LEDITLIGHT – LED strip 5 meter – warm-wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 4 Reacties»

lil_ledstring5mLed It Light presenteert een ledstring van 5 m lengte die op lengte af te knippen is. De voeding van de ledstring is 12 V DC. Deze kan gebruikt worden als bijvoorbeeld koofverlichting.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3173 K Warmwit
Lichtsterkte Iv 346 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 115 deg 115º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (dwars op de lengterichting) en 114º is de stralingshoek voor het C90-C270 vlak. Omdat de leds naar symmetrisch zijn over hun eerste as is de stralingshoek voor beide vlakken (nagenoeg) hetzelfde.
Vermogen P 20.4 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Deze lamp is getest op 12VDC, vandaar dat de powerfactor 1.0 is. Er is echter nog een voeding nodig vanuit 230 V en dan wordt de powerfactor bepaald door de kwaliteit van de voeding.
THD n.a. Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 1007 lm
Efficiëntie 49 lm/W
CRI_Ra 65 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4310 en y=0.4131
Fitting 12V DC Deze ledstrip is op 12 V DC aangesloten geweest.
PAR-waarde 2.9 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 1500 x 8 x 2 mm Buitenafmetingen van de ledstrip.
L x B afmetingen lichtruimte 1500 x 8 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de flexibele printplaat waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25 deg C. De lamp wordt op de warmste plek (meest dichtbij de aansluiting voedingsspanning, en bij 5 m lengte van de strip) ongeveer 40 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met 5 % en het opgenomen vermogen neemt toe met ongeveer 4 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van lampparameters wanneer de voedingsspanning varieert.
Aan het eind een extra foto van de strip.

vormfactor strip
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ledstring_2_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is afhankelijk van hoe de string is uitgelegd. OliNo heeft de string een aantal keren naast elkaar gelegd en zo het geheel gemeten, op een voldoend grote afstand. Echter de string zal languit gemonteerd worden. Men moet dan rekening houden dat meten in de buurt van de string altijd lager oplevert dan op voldoende grote afstand, zijnde 5x de lengte van het gemeten gebied. De resultaten in de kolom E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Gemeten is dat een lichtstroom van 250 lm wordt verkregen bij iedere meter lengte van de strip.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_ledstring5m_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van alle vlakken zijn bijna gelijk, daar het leds betreft zonder lens en dus in alle richtingen hetzelfde stralen.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

ledstring_2_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ledstring_2_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 114-115º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1007 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1007 lm, en een opgenomen vermogen van 20.4 Watt, levert een efficiëntie van 49 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 1.0 omdat met een DC spanning gestuurd wordt en er dus geen blindvermogen is.

Voedingsspanning 12.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 1700 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 20.4 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.a.
PF n.a.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is niet bestaand omdat er geen harmonischen zijn.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0540ir_0542

De temperatuursverdeling van de strip, enkele malen naast elkaar gelegd.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir BCAM
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.10 m (rechts)
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 100 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat ongeveer overeenkomt met de printplaatoppervlakte.

De maximale temperatuur van de lamp is meer dan handwarm. De IR camera geeft aan van 45 – 60 graden. De 60 graden is gemeten dichtbij het aansluitpunt waar de stroom dus het grootste is. De temperatuur daar wordt veroorzaakt door de leds en de stroom door de flexibele printplaat. Aan het einde van de string is de stroom veel kleiner en is de led alleen de warmtebron. Vandaar dat het hoogste gemeten wordt nabij het aansluitpunt waar de 12 V voeding op de strip aangesloten wordt.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ledstring_2_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3175 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ledstring_2_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de stralingshoek van 115 graden (dus 57.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

ledstring_2_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 2.9 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 8.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 62 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

ledstring_2_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

ledstring_2_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4310 en y=0.4131.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

ledstring_2_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 65 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 65 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0045, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

ledstring_2_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren in lineaire mate mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 11-13 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 6 %. Dit verschil in lichtintensiteit is mogelijk zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ledstring_2_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin gelegd

De warmup tijd is ongeveer 20 minuten. Gedurende de opwarming daalt de verlichtingssterkte met 5 % en het opgenomen vermogen (apart berekend) neemt toe met ongeveer 3 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

lil_ledstring5m_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 50 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

De modulatie is klein omdat met een DC spanning de lamp gevoed wordt; de knipperfrequentie de gevonden is is niet betrouwbaar omdat de lamp niet knippert.

Extra foto

lil_ledstring5m_zoom
De leds van dichtbij. Ook de kniplijnen zijn zichtbaar; hiermee kan de strip op gewenste lengte ingekort worden.

4 reacties op “LEDITLIGHT – LED strip 5 meter – warm-wit”

Grappige strip.
Ik vind echter 49lm/W te weinig. Het verlies in de trafo is daarbij nog niet eens meegerekend.
En een cri van 65 is ronduit bedroevend.
Er zouden verschillende types led op één strip moeten worden gezet op de cri te verbeteren.
Misschien dat modernere strips beter zijn, ook kwa lm/W.

Beste Carlo, ik snap je redeneringen. Het is daarom dat we meten, zodat iedereen voor zichzelf kan bekijken wat belangrijk is voor zijn/haar appplicatie en daarop kan besluiten welke lamp interessant is.

Efficientie en CRI zijn natuurlijk maar een paar parameters daarvoor. Ook anderen kunnen de doorslag geven om voor een product te kiezen of niet.

Even nog wat over de CRI. Deze is opgesteld in een tijd dat er geen leds waren voor algemene verlichting. En de CRI is behoorlijk bekritiseerd, zeker voor RGB leds en daarnaast ook voor de keuze van kleursamples waar deze naar rekent en het vergelijk met een zwarte straler bij lage kleurtemperaturen. Zie ook Wiki eventueel, maar ook CIE heeft onderzoeken nauwkeurig bekeken naar de mismatch van de CRI berekening en het gebruik ervan voor leds. Zie ook deze website bij de sectie uitleg als je wilt.
Normaliter zou ik ook graag uitgaan van de bevindingen van een groep als CIE echter voor de CRI heb ik toch wat reserves, gezien de uitleg van hierboven. Wat zich erin uit dat ik niet de CRI als hoofdselectieparameter neem.

Waarom vindt je 49 lumen /watt te weinig? De huidige halogeen verlichting die nu vaak toegepast wordt in keukens haalt 4 lumen/watt. Deze LED strip is meer dan 10x zo efficient,

Hoi Jeroen,
Het is maar de vraag of hij halogeen heeft, hij kan ook TLs hebben die op zich ook efficient zijn.
Feit blijft wel dat de ledstrip een hele verbetering is tov halogeen (kwa efficientie). Een ledstrip is daarnaast fijn omdat je niet met schaduwen werkt wanneer je met het eten werkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *