LED IT LIGHT – 60x60cm LED paneel (TL vervanger) 40Watt – koud wit

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

Led It Light presenteert een ledpaneel van 60 x 60 cm afmetingen met een koudwit licht.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 5511 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 910 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 27 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 119 deg 119º is de stralingshoek voor het C0-C180 vlak en ook voor het C90-C270 vlak.
Vermogen P 40.8 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.88 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 28 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 2804 lm
Efficiëntie 69 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 62 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.3325 en y=0.3613
Fitting 230V Deze lamp wordt direct op de 230 V AC aangesloten middels de voeding die achterop het paneel zit.
PAR-waarde 7.2 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 1.8 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid)
L x B x H buitenafmetingen 596 x 596 x 50 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 552 x 552 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Lengte en breedte is gelijk aan de afmetingen van de transparante plaat waarachter de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 23.5-25.3 deg C.

De lamp wordt zelf ongeveer 5 graden warmer dan omgevingstemperatuur. De voeding aan de achterkant wordt warmer.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming variëren de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen niet noemenswaardig.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van lampparameters wanneer de spanning wordt gevarieerd tussen de 200-250 V.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Meetrapport (PDF) tbc
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op. Deze eulumdat file bevat de gemiddelde waardes van de twee gemeten buizen.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 843 mm (diagonale maat) ≈ 4300 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het C0-C180 vlak doorsnijdt de lamp in een bepaalde richting door de helt en het C90-C270 vlak staat daar loodrecht op. Het diagram is hetzelfde voor beide vlakken.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 119º voor het C0-C180 en het C90-C270 vlak (staan loodrecht op elkaar).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2804 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2804 lm, en een opgenomen vermogen van 40.8 Watt, levert een efficiëntie van 69 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.88 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 0.5 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 202 mA
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 40.8 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) 46.4 VA
PF 0.88

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens > 25 W gelden er limieten voor de harmonischen en daar wordt net niet aan voldaan.

Een extra noot: de gebruikte spanning voldoet niet aan de eisen voor deze test, deze heeft teveel hogere harmonischen. Wanneer getest zou worden met een zuivere sinusvormige spanning dan is de kans groot dat dit paneel juist voldoet aan de eisen van de IEC norm, gezien het resultaat dat de harmonische eisen net niet gehaald worden.

De harmonischen van de gebruikte spanning uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 28 %.

Temperatuurmetingen lamp

De plaat van de achterkant bekeken aan de rand.

De emissiviteit is gelijk aan dat van schilderstape, dus hoog (0.95).


De voedingsunit aan de achterkant van de plaat wordt het warmst


De voorkant van het ledpaneel

De emissiviteit van de voorkant van het ledpaneel is ook gelijk aan schildertape.

Zichtbaar zijn de twee banden waarmee de lamp is vastgezet geweest. Bij het bepalen van de lichtstroom en het stralingsdiagram is gecorrigeerd voor het afdekken wat deze banden deden, zodanig dat de lichtstroom en stralingsdiagram correct zijn bepaald.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.4 en 1 m
IFOVgeometric 0.136 per 10 cm afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) zie de tekst bij de plaatjes voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 5510 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden, daarna is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) en niet meer gegeven.

Kijkende naar de maximale stralingshoek van 119 graden (dus 59.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur voor dit gebied is < 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 7.2 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 22.0 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.5 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.8.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt in het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3325 en y=0.3613.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 62 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 62 is lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0069, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 200-250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is niet zo relevant omdat de variaties van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen klein zijn (< 5 %).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 27 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

Extra foto’s

Zicht op de achterkant van de lamp.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *