Ikea Sparsam Spaarlamp

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Spaarlampen 7 Reacties»

ikea_sparsam Hierbij hebben we lamp doorgemeten van Ikea. In het artikel de Ikea Hack is een spaarlamp getoond die in dit artikel gemeten is; het gaat om de de Ikea Sparsam.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2794 K warmwit
Lichtsterkte Iv 15 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 7 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 276 deg 276º is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 4.9 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.62 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 15 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 183 lm
Efficiëntie 37 lm/W
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4588 en y=0.4203
Fitting E14
PAR-waarde 0.1 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
H x D buitenafmetingen 100 x 37 mm Buitenafmetingen van de lamp.
H x D afmetingen lichtruimte 52 x 37 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van het witte glazen gedeelte. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 28 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte snel heel erg veel toe en het opgenomen vermogen neemt toe met 10 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.

Meetrapport (PDF) n.a.
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ikea_hack_cfl_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 52 mm ≈ 260 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

ikea_hack_cfl_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

ikea_hack_cfl_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ikea_hack_cfl_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 276º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 183 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 183 lm, en een opgenomen vermogen van 4.9 Watt, levert een efficiëntie van 37 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.62 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 35 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 4.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 8.0 VA
PF 0.62

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

ikea_hack_cfl_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

ikea_hack_cfl_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 100 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0429

Warme punten op de lamp.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat verwacht kan worden van een difuus wit oppervlak onderaan de lamp.

De basis wordt meer dan handwarm met een temperatuur van ongeveer 51 graden. De lamp zelf (het glas) wordt nog warmer.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ikea_hack_cfl_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2800 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ikea_hack_cfl_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden.

Kijkende naar de stralingshoek van 276 graden (dus 138 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor het gemeten gebied van 90 graden kantelhoek is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

ikea_hack_cfl_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.1 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 60 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

ikea_hack_cfl_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

ikea_hack_cfl_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse B. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4588 en y=0.4203.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

ikea_hack_cfl_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 82 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0009, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

ikea_hack_cfl_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren lineair mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 1.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ikea_hack_cfl_startupeffect

ikea_hack_cfl_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 15 minuten. Gedurende de opwarming stijgt de verlichtingssterkte enorm en het opgenomen vermogen met 10 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meet uitleg de OliNo site.

ikea_hack_cfl_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 7 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

7 reacties op “Ikea Sparsam Spaarlamp”

Is het misschien een idee om een paar van de goede en een paar van de eventuele slechte punten op te sommen bij de lamptests? Een soort ‘conclusie’. Liefst in kwalitatieve termen en niet in cijfertjes 😉

Dat lijkt mij niet de bedoeling van deze site. Want kwalitatief betekent bijna altijd een mening. Deze lampmetingen zijn er om zelf aan de hand van de juiste specificaties een keuze te maken in wat goed en slecht is. Wat voor de ene persoon een voordeel is, is voor de ander een nadeel. Neem nu de kleurtemperatuur. Voor de ene toepassing is 2500-3000K beter en voor een andere toepassing heb je liever 5500K.

Ik ben het eens met Paul. We geven graag hulp en de meetresultaten. Verder mag iedereen een applicatie hebben en een eigen voorkeur.

Warmte van het licht zegt mij daarom ook niet zoveel, alle metingen zijn natuurlijk mooi meegenomen en zeggen wel iets over de kwaleteit, maar als ik mensen in een 3 watt led spots laat kijken of in een 6 watt met 2700 / 3000 kelvin, zien ze het verschil niet eens 🙂

Het menselijk oog is niet zo’n betrouwbare sensor. Het past zich heel snel aan aan veranderende omstandigheden (pupil) en verder hebben de hersenen ook een grote invloed in hoe een beeld geinterpreteerd wordt. Dat is maar goed ook, want anders zou je bij een dag met sluierbewolking gek worden van de intensiteitsverschillen (die best groot kunnen zijn).
Het is echter wel zaak om voldoende licht te hebben, omdat anders bij te weinig licht bij lange duur veel eerder vermoeidheid optreedt, en dat leidt weer tot fouten etc.

Ik heb 2 ikea sparsam lampen gekocht. Bij het aandoen gaan zij (beide) 4x knipperen en na ongeveer een minuut a 2 gaan ze vanzelf uit om vervolgens na een langere periode weer aan te gaan en dan te blijven branden. Knap irritant en ik vervang ze door andere lampen.. was een aardig idee om energie te besparen, maar ik draai er nu weer normale lampen in. Weggegooid geld.

@Herman,

Dat is wel vreemd. Kan het zijn dat je de lampen achter een dimmer hebt zitten? De meeste spaarlampen kunnen daar (tenzij het expliciet gemeld staat) daar niet tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *