RentAlite – Premium Power Led 24V

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

rentalite-premium-power-ledRentAlite presenteert een 150cm lang led armatuur in een robuuste aluminium behuizing.
De ledlamp is op 24V DC aangesloten en getest.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5112 K koudwit
Lichtsterkte Iv 778 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 122 deg 122º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 111º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P 25.9 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.v.t. De lamp is op 24V DC aangesloten geweest, waardoor er geen blindvermogen optreedt en daardoor de PF altijd op 1 uitkomt.
THD n.v.t. Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 2530 lm
Efficiëntie 98 lm/W
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3430 en y=0.3549
Fitting 24V DC Deze TL wordt op de 24 V DC aangesloten.
PAR-waarde 6.9 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.9 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 1560 x 64 x 80 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B x H afmetingen lichtruimte 1500 x 50 x 13 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de afmetingen van de transparante kap rondom de leds. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor staaf
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25 deg C. De lamp wordt op de warmste plek op de behuizing ongeveer 5 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming variëren de verlichtingssterkte noch het opgenomen vermogen meer dan 5 % en dus niet noemenswaardig.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters bij variatie van de lampspanning tussen 23-25 V.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

rentalite-premium-power-led_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 1500 mm ≈ 7500 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

rentalite-premium-power-led_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

De bundel die het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting) aangeeft is iets breder dan die van het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

rentalite-premium-power-led_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

rentalite-premium-power-led_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 122º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 111º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2530 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2530 lm, en een opgenomen vermogen van 25.9 Watt, levert een efficiëntie van 98 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Door de voeding op (24 V) DC spanning, is er geen sprake van een blindstroom of blindvermogen en is de powerfactor niet relevant.

Voedingsspanning 24 V DC
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 1.08 A
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 25.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.v.t. VA
PF n.v.t.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0152_emm095ok

De temperaturen gemeten op het tape zijn gelijk aan de resultaten direct op het buismateriaal.

Dit wil zeggen dat de emissiviteit van 0.95 is goed voor de metingen aan het metaal van de buis.

ir_0154

ir_0155

Temperaturen tegen de 30 graden aan.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.3 m
IFOVgeometric 0.4 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) De emissiviteit is zo ingesteld omdat dat overeenkomt met een stuk schilderstape.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

rentalite-premium-power-led_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5100 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

rentalite-premium-power-led_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de C0-C180 stralingshoek van 122 graden (dus 61 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ≈ 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

rentalite-premium-power-led_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 6.9 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 22.5 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.9 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

rentalite-premium-power-led_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

rentalite-premium-power-led_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3430 en y=0.3549.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

rentalite-premium-power-led_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 75 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0004, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm bekend bij OliNo die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

rentalite-premium-power-led_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 23-25 V DC.

Een abrupte variatie van + of – 1 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

rentalite-premium-power-led_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin

De warmup tijd is niet relevant omdat de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen nauwelijks variëren. Het opgenomen vermogen is apart gemeten en gaf geen verandering over de startup tijd van anderhalve uur dat is gemeten.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

rentalite-premium-power-led_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie n.v.t. Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *