Econe – Ledbuis 60cm warmwit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 1 Reactie»

econe_60cmECONE komt met een 60 cm ledbuis met drie rijen dik smd leds erin. De kleur is warmwit.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Econe heeft dit model inmiddels vervangen door een uitvoering met verbeterde waarden. Click hier voor het nieuwe model.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3436 K Warmwit (tegen neutraalwit aan)
Lichtsterkte Iv 143 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 11 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 118 deg 118º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting vd buis). Loodrecht hierop is deze stralingshoek 111º (dit is het C90-C270 vlak, in de lengterichting van de buis).
Vermogen P 9.5 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.79 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 64 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 471 lm
Efficiëntie 49 lm/W
CRI_Ra 69 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4099 en y=0.3967
Fitting TL Deze TL wordt direct op de 230 V AC aangesloten
PAR-waarde 1.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x D buitenafmetingen 590 x 32 mm Buitenafmetingen van de lamp, lengte is zonder pinnen.
L x B x H afmetingen lichtruimte 536 x 22 x 1 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Lengte en breedte is gelijk aan de afmetingen van de transparante prismatische kap. Hoogte van het lichtgevende oppervlak is de hoogte van het lichtgevende gedeelte van de leds en is erg klein en is alleen zichtbaar in het C0-C180 vlak. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25 deg C. De lamp wordt op de buis zelf maximaal ongeveer 20 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een kleine afhankelijkheid van lampparameters wanneer de spanning wordt gevarieerd tussen de 200-250 V.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

econe_60cm_3kk_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 536 mm ≈ 2700 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

econe_60cm_3kk_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak doorsnijdt de lamp loodrecht op de lengterichting en het C90-C270 vlak doorsnijdt de lamp in lengterichting.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

econe_60cm_3kk_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

econe_60cm_3kk_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 118º voor het C0-C180 (looodrecht op lengterichting) en 111º in het C90-C270 vlak (in lengterichting).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 471 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 471 lm, en een opgenomen vermogen van 9.5 Watt, levert een efficiëntie van 49 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.79 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.8 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 52 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 9.5 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 12.0 VA
PF 0.79

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

econe_60cm_3kk_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

econe_60cm_3kk_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 64 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0253

ir_0251

ir_0252

Midden van de buis wordt het warmste. Emissiviteit is ongeveer hetzelfde als dat van een stuk schilderstape.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.5 (en 1.0 m) m
IFOVgeometric 0.7 (en 1.4) mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) zie tekst bij de plaatjes voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

econe_60cm_3kk_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3425 K wat warmwit (tegen neutraalwit) is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

econe_60cm_3kk_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de maximale stralingshoek van 118 graden (dus 59 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is ongeveer 3 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

econe_60cm_3kk_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 1.2 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 4.1 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

econe_60cm_3kk_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

econe_60cm_3kk_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4099 en y=0.3967.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.
econe_60cm_3kk_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 69 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 69 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0017, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

econe_60cm_3kk_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren heel weinig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

econe_60cm_3kk_startupeffect

econe_60cm_3kk_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten, waarin de verlichtingssterkte met ongeveer 5 % afneemt.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond de uitlegartikelen op OliNo.

econe_60cm_3kk_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 11 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

1 antwoord op “Econe – Ledbuis 60cm warmwit”

Al die posts over die stomme lampen, beetje overkill. Alsof die de wereld gaan redden. Maak een aparte site ervoor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *