LEDITLIGHT – SMD LED-TL – 120cm – koud wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lil_smdledtl120wwLed It Light presenteert een 120 cm lange TL buis. De buis heeft smd leds en geeft een koudwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6862 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 450 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 116 deg 116º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 114º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P 16.0 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.80 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 1332 lm
Efficiëntie 83 lm/W
CRI_Ra 77 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3066 en y=0.3264
Fitting TL Deze led-TL lamp wordt direct op de 230 V aangesloten. Zo is deze ook getest.
PAR-waarde 4.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.8 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x D buitenafmetingen 1200 x 26 mm Buitenafmetingen van de lamp, van de buitenbuis. Lengte is exclusief de pinnen.
L x B afmetingen lichtruimte 1175 x 20 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de doorsnede van de plaat waarop de leds zijn gemonteerd. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C. De lamp wordt gemiddeld ongeveer 21 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 5 % en het opgenomen vermogen af met 3 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_smdledtl120cw_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1175 mm ≈ 5800 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_smdledtl120cw_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) geeft nagenoeg hetzelfde diagram als het C90-C270.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_smdledtl120cw_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_smdledtl120cw_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 116º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 114º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1332 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1332 lm, en een opgenomen vermogen van 16.0 Watt, levert een efficiëntie van 83 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.80 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 87 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 16.0 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 19.9 VA
PF 0.80

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_smdledtl120cw_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_smdledtl120cw_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 66 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0210

Overzichtsplaatje, zoek de hotspots.

ir_0212

Het warmste punt op het metalen koelgedeelte, gemeten op een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van de buis is handwarm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_smdledtl120cw_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6850 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_smdledtl120cw_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 116 graden (dus 58 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 9 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_smdledtl120cw_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 4.2 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 12.4 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.8 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 66 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_smdledtl120cw_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_smdledtl120cw_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt redelijk dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3066 en y=0.3264.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_smdledtl120cw_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 77 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 77 is (iets) lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0018, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_smdledtl120cw_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_smdledtl120cw_startupeffect

lil_smdledtl120cw_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 5 % en het opgenomen vermogen met 3 %.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *