Luminesense 2x150cm led tube in opbouwarmatuur

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

luminesense_2x150_lumLuminesense presenteert een opbouwarmatuur met 2×150 cm ledbuis erin.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Let op: van dit armatuur is een vernieuwde versie gemaakt en vervangt dit model.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5697 K koudwit
Lichtsterkte Iv 1454 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 21 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 125 deg 125º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buizen). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 108º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buizen).
Vermogen P 62.0 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.93 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 14 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 4888 lm
Efficiëntie 79 lm/W
CRI_Ra 61 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3278 en y=0.3589
Fitting TL Deze led-TLs in hun armatuur worden direct op de 230 V aangesloten.
PAR-waarde 11.5 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 1560 x 165 x 95 mm Buitenafmetingen van het opbouwarmatuur.
L x B x H afmetingen lichtruimte 1550 x 145 x 45 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de opening van de geribbelde kap rondom de ledbuis. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.5 deg C. De lamp wordt op de warmste plek ongeveer 19 graden warmer dan omgevingstemperatuur en dit is op de behuizing waar de voeding achter zit. Op de kap is de delta 10 graden.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 9 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

luminesense_2x150_lum_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1550 mm ≈ 7800 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

luminesense_2x150_lum_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) is iets breder dan het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

luminesense_2x150_lum_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

luminesense_2x150_lum_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 125º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 108º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 4888 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 4888 lm, en een opgenomen vermogen van 62.0 Watt, levert een efficiëntie van 79 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.93 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 290 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 62.0 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 66.7 VA
PF 0.93

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

luminesense_2x150_lum_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

luminesense_2x150_lum_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens > 25 W gelden er limieten voor de harmonischen. Deze unit laat zien dat wordt voldaan aan de norm. En dat terwijl de gebruikte spanning die aan de lamp is aangeboden niet voldoet aan de norm.

Zie hier het spectrum van de gebruikte spanning.

luminesense_2x150_lum_harmonics_voltage

De harmonische inhoud van de gebruikte netspanning

De gebruikte netspanning voldoet niet aan de eisen van de norm. Gelet op het feit dat de geteste led-lamp desondanks wel voldoet, is te verwachten dat de lamp bij gebruik van een spanning die zuiverder is en dus minder harmonischen heeft, zelfs nog ruimer zal voldoen aan de norm.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 14 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0530

Warmteplaatje van de lamphouder waarachter de voedingsunit zit.

ir_0531

Een meting op de kap rondom de ledbuizen en de onderkant houder.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.40 m (voedingsunitfoto)
IFOVgeometric 1.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met het materiaal voor de kap (een stuk tape dat gebruikt is is niet zichtbaar) en behuizing.

De plaats van de voedingsunit is het warmste met 19 graden boven omgevingstemperatuur. De kamp wordt 8 graden minder warm.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

luminesense_2x150_lum_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5700 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

luminesense_2x150_lum_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 125 graden (dus 62.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ≈ 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

luminesense_2x150_lum_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 11.5 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 38.7 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm).

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

luminesense_2x150_lum_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

luminesense_2x150_lum_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt tegen de rand van het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3278 en y=0.3589.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

luminesense_2x150_lum_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 61 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 61 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0078, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

luminesense_2x150_lum_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

luminesense_2x150_lum_startupeffect

luminesense_2x150_lum_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 1 uur. Gedurende de opwarming daalt de verlichtingssterkte met ongeveer 9 % en het opgenomen vermogen met 4 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

luminesense_2x150_lum_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.1 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 21 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *