar de C90-C270 stralingshoek van 107 graden (dus 53.5 graden), dat geldt hier dat de variatie in kleurtemperatuur ≈ 1 % is.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

greentubes_silverline_120cm_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 4.3 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 18.6 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

greentubes_silverline_120cm_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

greentubes_silverline_120cm_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op een afstand van het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3080 en y=0.3436.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

greentubes_silverline_120cm_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0074, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

greentubes_silverline_120cm_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren in een lineaire mate mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van 2 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

greentubes_silverline_120cm_startupeffect

greentubes_silverline_120cm_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 5 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte toe tot 230 % van de beginwaarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *