Lidl 160 LED Hobby lamp

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 6 Reacties»

lidl_160_led_hobby_lampLidl presenteert een LED bouwlamp met 160 leds, van het merk Powerfix Profi. De leds geven een felwit licht af en zeer gebundeld. De prijs toen OliNo hem kocht was 30 euro en er zit een 5 meter lang snoer aan.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 11553 K Super felwit
Lichtsterkte Iv 1209 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 15 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 19 deg 19º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (normaliter loodrecht op de lengterichting vd lamp, echter hier in de riching van de lampbreedte). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 18º (dit is het C90-C270 vlak, normaliter in de lengterichting van de buizen, echter hier in de richting van de lamphoogte genomen).
Vermogen P 7.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.35 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 2.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 48 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 294 lm
Efficiëntie 39 lm/W
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.2752 en y=0.2773
Fitting 230V Deze bouwlamp wordt direct op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 13.1 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.7 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 220 x 180 x 120 mm Buitenafmetingen van de kap waarin de leds zitten. Dus zonder de stangen etc.
L x B afmetingen lichtruimte 190 x 140 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de printplaat waarop de leds gemonteerd zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 13 graden warmer dan omgevingstemperatuur en dit is op de lampenkap. De behuizing aan de zijkant wordt ongeveer 6 graden warmer.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming variëren noch de verlichtingssterkte noch het opgenomen vermogen noemenswaardig.

Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen wanneer de spanning varieert.
Aan het eind nog extra foto’s van de lamp.

vormfactor bouwlamp
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lidl_bouw_ledlamp_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 236 mm ≈ 1200 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lidl_bouw_ledlamp_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (bij deze lamp in de richting van de breedte van de lamp) heeft ongeveer hetzelfde stralingspatroon al dat van het C90-C270 vlak (hoogterichting).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lidl_bouw_ledlamp_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lidl_bouw_ledlamp_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 18-19º voor het C0-C180 (breedterichting lamp) resp. het C90-C270 vlak (in hoogterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 294 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 294 lm, en een opgenomen vermogen van 7.6 Watt, levert een efficiëntie van 39 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.35 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 2.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 96 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 7.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 22.0 VA
PF 0.35

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

lidl_bouw_ledlamp_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lidl_bouw_ledlamp_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 48 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0593

Warmteplaatje van de kap waarin de leds zitten.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.30 m
IFOVgeometric 1.1 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat het ruwe materiaal van de kap en behuizing hiermee overeenkomt.

De maximale temperatuur van de kap wordt handwarm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lidl_bouw_ledlamp_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 11550 K wat heel erg felwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lidl_bouw_ledlamp_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 19 graden (dus 9.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer + en – 4 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lidl_bouw_ledlamp_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 13.1 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.1 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 69 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lidl_bouw_ledlamp_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.7.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lidl_bouw_ledlamp_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt buiten het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website. Dit punt ligt er dus buiten, naar de blauwe lichtkleuren toe.

De kleurcoördinaten zijn x=0.2752 en y=0.2773.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lidl_bouw_ledlamp_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0057, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lidl_bouw_ledlamp_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren lineair mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 2.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lidl_bouw_ledlamp_startupeffect

lidl_bouw_ledlamp_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is niet relevant daar de variaties van de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen binnen de 5 % blijven.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lidl_bouw_ledlamp_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 16 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Extra foto’s

ledl_160_led_hobby_lamp_led_field
Het ledveld

lidl_160_led_hobby_lamp_info
Infosticker achterop de ledkap.

6 reacties op “Lidl 160 LED Hobby lamp”

39 lm/Watt lijkt niet zo veel, zeker als je dat vergelijkt met menig spaarlamp, en de stralingshoek is ook nog eens kleiner. Kun je dit verklaren? Of ben ik nu appels met peren aan het vergelijken.

De efficiency lijkt mij ook niet hoog. Ik heb andere 5mm leds gezien die, zeker met een koudwit licht, een hogere efficientie gaven.
Een paar opmerkingen: dit design is gecopieerd van een bestaande lamp, en alles is kunststof. De lwds kunnen geen warmte kwijt. Verder is de stralingshoek
erg klein, en hoe kleiner des te meer verlies omdat de normale stralingshoek van een led alleen (120 graden) moet nu naar de 18 graden en deze bundeling kost ook licht).
Als laatste kan ik me voorstellen dat de voedingseenheid niet optimaal is en wanneer deze met een totaalverbruik van 8W al 2 W voor zichzelf nodig heeft, dat dat de efficientie drukt.

Ik kan me voorstellen dat heel wat mensen die dit gaan kopen ontevreden gaan zijn. Een bouwlamp hoort een brede bundel te hebben.

Lichtbundel is inderdaad erg smal, maar reikt wel ver. Niet echt geschikt als bouwlamp, daarentegen wel als foto- en/of videolamp. Btw, als ik met m’n camera meet, kom ik op een kleurtemperatuur van ca. 8000K.

Jos,
Mbt de kleurtemperatuur. Houd er rekening meer dat ik er 1 gemeten heb. En het hebben van leds van een bepaalde nauwe range van kleurtemperaturen houdt in dat ze uitgeselecteerd moeten worden. Ik kan me voorstellen dat dat uitselecteren voor deze lamp (waar vooral gelet is op de prijs) met een ruime marge is gedaan en dat er dus grote verschillen in kleurtemperatuur kunnen zijn van lamp tot lamp.

Heb deze licht ook gekocht was super goedkoop moet zeggen qua licht sterkte is niet extreem sterk en is het meer in een plek. Maar voor het filmen en fotografie is het niet echt zo slecht als je extra dingen gebruik om juist weer breder bundel te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *