Windenergie – Open brief aan Mark Rutte

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 6 Reacties»

nweaNederland heeft belang bij meer elektriciteit uit windenergie. Het beeld van windenergie dat wordt opgeroepen door oneliners tijdens de verkiezingscampagne, is ‘kort door de bocht’ en onvolledig. Dat schrijft de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) in een open brief aan Mark Rutte, lijsttrekker van de VVD.

Tijdens de verkiezingscampagne heeft de lijsttrekker van de VVD meermalen aangegeven te willen stoppen met het stimuleren van duurzame energie. ‘Windturbines draaien op subsidie’, stelt hij daarbij.

De bijdrage die een exploitant ontvangt voor aan het net geleverde kWh-en uit windenergie (SDE-bijdrage), is geen subsidie, schrijft NWEA. Het is een bijdrage om een gelijk speelveld te krijgen met conventionele vormen van elektriciteitsopwekking, zodat eerlijke concurrentieverhoudingen ontstaan. Verschillende maatschappelijke kosten voor elektriciteit uit kolen en gas worden namelijk niet in de prijs verrekend. Deze verborgen kosten bedragen 2 tot 4 cent per kWh, vergelijkbaar met de hoogte van de SDE voor wind op land.

Als deze kosten in rekening worden gebracht bij de elektriciteitsopwekking uit fossiele brandstoffen en kernenergie, is elektriciteit van windturbines op land nu al concurrerend met elektriciteit uit nieuwe gas-, kolen of kerncentrales. Een SDE-bijdrage is dan niet nodig. De prijs van fossiele brandstoffen zal de komende jaren stijgen; de wind blijft gratis waaien.

Ook toekomstige regeringen zijn gehouden aan door Nederland binnen Europa gemaakte afspraken over duurzame energie. NWEA wijst er bovendien op dat de samenwerkende milieuwerkgroepen van zeven politieke partijen, waaronder de VVD, net als de NWEA, voorstander zijn van een volledig duurzame elektriciteitsvoorziening in 2050. Als goedkoop alternatief is windenergie daarbij absoluut noodzakelijk.

Meer informatie

De openbrief aan Mark Rutte
Website Nederlandse Wind Energie Associatie
Kennis portal Windenergie op land
Meer artikelen over Windenergie

6 reacties op “Windenergie – Open brief aan Mark Rutte”

Windenergie, juist nu.
Schoon, goedkoop, geen brandstoffen nodig, onafhankelijk van het buitenland.

Blij dat iemand openlijk in het geweer komt tegen de onzin die in verkiezingstijd kennelijk gemeengoed is. Kennelijk mag iedere politicus alles troepen wat hij wil, waar of niet. Dat lijsttrekkers in staat en bereid zijn om uit eigenbelang glashard te liegen (c.q. de feiten eenzijdig te selecteren), stemt niet erg hoopvol. Deze open brief wel.

Toen ik Rutte tijdens het lijsttrekkersdebat de term “malle windmolens” hoorde zeggen, om daar vervolgens aan toe te voegen dat er veel beter meer kerncentrales neergezet kunnnen worden heb ik definitief m’n vertrouwen verloren in de rol van de overheid in de duurzame energieontwikkeling. Gelukkig lees ik steeds meer verhalen over mooie initiatieven uit het bedrijfsleven. Daar leeft het wel degelijk! En daar worden ook de winstkansen gezien! (zowel voor de economie als voor het milieu)

Schone energie is veilig, heeft geen schadelijke afval, maar vereist meer onderzoek.
Kernenergie is korte termijn visie.

In het oorspronkelijke verkiezingsprogramma wilde de VVD op korte termijn met de bouw van veilige vierde generatie kerncentrales beginnen…
() Opslag is tegenwoordig veilig. Blijf kritisch! De grote massa slikt het voor zoete koek, als er geen wetenschappelijke tegenargumenten gespuid worden. Windenergie verdient een eerlijke kans.

Ik denk dat we beter en veiliger af zijn met schone energie zoals windmolens.Ook het gebruik van zonne energie en aardwarmte is een optie.Het is ook belangrijk we als mens ons niet te verwend moeten gedragen door de verwarming te hoog te draaien en te veel verlichting te blijven gebruiken.(bewust leven)Maak ook gebruik van isolatie We kunnen ons er ook op kleden of we bewegen maar wat meer,waardoor we gezond en warm kunnen blijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *