LEDITLIGHT – MR11 spot 2Watt – CREE extra warm-wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lilmr11_25w_creespotLed It Light presenteert een kleine ledspot, MR11 fitting, die warmwit licht afgeeft.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2888 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 319 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 17 deg 17º is de stralingshoek voor alle C vlakken omdat de lamp symmetrisch is rondom de 1e as.
Vermogen P 1.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Deze lamp is getest op 12VDC, vandaar dat de powerfactor 1.0 is. Er is echter nog een voeding nodig vanuit 230 V en dan wordt de powerfactor bepaald door de kwaliteit van de voeding.
THD n.a. Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 62 lm
Efficiëntie 39 lm/W
CRI_Ra 86 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4496 en y=0.4152
Fitting GU4 Deze spotlamp is op 12 V DC aangesloten geweest. De lamp kan ook op 12 V AC aangesloten worden.
PAR-waarde 3.1 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x D buitenafmetingen 40 x 35 mm Buitenafmetingen van de lamp, lengte is zonder pinnen.
D afmetingen lichtruimte 18 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het glaasje aan de voorkant waarachter de led zit. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25.5 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 25 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 18 % en het opgenomen vermogen met 8 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters.

Meetrapport (PDF) tbd
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lilmr11_25w_creespot_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 18 mm ≈ 90 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lilmr11_25w_creespot_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van alle vlakken zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lilmr11_25w_creespot_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lilmr11_25w_creespot_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 17º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 62 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 62 lm, en een opgenomen vermogen van 1.6 Watt, levert een efficiëntie van 39 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 1.0 omdat met een DC spanning gestuurd wordt en er dus geen blindvermogen is.

Voedingsspanning 12.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 133 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 1.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.a.
PF n.a.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is niet bestaand omdat er geen harmonischen zijn.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0474

Het warmste punt op de buis, gemeten op een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een stuk schilderstape.

De maximale temperatuur van de buis is meer dan handwarm. De IR camera geeft aan 48.1-49.2 graden. Er is tevens met een (gecalibreerde) contactprobe gemeten, en toen werd 50.4 graden gemeten. Hte is dus niet eenvoudig om binnen een paar graden nauwkeurig de temperatuur te bepalen. Echter hiermee is een goede indicatie verkregen.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lilmr11_25w_creespot_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2890 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lilmr11_25w_creespot_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 17 graden (dus 8.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 4 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lilmr11_25w_creespot_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 3.1 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 0.6 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lilmr11_25w_creespot_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lilmr11_25w_creespot_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse B. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4496 en y=0.4152.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lilmr11_25w_creespot_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 86 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 86 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0028, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lilmr11_25w_creespot_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lilmr11_25w_creespot_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten. Gedurende de opwarming daalt de verlichtingssterkte met 18 % en het opgenomen vermogen (apart berekend) met 8 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp.

lilmr11_25w_creespot_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 58 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

De knipperfrequentie kan niet goed bepaald worden daar er geen variatie is.

De modulatie is klein omdat met een DC spanning gevoed wordt; bij aansturing met AC kan de variatie groter zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *