Lemnis Pharox III milkwhite glass – update

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 6 Reacties»

pharoxiii_end2009Lemnis Lighting presenteert de bekende Pharox III ledlamp waarvan er vele voor de Nationale Postcode Loterij zijn geprduceerd. Deze lamp is verbeterd en dit artikel geeft de gemiddelde status aan van eind 2009.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3051 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 55 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 204 deg 204º is de stralingshoek voor alle C-vlakken omdat de lamp een symmetrie heeft over de 1e as.
Vermogen P 5.9 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.52 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 405 lm
Efficiëntie 68 lm/W
CRI_Ra 87 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4374 en y=0.4116
Fitting E27
PAR-waarde 0.5 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 59 x 116 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 59 x 42 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en de hoogte van het witte glas. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-24.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 35 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en het opgenomen vermogen neemt af met 6 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Dimbaarheid: deze lamp is dimbaar, daar is niets aan veranderd sinds de eerste Pharox III meting.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lemnis_pharoxiii_end2009_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 59 mm ≈ 360 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: omdat de stralingshoek > 180 graden is, is niet te spreken van een lichtvlekafmeting van Ø50cm. De negatieve getallen zijn verder niets zeggend.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lemnis_pharoxiii_end2009_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lemnis_pharoxiii_end2009_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lemnis_pharoxiii_end2009_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 204º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 405 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 405 lm, en een opgenomen vermogen van 5.9 Watt, levert een efficiëntie van 68 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.52 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 50 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 5.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 11.5 VA
PF 0.52

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lemnis_pharoxiii_end2009_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lemnis_pharoxiii_end2009_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp kennen geen limieten vanuit de IEC norm.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 148 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0382

Temperatuursoverzichtsplaatje van de lamp, tape is gebruikt om van een bekende emissiviteit uit te kunnen gaan.

ir_0383

status lamp > 1 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 22 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 22 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.1 m (zoom)
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het warmste gebied van de lamp is een ongeveer 57 graden. Dit is op de basis van de lamp.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lemnis_pharoxiii_end2009_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3050 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lemnis_pharoxiii_end2009_091027_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 204 graden (dus 102 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor het gebied tot 90 graden kantelhoek is ongeveer 6 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lemnis_pharoxiii_end2009_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.5 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.5 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lemnis_pharoxiii_end2009_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lemnis_pharoxiii_end2009_091027_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4374 en y=0.4116.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lemnis_pharoxiii_end2009_091027_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 87 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 87 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0029, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is, bij OliNo’s weten, nog geen norm die zegt hoever het licht van de lamp mag afliggen van het pad van de zwarte straler.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lemnis_pharoxiii_end2009_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie de grafieken.

lemnis_pharoxiii_end2009_startupeffect_

lemnis_pharoxiii_end2009_startupeffect_end_

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 12 % en het opgenomen vermogen met 6 %.

6 reacties op “Lemnis Pharox III milkwhite glass – update”

Ik heb een vraag: In de Consumentengids van Februari 2010 staat een artikel over LED-lampen. Hier staat de LemnisPharox ook vermeld. In dat artikel beweert men dat de Pharox 275 Lumen levert, terwijl U 405 meet. Hoe verklaart u het verschil? Wie moet ik nu geloven?
Ook het rendement per Watt is volgens Consumentengids 53 en in uw rapport 68 Lumen/Watt. Een groot verschil.
In het algemeen is het artikel in Consumentengids niet erg positief over LED-lampen. Op uw website staan ook artikelen bij “Pers” die niet erg positief over LED-lampen zijn. Wat is de mening van de redactie van OLINO.org ?

Hoi Paul. Dat zijn drie vragen.
Het verschil in lumen: er is Pharox I, Pharox II en Pharox III. En
van de laatste zijn er in de loop van 2009 nog verbeteringen doorgevoerd. Dus het is maar de vraag welke door de Consumentenbond gemeten is. OliNo zet het er bij. Ik weet het niet van de consumentenbond. Verder is er ook verschil tussen de lampen van hetzelfde model. Deze Pharox III heeft OliNo vaak gemeten en dit artikel geeft een gemiddeld resultaat aan. Er zijn wel variaties in lichtopbrengst tussen lampen onderling.
Tweedevraag is het verschil tussen de efficenties. Ik lees dat cons-bond 53 lm/W heeft bij 275 lm. Dat betekent een vermogen P van iets meer dan 5 W. Zo laag hebik nog nooit een Pharox III gemeten. Dus ik verwacht dat de cons-bond geen Pharox III gemeten heeft, of het is een model geweest met een probleem.
Ten derde de pers. Niet alle reacties zijn positief. Mits goed beargumenteerd zijn ale reacties welkom. OliNo gelooft tot dusver wel inleds, gezien de meetresultaten.

Hoi Tom,
Ik zou het eerlijk gezegd niet meer weten want ik heb de lampen al een tijd niet meer (de versies 1 en 2). Ik heb je vraag doorgespeeld naar Lemnis. Ik kan niet garanderen dat er antwoord op komt.
Success, Marcel.

Tom, hierbij wat ik als antwoord kreeg:
Batchcode.
Bijvoorbeeld:
0934SZ betekent week 34 van 2009 productielocatie ShenZen.

Alle lampen met weeknummer >16 en alle lampen van de Nationale postcode loterij actie zijn van update type.
Ik verwacht dan weeknummer 16 van 2009.

Welk type is de Pharox die Oxxio nu gratis weg geeft?
Op de lamp staat alleen 4 watt, maar ziet er verder hetzelfde uit?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *