NL verdient schonere en hernieuwbare energie!

Geplaatst door Jeroen van Agt in Overheid 3 Reacties»

In de Nederlandse grondwet staat dat iedereen recht heeft op gelijke behandeling. Het wetsartikel is in eerste instantie van toepassing op burgers maar dit principe is uiteraard ook van toepassing op bedrijven, waar concurrentie vervalsing of het mededingingsrecht in het geding zijn. Het verwijst naar het zogenaamde “level playing field”, een door veel politici gebezigde “oneliner”. Helaas zien wij dit grondrecht van een “gelijk speelveld” bij de economische beleidsmakers van de Nederlandse overheid in het geheel niet terug. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe duurzame ontwikkelingen in Nederland die met name van het midden-en klein bedrijf (MKB) en innovatieve zelfstandige burgers komen structureel tegengehouden worden.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat Nederland is afgezakt tot een van de laagste plaatsen op de ranglijst van ontwikkelde landen, als het gaat om innovaties en toepassingen op duurzaam gebied.

Daarom is er een manisfest gemaakt met daarin voorstellen hoe tot verbetering te geraken.

Situatie

Wereldwijd is er al een aantal jaren een transitie gaande waarbij de combinatie energie & milieu als sociaal- maatschappelijk onderwerp de hoogste prioriteit krijgt. Immers ons welzijn en welvaartniveau in de toekomst zijn hiervan afhankelijk. Ook de Europese Unie, met instemming van de lidstaten, onderschrijft dit streven dat is vervat in een groot aantal nieuwe richtlijnen, die tevens een verplichting inhouden naar de lidstaten.

Het blijkt echter dat oliemaatschappijen, multinationale productiebedrijven en producenten van elektriciteit en aardgas, kort samengevat als: “de grote spelers” of “de gevestigde belangen”, al jarenlang een bevoorrechte positie innemen en bovenmatig profiteren van financiële en andere beschikkingen die de overheid aan hen op energie- en/of milieugebied verleent.

Dit gaat ten koste van de “kleine spelers” uit het midden- en klein bedrijf (MKB) en innovatieve zelfstandige burgers, die hiervoor niet alleen de rekening betalen, maar ook nog eens moeten opboksen tegen tegemoet- komende regelgeving die voor de “grote spelers” is ingeruimd. Zo krijgen de grote fossiele energie producenten bijvoorbeeld gratis CO2-rechten, die vervolgens tegen marktprijs aan de burger en het MKB worden doorberekend. Dit heeft er onder andere toe geleid dat Nederland is afgezakt tot een van de laagste plaatsen op de ranglijst van ontwikkelde landen, als het gaat om innovaties en toepassingen op duurzaam gebied. Bij een vergelijking van de milieuprestaties van 29 Europese landen eindigt Nederland op een 20e plaats. Het Nederlandse duurzame investeringsklimaat wordt dan ook tot de slechtste in Europa gerekend!

Dit gerezen probleem verdient dringend aandacht, en wel op korte termijn, zodanig dat er recht wordt gedaan aan de uitgesproken wens van de bevolking voor een duurzaam energie –en milieubeleid. Afstemming op de bedoeling en voorwaarden van de Europese richtlijnen, is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Er bestaat een absolute noodzaak, dat binnen onze rechtsorde, nu recht dient te worden gedaan aan de steeds groter wordende groep van innoverende kleinere bedrijven en burgers die aan deze transitie willen en kunnen mee- werken, maar door een verkokerd overheidsapparaat geen kant op kunnen, en hierdoor mede door de macht van de gevestigde belangen worden gegijzeld.

“Deze groep”, bevat niet alleen een enorm potentieel en talent. Zij is als ruggengraat van de samenleving de grootste nationale innovatieve kracht, verschaft de meeste werkgelegenheid en draagt het meeste bij aan het bruto nationaal product.
Uit cijfers van andere Europese lidstaten blijkt dat er elders in Europa inmiddels honderdduizenden nieuwe banen tot stand zijn gekomen, in de bedrijfstak “energie & milieu”. Nederland blijft daarin sterk achter!

Manifest

Om dit alles kracht bij te zetten is er een manifest gemaakt met daarin voorstellen hoe tot verbetering te geraken.

Initiatiefnemers:

  • Dr. Ir. Andre B. de Jonge – RSC & RTC
  • Ir. Jan C.G.Heetebrij- HeeCon Business Development
  • Prof. Dr. Frans N. Stokman C8Foundation
  • Prof.Dr. Matthijs Hisschemöller- VU-Amsterdam
  • Ir. Boudewijn B. Klaversteijn- Winways Innovation
  • H. Aberson –voorzitter NPPOA

Het manifest is hier te downloaden:
MANIFEST NL verdient schonere en hernieuwbare energie! (pdf)

Op de website http://www.nederlandverdientschonereenhernieuwbareenergie.nl/ kun je een stem uitbrengen.

Gerelateerde artikelen

Alle artikelen op OliNo in de categorie Overheid.

3 reacties op “NL verdient schonere en hernieuwbare energie!”

Heb het manifest ondertekend. Als ik wel eens om mij heen aan mensen vraag over duurzame energie, zien ze er eigenlijk het nut er niet direct van in. Reacties als; Dan kopen we het in het buitenland, of in een ander land kan er duurzaam opgewekt worden, want wij hebben het klimaat en landschap er niet voor en dergelijke, zijn vaak gebruikte antwoorden. Ik denk dat de politiek ook niet echt duurzaam wil. Ze praten over \goedkope\ kern energie wat al onze problemen oplost. Ik krijg ook niet echt het idee dat de grote energie leveranciers er om staan te springen dat we zelf energie gaan opwekken. Duurzaamheid is een linkse hobby en windmolens draaien toch op subsidie! De wijze waarop er in Nederland attent wordt gemaakt over de noodzaak om iets te ondernemen is betuttelend en vooral lachwekkend. De meeste duurzame verhalen hoor en zie ik in de reclame boodschappen, zoals vaatwas tabletten die heel milieu vriendelijk zijn, omdat de verpakking is afgenomen, of benzine waar we iets verder mee kunnen rijden… nee dat komt helemaal goed in Nederland.

Waarom denk je dat ik bij het Belgische Electrabel ben gegaan. Ruud L en Trix van O bepalen wat vooral niet mag in onze bananen monarchie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *