LED IT LIGHT – LED strip waterdicht in silicone – warm wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 3 Reacties»

Led It Light heeft een ledstring met 300 leds op 5 meter string. Het geeft een neutraalwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 4053 K neutraalwit
Lichtsterkte Iv 370 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 0 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 121 deg 119º is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (is in dit geval in de lengterichting van de string) en 121º voor het C90-C270 vlak (in dit geval loodrecht op de lengterichting). Deze waardes zijn ongeveer gelijk.
Vermogen P 35.6 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
THD n.a. % Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft.
Lichtstroom 1135 lm
Efficiëntie 32 lm/W Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.
EU-label klassificatie B De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 83 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3698 en y=0.3435
Fitting 12V DC Deze lamp dient op een 12 V DC aangesloten te worden.
PAR-waarde 3.7 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x W x H buitenafmetingen 5000 x 11 x 3 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x W afmetingen lichtruimte 5000 x 11 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van een om de leds heenlopende kleinste circel. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24.1 – 24.4 deg C.

De strip wordt aan het begin waar de 12 V aangesloten wordt en waar de 3 A doorheen loopt ongeveer 60 graden warmer dan omgevingstemperatuur. Verderweg in de strip wordt de (resterende) stroom steeds lager en ook de temperatuur zakt dan ruim 30 graden.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn neemt de verlichtingssterkte af met 17 % en het opgenomen vermogen varieert niet noemenswaardig.

Spanningsafhankelijkheid: er is een lineaire afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert.

vormfactor strip
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is afhankelijk van hoe de strip wordt gebruikt. In zijn lengte geheel uitgelegd is deze 5 m lang, en dan is deze strip als een puntbron te zien bij pas 25 m afstand. Pas op die afstand gemeten wordt alle licht van de gehele sring op ongeveer dezelfde manier meegewogen. Dat is onpraktisch. Kijkende per meter lengte van de string, is de lichtstroom 225 lumen.

In het geval dat de strip op 50 cm hoogte in een koof gemonteerd wordt, dan is per 10 cm als stukje alleen wel in te schatten dat er 1/50*1479 lux = 30 lux op het aanrecht terechtkomt. Wordt de string langer gemaakt, dan zal deze 30 lux toenemen als gevolg van de verlenging van de strip alleen de bijdrage van verderweg gelegen stripgedeeltes wordt steeds kleiner. Middels een programma als Dialux kan dan een berekening gedaan worden waar in het dan zogenaamde nabije veld aan verlichtingssterkte op 50 cm afstand verwacht kan worden.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is gelijk aan het C90-C270 vlak vanwege de symmetrie van de leds in de string.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op ongeveer 120º.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1135 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 1135 lm, en een opgenomen vermogen van 35.6 Watt, levert een efficiëntie van 32 lm/Watt.

Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.

Elektrische eigenschappen

De lamp heeft een DC voeding gehad. Daarom is er geen blindstroom.

Voedingsspanning 11.93 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 2.985 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 35.6 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.v.t. VA
PF n.v.t.

Temperatuurmetingen lamp

Temperatuurmeting van een set van strips naast elkaar gelegd (en rondom een plank gerold).

Het gedeelte van de strip dat in het begin van het aansluitpunt van de 12 V ligt wordt duidelijk veel warmer dan aan het eind van de strip.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.4 m
IFOVgeometric 0.5 mm
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie de tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 4050 K wat neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 120 graden (dus 60 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ongeveer 11 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 3.7 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 11.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 67 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3698 en y=0.3435.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 83 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 83 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.013, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren lineair mee wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 11-13 V.

Een abrupte variatie van + of – 0.25 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 7.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 35 minuten, waarbij de verlichtingssterkte afneemt met ongeveer 17 % en het opgenomen vermogen blijft nagenoeg constant (deze laatste is apart gemeten).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo site.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 54 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 0 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Noot: de modulatie is met 0 % zo klein dat de knipperfrequentie niet relevant is. Het plaatje bekijkende is niet echt een stabiele frequentie te zien.

3 reacties op “LED IT LIGHT – LED strip waterdicht in silicone – warm wit”

Als ik zo naar de temperatuurmeting kijk, dan lijkt het wel alsof er veel vermogen verloren gaat in weerstandverliezen van de geleider. Jammer, want dat zou de efficiëntie natuurlijk fors kunnen verhogen.

Is er misschien nog geprobeerd de lamp van twee kanten aan te sluiten, zodat er minder weerstandverliezen zijn?

Nee, is niet geprobeerd, daar het uiteinde dict zat met siliconen. Het zal wel verschil uitmaken natuurlijk. Het hangt ook weer af van hoe de strip gemonteerd wordt. Als beide uiteindes bij elkaar in de buurt terecht komen dan is zoiets wel mogelijk.

Zodra we kleinere lengtes dan 5 meter van deze strip gaan gebruiken, zal het warmteverlies in de geleiders sterk afnemen.
B.v we gaan strips van 1 meter gebruiken, het warmteverlies in de geleiders is op het warmste punt dan al 25 keer zo laag als bij de volle 5 meter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *