LEDITLIGHT – 40Watt LED Bouwlamp – koudwit – PF 0.93

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 3 Reacties»

50watt-koudwitte-bouwlampLed It Light presenteert een forse led bouwlamp. Deze lamp geeft een koudwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 7768 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 878 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 107 deg 107º is de stralingshoek voor het C90-C270 vlak (in lengterichting van de lamp) en 106º voor het C0-C180 vlak (loodrecht op lengterichting).
Vermogen P 37.7 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.93 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 2091 lm
Efficiëntie 55 lm/W
EU-label klassificatie B De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 79 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.2982 en y=0.3044
Fitting 230V Deze lamp heeft een eigen voeding en wordt direct aangesloten op het lichtnet.
PAR-waarde 8.6 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 285 x 235 x 170 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 220 x 170 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de reflector. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 27 graden warmer dan omgevingstemperatuur, dit is tussen de koelribben in. De basis van de lamp wordt 23 graden warmer.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 6 % en het opgenomen vermogen neemt af met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.
Aan het eind een extra foto.

vormfactor bouwlamp
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_50wkoudwittebouwlamp_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 220 mm = 1100 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_50wkoudwittebouwlamp_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op lengterichting) straalt iets minder breed dan het C90-C270 vlak. De stralingshoek is nagenoeg gelijk.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_50wkoudwittebouwlamp_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_50wkoudwittebouwlamp_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op ongeveer 107º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2091 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2091 lm, en een opgenomen vermogen van 37.7 Watt, levert een efficiëntie van 55 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 176 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 37.7 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 40.4 VA
PF 0.93

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_50wkoudwittebouwlamp_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_50wkoudwittebouwlamp_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp valt op 1 harmonische (net) te hoog uit. Echter deze meting is alleen te beschouwen als indicatie. Dit omdat de gebruikte spanning niet voldoet aan de harmonische eisen. Zou de spanning wel hebben voldaan dan is de kans groot dat deze lamp met zijn stroom wel voldoet aan de norm.

lil_50wkoudwittebouwlamp_harmonics_voltage

De harmonische inhoud van de gebruikte netspanning

De netspanning heeft juit op o.a. de 250 Hz een te hoge harmonische inhoud, wat het resultaat van de stroom beïnvloedt. Het is daarom niet te stellen dat de lamp niet aan de IEC norm voldoet. Het kan zijn dat deze er wel aan voldoet wanneer er de voldoende zuivere spanning wordt aangesloten. Deze kans is groot daar de netspanning juist op de frequentie waar de stroom uit de limieten loopt (250 Hz) een te hoge harmonische inhoud heeft.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 25 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0318

Temperatuursoverzichtsplaatje van de lamp, tape is gebruikt om van een bekende emissiviteit uit te kunnen gaan.

ir_0319

Temperatuursplaatje meet ingezoomed

ir_0323

Temperatuur tussen de koelvinnen

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.3 m (ingezoomed)
IFOVgeometric 1.1 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het warmste punt van de lamp is een ongeveer 51 graden. Dit is tussen de koelvinnen in. De basis van de lamp is iets minder warm, ongeveer 48 graden, wat neerkomt op 24 graden hoger dan omgevingstemperatuur.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_50wkoudwittebouwlamp_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 7750 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_50wkoudwittebouwlamp_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux).

Kijkende naar de stralingshoek van 107 graden (dus 53.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 15 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_50wkoudwittebouwlamp_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 8.6 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 20.6 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 67 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_50wkoudwittebouwlamp_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_50wkoudwittebouwlamp_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.2982 en y=0.3044.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_50wkoudwittebouwlamp_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 79 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 79 is (iets) lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0051, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is, bij OliNo’s weten, nog geen norm die zegt hoever het licht van de lamp mag afliggen van het pad van de zwarte straler.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_50wkoudwittebouwlamp_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_50wkoudwittebouwlamp_startupeffect

lil_50wkoudwittebouwlamp_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 60 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 6 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Close up

50watt-koudwitte-bouwlamp_closeup

Close up van de led

3 reacties op “LEDITLIGHT – 40Watt LED Bouwlamp – koudwit – PF 0.93”

Interessante ontwikkeling! Zo te zien is de 2000-lumengrens overschreden. Ik hoop dat dit soort lampen verder ontwikkeld gaat worden, zodat de LED-bouwlampen een serieus alternatief gaan worden voor de 300W en 500W halogeen-bouwlampen.

@ Wim V

Ze verkopen ook bouwlampen met 4 11 of 18 watt spaarlampen en een grote reflector erachter. Hier komt nog flink meer licht vanaf dan zo’n 500 watt bouwlamp. Wij hebben ze kocht bij de zweden welke ons huis hebben gebouwd 😉

Er zijn trouwens ook gasontladingslampen van een watt of 300 welke de nacht om kunnen zetten in dag ;).

een paar 18Watt spaarlampen geven nooit meer licht dan
een 500Watt bouwlamp. Een 500Watt bouwlamp geeft zoon
500×8 Lm/W = 4000 Lumen.

We hebben onlangs ook een 80Watt versie van deze lamp
introduceert met maarliefst 4000Lumen. Met een powerfactor
van slechts 0.95 en een levensduur van 50.000 branduur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *