LED-Projects Ledlamp 8W dimbaar

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

ledprojetcs_ledbulbLED-Projects komt met een ledlamp in peervorm. Het is een rondstraler met warmwit licht en de lamp is dimbaar.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2924 K warmwit
Lichtsterkte Iv 54 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 2 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 183 deg 183º is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 7.5 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.57 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 129 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 355 lm
Efficiëntie 47 lm/W
CRI_Ra 92 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4401 en y=0.4017
Fitting E27 Deze lamp wordt direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 0.6 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D X H buitenafmetingen 59 x 117 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D x H afmetingen lichtruimte 59 x 40 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van de glazen bol rondom de leds. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 26 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 49 graden warmer dan omgevingstemperatuur, tussen de ribben aan de zijkant.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 18 % en het opgenomen vermogen met minder dan 5 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een kleine lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.
Van deze lamp is ook de dimbaarheid onderzocht en de lamp is goed dimbaar.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

ledprojects_bulb_8w_dim_summary2

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 59 mm ≈ 300 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Noot II: omdat de stralingshoek > 180 graden is zijn de gegevens in de kolom Ø50 % niet relevant; er wordt geen lichtvlek afgebeeld omdat de lamp teveel rondom straalt.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

ledprojects_bulb_8w_dim_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

ledprojects_bulb_8w_dim_pp_avg

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

ledprojects_bulb_8w_dim_ev_dep_kantelhoek

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 183º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 355 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 355 lm, en een opgenomen vermogen van 7.5 Watt, levert een efficiëntie van 47 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.57 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.4 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 57 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 7.5 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 13.1 VA
PF 0.57

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

ledprojects_bulb_8w_dim_u_i_waveforms

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

ledprojects_bulb_8w_dim_harmonics

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 129 %.

Temperatuurmetingen lamp

ir_0372

Bepalen van de juiste emissivity. De ribben zelf hebben dezelfde emissivity als de tape.

De gebruikte tape is op emissivity van 0.95 gezet. Dan blijkt dat het materiaal van het koellichaam hier ook op uitkomt.

De maximale temperatuur wordt gevonden tussen de koelribben.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 26 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 26 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.20 m
IFOVgeometric 0.3 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

ledprojects_bulb_8w_dim_powerspectrum_at_1m_distance

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2925 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

ledprojects_bulb_8w_dim_cct_function_of_incl

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden. Daarbuiten is niet meer gemeten.

Kijkende naar de stralingshoek van 183 graden (dus 91.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in het grootste gedeelte van dit gebied is ongeveer 5 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

ledprojects_bulb_8w_dim_par_spectra_at_1m_distance

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 0.6 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.7 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 66 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

ledprojects_bulb_8w_dim_s_and_p_spectra_at_1m_distance
Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

ledprojects_bulb_8w_dim_chromaticity

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt op de rand van de gebieden die met wit aangegeven wordt in klasses A en B. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4401 en y=0.4017.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

ledprojects_bulb_8w_dim_cri

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 92 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 92 is (veel) hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0014, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

ledprojects_bulb_8w_dim_voltagedependency

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren een beetje een op een lineaire manier mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

ledprojects_bulb_8w_dim_startupeffect

ledprojects_bulb_8w_dim_startupeffect_end

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 40 minuten. In die tijd neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 18 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meet uitleg de OliNo site.

ledprojects_bulb_8w_dim_flicker_waveforms

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 2 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Dimbaarheid

De lamp blijkt dimbaar met de volgende dimmer: de elimpo, de Gira RL en de laagvermogen LRC dimmer. Zie voor de dimmers en hun spec het praktische dimmer uitlegartikel op OliNo.

De elimpo dimmer.

elimpo_to_less_intensity

Dimmen met de elimpo dimmer.

De intensiteit neemt mooi af bij een hogere dimstand. Het opgenomen vermogen reageert op zijn zachtst gezegd raar (niet uitlegbaar) omdat het dan weer afneemt en dan weer toeneemt.

Het mechanische instelgebied is ruim te noemen (van 10 – 60 %). De afname van de verlichtingssterkte recht onder de lamp gemeten, wanneer de elimpo er tussengezet wordt en op 100 % stand, is verwaarloosbaar. Dus met de elimpo dimmer is de lamp dimbaar van 100 % to 0 %.

De afname in intensiteit wanneer er de dimmer voor de lamp wordt geplaatst (en waarbij deze nog op 100 % staat) is 2.5 %, dit is verwaarloosbaar.

De GIRA LR dimmer

gira_to_less_intensity

Dimmen met de Gira LR dimmer

Hier blijkt de dimfunctie te werken van 50 % to 0 % mechanisch instelbereik. De intensiteit loopt van 100 % to 10 %. Bij het invoegen van de dimmer en de dimmer op geen dimmen ingesteld (100 % waarde) is de verlichtingssterkte niet afgenomen.

De laagvermogen universeeldimmer LCR

lil_to_less_intensity
Dimmen met de universeel dimmer voor laagvermogens

Het instelbereik voor de dimfunctie loopt van 40 – 80 %, dit is vergelijkbaar met de vorige dimmers en voldoende voor een goede instelling.

De intensiteit blijkt instelbaar van 100 % to bijna 0 %.

Met het tussenvoegen van deze dimmer blijkt dat de verlichtingssterkte bij dimmerstand 100 % bijna niet afneemt (3 %).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *