Ledverlichting Soest – LVS-A05-GU10-3x3W-Cree

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 10 Reacties»

Ledverlichting Soest komt met een ledlamp met GU10 voet die een warmwit licht afgeeft.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2930 K Wamwit
Lichtsterkte Iv 563 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 1 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 27 deg 27º is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 4.3 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.51 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 161 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 156 lm
Efficiëntie 36 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.4438 en y=0.4094
Fitting GU10 Deze lamp wordt direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 5.4 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.3 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H buitenafmetingen 50 x 56 mm Buitenafmetingen van de lamp, hoogte is zonder de pinnen.
D afmetingen lichtruimte 40 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan een denkbeeldige kleinste circel rondom de leds aan de voorkant. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingssterktemetingen was 24.3-24.5 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 40 graden warmer dan omgevingstemperatuur, op de ribben aan de zijkant.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 15 % en het opgenomen vermogen ongeveer 11 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is een kleine lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200 – 250 V.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
IES file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 40 mm ≈ 200 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 27º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 156 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 156 lm, en een opgenomen vermogen van 4.3 Watt, levert een efficiëntie van 36 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.51 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.7 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 37 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 4.3 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 8.5 VA
PF 0.51

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden er geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 161 %.

Temperatuurmetingen lamp

Warmtebeeld voor de zijkant van de lamp.

De gebruikte tape is op emissivity van 0.95 gezet. Het blijkt dat het metaal aan de bovenkant een lagere emissiviteit heeft (donderker op de IR foto) en dat het witte materiaal aan de voet van de lamp wel een hoge emissiviteit heeft, daar de kleur gelijk is aan dat van het stuk tape.

De bovenkant van de lamp

Ook hier wordt met een stuk tape gemeten om geen last te hebben van de lage emissiviteit van het aluminium materiaal van de lamp.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.40 m
IFOVgeometric 0.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 2925 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 55 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Kijkende naar de stralingshoek van 27 graden (dus 13.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in het grootste gedeelte van dit gebied is ≈ 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 5.4 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 1.5 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.3.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied van klasse B (geelwit). Dit gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4438 en y=0.4094.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0012, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren weinig en op een lineaire manier wanneer de spanning varieert tussen de 200 – 250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 20 minuten. In die tijd neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 15 % en het opgenomen vermogen ongeveer 11 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 99.3 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 1 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

10 reacties op “Ledverlichting Soest – LVS-A05-GU10-3x3W-Cree”

Met de naam die deze spot heeft gekregen ziet het er naar uit dat LVS te Soest zich heeft laten verleiden door de chinese verkoop praatjes.

Ik begin me dan af te vragen of ze uberhaupt wel eens een multimeter gebruiken om dingen na te meten? Dan had je zo’n stom “foutje” in de naam niet gemaakt.

Jammer dat er cowboys zijn die mensen willen laten denken dat ze het voor elkaar hebben. Bij LVS te Soest blijkt dat niet zo te zijn.

@R. Kolenberg,

Het feit dat LVS de lampen laat doormeten door OliNo geeft aan dat we hier te maken met een professioneel bedrijf die hun lampen onafhankelijk laat testen op de werkelijke prestaties. Meten = weten.

Het zijn juist de “cowboys” die dit niet laten doen en vaak ongeloofwaardige claims maken.

Mogelijk dat de 3x3W slaan op de leds zelf, dat het dus 3 W types zijn. Als de lamp dan < 5 W consumeert over drie leds, dan zullen de leds een lange levensduur hebben omdat ze nauwelijks warm worden.

@ Jeroen,

Als je een professioneel bedrijf bent en je weet waar je over praat zal je toch geen namen gebruiken die niet bij je product horen of wel?

@ mvdsteen

Niet helemaal waar wat je daar vermeld. De XR-E leds van Cree kan je maximaal belasten op 4W. Het zijn dus geen 3W leds. Daarom scheelt de prijs tussen de 3x1Watt ledspot met Cree niet zo veel van de 3x2Watt ledspot. Simpelweg omdat het dezelfde ledspots zijn, alleen aangestuurd op verschillende wattages.

Het nauwelijks warm worden standpunt gaat ook niet op. 4.3Watt en wordt 68 graden celcius? Hoe heet wordt hij dan als die echt 9Watt had geweest? Dicht in de buurt van de 100graden.

Okee R. Kolenberg. Als de leds 4 W aankunnen en de leverancier schrijft 3 W dan heeft ie daar misschien een goed antwoord op. De naam komt overigens ook van de leverancier zelf. Dat gebruik ik dan weer om duidelijk te maken welke ledlamp er gemeten is. Of die naam correct is in alle aspecten is dan niet door OliNo nagetrokken. Dat mag dan de leverancier uitleggen.

@R. Kolenberg,

Wat bedoel je nu precies met ” zal je toch geen namen gebruiken die niet bij je product horen of wel?”
Beweer je hier dat er in deze lamp geen 3x3W Cree leds zitten?

@ Marcel van steen,

Dat je de lamp niet openmaakt om te verifieren dat er in deze lamp Cree leds zijn verwerkt kan ik me voorstellen van jullie kant uit. Daar heb ik ook geen moeite mee. Ik wel moeite met de naam van de lamp, simpelweg vanwege het feit dat “de consument” kijkt naar het wattage omdat dit voorheen het criterium was. De naam doet vermoeden dat de lamp 9Watt verbruikt. En dus dat deze een hoge lichtopbrengst heeft. En dat is niet zo. Dus verwarrend.

@ Jeroen van Agt,

Klopt Jeroen. In deze lamp zitten geen 3Watt leds. De leds gebruikt in deze lamp zijn XR-E leds. Deze leds kunnen worden aangestuurd op maximaal 4Watt. Die bevestiging kun je nalezen op de website van CREE zelf.

Het verhaal dat de leds langer meegaan omdat ze niet 100% belast worden is absoluut niet waar. Daar geldt namelijk dat de temperatuur van de led (Temperatuur Junction) niet te hoog mag worden. De maximale temperatuur (Tj) mag dan wel 150 graden zijn, maar de levensduur wordt aanzienlijk verkort. Alleen CREE en Lumileds schrijven hier uitgebreide documentatie over.

Mocht je verdere vragen hebben hoor ik deze graag. Dan even per email.

Beste heer Kolenberg. Ik ben het ermee eens dat het wattage niet meer maatgevend is. Dat was het echter ook al niet echt bij spaarlampen, want die geven ook veel meer licht bij hetzelfde wattage dan gloei- en halogeenlampen. We moeten dus toch al af van het verbruik in Watt als maatgeving voor de hoeveelheid licht.
Om lichthoeveelheid aan te geven moeten we daarom letten op lumen (lm). Dat is de maat die ook op het energielabel gemeld wordt. Daaraan moeten we wennen en ons oude referentiepunt loslaten.

Ik snap je punt dat 3 x 3 W verwarrend zal zijn, echter het verbruik in Watt (wat in geval van deze lamp niet eens 3 x 3 W is maar veel minder) is toch de maatgevende factor niet meer. En dat moet ie ook niet meer zijn; voor lichtopbrengst moet men de lichtstroom in lumen nemen.

De naam van de lamp is ontzettend verwarrend niet een klein beetje!

Meneer Koch suggereert op zijn website dat het beter is voor de leds verwerkt in de lamp. Dat is lariekoek. Het is om verkoopcijfers omhoog te krijgen. Zolang de namen niet worden veranderd zal ik op elke lamp die LVS laat controleren hetzelfde commentaar geven. Want ondanks dat LVS ze laat controleren bij een gerenommeerde instantie wil dat nog niet zeggen dat je professioneel bezig bent.

Ik vind het tevens zeer storend dat een gerenommeerde instantie als Olino hier aan meewerkt. Het neemt de geloofwaardigheid weg.

Beste meneer Kolenberg.
Inhoudelijke discussies waarderen we. En toegevoegde waarde ook.
Verwacht echter niet dat wij als OliNo een al dan niet morele verplichting hebben om te controleren of een lamp al dan niet de naam draagt die het volgens een of andere specialist (jij in dit geval) wel zou moeten mogen dragen. Dat is buiten ons kennisveld en ik ga dat kennisveld ook niet ontwikkelen, dit omdat de metingen al voor zich spreken en dat vind ik veel belangrijker.
Dat jij als laatste nog het nodig vindt om te vermelden dat de geloofwaardigheid van OliNo weggenomen wordt omdat wij niet controleren dat waarvan jij vindt dat wij dat wel moeten doen, is verder jouw zaak en dat respecteer ik. Ik zeg er meteen bij dat ik er voor ondersteuning van onze missie geen heil in zie om in het door jouw aangegeven vlak meer effort te steken. Als dat je niet zint ben je meer dan vrij om elders je toegevoegde waarde te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *