Creative Lighting Solutions Luxo 3000K 60 graden

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

CLS-LED komt met een spotlamp in leduitvoering. Het geheel kan voorzien worden van lenzen met verschillende stralingshoeken. In dit artikel is de lamp met 60 graden lens getest.

De lamp heeft 3 powerleds gemonteerd. Zowel in de lens alsook op de printplaat is ruimte voor meer leds.

De lamp geeft warmwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3108 K warmwit
Lichtsterkte Iv 573 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 33 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen. Bij deze lamp is er echter geen 100 Hz knipperfrequentie maar ligt de frequentie veel hoger waardoor deze zeker niet gezien of opgemerkt zal worden.
Stralingshoek 44 deg 44º is de stralingshoek voor het alle vlakken daar de lamp een symmetrie heeft over de 1e as (de verticale as).
Vermogen P 7.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.84 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 37 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 352 lm
Efficiëntie 47 lm/W
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4272 en y=0.3976
Fitting 230V Deze lamp wordt via een voeding aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 5.5 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.4 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D X H buitenafmetingen 70 x 62 mm Buitenafmetingen van de lamp.
D afmetingen lichtruimte 44 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de diameter van de lensschijf waarachter de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23-24.5 deg C. De lamp wordt maximaal ongeveer 27 graden warmer dan omgevingstemperatuur, tussen de ribben aan de zijkant en onderkant.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming nemen de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen af met ongeveer 11 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.

Aan het eind een aantal foto’s van het gebruikte lenstype, de voeding en de lamp zelf.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 44 mm ≈ 220 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak en het C90-C270 vlak zijn gelijk vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp. Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: de stralingshoek in een bepaald C vlak is 44º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 352 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 352 lm, en een opgenomen vermogen van 7.6 Watt, levert een efficiëntie van 47 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De elektrische metingen zijn eenmaal gemeten bij een Luxo lamp en gelijk verondersteld bij de Luxo varianten waarbij andere ledlenzen zijn gebruikt.

Met de powerfactor van 0.84 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 39 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 7.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 9.0 VA
PF 0.84

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 37 %.

Temperatuurmetingen lamp

De temperatuurmetigen zijn eenmaal gemeten bij een Luxo lamp en gelijk verondersteld bij de Luxo varianten waarbij andere ledlenzen zijn gebruikt.

Onderkant van de ledlamp met emissiviteit op 0.95.

Het metaal heeft een hoge emissiviteit daar de tape (met hoge emissiviteit) bijna dezelfde kleur heeft als het metaal zelf.

Bovenkant van de lamp met de verschillende temperaturen.

De temperaturen lopen op naarmate dichterbij de led gekomen wordt.

De gebruikte voeding en de temperatuur.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.2 – 0.4 m
IFOVgeometric 0.3 – 0.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 3100 K wat warmwit is. De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 55 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 44 graden (dus 22 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 5.5 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 3.4 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 65 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.4.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4272 en y=0.3976.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0012, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De spanningsafhankelijkheid is eenmaal gemeten bij een Revo lamp en gelijk verondersteld bij de Revo varianten waarbij andere ledlenzen zijn gebruikt. De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Het opstartgedrag is eenmaal gemeten bij een Revo lamp en gelijk verondersteld bij de Revo varianten waarbij andere ledlenzen zijn gebruikt. Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 25 minuten. De verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen nemen beiden ongeveer 11 % af.

Mate van knipperen

De knippermeting is eenmaal gemeten bij een Revo lamp en gelijk verondersteld bij de Revo varianten waarbij andere ledlenzen zijn gebruikt. Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meet uitleg de OliNo site.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 1381 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 33 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Noot, vanwege de hoge frequentie is het knipperen niet zichtbaar. De snelheid van ruim 1300 Hz is voor het oog niet te volgen.

Extra foto’s

De zijkant en achterzijde van de lamp met de stroomaansluiting.

De gebruikte lens van 60 graden.

De gebruikte voeding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *