CLS Covelight Superior Warmwit 24VDC 5 mtr

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

cls_ledstring5m-24vdcCLS-LED presenteert een lichtstrip die als koofverlichting gebruikt kan worden. De geteste versie heeft een lengte van 5 meter, geeft warmwit licht, en is gevoed met een 24 V DC spanning. De strip is een aantal keren naast elkaar gelegd, om zo het totaal aan lichtstroom te kunnen meten (ze foto). De strip kan op iedere 20 cm afgeknipt worden en zo op de gewenste lengte gemaakt worden. Het verbruik is ongeveer 6 W per meter lengte.

cls_ledstring5m-24vdc_detailDe strip heeft aan de achterkant een plaklaag waarmee deze bevestigd kan worden, echter er is ook bevestigingsmateriaal te verkrijgen.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3655 K Warmwit/neutraalwit
Lichtsterkte Iv 493 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 120 deg 120º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting van de strip) en 117º geldt voor de lengterichting. Deze waardes zijn zowat gelijk.
Vermogen P 27.2 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Deze lamp is getest op 12VDC, vandaar dat de powerfactor 1.0 is. Er is echter nog een voeding nodig vanuit 230 V en dan wordt de powerfactor bepaald door de kwaliteit van de voeding.
THD n.a. Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 1515 lm Komt neer op 303 lm per meter lengte. Het voordeel tov een TL buishouder is dat bij deze ledstring het licht direct naar beneden geschenen wordt, dus geen onnodige reflectie tegen de bovenkant van de koof aan. Daarom is er dus ook minder lichtstroom nodig om toch een goede verlichting te krijgen.
Efficiëntie 56 lm/W
CRI_Ra 72 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3926 en y=0.3759
Fitting 24V DC Deze string moet op 24 V aangesloten worden. Er is een aparte voedingsunit verkrijgbaar bij CLS-LED.
PAR-waarde 4.4 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.4 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 1500 x 14 x 4 mm Buitenafmetingen van de strip.
L x B afmetingen lichtruimte 1500 x 14 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak van de strip waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor strip
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24.5 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 24 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming is de variatie in verlichtingssterkte en opgenomen vermogen kleiner dan 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een duidelijke afhankelijkheid is aangeboden spanning en resulterende verlichtingssterkte en vermogenopname; hoe hoger de spanning des te meer licht. De efficientie neemt dan af (zij het minder snel).
Aan het eind nog een extra foto van de strip.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

cls_ledstring5m-24vdc_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is afhankelijk van hoe de string is uitgelegd. OliNo heeft de string een aantal keren naast elkaar gelegd en zo het geheel gemeten, op een voldoend grote afstand. Echter de string zal languit gemonteerd worden. Men moet dan rekening houden dat meten in de buurt van de string altijd lager oplevert dan op voldoende grote afstand, zijnde 5x de lengte van het gemeten gebied. De resultaten in de kolom E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Gemeten is dat een lichtstroom van ruim 300 lm wordt verkregen bij iedere meter lengte van de strip.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

cls_ledstring5m_24vdc_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van alle vlakken zijn bijna gelijk, daar het leds betreft zonder lens en dus in alle richtingen hetzelfde stralen.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

cls_ledstring5m-24vdc_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

cls_ledstring5m-24vdc_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 117º-120º afhankelijk van het C-vlak (deze waardes liggen dicht bij elkaar).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van de intensiteit op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1515 lm. Dit komt neer op ruim 300 lm per meter striplengte. Er is minder lichtstroom nodig dan dat voor gewone TLs nodig is omdat de TLs ook tegen de bovenkant van de koof stralen en dit licht grotendeels verloren gaat. Het is daarom te proberen de koof te verlichten met deze led verlichting.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1515 lm, en een opgenomen vermogen van 27.2 Watt, levert een efficiëntie van 56 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 1.0 omdat met een DC spanning gestuurd wordt en er dus geen blindvermogen is.

Voedingsspanning 23.8 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 1143 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 27.2 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.a.
PF n.a.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is niet bestaand omdat er geen harmonischen zijn.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0506

Het warmste punt op de buis, gemeten op een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.7 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is ingesteld op een oppervlak met een ruwe waarde, wat overeen lijkt te komen met het siliconen.

De maximale temperatuur van de strip is meer dan handwarm. Echter het betreft de temperatuur van de siliconen die weinig warmtecapaciteit heeft. Aanraken leidt zeker niet tot ook maar enige verbranding maar leidt tot de ervaring dat de strip handwarm aanvoelt.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

cls_ledstring5m-24vdc_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3650 K wat warmwit/neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

cls_ledstring5m-24vdc_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 85 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 120 graden (dus 60 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 3 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

cls_ledstring5m-24vdc_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 4.4 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 13.4 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

cls_ledstring5m-24vdc_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.4.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

cls_ledstring5m-24vdc_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3926 en y=0.3759.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

cls_ledstring5m-24vdc_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 72 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 72 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0037, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

cls_ledstring_5m_voltdep

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 22-26 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

cls_ledstring5m-24vdc_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin gelegd

De warmup tijd is niet significant daar de variaties in de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen (apart gemeten op 3 % toename) kleiner zijn dan 5 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

cls_ledstring5m-24vdc_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 54 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

De modulatie is klein omdat met een DC spanning de lamp gevoed wordt; wanneer AC gebruikt wordt kan deze best hoger zijn.

Extra foto

cls_ledstring5m_zoom

Een close up van de ledstrips, de kniplijn is ook aangegeven en is er om de 20 cm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *