LEDITLIGHT – 1x7Watt (model 2007, niet voor verkoop)

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

lil_mr16Led It Light heeft een high power spot ledlamp met cree leds. De fitting is in het MR16/GU5.3 formaat.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3052 K warmwit
Lichtsterkte Iv 228 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 57 deg 57º is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 8.7 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
THD n.a. % Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft.
Lichtstroom 194 lm
Efficiëntie 22 lm/W Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4160 en y=0.3667
Fitting GU5.3 Deze lamp kan op een 12 V AC of 12 V DC aangesloten worden.
PAR-waarde 2.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D X H buitenafmetingen 50 x 50 mm Buitenafmetingen van de lamp, zonder pinnen.
D afmetingen lichtruimte 25 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van een om de led heenlopende kleinste circel. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 25.5-26 deg C. De lamp wordt op de koelvinnen aan de buitenkant ongeveer 66 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn neemt de verlichtingssterkte af met 36 % en het opgenomen vermogen neemt toe met 16 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.
Aan het eind een extra foto.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

lil_mr16_ii_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 25 mm ≈ 125 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

lil_mr16_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

lil_mr16_ii_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

lil_mr16_ii_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 57º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 194 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 194 lm, en een opgenomen vermogen van 8.7 Watt, levert een efficiëntie van 22 lm/Watt.

Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.

Elektrische eigenschappen

De lamp heeft een DC voeding gehad. Daarom is er geen blindstroom.

Voedingsspanning 12.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 728 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 8.7 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.v.t. VA
PF n.v.t.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0261_side_em095nok

Temperatuur op de rand, op het koellichaam.

De temperatuur van het metaal ana de buitenkant lijkt veel lager wanneer direct gemeten dan de temperatuur van de schilderstape. De uitleg is dat de emissiviteit van het metaal laag is. Hierdoor wordt de warmte niet zo gunstig uitgestraald dan wanneer de emissiviteit hoger was geweest. De emissiviteit van de IR meter wordt aangepast zodanig dat de temperatuur van het metaal overeenkomt met die van het stuk schilderstape.

ir_0261_side_em062ok

Emissiviteit ingesteld op 0.62.

De lamp zou zijn warmte beter kwijtkunnen wanneer de emissiviteit van het metaal hoger was geweest.

ir_0263_between_fins

De hoogste temperatuur wordt gevonden tussen de koelvinnen.

Bij de meting tussen de vinnen wordt weer de emissiviteit van 0.95 aangehouden.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 26 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 26 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.62 en 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.3 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie de tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

lil_mr16_ii_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3052 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

lil_mr16_ii_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 65 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 57 graden (dus 28.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ongeveer 3 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

lil_mr16_ii_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 2.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 2.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 66 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

lil_mr16_ii_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

lil_mr16_ii_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4160 en y=0.3667.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

lil_mr16_ii_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 82 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.013, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

lil_mr16_ii_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 11-13 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

lil_mr16_ii_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten, waarbij de verlichtingssterkte afneemt met ongeveer 36 % en het opgenomen vermogen is apart gemeten en nam toe met ongeveer 16 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo site.

lil_mr16_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie n.v.t. Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Noot: de modulatie is met 0 % zo klein dat de knipperfrequentie niet relevant is. Het plaatje bekijkende is niet echt een stabiele frequentie te zien.

Extra foto

lil_mr16_zoom
Zoom in op de led achter de grote lens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *