LEDITLIGHT – smd Led Bulb E27 warm wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lil_smd_e27Led It Light presenteert een led lamp met 31 leds aan alle kanten, en daaromheen een transparante bol. Deze lamp geeft een warmwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3010 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 13 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Stralingshoek 303 deg 303º is de stralingshoek voor alle C-vlakken omdat de lamp een symmetrie heeft over de 1e as.
Vermogen P 4.9 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.53 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
Lichtstroom 264 lm
Efficiëntie 54 lm/W
CRI_Ra 64 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4390 en y=0.4097
Fitting E27
PAR-waarde 0.1 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 60 x 110 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 23 x 38 mm Diameter en hoogte van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en de hoogte van de plaatjes waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24-25 deg C. De lamp wordt  ongeveer 22 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 30 % en het opgenomen vermogen neemt af met 14 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is weinig lineaire variatie van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_smd_e27_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 38 mm ≈ 200 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: omdat de stralingshoek > 180 graden is, is niet te spreken van een lichtvlekafmeting van Ø50cm. De negatieve getallen zijn verder niets zeggend.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_smd_e27_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_smd_e27_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_smd_e27_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 303º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 264 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 264 lm, en een opgenomen vermogen van 4.9 Watt, levert een efficiëntie van 54 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.53 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 40 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 4.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 9.3 VA
PF 0.53

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lil_smd_e27_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_smd_e27_harmonics_

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp kennen geen limieten vanuit de IEC norm.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 149 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir000120

Temperatuursoverzichtsplaatje van de lamp, tape is gebruikt om van een bekende emissiviteit uit te kunnen gaan.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Fluke Ti25
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.3 m
IFOVgeometric 0.8 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp. Gezien is dat het stuk plakband dezelfde kleur heeft in de plaatjes als de rest van de basis van de lamp, waardoor de emissiviteit gelijk is en ongeveer uitkomt op 0.95.

De temperatuur van het warmste punt van de lamp is ongeveer 46 graden. Dit is op de basis van de lamp. Aanraken levert geen gevaar, daar de warmtecapaciteit laag is.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_smd_e27_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3000 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_smd_e27_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 303 graden (dus 151.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor het gebied tot 90 graden kantelhoek is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_smd_e27_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.1 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 2.2 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_smd_e27_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_smd_e27_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt heel dichtbij het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4390 en y=0.4097.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_smd_e27_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 64 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 64 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0019, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is, bij OliNo’s weten, nog geen norm die zegt hoever het licht van de lamp mag afliggen van het pad van de zwarte straler.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_smd_e27_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren weinig en op een lineaire manier mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 0.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_smd_e27_startupeffect

lil_smd_e27_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 30 % en het opgenomen vermogen met 14 %.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *