Led Light Europe Led TL buis 150 cm koudwit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 1 Reactie»

lle_150cm_cwLedLight Europe presenteert een 150 cm lange led TL die koudwit licht afgeeft. De matte kap zorgt voor een egaal lichtbeeld en de leds zijn niet zichtbaar. Wel opletten dat deze ledbuis met een aparte voeding wordt geleverd en dat deze buis dus niet direct aan de 230 V gesloten wordt.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5445 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 493 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 18 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 139 deg 139º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 115º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P 21.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.97 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 15 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 1917 lm
Efficiëntie 89 lm/W
CRI_Ra 60 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3345 en y=0.3646
Fitting TL Deze TL wordt middels een aparte voeding op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 3.8 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.7 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x D buitenafmetingen 1495 x 26 mm Buitenafmetingen van de lamp, lengte is zonder pinnen.
L x B x H afmetingen lichtruimte 1455 x 26 x 13 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de matte kap waardoorheen het licht komt. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 22.5-25.0 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 13 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de  verlichtingssterkte met 5 % af en het opgenomen vermogen met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters.

Aan het eind van het artikel is een extra foto van de lamp opgenomen.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lle_150cm_cw_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1455 mm ≈ 7300 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lle_150cm_cw_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) heeft een bredere stralingshoek dan het C90-C270 vlak. De matte kap zorgt voor diffuus licht en dat zorgt weer voor een vloeiende lijn in dit lichtdiagram.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lle_150cm_cw_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lle_150cm_cw_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 139º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 115º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1917 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1917 lm, en een opgenomen vermogen van 21.6 Watt, levert een efficiëntie van 89 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.97 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 97 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 21.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 22.3 VA
PF 0.97

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lle_150cm_cw_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lle_150cm_cw_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 15 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir000064ir000063

Zoeken naar het warmste punt op de buis. Weinig verschil want de voedingsunit is extern.

ir000067

Het warmste punt op de buis, gemeten op een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Fluke Ti32
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m
IFOVgeometric 0.1 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een stuk schilderstape.

De temperatuur van de behuizing is handwarm.

ir000065

Temperatuursplaatje van de losse voedingsunit

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lle_150cm_cw_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5450 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lle_150cm_cw_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden (voor het C0-C180 vlak), daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 139 graden (dus 69.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is veel kleiner dan 1 %.

Kijkende naar de C90-C270 stralingshoek van 115 graden (dus 57.5 graden kantelhoek) dan is de variatie van de kleurtemperatuur in dit gebied ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lle_150cm_cw_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 3.8 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 14.9 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lle_150cm_cw_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.7.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lle_150cm_cw_chromaticity1

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op de rand van het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3345 en y=0.3646.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lle_150cm_cw_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 60 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 60 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0077, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx], de kleurtemperatuur T [K] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lle_150cm_cw_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lle_150cm_cw_startupeffect

lle_150cm_cw_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten. Gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 5 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp.

lle_150cm_cw_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 18 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Extra foto van de lamp

lle_backside

De achterkant van de ledbuis, ribben alu voor veel koeling

1 antwoord op “Led Light Europe Led TL buis 150 cm koudwit”

hoi, ik heb 2 van deze lampen nu 2 jaar in gebruik en de levensduur is erg slecht, ik ben nu toe aan de 3 set lampen (iedere keer door de fabrikant gratis vervangen )maar al na een paar maanden houdt een deel van de led’s het voor gezien en zit je met een buis die maar voor de helft brandt, al met al geen aanrader voor dat geld. Er is voor de fabrikant nog een flinke slag te slaan op levensduur = duurzaamheid

met vriendelijke groet, Ronny

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *