De illusie van kernenergie

Geplaatst door Jeroen van Agt in Niet-duurzaam 7 Reacties»

Een breed aangekondigde opvatting is dat kernenergie een dramatische wereldwijde opleving en levendige groei beleeft , omdat het de concurrentiepositie verbeterd, noodzakelijk, betrouwbaar, veilig en vitaal is voor brandstof veiligheid en de bescherming van het klimaat.

Dat is allemaal onwaar. In werkelijkheid is kernenergie bezig met haar decennia-lange ineenstorting op de mondiale markt, omdat het kennelijk niet concurrerend is, overbodig, verouderd en hopeloos onrendabel is, dat men niet eens hoeft te discussiëren of het wel schoon en veilig is; het verzwakt de elektrische betrouwbaarheid en de nationale veiligheid, en het verslechtert de klimaatverandering als je vergelijk wat je kunt doen door dezelfde hoeveelheid geld en tijd te besteden aan meer effectieve opties.

Dit zijn de belangrijkste conclusies bekendgemaakt in een diepgaand onderzoek over kernenergie gepubliceerd door het Rocky Mountain Institute.

Het volledige rapport kun je hier downloaden: The Nuclear Illusion (Engels PDF)

Gerelateerde artikelen

7 reacties op “De illusie van kernenergie”

Ik heb begrepen dat de Nederlandse politiek en sommige voormalige alternatieve energie aanhangers helemaal om zijn. Nucleair, dat is het! De belangrijkste reden is, dat zonne energie niet werkt, omdat in de nacht de zon niet schijnt en we 24/7 stroom nodig hebben. Een atoom centrale zou stabieler zijn, geen / weinig CO2 uitstoot geven en dat zou de oplossing zijn. Toch een paar kant tekeningen: 1 Hoeveel uranium is er nog? Ze schieten als spreekwoordelijke padden stoelen omhoog die centrales, dus deze grondstof zou wel eens schaars / duur kunnen worden. 2 Wat kost het opslaan en veilig bewaren van dat fijne afval? 3 Hoeveel zonne panelen kunnen we niet plaatsen voor 1 kern centrale (ze schijnen niet goedkoop te zijn). 4 Zijn al die Duitsers met hun windmolens en zonne panelen gek geworden en hebben wij dan het nucleaire ei van Columbus gevonden? Ik begrijp dat zon en wind niet zaligmakend zijn, omdat de constantheid er nog niet is. Maar stel dat we 70% hernieuwbaar kunnen halen en 30% (nog) niet, ander percentages mogen ook, dan is er toch een enorme winst gehaald. Momenteel wordt er keihard gewerkt aan opslag mogelijkheden voor stroom, laten we dat tijd geven! Met dank aan alle bijdrages van iedereen op deze site heb ik dit jaar mijn stroom verbruik met ca. 700 Kilowatt omlaag gebracht, we gaan nog een flinke stap maken. Ik ben er qua comfort niet op achter uit gegaan. Door deze slag te maken (eerst besparen), kan ik nu gaan kiezen: Ik krijg de mooie rente van 2 a 2,5% per jaar op mijn spaar geld, of ik koop er een paar zonne panelen van, de stroomprijs gaat namelijk elk jaar met meer dan 2,5% omhoog! Doordat mijn verbruik veel lager is, wordt de investering naar zonne energie toe meer levens vatbaar (voor mij betaalbaar). Als ik zie wat de panelen al voor vermogen kunnen halen, kan ik met mijn relatief kleine dak mijn energie behoefte geheel gaan afdekken. Ik weet niet wat er fout is aan deze “linkse” hobby.

Dat ziet eruit als een vrij grondig rapport, maar David Mackay komt tot een andere conclusie in zijn boek ‘Sustainable energy without the hot air’. Ik heb veel respect voor David Mackay, dus ik weet het allemaal nog niet. Zijn boek is een dikke aanrader, trouwens!

@Ruud,

Bedankt voor de goede vragen. Ik zal mijn best doem om zie hieronder te beantwoorden.

Ik heb begrepen dat de Nederlandse politiek en sommige voormalige alternatieve energie aanhangers helemaal om zijn. Nucleair, dat is het! De belangrijkste reden is, dat zonne energie niet werkt, omdat in de nacht de zon niet schijnt en we 24/7 stroom nodig hebben.

Op dit moment is Duitsland bezig met de bouw van grote zonne-energie centrales (CSP) in Noord-Afrika onderdeel van het het Desertec programma. Deze CSP centrales kunnen door de opslag van thermische warmte 24/7 elektriciteit leveren en hiermee voor een baseload zorgen in het elektriciteitsnet. De verwachting is dat binnen 10 jaar hiermee ALLE elektriciteit van Duitsland mee opgewekt kan worden. Desertec heeft overigens de potentie om heel Europa, het midden-oosten en Noord-Afrika van elektriciteit te voorzien.

Een CSP centrale is dus vergelijkbaar met een kerncentrale. Een kerncentrale kan ook alleen maar een continue vermogen draaien en zorgen voor de baseload. Het afschakelen van een kerncentrale duurt ongeveer 6 dagen.

Overigens wisselt de vraag naar elektriciteit continue gedurende de dag en nacht. Daarom worden nu al slimme regelsystemen gebruikt die er continue voor zorgen dat er voldoende elektriciteit beschikbaar is. Als er elektriciteit te weinig is wordt er stroom geïmporteerd uit het buitenland en/of snelle gasturbines opgestart. Bij een overschot van elektriciteit wordt dit weer ge-exporteerd naar het buitenland (o.a. via de NorthNED kabel naar Noorwegen). In Noorwegen gebruiken ze het overschot aan elektriciteit om water omhoog te pompen in hun meren. Bij vraag naar elektriciteit laten ze dit water weer omlaag vallen (via waterturbines) en leveren ze de elektriciteit weer terug.

‘De grootschalige inpassing van windenergie in onze elektriciteitsvoorziening is technisch prima mogelijk. Het bestaande elektriciteitssysteem kan de variaties in vraag en windaanbod ook in de toekomst op elk moment opvangen, zolang er gebruik wordt gemaakt van actuele windvoorspellingen. Verder hoeven er geen voorzieningen voor energieopslag te komen.’ Dit zijn de belangrijkste conclusies van een recent onderzoek aan de Technische Universiteit Delft.

Zodra je dit op nog grotere schaal doet door grote windparken die geografisch verspreidt liggen aan elkaar te koppelen dan treedt er verder stabilisatie effect op. Hierdoor is het mogelijk om tot 50% van de elektriciteit op te wekken met windenergie zonder vorm van opslag.

Veel mensen denken nog dat het niet veel zin heeft om zonne-energie op te wekken in Nederland. Het tegengestelde is waar. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer we de meest efficiëntste zonnecellen (20 % rendement) zouden plaatsen op gunstig gelegen Nederlandse daken, dan zou men meer elektriciteit produceert dan de bestaande elektriciteitscentrales in Nederland. Zie ook het artikel Het potentieel van zonne-energie in Nederland. Kortom ook in Nederland is er voldoende potentieel voor de opwekking van duurzame energie middels zonne-energie.

Een atoom centrale zou stabieler zijn

Wat bedoel je precies met stabieler? Voor een baseload kunnen zorgen? Dat klopt, maar dat kan ook met zonne-energie centrales.

geen / weinig CO2 uitstoot geven en dat zou de oplossing zijn

.

Voor het winnen van uranium is extreem veel energie nodig. Deze energie komt uit fossiele brandstoffen. Hierdoor komt er in het gunstigste geval bij een gemiddelde kerncentrale ongeveer 1 miljoen ton CO2 vrij.

Toch een paar kant tekeningen: 1 Hoeveel uranium is er nog? Ze schieten als spreekwoordelijke padden stoelen omhoog die centrales, dus deze grondstof zou wel eens schaars / duur kunnen worden.

Hier heb je helemaal gelijk in. Uranium mijnen met een hoge uranium grade zijn erg schaars. Erg dreigt op korte termijn al een tekort aan uranium op de markt te ontstaan. Hier is meer info (Engels):

“In reality, the data about uranium mining and the large number of aging nuclear reactors indicate that the trend of a 1% annual decrease of fission produced This will continue at least up until 2015. In fact, the increasingly serious uranium supply situation might even lead to a forced nuclear shutdown of perhaps 5% of the world-wide reactors, most likely in countries without sufficient domestic uranium mining and enrichment facilities. Such a result would certainly end the widespread belief in a bright future for nuclear fission energy. ”

http://europe.theoildrum.com/node/5631

2 Wat kost het opslaan en veilig bewaren van dat fijne afval?

Het veilig opslaan van kernafval is extreem duur. Daarom worden er short-cuts genomen om de kosten te reduceren. Met extreme rampen als gevolg: Mayak Story

3 Hoeveel zonne panelen kunnen we niet plaatsen voor 1 kern centrale (ze schijnen niet goedkoop te zijn)

.

Als je alle kosten doorrekent van een kerncentrale dan is dit de duurste vorm van energie per kwh. Alleen meestal is dat niet direct duidelijk omdat de nucleaire industrie ook veel overheidssteun krijgt en er zijn inkomsten uit de wapenindustrie. Er zijn nu al uraniummijnen in gebruik die zo’n lage grade hebben dat de kerncentrale netto geen energie meer gaat opwekken. Dat heeft dus niets meer te maken met energieopwekking.

4 Zijn al die Duitsers met hun windmolens en zonne panelen gek geworden en hebben wij dan het nucleaire ei van Columbus gevonden? Ik begrijp dat zon en wind niet zaligmakend zijn, omdat de constantheid er nog niet is. Maar stel dat we 70% hernieuwbaar kunnen halen en 30% (nog) niet, ander percentages mogen ook, dan is er toch een enorme winst gehaald. Momenteel wordt er keihard gewerkt aan opslag mogelijkheden voor stroom, laten we dat tijd geven!

Zoals hierboven uitgelegd kan men nu al naar 100% duurzaam opgewekte elektriciteit toe zonder de behoefte aan kernenergie. Duitsland heeft dat wel ingezien en wil niet meer afhankelijk zijn van stijgende olie / uranium prijzen (tekorten). Ze hebben 400 miljard geinvesteerd in CSP centrales die binnen 10 jaar Duitsland volledig van elektriciteit gaan voorzien.

Dat is overigens sneller dan de bouw van een moderne kerncentrale. De meest moderne kerncentrale die nu gebouwd wordt is de Olkiluoto in Finland. Daarmee zijn ze in het jaar 2000 mee begonnen. Oorspronkelijk zou de centrale klaar zijn in 2009. Nu is dit wederom uitgesteld tot 2013. De kosten zijn al 50% over budget heen gegaan. De kans is groot dat de energiemaatschappij die de centrale laat bouwen failliet gaat vanwege de hoge kosten. De kans is groot dat de overheid deze kosten dan moet gaan dragen.

Met dank aan alle bijdrages van iedereen op deze site heb ik dit jaar mijn stroom verbruik met ca. 700 Kilowatt omlaag gebracht, we gaan nog een flinke stap maken. Ik ben er qua comfort niet op achter uit gegaan. Door deze slag te maken (eerst besparen), kan ik nu gaan kiezen: Ik krijg de mooie rente van 2 a 2,5% per jaar op mijn spaar geld, of ik koop er een paar zonne panelen van, de stroomprijs gaat namelijk elk jaar met meer dan 2,5% omhoog! Doordat mijn verbruik veel lager is, wordt de investering naar zonne energie toe meer levens vatbaar (voor mij betaalbaar). Als ik zie wat de panelen al voor vermogen kunnen halen, kan ik met mijn relatief kleine dak mijn energie behoefte geheel gaan afdekken. Ik weet niet wat er fout is aan deze “linkse” hobby.

Leuk om te horen dat de informatie op OliNo.org je geholpen heeft om 700 kWh te besparen op je elektriciteitsrekening. Investeren in PV is inderdaad zeer interessant. In 2005 ben ik zelf begonnen met PV panelen en ik pluk daar nu dagelijks de vruchten van.

Bedankt Jeroen voor de heldere uitleg. Wat is het dan jammer dat beleidsmakers niet verder kijken! Ik heb het vermoeden dat er een flinke lobby aan de gang is om weer nieuwe centrales door het parlement heen te drukken en mensen wederom weer op het verkeerde been te zetten. Ik begrijp echt niet waarom men niet kijkt naar het Duitse model. Hadden we maar een ome Hermann (Scheer) in Den Haag. Ook Tsjechié is trouwens al aardig bezig met zonne energie. Wat ik in de media vaak hoor / lees, is inderdaad de onstabiliteit van zonne energie, daar doelde ik ook op. Helaas zijn de berichtgevers / journalisten in veel gevallen dus niet, of voldoende op de hoogte met wat er echt speelt. Dan komt men dus hier, bij onder meer Olino terecht! Ik merk om mij heen, dat mensen echt geen idee hebben, met wat voor gevolgen men op redelijke termijn te maken gaat krijgen. Ik ben werkzaam in een industrie die zwaar stroom afhankelijk is. Het enige waar men aan denkt is; Als de economie aantrekt, dan zal het beter gaan. Tja en die economie draait op energie en die begint toch aardig schaars te worden. Ik ga er dan ook niet van uit, dat de prijzen gaan zakken. Ik heb inderdaad gehoord dat men op een flinke oppervlakte in de Sahara woestijn een zonne centrale wil gaan bouwen. Dus stroom voor Europa en voor die gebieden stroom en (drink) water. Het zijn geweldige oplossingen, technisch ook bereikbaar. Heb hier bij sterk het vermoeden dat mensen aan het lijntje worden gehouden. Een dergelijke energie transitie kan wereldwijd de boel flink op zijn kop zetten en misschien wel instabiliteit geven. De burger komt dan meer aan zet. De zon schijnt voor iedereen en daar verdient dan de staat en de grote energie maatschappijen niets aan. Het sterkt mij in elk geval nog meer, om te gaan investeren in PV.

@Ruud; bij bedrijven realiseer ik zonnestroom installaties met rendementen van tussen de 6 en 7%! Zonder subsidie. Dat is dus een prima investering, die ook nog eens erg veilig is.

@Luuk, Dat bedoel ik dus. Waarom beleggen, als je 6 tot 7% rendement kunt behalen. We hebben het dan nog niet eens gehad over het feit dat het milieu er goed mee is. Terwijl ik aan het sparen ben voor panelen, probeer ik zover mogelijk mijn verbruik terug te dringen. Ik zit nu al een heel eind onder het gemiddelde verbruik. Met een beetje geluk kan ik in 1x alles bekostigen en nagenoeg al mijn stroom zelf op gaan wekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *