KLV Ledverlichting – KLV_MASTRIP_RGB test

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

KLV LED Verlichting komt met een ledstring bestaande uit 140 RGB led. Middels een aanstuureenheid zijn vele effecten te selecteren (alleen rood, groen of blauw, of overlopend, knipperend etc). De selectie “static white” (aangenomen dat alles aan is) is genomen voor de meting, om zo de maximaal mogelijke lichtstroom te kunnen meten.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 21917 K Zeer koudwit. Dit is het effect van alle kleuren R, G en B vol aan. Door andere combinaties te kiezen zijn andere kleurtemperaturen mogelijk.
Lichtsterkte Iv 175 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 62 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.

Noot: er zijn een paar pieken die infrequent optreden. Dus deze 62 % is niet continue de modulatie.

Stralingshoek 125 deg 125º is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (loodrecht op de lengterichting van de strip) en 125º is de stralingshoek voor het vlak dat de lamp in de lengtetichting doorsnijdt, het C90-C270 vlak.
Vermogen P 30.1 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.69 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 94 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 563 lm
Efficiëntie 19 lm/W
EU-label klassificatie C De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 35 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index. Deze waarde is laag omdat alle R, G en B leds aangezet zijn. Door een andere combinatie van aansturing te nemen zal dit getal anders uitvallen.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.2531 en y=0.2569
Fitting 230V Deze lamp wordt, middels de meegeleverde adapter, direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 2.6 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 4.1 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 5000 x 12 x 4 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 5000 x 8 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is het oppervlak van de flexibele printplaat waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor strip
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van metingen was 24.0-25.3 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 34 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte af met ongeveer 10 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200-250 V varieert.

Aan het eind van het artkel nog een foto.

Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is afhankelijk van hoe de strip wordt gebruikt. In zijn lengte geheel uitgelegd is deze 5 m lang, en dan is deze strip als een puntbron te zien bij pas 25 m afstand. Pas op die afstand gemeten wordt alle licht van de gehele sring op ongeveer dezelfde manier meegewogen. Dat is onpraktisch. Kijkende per meter lengte van de string, is de lichtstroom 110 lumen.

In het geval dat de strip op 50 cm hoogte ergens opgemonteerd wordt, dan is per 10 cm als stukje alleen wel in te schatten dat er 1/50*563 lux = 11 lux op het aanrecht terechtkomt. Wordt de string langer gemaakt, dan zal deze 11 lux toenemen als gevolg van de verlenging van de strip alleen de bijdrage van verderweg gelegen stripgedeeltes wordt steeds kleiner. Middels een programma als Dialux kan dan een berekening gedaan worden waar in het dan zogenaamde nabije veld aan verlichtingssterkte op 50 cm afstand verwacht kan worden.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting van de strip) geeft een gelijkwaardige bundel als het C90-C270 vlak (in de lengterichting van het lichtgevende oppervlak, gelijk aan in de lengterichting van de lamp).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 125º voor het C0-C180 vlak en tevens 125º voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 563 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 563 lm, en een opgenomen vermogen van 30.1 Watt, levert een efficiëntie van 19 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

Met de powerfactor van 0.69 geldt dat voor iedere kWh aan netto vermogen, er 1.0 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 189 mA
Vermogen P 30.1 W
Schijnbaar vermogen S 43.6 VA
PF 0.69

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe dat is gebeurd wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de twee lampen (plus voedingseenheid).

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens > 25 W gelden er limieten voor de harmonischen die in deze meting worden overschreden. Een noot: de gebruikte spanning was niet geheel sinusvormig en voldoet niet aan de eisen van deze norm; deze spanning bevat iets te veel harmonischen. Er wordt daarom hier geen uitspraak gedaan of aan de norm voldaan wordt, echter dit resultaat is wel een serieuze indicatie.

Voor de volledigheid nog een diagram van de harmonische inhoud van de spanning.

De harmonischen van de spanning uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 94 %.

Temperatuurmetingen lamp

Overzicht: de adaptor en de ledstring.

Ingezoomd op de ledstring

De ene kant van de ledstring wordt minder warm dan de andere kant. Dit komt omdat het begin van de ledstring, dat verbonden is met de voedingsspanning en -stroom, voert de totale stroom, terwijl gaande naar het eind van de string er steds midner stroom door de flexibele printplaat loopt waardoor er ook minder opwarming is.

De controller.

Alle componenten hebben een ruw oppervlak en daarmee is hun emissiviteit hoog gesteld, op 0.95.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 23.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 23.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95(1)
meetafstand 0.4 en 0.6 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 21900 K wat erg koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 70 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Kijkende naar de stralingshoek van 125 graden (dus 62.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in het grootste gedeelte van dit gebied is niet goed te geven, omdat de kleurtemperatuur op een gegeven moment niet meer bepaald kon worden (zie de rode lijn).

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 2.6 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 8.3 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.3 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 72 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 4.1.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt buiten het gebied aangeduid met klasse A. De gebieden gelden voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.2531 en y=0.2569.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 35 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 35 is veel lager dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo. Het gebruik van deze strip is ook niet om ermee te lezen of ermee te werken; het is meer om een bepaald (verlichtings)effect teweeg te brengen.

De “chromaticity difference” is 0.0017, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig wanneer de spanning varieert tussen de 200 – 250 V.

Een abrupte variatie van + of – 5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van < 0.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 30 minuten waarbij de verlichtingssterkte afneemt met 10 %.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 3707 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 62 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg op de OliNo website.

Het resultaat is variabel. De frequentie van de pieken zijn erg hoog (de duur is maar kort) waardoor het effect niet gezien zal worden.

Extra foto


Detailfoto van de RGB led op de flexibele printplaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *