Aanleg en ervaringen met balansventilatie

Geplaatst door Jerry Pieters in Energiebesparing 32 Reacties»

BalansventilatieBalansventilatie kan mits goed ontworpen en aangelegd tot 30% van de benodigde energie voor verwarming besparen. Helaas zijn er nogal wat valkuilen die de installatie niet eenvoudig maken.

Na mijn artikel over de installatie van onze warmtepomp ga ik in dit artikel in op het zelf aanleggen van balansventilatie. In mijn geval was de installatie redelijk eenvoudig omdat ik door een verbouwing op veel plaatsen leidingen eenvoudig weg kon werken.

Het belang van ventilatie

Ventilatie is een absolute noodzaak, Een persoon heeft ongeveer 25 kubieke meter verse lucht per uur nodig. Bron: Bouwbesluit 2003

Daarnaast bevind zich in een nieuw gebouwd huis minimaal 4000 liter vocht en stoot een gemiddeld gezin ongeveer 12 liter vocht per dag uit Bron: Voorkom vocht in huis

Naast vocht zijn er ook nog andere redenen die ventilatie noodzakelijk maken. Alle bouwmaterialen stoten radon gas uit. Jaarlijks sterven in Europa ongeveer 20000 mensen aan longkanker veroorzaakt door radongas. Bron: Radongas in woningen verhoogt kans longkanker bij rokers

Tenslotte bevinden zich in de lucht bacteriën en schimmels. Alleen door continue ventileren is de concentratie van deze schadelijke stoffen laag te houden.

Verschillende ventilatie systemen

In hoofdzaak worden er drie soorten van ventilatie onderscheiden. Dit zijn de natuurlijke ventilatie, natuurlijke toevoer met mechanische afvoer, gebalanceerde ventilatie en vraag gestuurde hybride ventilatie. Elk van deze systemen heeft haar eigen voor en nadelen, daarom beschrijf ik ze hieronder.

Natuurlijke ventilatie

Bij natuurlijke ventilatie wordt zowel de toevoer als de als de afvoer van ventilatielucht via ramen, ventilatieroosters en kanalen geregeld. Het voordeel hiervan is dat het systeem bekend is bij gebruikers, er geen elektriciteit voor ventilatoren nodig is en het systeem zelf weinig geluid produceert. Dit systeem heeft als belangrijkste nadeel dat de ventilatie kans geeft op tocht bij harde wind en bij windstilte nauwelijks nog ventileert.

Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer

Het systeem van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer van lucht wordt al sinds midden jaren ’70 toegepast in Nederland. Via luchtroosters en klepramen komt verse lucht naar binnen in de kamers en deze wordt weer afgezogen via ventielen op de badkamer, toilet(en) en de afzuigkap.

Voordelen hiervan zijn de eenvoud van het systeem terwijl de ventilatie toch goed beheersbaar is. Als de installatie goed ontworpen is zijn vooral de vocht- en geurafvoer uit keuken en sanitaire ruimten redelijk goed gegarandeerd.

Nadelen zijn dat de luchttoevoer afhankelijk is van de bewoners die roosters kunnen sluiten en de kans bestaat dat bepaalde ruimten te weinig worden geventileerd. Ook is er kans op tocht langs gevels, geluidshinder van de ventilator of geluid van buiten en er is elektriciteit nodig voor de ventilator motor

Gebalanceerde ventilatie (mechanische toe- en afvoer)

Een  gebalanceerde ventilatie bestaat uit een ventilatieunit, voorzien van twee ventilatoren, een warmteterugwinunit (WTW) en twee systemen van kanalen voor de aanvoer van verse lucht en de afvoer van vervuilde lucht. De WTW-unit is geïntegreerd in de ventilatie-eenheid opgenomen. Toevoer van de buitenlucht gebeurt door aanzuiging via een ventilator, via een kanalenstelsel naar de slaapkamers en de woonkamer. Deze lucht wordt voorverwarmd door de WTW-unit.

De afvoer van de ventilatielucht uit keuken, badkamer en toiletten gaat via een kanalenstelsel met behulp van de tweede ventilator. De hoeveelheid toe- en afvoerlucht wordt in een balans gehouden door het regelsysteem van de unit. Als een kanaal dus vervuilt raakt waardoor er dus minder lucht door heen kan zal de betreffende ventilator dus sneller gaan draaien om de balans te bewaren.

Voordelen zijn goede beheersbaarheid en regelbaarheid, comfortabel, energiebesparing door warmteterugwinning, geen geluid van buiten en door de standaard filters wordt aanvoer van mogelijk verontreinigde buitenlucht voorkomen. Je krijgt dus minder stof in huis en met een pollenfilter ook geen pollen. Daarbij komt nog dat op warme dagen lucht van buiten rechtstreeks aangezogen kan worden om zo te kunnen koelen.

Nadelen van dit systeem zijn de geluidproductie van kast en ventielen als het geheel niet zorgvuldig ontworpen wordt, extra ruimte beslag door grote kasten en dikke leidingen en de benodigde energie voor de ventilatoren

Vraaggestuurde hybride ventilatiesystemen

Voor de natuurlijke toevoer van ventilatielucht zijn speciale ventilatiesystemen ontwikkeld, die, afhankelijk van de omstandigheden, de capaciteit kunnen aanpassen. Deze systemen maken gebruik van natuurlijke toevoer en mechanische afzuiging, waarbij een regelunit per rooster zorgt voor een energiezuinige regeling. De regelunit wordt ingesteld op basis van luchtkwaliteit door inregeling van het gebruikerspatroon of door CO2-sensoren die de luchtkwaliteit meten.

Problemen met balansventilatie.

Het hele balansventilatie systeem is de afgelopen tijd behoorlijk in opspraak geraakt en naar mijn idee zeker niet altijd terecht. Heel veel klachten komen naar mijn idee door het slecht ontwerpen van systemen tegen absoluut minimale kosten waarbij de gebruikers nauwelijks uitleg over het systeem krijgt. Veel gehoorde klachten zijn:

 • “Het apparaat maakt herrie”
 • “Het tocht”
 • “Er komt veel geluid uit de roosters”
 • “De lucht in huis is muf”
 • Klachten als hoofdpijn en ademhaling klachten

Kijk je dieper naar de klachten dan zie je de volgende oorzaken:

 • Te kleine units, maximale capaciteit soms maar 300 M³
 • Te dunne leidingen of veel bochten waardoor lucht gaat fluiten in leidingen of er te weinig lucht aangevoerd kan worden
 • Slecht geplaatste ventielen waardoor tocht gaat ontstaan
 • Gebruikers die systemen uitschakelen omdat door bovenstaande oorzaken overlast ontstaat

Ontwerpen van balansventilatie

Ga je voor je zelf balans ventilatie ontwerpen dan zijn de eerder genoemde punten erg belangrijk om rekening mee te houden. Daarnaast zijn er de wettelijke eisen die via het bouwbesluit gesteld worden. Deze zijn beschikbaar via www.bouwbesluitonline.nl

Bedenk echter dat dit minimale eisen zijn. Meer mag altijd en de gezondheidsraad adviseert om per persoon in een ruimte 25 m³ verse lucht per uur aan te voeren. Het bouwbesluit gaat echter uit van het volgende:

Volgens het Bouwbesluit moet er lucht worden afgezogen in de keuken, badkamer en het toilet.

Lucht moet worden ingeblazen in de slaapkamers en de woonkamer. Het Bouwbesluit geeft ook aan hoeveel lucht er afgezogen of ingeblazen moet worden:

AFVOER

 • keuken: 75 m3/h (Voor een open keuken is de aanbeveling 150 m3/h)
 • badkamer: 50 m3/h
 • toilet: 25 m3/h

INBLAAS

 • slaapkamers: 3,24 m3/h per m2 vloeroppervlak met een minimum van 25 m3/h
 • woonkamer: 3,24 m3/h per m2 vloeroppervlak
 • Overige verblijfsruimten 3,24 m3/h per m2 vloeroppervlak

Voor slaapkamers ligt de hoeveelheid inblaaslucht meestal tussen de 25 en 50 m3/h Let er op dat voor twee personen in een slaapkamer 50 m3/h nodig is volgens de gezondheidsraad. Hier gaat het dus mis met het bouwbesluit wat vooral kijkt naar de oppervlakte van een kamer!

Voor een hele gemiddelde tussenwoning met open keuken wordt voor de totale ventilatie 225 m3/h aanbevolen voor zowel toevoer als afvoer.

Een kleine balansventilatie unit levert in de hoogstand meestal 225 m3/h. In de bedrijfstand (“laag” bij een twee-standen- en “midden” bij een drie-standenregeling) kan de ventilatie verminderd worden tot ca. 65% van de hoogstand ofwel 150 m3/h. Dit is gelijk aan de zogenaamde “nominale capaciteit” van het Bouwbesluit.

Als het balansventilatie systeem is uitgerust met een drie-standenregeling dan kan in de laagstand of spaarstand de ventilatie verminderd worden tot 35 à 40 % van de hoogstand (75 tot 100 m3/h).

Het probleem is vaak dat kleine systemen die in Nederland standaard gebruikt worden veel te klein zijn. Ze voldoen vaak wel aan de wettelijke eisen maar zijn voor een gezonde atmosfeer in huis te klein. Zelfs de grootste systemen op de markt halen in de hoogste stand maximaal 400 m3/h.

De juiste unit

Bepaal eerst de totaal benodigde capaciteit.

Met 3 slaapkamers en een kleine woonkamer met open keuken wordt dit dus al 225 m3/h. Heb je een groter huis met een woonkamer van 45 m² en vier slaapkamers dan is dit al 250 m3/h

Op Bouwbesluit Ventilatie: ventilatiebalansberekening staat een uitgebreide uitleg.

Let wel, dit is 24 uur per dag nodig dus in de middenstand van de ventilatie. Alleen de grootste systemen halen dit in de middenstand. Kies dus altijd het grootste systeem tenzij je met 2 personen in een klein appartement woont.

Kies ook een zo stil mogelijk systeem. Een kunststof kast is vaak stiller en iedere decibel minder is meegenomen. Maakt het systeem te veel geluid dan ben je al gauw geneigd het systeem te laag te zetten.

Leidingen,  bochten en ventielen

Het is belangrijk om de stroomsnelheid van de lucht in de leidingen zo laag mogelijk te houden. Aanbevelingen verschillen maar 2m/s bij nominaal gebruik wordt vaak aanbevolen. Dit betekent dus zo dik mogelijke leidingen. Ronde leidingen hebben de voorkeur, ze zijn wat stiller en makkelijker schoon te maken. Het beste is om 125 mm leidingen alleen te gebruiken naar een individueel ventiel, voor twee ventielen bij voorkeur 160mm leidingen en daarboven 210 mm.

Gebruik zo min mogelijk bochten, elke bocht levert weer wat extra luchtweerstand op en veroorzaakt geluid. Gebruik ook de juiste ventielen, afzuig ventielen zijn niet geschikt als inblaas ventiel.

De leidingen die naar buiten lopen moeten geïsoleerd zijn om condens te voorkomen. Voor het plaatsen van de aanzuig en afblaas punten gelden vanuit het bouwbesluit een aantal eisen. Zo moeten zij minimaal 3 meter van de erfscheiding geplaatst worden en moet er voldoende afstand tussen beide punten zijn. Op de Intergemeentelijke Wekgroep Bouwfysica (IWB) website staat een handige rekenhulp voor het berekenen van de Verdunningsfactor.

Gebruik tenslotte minimaal 1,5 meter flexibele luchtslang tussen de unit en de leidingen van en naar de woning om geluid te dempen.

flexibele-leidingen
Flexibele luchtleidingen om geluid te dempen

Ventielen plaatsen

Plaat ventielen zo ver mogelijk van een deur, in het plafond of anders minimaal 2 meter hoog om tocht te voorkomen. Let er ook op dat een deur minimaal 2 cm kier heeft om de luchtcirculatie van ruimten waar ingeblazen wordt naar de ruimten waar afgezogen wordt niet te hinderen.

plafond-rooster
Plafond rooster

Afzuig ventielen horen thuis in de keuken, toiletten en de badkamer. In de keuken kan dit ook een motorloze afzuigkap zijn.

muur-rooster
Ventiel in de muur. De luchtstroom gaat hier dus naar beneden

Onderhoud

Veel klachten over balansventilatie worden veroorzaakt door onvoldoende onderhoud. Filters moeten minimaal een keer per maand gereinigd worden en 1 a 2 keer per jaar vervangen worden.

Ter illustratie hieronder nieuwe filters na 1 week gebruik. Dit midden in de winter en aan een rustige weg.

filter-na-1-week
Een nieuw luchtfilter na 6 dagen gebruik

Het reinigen of vervangen van filters is meestal heel eenvoudig, kap er af en de filters er gewoon uittrekken. De filters kunnen met een stofzuiger worden schoongemaakt. Sommige filters kunnen ook worden gewassen.

filters-vervangen
Filters in een WTW systeem

Ventielen minimaal 2 x per jaar reinigen.

De rest van het systeem heeft minder onderhoud nodig, warmtewisselaar blok en ventilatoren 1 keer per jaar, leidingen 1 keer per vijf jaar.

Mijn ervaring

Nadat de balansventilatie aan is gegaan is de luchtvochtigheid een paar procent gedaald, Het huis was nooit echt vochtig maar vooral met het drogen van was valt op dat bij ons de ramen niet beslaan en bij de buren wel.

De lucht in huis is frisser geworden, op mijn kantoor kan ik een hele dag werken zonder dat ik hoofdpijn krijg. Voordat de ventilatie aan ging was dat wel anders.

De temperatuur in huis is vrijwel gelijk gebleven. Boven is het iets warmer geworden omdat we daar nu relatief warme lucht inblazen.

Het geluid van het systeem valt heel erg mee, de unit hangt beneden en op stand twee is deze in de slaapkamers boven nauwelijks te horen.

Wel hoor je bij het eerste inblaas rooster in de woonkamer wat omdat dit op maar twee meter van de kast zit. Overdag valt dit niet op en ook met de TV aan merk je dit eigenlijk niet maar in een stille kamer is dit wel hoorbaar. Het wachten is nog op een meting van het geluid.

De kast zelf maakt wel behoorlijk wat geluid, gelukkig hangt deze in een afgesloten kast en dan is het geluid nauwelijks nog hoorbaar.

Conclusie

Een zelf aangelegd systeem kan dus prima werken en heel stil zijn.

Als je zelf installeert ben je voor ongeveer 2200 euro klaar. Met de verwachte besparing van ongeveer 400 M³ gas per jaar verdien je dit dus bij de huidige lage gasprijs in 10 jaar terug. Met de prijzen van vorig jaar zou dit binnen acht jaar je geval zijn.

Jerry Pieters, mijn eigen website www.energiebewust.biz

Gerelateerde artikelen

32 reacties op “Aanleg en ervaringen met balansventilatie”

Goed dat je het belang van ventilatie nogmaals beschrijft! Vooral de aan- en afvoerdebieten worden zelfs bij nieuwbouwwoningen zelden gehaald: er wordt wel geplaatst, maar niet gemeten en ingeregeld.
Toch lijkt het mij een hele klus om een systeem van natuurlijke aanvoer/mechanische afvoer te ‘upgraden’ naar balansventilatie. Zou je meer (foto’s?) kunnen vertellen over die ombouw die je hebt doorgevoerd?

Overigens na 3-4 jaar wonen waren in mijn situatie de kanelen zeer schoon. Wel pleit ik voor periodieke controle & reinigen, al is het maar om ongewenste zaken voor te blijven.

Hallo Niels,

In mijn volgende artikel ga ik op de rest van de verbouwing in. Je ziet dan ook waarom het bij mij allemaal te doen was. In de bestaande woning heb ik alleen het plafond van de badkamer en de overloop met 20cm moeten verlagen.
Dit valt best mee, houten balken, en gipsplaat dus dat is goed te doen. De badkamer zit midden in het huis dus vandaar lopen de leidingen voor het inblazen naar de slaapkamers.Ook lopen hier de ledingen voor de afzuiging in de badkamer en het toilet boven. Op de overloop kon ik de afzuigleding van de begane grond oppakken en deze dus blijven gebruiken.
De unit hangt tegen een scheidingwand naar de woonkamer, een gaatje door de muur en ik had een inblaaspunt in de woonkamer.
Het aantal bochten kon zo heel beperkt blijven. Maximaal 3 stuks van 90 graden voor de verste kamer, vaak maar een of 2.
Op zich is het werk wat iedereen kan doen, met een ijzerzaag en een blikschaar kom je een heel eind.

Jerry

Goed stuk, in basis is alles behandeld.
Vooral de conclusie dat “alle” apparatuur te kort komt qua capaciteit in combinatie met het bouwbesluit en de dan optredende “problemen” (geluid, tocht enz).

Zelf hebben wij dit in 2008 deels voor onze woning gedaan en na eigen berekeningen kwam ik tot de conclusie dat er 2 units in het huis moeten (huis = 450M3) komen.
We hebben een berekeking door een bedrijf laten maken met eisen aan het geluid(sniveau) en ook hier kwam men uit op 2 units omdat anders de stroomsnelheid te hoog was (en dus het geluid) of de grotere unit (900M3) duurder was dan 2 kleine.
Wij hebben dus nergens last van totdat we de unit op max zetten, maar dan hebben we ook 2,5x het maximum vermogen wat noodzakelijk is, normaal staat hij hier op stand 1 (van 3).

Hoe houd je die buizen en slangen schoon?
Is het regelmatig vervangen of schoonmaken van echt filter echt voldoende?
En wat als dat te lang is vergeten?
Ik heb de indruk dat tgv slecht onderhoud de buizen naar de inblaas openingen smerig kunnen worden, waardoor je altijd smerige lucht inblaast.

Verder heb ik zelf het probleem dat teveel van mijn buren een houtkachel stoken, waardoor er buiten altijd een kankerverwekkende stank hangt. Een paar stoken hun houtkachel 24 uur per dag. Ik kan dat niet zomaar naar binnen zuigen.

Henk,
Schoonmaken van de kanalen is normaal gesproken slechts om de 5 jaar nodig. Er zijn speciale borstels waarmee je tot 6 meter in een kanaal kan schoonvegen.
Via de ventielen en de unit kan ik zo het volledige systeem schoonmaken.
Als de filters niet op tijd worden sschoongemaakt neemt als eerste de weerstand van de filter toe waardoor de ventilator harder gaat blazen en dus meer geluid maakt. Als het heel extreem is zou er stof door kunnen komen maar waarschijnlijk is dit niet.
De inblaasleidingen vervuilen overigens maar minimaal, de afzuig leidingen worden smeriger omdat de lucht uit de woning vuil blijft tot in de WTW unit.

Wat de houtkachel betreft:
Ook met een ventilatierooster en mechanische afzuiging trek je de vieze rooklucht zo naar binnen, je merkt het misschien wat minder omdat op windstille dagen als de rookoverlast het grootste is er bijna geen lucht door de roosters naar binnen komt. Het is in jouw geval dus belangrijk het aanzuigrooster op de plek te zetten waar de lucht het schoonste blijft. Verder zou je misschien wat kunnen doen met een koolstof filter, Deze kan ook de geur verwijderen

Jerry

Jerry,

Goed en duidelijk verhaal over balansventilatie. Wij zijn dagelijks bezig met het ontwerpen en installeren van de diverse ventilatiesystemen in woningen. Zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. Helaas worden veel systemen door een gebrek aan kennis en/of budget verkeerd of te krap ontworpen of geïnstalleerd.
Ik ben blij dat er ook mensen zijn die zich zo in het systeem verdiepen en dat dan ook nog delen met geïnteresseerden dat zij de kwaliteit van de ventilatie in woningen kunnen verbeteren.
Indien er toch nog vragen open blijven staan willen wij ze graag trachten te beantwoorden.
Arend-Jan

Een duidelijk en onderbouwd verhaal.
Waarom heeft u voor dit model gekozen? Er zijn veel aanbieders, maar deze zijn grotendeels onbekenden voor de consument. (Aldes, JE Stork Air, Itho, Orcon, Ubliflux ect.) Zijn er vergelijkings websites?

De investering bedraagt zo’n 2200 euro, waarbij er na 15-20?jaar weer een nieuwe unit ca1500 euro geplaatst moet worden. Wat kunt u zeggen over de terugverdientijd vanwege verminderd gas verbruik?

Beste kenners,

Vraag: ik zie diverse sites en tekeningen, waarbij er maar één aanvoer per verdieping wordt afgebeeld. Ik zou verwachten dat iedere slaapkamer afzonderlijk een aanvoer zou moeten hebben.
Wat is correct?
Ik kan me ook voorstellen dat door iedere slaapkamer aan te voeren, er teveel vertakkingen komen en daardoor inefficientie dreigt.

Tevens zie ik nergens dat de zolder (bij mij met een 4e slaapkamer van ruim 22 m2 behoorlijk ruim) geen ventilatie behoeft?? Daar staat vaak enkel de WTW installatie zelf geplaatst.

2e vraag: we hebben in ons huidige huis een houtkachel en willen dit in de nieuwe woning ook toepassen. Hoe werkt dat i.c.m. balansventilatie/WTW? Heb ik dan nog voldoende aanvoer lucht voor de kachel?

Bij voorbaat dank voor uw reacties!
Mvg, Daan.

Beste Jan en Daan,
Hierbij wat antwoorden op jullie vragen:
Allereerst mijn keuze voor de Orcon unit. Dit is een van de weinige modellen die 400 kubieke meter per uur kan verplaatsen. Zelf ken ik alleen de Brink renovent HR large die dit ook haalt. De Orcon is echter een van de stilste systemen die ik ken. De meeste fabrikanten gebruiken een stale kast en waardoor het syteem meer geluid gaat maken.
Een echte vergelijkingswebsite heb ik niet gevonden. Wel is er op de Belgische site http://www.ecobouwers.be veel discussie over deze systemen.
De terugverdientijd door verminderd gas gebruik is ongeveer 8 jaar. er is een site met een uitgebreid rekenmodel.
Dit is http://www.jive.nl/~tenkink/WTW/default.htm. hier heb ik zelf erg veel aan gehad.

Balans ventilatie met maar een aanvoer per etage kan niet voldoen aan het bouwbesluit. Hierin staat dat in elke verblijfsruimte voor tenminste 50% rechtstreekse aanvoer van verse lucht moet hebben. Dit verklaart ook waarom een zolder vaak geen ventilatie heeft; op de tekeneningen staat een zolder dan niet als een verblijfsruimte maar als onbenoemde ruimte en gelden hier dus geen eisen voor.
Te veel vertakkingen is geen probleem. wel moeten de leidingen voldoende diameter hebben om het geluid te beperken. Ik gebruik naar drie slaapkamers een hoofdleiding van 210 mm met aftakkingen van 125 mm. Op stand 2 met 225 kuub per uur aan capaciteit is het geheel dan vrijwel niet hoorbaar meer.
Dit is inclusief de continue aanvoer van koele verse lucht in de nacht.

Een houkachel gaat niet goed samen met balansventilatie.
Door de rechstreekse verbinding naar buiten gaat de ventilatiebalans verloren.
De aanvoer van verse lucht zal niet direct een probleem vormen maar de aanvoer ventilator zal sneller gaan draaien dan de afvoer ventilator en het systeem rendement zal lager worden.

Jerry

WTW fijn?

Rampenplan!!

De lucht in huis is wel muf, het maakt wel lawaai (de onze hangt boven naast de slaapkamers).

Het ergste is nog dat het apparaat vocht ontrekt aan de lucht. Afgelopen winter was de luchtvochtigheid in mijn huis tussen de 27 en 32%!

Dat hoort minimaal 50% te zijn.
Mijn zoontje heeft cara , wat wellicht veroorzaakt kan zijn door de WTW unit.

Het hele huiis staat inmiddels vol met lucht BEvochters, maar de WTW trekt alle vocht eruit.
Filters trek ik er kletsnat uit en er staat schimmel in na 1 maand.

Wat mijn besparing dus is met ruim 10 filters per jaar hoor ik graag.

Wat mij aangaat mag het ding zo snel mogelijk het huis uit en mogen er ventilatieroosters voor terugkomen.
Helaas is dat niet zo eenvoudig: WTW is geschakeld met de Cv ketel en alles omleggen en roosters aanleggen met nieuwe afzuiging zou bijna 4000 euro gaan kosten.
Fijne besparing zo’n WTW unit!

Peter,

Wat ik in mijn artikel aangeef is dat een goede werking van balansventilatie staat of valt met een goed ontwerp en installatie.
Helaas snappen veel bedrijven niet dat zij werken aan een installatie die energie moet besparen en comfort moet verhogen en leggen zo systemen aan die veel geluid produceren.

Ik heb zelf ook mijn hele leven cara maar vochtige lucht maakt dat juist erger, tijdens een wintersport vakantie in Oostenrijk ben ik op mijn best maar in een tent in de zomer in nederland heb ik extra medicijnen nodig.
Overigens is cara aangeboren maar kan wel worden verergerd door omstandigheden.
Met je verhaal dat de luchtvochtigheid minimala 50% hoort te zijn ben ik het niet eens.
De luchtvochtigheid in een huis volgt binnen een paar procent de luchtvochtigheid buiten.

Wat betreft de kletsnatte filters, dit is natuurlijk niet goed. Is de condens afvoer van je systeem wel goed? Natte filters is zeker niet goed, dit is vragen om problemen met schimmels.

Neem anders rechtstreeks contact met me op via mijn eigen site. mogelijk kan ik je verder helpen.

Jerry

Een wtw unit kan perfect werken echter men dient niet alleen rekening te houden met het ontwerp (layout) van de woning maar ook met externe factoren. Hier zijn we namelijk zelf achter gekomen.
Als je buren hebt welke om een energiebesparing, hun woning met houtkachel(s) verwarmen, dan heb je zeer grote kans dat je deze rooklucht je eigen woning intrekt middels de wtw. Wij hebben hier dus veel last van. De enige mogelijkheid is dan om de unit uit te schakelen en te ventileren op het moment dat de kachel(s)uit zijn of als de windrichting goed is.

Ik heb een vraag. Is het uberhaupt mogelijk om een airconditioning te koppelen aan een wtw unit?

Jac

Enkele bedenkingen bij balansventilatie:

– BV is een duur ventilatiesysteem, zowel in aanschaf als gebruik (stroomverbruik, vervangen kostbare pollenfilters, schoonmaak buizen en wtw
– besparing op stookkosten wordt meestal overdreven hoog voorgesteld omdat gerekend wordt met te hoge ventilatiedebieten en te hoog rendement
– koelen met BV is klinkklare onzin, je kunt er hooguit mee voorkomen dat de binnenruimte warmer wordt, zelfs in hoogstand is het debiet te laag om enige verkoeling te merken, de geluidsproductie houdt je dan zeker uit je slaap
– BV wordt meestal toegepast als energiemaatregel (grote EPC-verlaging) maar is weinig effectief door hoog energieverbruik
– BV kan alleen comfortverhogend werken als het systeem goed ontworpen is, goed uitgevoerd, goed ingeregeld, goed gebruikt en goed onderhouden
– goede redenen voor toepassing BV: hoge geluidsbelasting (verkeer, industrie), luchtverontreiniging, inwoners met luchtwegaandoeningen

Beste Chris,

Hierbij enige reacties op je bedenkingen.
Koelen met balansventilatie is in de praktijk geen onzin; ik heb dit de afgelopen dagen weer geprobeerd en het verschil tussen een nacht op stand 1 en stand 2 is twee graden.
Op stand 2 is de installatie nog steeds onhoorbaar.

De werkelijke energiebesparing door balansventilatie is moeilijk te berekenen. wel merk je in de winter duidelijk dat er lucht binnenkomt die niet ijskoud is maar ongeveer 17 graden is duidelijk een stuk aangenamer. Als je zelf gaat rekenen met een Excel model wat op internet te vinden is dan kom je tot een hele reeele besparing.

Vooral in de winter en het voorjaar is het effect van de filters goed te merken, er komt veel minder stof op meubels te liggen en mijn allergieen laten zich veel minder gelden als ik een dag niet buiten ben geweest.

Jerry Pieters

Bedankt Jerry, zeer nuttige informatie. Ik woon in een appartement (bj. 2001) met ingebouwd WTW systeem en een Renovent HR. Het lijkt allemaal redelijk goed ontworpen en te werken maar toch heb ik deze week, geïnspireerd door dit artikel, de boel schoongemaakt en nieuwe slangen gemonteerd.
Voor zover ik het als leek kan beoordelen is dit systeem redelijk goed ontworpen, 3 afvoeren en 3 keer inblaas. Het enige nadeel is een vrij hoog geluidsniveau. Ik heb al geinformeerd naar akoestisch geisoleerde slang maar dat is ook vrij prijzig en resultaat niet gegarandeerd.
Ik heb hem overigens altijd op de spaarstand, ca. 150 m3/h, en daarbij ook altijd nog een raampje of twee open. De woning is ca. 90 m2, 210 m3. Van andere bewoners in dit complex hoor ik dat ongeveer de helft de boel heeft uitgezet en de raampjes open, de andere helft heeft hem nooit hoger dan de spaarstand.

Kan ik zelf nog iets doen om het geluidsniveau te verlagen, bijv. de luchtstroom ‘afronden’ in de inblaas openingen waar de buis van rechthoekig naar rond gaat of extra filters daar o.i.d.?

@Fokk,
Je hebt waarschijnlijk turbulente stroming in je buizen.
http://www.google.nl/search?q=laminare+turbulente+str%C3%B6mung&hl=nl&safe=off&rlz=1C1CHIK_nlNL471NL471&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c6rRT4rsHs3B8QPN1NGEAw&ved=0CF4QsAQ&biw=1235&bih=890
Veroorzaakt door de afzuig ventielen. Je kunt het testen door een ventiel eruit te halen. Zitten gewoon los. Oplossing is een ander afzuigventiel in combinatie met het maken van een laminaire luchtstroom in de buizen. Dat kan met behulp van een filter. Denk bijvoorbeeld aan schuimrubber o.i.d.
Bij inblaas moet ook het debiet worden geregeld met een filter, en niet met een nauwe opening. Want daar heb je per definitie turbulentie de kamer in.

Ik heb thuis de wtw altijd op 100m3/uur staan. Huis 90m2, Overdag vocht afvoeren, snachts frisse lucht in de kamer om co gehalte verlagen. resulteert eigenlijk in een continue wenselijk matige aan en afvoer. Het valt op dat bij een stand van 100 de wtw veel minder energie verbruikt dan bij 150 of 200. Liever dus constant houden dan uren pieken.
De omgeving van de geluidsdemper maakte veel (uittredend) geluid. Dit is met gipsplaten en lood verholpen. Nu is het stil in huis. Ik ben er erg tevreden mee.
In de geïsoleerde kelder heb ik 6 x aluminium aanzuigbuizen liggen van 3 meter . Doel afslaan van de wtw door te lage temperatuur voorkomen door voor verwarming dmv keldergrond. Ik weet nog niet of dit in praktijk gaat werken. Scheelt in ieder geval diep graven met een grondbuis. Ik moet nog metingen doen.

Ik ben van plan zelf een WTW aan te leggen;
Is het mogelijk de buitenlucht in geval van vorst voor te verwarmen met de CV (een miniradiator oid in de aanvoerbuis)?

Ik val met mijn neus in de boter :-). Afgelopen week ging het hier nog over het fenomeen “droogkast”.
Zou het mogelijk zijn om e.e.a te combineren? Droge was zonder kookluchtjes en alle bovenstaande voordelen?

Hoi,

Ik woon in een appartement. Heb een WTW unit. Echter mijn onderbuurvrouw heeft de tweede slaapkamer ingericht als rokersruimte. Hier zit dus alleen toevoer. De afvoer gaat via het raam. De lucht drijft naar boven en gaat zo mijn WTW unit in. De inblaas van mijn appartement zit 1500mm horizontaal en 2500mm verticaal. Zijn hier ook regels voor in het bouwbesluit? Is dit een ontwerpfout?

Hallo Allemaal,

weet iemand een vergelijk website waar je kunt zien wat de beste wtw-unit is?

ook zoek ik een soort planner waar je een ontwerp kunt maken voor nieuwbouw

Alvast bedankt

MvG
Ingmar

Een terugverdientijd van 10 jaar kan je vergeten. Allereerst liggen de kosten voor een degelijk balansventilatiesysteem veel hoger dan de genoemde € 2.200, reken op minstens het dubbele bij volledige zelfplaatsing: echte geluidsdempers direct na de ventilatie-unit, geïsoleerde aan- en afvoerleiding, ruime kanalen (luchtsnelheid lager dan 1 m/s)in gegalvaniseerd staal, plafondventielen (zowel pulsie als extractie) met overspraakdempers en bij voorkeur ook een F7-zakkenfilterbox en bodemwarmtewisselaar.

Bij gemiddeld 140 m³/h is de jaarlijkse besparing op gasverbruik € 180 terwijl er ook gebruikskosten zijn zoals stroomverbruik € 50, schone filters € 50 en schoonmaak leidingen (1x per 4 jaar) € 50 per jaar.

De terugverdientijd is dan bijna 150 jaar.

Beste Chris, Kan je wat onderbouwing geven voor je getallen want ik heb toch echt niet meer dan 2200 euro uitgegeven voor het totale systeem. Alleen in stand drie hoor je het systeem maar dat is hooguit een half uur per keer tijdens douchen of koken. Op de foto in het artikel is de geisoleerde aan en afvoerleiding die je noemt te zien. verder geef ik aan de volgende leidingen aan te raden: “leidingen. Ronde leidingen hebben de voorkeur, ze zijn wat stiller en makkelijker schoon te maken. Het beste is om 125 mm leidingen alleen te gebruiken naar een individueel ventiel, voor twee ventielen bij voorkeur 160mm leidingen en daarboven 210 mm.” Waarom zou je een F7 zakkenfilterbox willen gebruiken? Het is een woning en geen spuitcabine? F6 filters zijn best betaalbaar als je even zoekt en er wat meer tegelijk betaald. en kan je er gewoon in de unit zelf plaatsen. Een bodemwarmte wisselaar kan bij echt lage temperaturen het rendement wat verbeteren maar daar was in mijn geval geen ruimte voor. Inmiddels draait het geheel ruim drie jaar tot volle tevredenheid. Het comfort is iets waar we nu pas ervaring mee op doen; in de zomer met warme nachten koelt het huis ook bij windstil weer toch af en in de winter ventileer je zonder de koude toch van de luchtroosters. De daadwerkelijke besparing kan ik helaas niet aangeven omdat ik heel veel maatregelen tegelijk heb genomen en alles elkaar beinvloedt.

Dag Jerry, we hebben mogelijk interesse in de aankoop van een bestaande woning. De woning is groot en we hebben twijfels over de geplaatste wtw-installatie bij woning.
.heeft installatie voldoende capaciteit?
.Geen wtw op 2e verdieping (maar wel verblijfsruimte)
.geluidsniveau op stand 2 en 3 te hoog
.invoerventielen bij deuren geplaatst
.er is een kachel zonder aparte luchtaanvoer?

Nu ben ik geen deskundige (slechts verstand door jouw heldere artikel).
Ken je bedrijven die een keuring of meting kunnen uitvoeren?

Groet Cornelis

Het is belangrijk dat het ventilatiesysteem goed wordt onderhouden. Veel mensen zijn zich niet bewust van het belang. Als je de filters tijdig vervangt en het systeem goed gereinigd dan adem je gezonde binnenlucht in. Als het ventilatiesysteem lange tijd niet wordt gereinigd blijft er veel vuil achter en neemt de ventilatiecapaciteit van het systeem langzaam af. Daarnaast neemt de kans op bacterie en schimmelgroei aanzienlijk toe. Je kan het vergelijken met je onderhoud van je stofzuiger. Wij adviseren iedere 6 maanden de filters te vervangen en gebruik te maken van nieuwe filters om de fijnstof uit de buitenlucht te filteren. Fijnstof en schimmels komen van buiten zijn slecht voor je gezondheid en eenvoudig te verhelpen door filters te gebruiken. Als je daarnaast eens in de 2 a 4 jaar het systeem laat reinigen voorkom je toename van bacteriën en schimmels in de binnenlucht en behoud het systeem zijn beluchtingscapaciteit. Lees verder op http://www.fairair.eu voor meer informatie over filters, groen onderhoudsadvies en groene reinigingsproducten. Gr Maarten

WTW…dat is de reden dat ik zo snel mogelijk terug een oudere woning ga kopen. Voor mij gewoon weer op de ouderwetse manier ventilatie en verwarming. De reden is een hoop gezondheidsklachten en de kou/onaangenaam klimaat in de woning en in de zomer de woning niet koel krijgen. Het systeem is nieuw en goed onderhouden. Het zou kostenbesparend moet en zijn, dat gaat het hier niet worden want de vloerverwarming staat constant op 22/23 graden vanwege het onaangename gevoel van kou in het huis door de lage luchtvochtigheid en de koude lucht blazende ventielen. De reden dat ik zo snel mogelijk ga verhuizen zijn wel de aanhoudende gezondheidsklachten die vooral in de winter erger worden en in de zomer( ramen deuren open vanwege de hitte) of bij verblijf elders verdwijnen. Voor geen wtw meer.

Hallo MMH,
Het feit dat een systeem nieuw en goed onderhouden is wil niet zeggen dat het ook goed ontworden is en juist dat is vaak het probleem. In mijn huis is het op het moment dat ik dit type 21,3 en buiten is het 4,6 graden. De inblaaslucht is is nu 19,1 graden dus jouw opmerking over koude blazende ventielen herken ik echt niet.
In elk huis is de luchtvochtheid binnen lager dan buiten. Bij mij is het buiten nu 83% en binnen 43%. Dit is volkomen normaal omdat warme lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Bij het opwarmen van lucht daalt dus de relatieve luchtvochtigheid omdat er immers geen vocht wordt toegevoegd. 40-60% is normaal voor binnen. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatieve_luchtvochtigheid voor meer uitleg.
Blazende ventielen klinkt niet goed, mogelijk een ontwerpfout? Vaak kan je wel de richting van de luchtstroom aanpassen; soms moeten hiervoor andere typen ventielen geplaatst worden. Inmiddels draait mijn systeem 6 jaar tot tevredenheid.
Voor de filters gebruik ik tegenwoordig zogenaamde envelopfilters die over de draadframes van de orginele filterleverancier gaan. Net zo goed en maar een euro of 5 per stuk. Ik vervang ze elke 3-4 maanden en stofzuig ze elke 2 weken even.

Het valt het me op dat op een artikel van 6 jaar oud nog steeds veel reacties komen. Daarom plaats ik in januari een nieuw artikel waarop ik in ga op mijn ervaringen na 6 jaar met alle maatregelen die ik heb genomen.

Hoi, ik lees hier veel over balansventilatie nu wil ik zelf zo’n systeem gaan installeren maar ben op zoek naar iemand die op de achtergrond mee kan kijken en advies kan geven. Wie weet iemand die mij op weg kan helpen. Betreft een bestaande woning, vanuit de tekeningen van de woning heb ik een paar plekken gevonden waarvandaan ik denk vanaf de zolder de benedenverdieping kan bereiken.
Gr Sander

Heb zelf net een huis betrokken met een WTW-systeem. Vind het nogal geluid maken, zelfs in stand 1 hoor ik nog geluid (niet hard, maar ik hoor het wel). Systeem komt uit 2005.

Helaas is het een en ander verkeerd aangelegd:
– Geen dempers gebruikt: ga ik wel aanpassen, maar op de aansluitingen van de bovenste verdieping kan er geen 1,5m meer tussen of ik moet extra omwegen gaan maken: Nu max 40cm. Naar de onderste 2 verdiepingen kan ik waarschijnlijk wel 1-1,5m demper tussenplaatsen. Dat zijn voor mij ook de belangrijkste verdiepingen.
– Er zijn flexibele bochten gebruikt vanaf het WTW-apparaat ipv gladde (geeft ook herrie): kan ik ook aanpassen met verkorte gladde bochten, omdat 2 normale bochten (180gr bocht nu) achter elkaar niet passen ivm de ruimte.
– Het ergste dat ik dus niet kan veranderen: er zijn 150mm buizen gebruikt ipv 180mm dat de fabrikant aanraad. Het buizenstelsel kan ik natuurlijk niet meer aanpassen. Welke consequenties heeft dit? Misschien alleen het stukje buizen vervangen in de WTW-ruimte naar 180mm?, maar dat is maar een kort stukje + dat ik de WTW moet gaan verhangen waardoor de dakuitvoer weer met meer bochten aangelegd moet worden.

Goed artikel, vooral wat betreft de bepaling van de omvang van het systeem.
Ik overweeg zelf de aanleg van een ventilatiesysteem maar loop toch vast op een aantal dingen.
Zo heb ik deels enkel glas wat een koudeval geeft doordat lucht bij het raam afkoelt en naar beneden stroomt. Bij vervanging door dubbelglas wordt geadviseerd een rooster boven het raam te plaatsen. Volgens mij laat dat rooster dan koude lucht binnen waardoor ik opnieuw koudeval langs mijn dubbelglas krijg. Dat schiet niet op dus, de ventilatie moet op een andere plek.
Ook heb ik geleerd dat een centrale verwarming eigenlijk plafond-verwarming is. Het plafond wordt warm door de opstijgende warmte van de cv en straalt die warmte weer naar beneden uit en verwarmt zo de kamer. Als ik via het plafond verse lucht inblaas verstoor ik die warmte-uitstraling. Dus dan zou ik mijn inlaat dus ergens anders willen plaatsen.
Al met al denk ik dat je ventilatie, isolatie en verwarming van je huis echt als 1 systeem moet bekijken en moet meewegen hoe de lucht zich van nature beweegt binnen je huis. En dus ook de omgeving meewegen, zoals buren die roken of stoken, overheersende windrichting, verschil tussen zomer en winter (opstijgende lucht in je trapgat of dalend bv).
Vond een interessante website over de principes die daaraan ten grondslag liggen. Het is wel een heel technisch verhaal: https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/ontwerp-van-de-gekozen-passieve-koeltechniek.html?IDC=8916
Misschien dat dit nog een aanvulling kan zijn.

Sinds kort wonen wij in een begane grond appartement met een WTW installatie. Het appartement is in 2005 gebouwd. Vanaf dag 1 hebben wij problemen met de WTW installatie. De vorige bewoners, bij navraag ook.
Het is een 4 woonlaag appartementen gebouw.
Het grootste probleem is als de WTW op zijn hoogste stand staat dan blaast deze grote hoeveelheden ijskoude lucht de kamers in. Nu blijkt dat door de aanvoerpijp, vanaf het dak naar de WTW, met een ventilator geforceerd lucht wordt ingeblazen. De WTW unit is een WHR90 van Storkair.
Mijn vraag: Is deze installatie wel goed aangelegd?

Ik overweeg een balansventilatie aan te leggen in een bestaande woning. We willen graag een open keuken midden in de woonkamer. Ik vraag me af waar de ventielen het best geplaatst kunnen worden? Werkt het om zowel een inlaat als een uitlaat in dezelfde ruimte te plaatsen? En hoe maak je de combinatie met afzuiging van de keuken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *