LEDITLIGHT – Dimbare 6Watt E27 led-lamp – warm-wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lil_5x1we27_dimmLed It Light presenteert een led lamp in de vorm van een peertje, met een mat glas. Deze lamp geeft een warmwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2789 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 94 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 99 deg 99º is de stralingshoek voor alle C-vlakken omdat de lamp een symmetrie heeft over de 1e as.
Vermogen P 6.3 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.70 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 277 lm
Efficiëntie 44 lm/W
CRI_Ra 81 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4528 en y=0.4088
Fitting E27
PAR-waarde 0.9 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 60 x 113 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 60 x 32 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en de hoogte van de matte kap. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-25.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 40 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 5 % en het opgenomen vermogen neemt af met 2 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Deze lamp is ook doorgemeten op dimbaarheid op de door LedItLight geleverde dimmer en blijkt goed dimbaar.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_5x1we27_dimm_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 60 mm = 300 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_5x1we27_dimm_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_5x1we27_dimm_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_5x1we27_dimm_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 99º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 277 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 277 lm, en een opgenomen vermogen van 6.3 Watt, levert een efficiëntie van 44 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.70 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 39 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 6.3 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 9.0 VA
PF 0.70

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_5x1we27_dimm_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_5x1we27_dimm_harmonics1

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp kennen geen limieten vanuit de IEC norm.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 97 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0271

Temperatuursoverzichtsplaatje van de lamp, tape is gebruikt om van een bekende emissiviteit uit te kunnen gaan.

ir_0273

Close up foto van basis van de lamp.

ir_0274

Close up fot van top van de lamp.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24.5 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.15 m (close-ups)
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het warmste punt van de lamp is een ongeveer 65 graden.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_5x1we27_dimm_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2789 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_5x1we27_dimm_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 99 graden (dus 49.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totalelichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_5x1we27_dimm_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.9 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 2.7 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_5x1we27_dimm_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_5x1we27_dimm_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4528 en y=0.4088.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_5x1we27_dimm_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 81 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 81 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0001, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is, bij OliNo’s weten, nog geen norm die zegt hoever het licht van de lamp mag afliggen van het pad van de zwarte straler.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_5x1we27_dimm_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V. Deze variatie is niet lineair, echter de variatie is maar klein.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_5x1we27_dimm_startupeffect

lil_5x1we27_dimm_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 5 % en het opgenomen vermogen met 2 %.

Dimbaarheid

Deze lamp is getest op dimbaarheid. Op de OliNo site wordt uitgelegd wat allemaal gemeten wordt.

De dim-test is gedaan met de LedItLight meegeleverde dimmer.

lil_lowpowerhalogendimmer

De lamp bleek goed dimbaar met een dimmer van laag vermogen (verkrijgbaar bij LedItLight zelf). Deze dimmer wordt in serie geplaatst met de lamp. Achterop de dimmer zit nog een regelaar waarmee het minimale en maximale niveau geregeld kan worden. Door een bepaalde kant op te draaien worden beide nieau’s verlegt naar een hogere danwel lagere waarde (vast).

Deze dimmer is gebruikt op 8 verschillende standen, van 100 % (geen dimmen, stand 4) tot 12.5 % (minimaal dimmen, stand 1) en het effect op verschillende interessante lampparemeters is bepaald.

manual_dimmer_to_less_intensity

Een set van lampparameterwaardes afhankelijk van de diminstelling

De lamp is dimbaar, met een prima bereik waarover de verlichtingssterkte instelbaar is, van 0 % – 100 %. Het mechanische gebied waar de dimfunctie werkt loopt van 30 – 70 %.

Het opgenomen vermogen neemt iets minder snel af dan de verlichtingssterkte, waardoor de efficiëntie langzaamaan afneemt.

De kleurtemperatuur blijft nagenoeg constant.

De powerfactor begint bij geen dimmen (maar wel de dimmer aangesloten) op 0.7. Dit is gelijk aan de powerfactor zonder dimmer. Verder neemt de powerfactor af bij verder dimmen af tot 0.35.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *