Lemnis – Pharox 300 Flame E27 ledlamp

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen 8 Reacties»

pharoxiii_end2009Lemnis Lighting presenteert een erg warmwitte variant van de bekende Pharox III ledlamp, namelijk de Pharox Flame. Deze geeft een heel warmwit licht. In dit artikel zijn drie lampen gemeten en de gemiddelde waardes worden gepresenteerd en de max en min variatie daarop die gezien is. Dit geeft extra informatie over de mogelijke variaties die onderlinge lampen met elkaar kunnen hebben.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2018 K Warmwit. Variatie +63 en -37 K over drie lampen.
Lichtsterkte Iv 49 Cd Gemeten recht onder de lamp. Variatie +1, -3.
Stralingshoek 195 deg 195º is de gemiddelde stralingshoek voor alle C-vlakken omdat de lamp een symmetrie heeft over de 1e as. Variatie +3, -3.
Vermogen P 5.3 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen. Variatie +0.1, -0.
Power Factor 0.53 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest. Variatie +0.03, -0.02.
Lichtstroom 349 lm Variatie +7, -8.
Efficiëntie 66 lm/W Variatie +0, -1.
CRI_Ra 91 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index. Variatie +1, -1.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.5269 en y=0.4169 Variaties van de drie lampen blijven binnen de 4 staps McAdams ellips.
Fitting E27
PAR-waarde 0.5 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak. Variatie +0, -0.1.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp. Variatie 0.
S/P ratio 0.9 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid). Variatie 0.
D x H buitenafmetingen 59 x 116 mm Buitenafmetingen van de lamp (D = diameter).
D x H afmetingen lichtruimte 59 x 42 mm Diameter van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter en de hoogte van het witte glas. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-24.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 29 graden warmer dan omgevingstemperatuur (variatie +1.5, -1 deg).

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 21 % en het opgenomen vermogen neemt af met 8 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is nauwelijks afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de voedingsspanning.

Dimbaarheid: deze lamp is dimbaar.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op. Dit is de eulumdat file van het gemiddelde van de drie getestte lampen.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op. Dit is de eulumdat file van het gemiddelde van de drie getestte lampen.

Overzichtstabel

pharoxflame_summary_avg

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 59 mm ≈ 360 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: omdat de stralingshoek > 180 graden is, is niet te spreken van een lichtvlekafmeting van Ø50cm. De negatieve/nul getallen zijn verder niets zeggend.

Noot III: Deze tabel geeft het gemiddelde aan van de drie lampen die zijn getest.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

pharoxflame_avg_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak en het C90-C270 geven hetzelfde resultaat daar er symmetrie is over de 1e as. Deze grafiek geeft het gemiddelde aan van de drie getestte lampen.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

pharoxflame_001_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp (van lamp 1 die getest is).

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

pharoxflame_001_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp (van lamp 1).

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 195º als gemiddelde voor de drie lampen.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 349 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 349 lm, en een opgenomen vermogen van 5.3 Watt, levert een efficiëntie van 66 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.53 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.6 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 43 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 5.3 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 10.0 VA
PF 0.53

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

pharoxflame_001_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp (plus voedingseenheid) nummer 1.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

pharoxflame_001_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De harmonischen van de stroom door de lamp kennen geen limieten vanuit de IEC norm.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 159 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir000158

ir000160

ir000163

Temperatuursoverzichtsplaatjes van lamp 1, 2 en 3, tape is gebruikt om van een bekende emissiviteit uit te kunnen gaan.

status lamp > 1 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 22 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 22 graden C
camera Fluke Ti25
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.3 m
IFOVgeometric 0.8 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een ruw diffuss oppervlak van het stuk plakband dat gebruikt is op de lamp.

De temperatuur van het warmste gebied van de lamp is een ongeveer 53 graden. Dit is op de basis van de lamp.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

pharoxflame_001_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp (nr 1). Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2018 K wat diep, diep warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

pharoxflame_001_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp (nr 1) afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden, daarna is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 195 graden (dus 97.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor het gebied tot 90 graden kantelhoek is ongeveer 7 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

pharoxflame_001_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.5 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.1 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

pharoxflame_001_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 0.9.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

summary_xy_3flames

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op het pad van de zwarte straler. Hier wordt op teruggekomen bij de CRI van deze lamp.

De gemiddelde kleurcoördinaten zijn x=0.5269 en y=0.4169. De kleurcoordinaten van de drie lampen vallen binnen de 4 steps MacAdams ellips.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

pharoxflame_001_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp (nr 1).

Deze waarde van 91 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler).

Deze waarde van 91 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0012, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is, bij OliNo’s weten, nog geen norm die zegt hoever het licht van de lamp mag afliggen van het pad van de zwarte straler.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

pharoxflame_001_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren nauwelijks mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.25 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie de grafieken.

pharoxflame_002_startupeffect

pharoxflame_002_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp (nr 2) en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 21 % en het opgenomen vermogen met 8 %.

Dimbaarheid

Deze lamp is getest op dimbaarheid. Op de OliNo site wordt uitgelegd wat allemaal gemeten wordt.
De meting is met de Elimpo dimmer gedaan.

Het initiële verlies door het inbregen van een dimmer, en deze op geen dimmen te zetten, is bepaald en komt neer op minder dan 1 %.

pharoxflame_003_to_less_intensity

Lampparameters (van lamp 3) afhankelijk van de dimstand, gemeten met de Elimpo dimmer.

De verlichtingssterkte  is over een ruim gebied instelbaar (van 40 % – 100 % mechanische positie). Verder is de verlichtingssterkte goed te variëren (van 100 % tot 0 %).

Het opgenomen vermogen neemt ook af, en uiteindelijk minder snel dan de lichthoeveelheid, waardoor het rendement zakt. Dit kan ook liggen aan de gebruikte dimmer.

De powerfactor start op een lager startpunt (bij geen dimmen lager dan wanneer er in het geheel geen dimmer was) neemt langzaam wat toe.

8 reacties op “Lemnis – Pharox 300 Flame E27 ledlamp”

Alles goed en wel, maar wat vind je nou van deze lamp? Is hij sfeervol, of is dit warmwitte licht eigenlijk te warm? Waarvoor zou je hem gebruiken? Alle meetgegevens zijn al objectief, en dat is prachtig. Maar ik snak naar een beetje beleving!

Ik vind hem persoonlijk te geel (diep warmwit). Maar dat is persoonlijk. Wel vind ik dat de lamp een prima efficientie heeft, dus diegene die de kleur aanstaat heeft er een goede aan. Tevens goed dimbaar.

Ik zou hem graag uit willen proberen maar zie hem nergens te koop staan. Het klinkt redelijk ideaal. De Led lampen tot nu toe hebben te weinig sfeer of zijn niet dimbaar. Via de Lemnis site kom je wel bij een Pharox flame van 5 watt maar deze is niet dimbaar. Van Lemnis zelf heb ik nog geen reactie teruggekregen.
Is bekend of deze reeds te koop is en zo ja, waar?

Alle metingen ten spijt, hebben mij niet geholpen om een lamp te kopen van welk merk,soort of type ook!
Een simpelere en op hoofdzaken vergelijkende lijst zou wenselijk zijn.
De bovengenoemde vergelijkingen zijn véél te quasi wetenschappelijk en té theoretisch met termen en metingen waar de gemiddelde lampie-koper niets aan heeft.

Ik heb nu een officiele reactie van Lemnis gekregen:
Op dit moment is de 5W dimbare ledlamp nog niet in de verkoop. We verwachten deze echter binnen enkele maanden te kunnen presenteren.

Dus nog even geduld!

Als reactie op de vraag “ik snak naar een beetje beleving”: 😉

– de kleur is erg sfeervol en warm, warmer dan een flame gloeilamp, maar toch behoorlijk kleur-neutraal: waar de kleur van een gewone gloeilamp overeen komt met een kaars-vlammetje, komt deze meer overeen met een knapperend haard-vuurtje! 🙂

– de sterkte klopt goed met wat geadverteerd wordt: overeenkomend met 40 W hangend, maar staand in bijvoorbeeld een schemerlamp zou ik zeggen zo’n 30 W.

Al met al de eerste sfeervolle LED-lamp die ik ben tegengekomen en ik hoop dan ook dat ze deze snel in andere wattages gaan maken: overeenkomend met 15W, 25W kaarsje, en echt 60W (hangend en staand)! Dan kunnen eindelijk alle gloeilampen in de huiskamer vervangen worden.

Voor meer neutrale omgevingen, zoals de keuken of badkamer, is deze te warm en dus hoop ik dat ze, voortbordurend op deze, ook gauw de neutrale gloeilamp-kleur weten te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *