IP Letters – 20x 12V DC Ledmodule (IPLED3-W-P) op 300cm strip

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 4 Reacties»

ipletters_ledmodules_1IPLED heeft een 20-tal modules op een 300 cm strip. Iedere module bevat 3 leds die koudwit licht afgeven. De modules worden gevoed met 12V DC.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 6772 K koudwit
Lichtsterkte Iv 316 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 124 deg 123º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak (dwars op lengterichting van de strip) en 124º is de stralingshoek voor het C90-C270 vlak in lengterichting van de strip). Deze waardes zijn praktisch gelijk.
Vermogen P 13.3 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
THD n.a. % Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft.
Lichtstroom 991 lm
Efficiëntie 75 lm/W Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficiëntie is voor de ledstrip alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.
CRI_Ra 63 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3071 en y=0.3323
Fitting 12V DC Deze ledstrip dient op een 12 V DC spanning aangesloten te worden.
PAR-waarde 2.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.0 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x W x H buitenafmetingen 3000 x 15 x 8 mm Lengte van de ledstrip. Breedte en hoogte van de modules is aangehouden.
L x W afmetingen lichtruimte 3000 x 15 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van een om de leds heenlopend kleinste oppervlak. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor strip
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 25.5-26.5 deg C. De lamp wordt op de leds zelf maximaal ongeveer 20 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn de variaties in verlichtingssterkte en opgenomen vermogen veel kleiner dan 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een kleine afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.
Aan het eind een extra foto.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ipletters_ledmodules_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is afhankelijk van hoe de string is uitgelegd. OliNo heeft de string een aantal keren naast elkaar gelegd en zo het geheel gemeten, op een voldoend grote afstand. Echter de string zal languit gemonteerd worden. Men moet dan rekening houden dat meten in de buurt van de string altijd lager oplevert dan op voldoende grote afstand, zijnde 5x de lengte van het gemeten gebied. De resultaten in de kolom E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Gemeten is dat een lichtstroom van ongeveer 330 lm wordt verkregen bij iedere meter lengte van de strip.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

ipletters_ledmodules_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is praktisch gelijk aan het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

ipletters_ledmodules_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ipletters_ledmodules_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 124º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 991 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 991 lm, en een opgenomen vermogen van 13.3 Watt, levert een efficiëntie van 75 lm/Watt.

Deze efficiëntie is voor de ledstrip alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.

Elektrische eigenschappen

De lamp heeft een DC voeding gehad. Daarom is er geen blindstroom.

Voedingsspanning 12.0 V
Voedingsstroom (voor de gehele strip, zijnde 20 modules) 1.11 A
Vermogen P (voor de gehele strip, zijnde 20 modules) 13.3 W
Schijnbaar vermogen S (voor de gehele strip, zijnde 20 modules) n.v.t. VA
PF n.v.t.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0304

Een aantal ledmodules naast elkaar.

ir_0305

Ingezoomed op 1 ledmodule.

Bij de metingen wordt de emissiviteit van 0.95 aangehouden gezien het matte karakter van het materiaal van de module.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 26 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 26 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand (kleinste) 0.20 m
IFOVgeometric 0.3 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie de tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ipletters_ledmodules_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 6775 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ipletters_ledmodules_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 75 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 124 graden (dus 62 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

ipletters_ledmodules_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 2.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 8.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

ipletters_ledmodules_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.0.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

ipletters_ledmodules_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3071 en y=0.3323.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

ipletters_ledmodules_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 63 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 63 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0046, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

ipletters_ledmodules_voltagedependency_12v

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren fors mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 11-13 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 3 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ipletters_ledmodules_startupeffect

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is er geen, daar de verlichtingssterkte nauwelijks varieert na een koude start. Het opgenomen vermogen is apart gemeten en blijkt 3 % af te nemen.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo site.

ipletters_ledmodules_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie n.v.t. Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Noot: de modulatie is met 0 % zo klein dat de knipperfrequentie niet relevant is. Het plaatje bekijkende is niet echt een stabiele frequentie te zien.

Extra foto

ipletters_ledmodules_zoom
Zoom in op een led van een ledmodule.

4 reacties op “IP Letters – 20x 12V DC Ledmodule (IPLED3-W-P) op 300cm strip”

@ Maarten, er zijn 20 modules gemonteerd op een 300 cm strip. Dat is de manier zoals de leverancier ze het meeste verkoopt. Daarom is ook in die configuratie gemeten.
In de teasertext staat dat het om 20 modules gaat op een 300 cm strip. In het paragraafje “overzichtstabel” staat ook wat uitgelegd over de strip en hoe de gegevens te interpreteren.
Maar laat me weten als ik het wat duidelijker kan schrijven en hoe.

Ah, op die manier. Ik had niet door dat de foto 1 module betrof en niet de hele strip. Ik was niet wakker genoeg om te zien dat er 3 LEDs en niet 20 op zaten en dat er dus iets niet klopte aan die interpretatie van het woord “module”. Bedankt voor de uitleg!

Misschien is een foto van de gehele strip nuttig voor mensen die niet aandachtig genoeg lezen?

De strip was opgedeeld in 6 stukken om het meten mogelijk te maken. Het is daarom niet zo mooi presentabel als dat ie normaliter eruit zou zien dus daarom hem ik maar niet een foto van die losse stukken gemaakt.
Ik heb echter in de teasertekst vermeld dat het een strip van 3000 mm betreft met 20 modules, tevens in het kopje “overzichtstabel”. Laat anders maar weten waar een herhaling op zijn plaats zou zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *