Luminesense 4x60cm led tube in inbouwarmatuur

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

luminesense_4x60Luminesense presenteert een inbouwarmatuur met 4 x 60 cm ledbuis erin.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4218 K neutraalwit
Lichtsterkte Iv 1047 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 21 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 104 deg 104º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buizen). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 98º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buizen).
Vermogen P 48.7 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.95 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 11 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 2902 lm
Efficiëntie 60 lm/W
CRI_Ra 72 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3724 en y=0.3763
Fitting TL Deze led-TLs in hun armatuur worden direct op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 9.0 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.6 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 595 x 595 x 95 mm Buitenafmetingen van het inbouwarmatuur.
L x B afmetingen lichtruimte 552 x 552 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de opening van de reflector aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24.5 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 14 graden warmer dan omgevingstemperatuur en dit is op de ledbuizen zelf.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 6 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters.

Aan het eind een extra foto van de lamp.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

luminesense_4x60_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 552 mm ≈ 2800 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

luminesence_4x60_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) is veel meer naar de zijkanten uitstralend dan het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

luminesense_4x60_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

luminesense_4x60_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 104º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 98º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2902 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2902 lm, en een opgenomen vermogen van 48.7 Watt, levert een efficiëntie van 60 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.95 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 224 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 48.7 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 51.5 VA
PF 0.95

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

luminesense_4x60_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

luminesense_4x60_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens > 25 W gelden er limieten voor de harmonischen. Deze unit laat zien dat er voor een paar limieten de grens is benaderd. Echter de gebruikte spanning is niet conform de norm-eis, waardoor het best zo kan zijn dat deze unit WEL voldoet aan de norm, wanneer een spanning aangeboden wordt die wel voldoet aan de norm-eisen.

Zie hier het spectrum van de gebruikte spanning.

luminesense_4x60_harmonics_voltage

De harmonische inhoud van de gebruikte netspanning

De gebruikte netspanning voldoet niet aan de eisen van de norm. Gelet op het feit dat de geteste led-lamp maar marginaal boven de norm voor harmonischen uitkomt (alleen de 750 Hz component) is aan te nemen dat de unit wel voldoet wanneer de netspanning aangeboden zou worden die wel aan de norm-eisen voldoet. Het is alleen zo dat OliNo geen zuiverderde netspanning beschikbaar heeft.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 11 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0513_relfector_downwards

Warmteplaatje van de reflector (gebruikmakend van een stuk tape).

ir_0514_tube_downwards

Het warmste punt op de buis zelf, gemeten op een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.30 m
IFOVgeometric 1.1 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een stuk schilderstape.

De maximale temperatuur van de buis is handwarm.

ir_0516_backside_upwards_power_supply

Aan de achterkant de voedingseenheid, die het warmste wordt.

Gemeten is hier de plaat waarop de voedingseenheid gemonteerd is.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

luminesense_4x60_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4225 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

luminesense_4x60_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 60 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 104 graden (dus 52 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

luminesense_4x60_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 9.0 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 25.0 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

luminesense_4x60_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.6.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

luminesense_4x60_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3724 en y=0.3763.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

luminesense_4x60_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 72 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 72 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0023, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

luminesense_4x60_voltagedependency1

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

luminesense_4x60_startupeffect

luminesense_4x60_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 20 minuten. Gedurende de opwarming daalt de verlichtingssterkte met 6 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

luminesense_4x60_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 21 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Extra foto

luminesense_side1
Side view van het armatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *