PyraSied Xtreme Acrylic PyraLux152152

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

pyralux152152PyraSied Xtreme Acrylic presenteert een bijzondere lamp. Het is een paneel met aan 1 rand 9 leds geplaatst, die zijdelings in het paneel schijnen. De witte achergrond van het paneel licht hierdoor op en zo komt er een gelijkmatig licht van dit paneel van 152 x 152 mm. De lamp geeft koudwit licht.

Er is ook een duurproefrapport van deze lamp.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5607 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 31 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 3 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 149 deg 149º is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (vlak dwars door de rij van leds heen) en 139º is de stralingshoek voor het C90-C270 vlak (loodrecht daarop).
Vermogen P 2.9 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.60 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 130 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 141 lm
Efficiëntie 49 lm/W
CRI_Ra 64 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3302 en y=0.3508
Fitting 230V Deze lamp wordt middels een adaptor aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 0.3 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.9 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 152 x 152 x 8 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B x H afmetingen lichtruimte 152 x 147 x 8 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan het oppervlak van de tegel en ook de hoogte, daar er ook licht uitgestraald wordt naar de zijkanten en zelfs een beetje naar boven. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor paneel
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-25.5 deg C. De lamp wordt bij de leds en op de koelplaat ongeveer 12 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn is er nagenoeg geen enkele invloed op de lampparameters.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.

Aan het eind een foto extra.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

pyralux152152_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 215 mm (diagonale maat) ≈ 1100 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

pyralux152152_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is niet symmetrisch. Dit komt omdat dit vlak de lijn van de leds doorsnijdt en er is aan 1 kant van de tegel een lijn met leds. Dus in het gebied tegenover de leds is de helderheid hoger omdat dat gebied recht aangestraald wordt door de leds. Zie ook de volgende rendering:

screen-shot-2010-08-15-at-112945

Rendering van de helderheid rondom de tegel.

De rij met leds zit aan de linkerkant van de tegel. De rode lijn laat zien wat de helderheid is wanneer vanuit ieder punt op die lijn naar het middelpunt van de tegel wordt gekeken. Kijkende vanaf een punt van de rode lijn naar het middelpunt van de tegel, dan worden ook de leds gezien omdat de leds dus aan de linkerkant van de tegel zitten. De helderheid van de punten op de rode lijn is dus hoger dan de punten op de tegenoverliggende gele lijn want wanneer van daaruit naar het midden van de tegel wordt gekeken dan zijn de leds niet direct zichtbaar.

In het C90-C270 vlak is het stralingspatroon wel symmetrisch.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

pyralux152152_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

pyralux152152_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Er zit een rare knik in de grafiek bij 90 graden. Dit is omdat de helderheid naar de zijkant is vrij laag maar vrij constant. De achterkant van het plaatje geeft ook wat licht af waardoor in het gebied van 90 – 180 graden de variatie van de helderheid maar weinig afneemt.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 149º voor het C0-C180 vlak (niet symmetrisch en iets breder dan het C90-C270 vlak) en 139º voor het C90-C270 vlak (symmetrisch).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 141 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 141 lm, en een opgenomen vermogen van 2.9 Watt, levert een efficiëntie van 49 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.60 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.3 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 21 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 2.9 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 4.8 VA
PF 0.60

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

pyralux152152_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

pyralux152152_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 130 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0485

Bovenkant van de tegel.

De ruimte rondom de leds is het warmste. De emissiviteit blijkt goed overeen te komen met die van tape.

ir_0487

Achterkant van de tegel.

Het metaal reflecteert veel van de omgeving, waardoor de temperatuur schijnbaar lager uitkomt. De temperatuur van het metaal is gemeten door er een stuk tape op te plakken.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 25 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 25 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.50 m
IFOVgeometric 0.8 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie de tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

pyralux152152_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5600 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

pyralux152152_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 149 graden (dus 74.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

pyralux152152_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.25 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.2 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.4 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

pyralux152152_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.9.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

pyralux152152_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3302 en y=0.3508.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

pyralux152152_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 64 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 64 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0028, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

pyralux152152_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

pyralux152152_startupeffect

pyralux152152_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Er is geen duidelijke warmup tijd omdat de parameters maar nauwelijks variëren.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo site.

duurproefpyralux152152_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 567 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 3 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Extra foto

pyralux152152_adapter

De gebruikte voedingsunit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *