Deltawet Nieuwe Energie

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 7 Reacties»

delta-planEen opmerkelijk initiatief in tijden dat politieke partijen zich vooral tegen elkaar afzetten. Commissies van een groot aantal partijen presenteren vandaag in Den Haag een gezamenlijk voorstel: Nederland krijgt nieuwe energie. Ons land kan en moet voor 2050 helemaal overstappen op hernieuwbare energie, zoals zon en wind, zo luidt de belangrijkste conclusie. Een Deltawet Nieuwe Energie moet deze doelstelling wettelijk borgen en tot nationale prioriteit verheffen.

Nederland krijgt nieuwe energie

Vanwege het nationale belang hebben de partijcommissies voor duurzame ontwikkeling van CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SGP en VVD in de afgelopen maanden het initiatief genomen voor een partijoverstijgend voorstel voor een versnelde energietransitie. Het rapport, waaraan wetenschappers en deskundigen uit de energiewereld zoals McKinsey & Company, Boston Consulting Group, KEMA, CE Delft, UCAD en PBL hebben meegewerkt, is vandaag aangeboden aan de fractievoorzitters van de betreffende partijen.

Volledig hernieuwbare energie in 2050

Het rapport stelt dat ons land snel nieuwe energie nodig heeft voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw, vanwege de aanzienlijke economische en ecologische risico’s van onze huidige energiehuishouding. Onze huidige energiebronnen zoals olie en gas kunnen niet blijven voorzien in de stijgende energievraag in de wereld, met prijsstijgingen en recessies tot gevolg. Een volgend kabinet moet daarom de omschakeling naar hernieuwbare energie tot nationale prioriteit verheffen en met veel ambitieuzere doelstellingen dan tot nu toe. Bij een jaarlijkse energiebesparing van 3% en een jaarlijkse groei in hernieuwbare energie van 7%, is een volledig hernieuwbare energiemix in 2050 haalbaar. Volgens deskundigen is techniek daarbij niet zozeer het probleem en is het vooral de uitdaging om de juiste maatschappelijke en economische voorwaarden voor deze omslag te creëren.

Verklaring van Utrecht

Het rapport van de samenwerkende partijcommissies is samengevat in de zogenoemde Verklaring van Utrecht, waarin een tiental concrete maatregelen wordt bepleit. Meest opmerkelijke aanbeveling is de onmiddellijke bouwstop voor nieuwe conventionele centrales. Deze zullen de gewenste omslag naar hernieuwbare energie voor de komende decennia op voorhand ernstig vertragen. Een andere maatregel is de oprichting van een Nationaal Energie Investeringsfonds door de overheid, banken en pensioenfondsen om de financiering van energiebesparende maatregelen en investeringen in opwekking van hernieuwbare energie laagdrempelig te maken.

Strategische voordelen van versnelde transitie

De voorgestelde versnelling van de energietransitie biedt volgens de partijcommissies belangrijke strategische voordelen door ontkoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale concurrentiepositie, nieuwe innovatieve werkgelegenheid en een gezonder leefmilieu. Het voorstel mag inmiddels rekenen op brede steun waaronder die van de brancheorganisaties UNETO‐VNI, EVO en CleanTech Holland. Ook het onafhankelijke Regie Orgaan EnergieTransitie, dat VROM en EZ helpt bij hun streven naar een duurzame energiehuishouding, beveelt het plan aan. De Verklaring van Utrecht en het volledige rapport zijn te downloaden via de website van de samenwerkende partijcommissies www.duurzaamheidsoverleg.nl.

Meer informatie

Deltaplan Nieuwe Energie (pdf)
Lijst van aanbevelingen (pdf)
Verklaring van Utrecht (pdf)

7 reacties op “Deltawet Nieuwe Energie”

Leuk initiatief. Jammer dat het weer zo vrijblijvend is. Men wil in 2015 bij de top 10 horen, van laten we zeggen de groene golf, dat is ongeveer het enige concrete wat er in staat. Als je dit wil laten slagen, koppel er dan een datum aan. Gewoon elke item afvinken, gebeurd ook in het bedrijfsleven. Nu zullen de dames en heren geleerden waarschijnlijk zeggen dat zoiets niet gaat, dat geeft niet, in dit tempo van de Nederlandse verduurzaming, is het straks niet een kwestie van willen, maar van willen overleven. Als voorbeeld; Je zou dus beter niet in 2040 kunnen gaan werken aan een aanpassing in het (openbaar) vervoer, waarschijnlijk heb je dan met een inhaalslag te maken. Dat gevoel bekruipt me dus heel erg, er zijn hele mooie plannen, we gaan het daar eens goed over hebben, miljoenen uitgeven aan onderzoeken, presentaties en noem het maar op, we beginnen op tijd te vertellen hoe het allemaal moet en… o das nou jammer, als we dat nou 15 jaar geleden direct hadden gedaan, dan zaten we nu niet zwaar in de problemen. Hoe langer we uit gaan smeren, des te moeilijker gaat het worden. Wat ik niet goed terug zie, is de voedsel / drinkwater problematiek gekoppeld aan het energie vraagstuk. Men is erg gefixeerd op het thema energie, terwijl de voedsel industrie zwaar “olie verslaafd” is. Hoe belangrijk is het begroting tekort ten opzichte van het kunnen voeden van de eigen bevolking? We staan in mijn ogen mede daarom voor de grootste uitdaging van de mensheid. Een dergelijk plan zou je over 15 jaar moeten uitsmeren, en niet over 40 jaar.

Tja, precies volgens het “wetenschappelijke” energie rapportje van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen): pas op lange termijn (50 jaar) moeten we het met name met zonnecellen gaan doen (er is lang niet genoeg wind energie t.a.v. de energie behoefte). Het KNAW rapport is al weer een paar jaartjes oud, dus.

Keurig in de pas deze politieke partijen, heel braafjes. Een deltawet “nieuwe (oude) energie” van 40 jaar. Echt heel ambitieus hoor.
Intussen nemen we volgens de VVD er nog wat achterhaalde kerncentrales bij, want de VVD heeft niet in de gaten dat de uranium ook op is. En dat terwijl er in Italië en Spanje op dit moment grid-parity wordt bereikt met zonnestroom.
Volgens “groen”links motten we de zonnestroom in Afrika opwekken, om het vervolgens met verliezen via een elektriciteitsnetwerk naar Nederland te brengen. Nog niet het meest elementaire rekensommetje kan dom-links maken.

Waar blijft de SP en PvV? Waren deze partijen niet uitgenodigd voor overleg en ondertekening van dit “initiatief”?
Gaan we nu of over 20 jaar de Duitse EEG invoeren?
Gaan we nu ook op Nederlandse bodem zonnecellen maken en bijvoorbeeld solar-grade silicium?

Dit initiatief is de zoveelste wassen neus, let maar op. Een verkiezings-stuntje.

@Koen
Het ligt idd wel op de loer dat de politiek dit alleen als een verkiezingsstuntje gaat gebruiken. Ik sta echter toch nog altijd positief in het leven en ga er voorlopig van uit dat dit een serieus voorstel is. Het is een van de weinige nagenoeg compromisloze voorstellen die ik de laatste jaren uit de politiek heb zien voortkomen.

@Koen
Pvv was uitgenodigd; geen reactie op gehad; SP was uitgenodigd; wilde nmiet komen en PvdD was uitgenodigd en had onvoldoende menskracht. Misschien is 40 jaar wel een erg lange tijd, maar je moet wel realistisch blijven; de hele (energie) wereld op zijn kop zetten in zo’n tijdsbestek is echt een revolutie. In die zin vind ik (@Ruud)de doelstellingen wel concreet, zeker in combinatie met de conclusie dat de overheid we wat energiebeleid uitgepolderd zijn.

@Bert, jammer dat deze partijen niet mee konden doen. Eigenlijk laat dat een beetje zien, dat zei (nog) niet de bittere noodzaak inzien, of denken dat er betere oplossingen zijn. Ik bedoel hier bijvoorbeeld mee dat de PVV onlangs nog meer heil zag in kern energie. De naam Deltawet, doet mij een beetje denken aan het delta plan (ons beschermen tegen het water). Men was zo snel mogelijk begonnen met het herstel en vernieuwen van de meest kwetsbare gebieden. Dat stukje zie ik jammer genoeg niet terug. De bouwwereld kraakt in zijn voegen, stel dat er een switch gemaakt kan worden naar duurzaam. Een windmolen heeft een goed fundament nodig, zonne panelen kunnen op daken en gevels, met deze zaken kan de bouw lijkt mij toch iets doen? Als de overheid daar eens naar gaat kijken. Niet alle punten zullen snel opgelost kunnen worden, men zou wel bijvoorbeeld met een top 5 van meest urgente zaken kunnen starten, net als bij het delta plan. Doordat men dan sneller resultaten kan gaan zien, zal er ook meer draagvlak komen. Dat kan een versnelling tot gevolg hebben. Ik zelf voel eigenlijk meer voor een Marshall plan, gezien de urgentie.

Integenstelling tot wat men denkt, de VVD staat niet achter dit concept, ze doen er erg denigrerend over. Het CDA houdt een slag om de arm en wil eventueel ook kerncentrales.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *