Uitgebreide test met wasdrogerballen

Geplaatst door John Kersemakers in Energiebesparing 16 Reacties»

Recent heeft de consumentengids een test gedaan naar wasdrogerballen. Hun conclussie was dat “deze niets klaar spelen”. Omdat ik zelf ook wasdroger ballen in gebruik heb wilde ik kijken of dit inderdaad zo is door een aantal verschillende meet experimenten uit te voeren. Immers meten = weten. Na een flink aantal verschillende experimenten kom ik tot een andere conclusie. De meest recente testen laten een reductie zien van meer dan 25% in energiegebruik.

In de consumentengids van oktober 2010 staat een eerste indruk test van de wasdrogerballen met de conclusie dat “deze niets klaar spelen”

Nu heb ik zelf ook wasdrogerballen in gebruik en die heb ik zelf ook getest op energiereductie. Wij drogen thuis meestal de zelfde was per week en ik heb elke droogbeurt afzonderlijk gemeten met het plugwise systeem. Deze registreert en slaat de gegevens op en is later uit de computer uit te lezen. Dit gaf de onderstaande resultaten per droogbeurt.

Overzicht energieverbruik droogbollen in wasdroger

Zonder droogbollen Met droogbollen
Datum verbruik (kWh) Datum verbruik (kWh)
23-jan 2,33 10-feb 2,12
23-jan 1,93 12-feb 2,39
27-jan 2,99 13-feb 1,76
29-jan 2,59 14-feb 1,92
1-feb 2,76 14-feb 2,38
3-feb 2,31 17-feb 2,33
6-feb 2,44 21-feb 1,87
7-feb 2,30 22-feb 1,64
10-feb 2,42 5-mrt 2,84
Totaal
2,45 kWh 2,14 kWh

Dit is een verschil 0,31 kWh. Hieruit blijkt dat ik een gemiddelde energiereductie heb van rond de 13%. Nu is het zo dat de samenstelling van de was die in de droger ging niet steeds hetzelfde was. Vandaar dat ik uit ben gegaan van een gemiddelde droogbeurt omdat hij ons, een gezin met twee kinderen, per week ongeveer dezelfde was wordt gewassen en gedroogt.

Dit wordt ook nog eens bevestigd door het volgende. De wasdrogerballen worden via Bespaarbazaar.nl regelmatig namens Vereniging Eigen Huis als ledenvoordeelactie aangeboden en daar zover ik weet nog niets negatiefs over teruggemeld gekregen hebben.

Invloed van type droger?

Nu vraag ik me af of het soort wasdroger van invloed is op de testresultaten. Op website van de consumentenbond is te lezen dat de wasdrogerballen getest zijn met een condensdroger. De droger die ik heb staan is van Bosch en is geen condensdroger maar met een luchtafvoer. Zou het soort wasdroger effect kunnen hebben op de testresultaten?

Contact consumentenbond

Inmiddels heb ik contact met de consumentenbond en een goed gesprek gehad. Ook zij kunnen de verschillen tussen mijn onderzoek en die van hen niet verklaren. Mijn stukken zitten wel bij hun in het dossier. Een echt antwoord is er dus niet voor de verschillen. Hier is meer informatie over hun test methode

Testmethode consumentenbond
Er is gedroogd met de condensdroger Miele T8822C. Het is een automatische machine waarbij het programma stopt bij de aangegeven vochtigheidsgraad. De droger scoort in onze test een ‘goed’ op nauwkeurigheid van programma’s. Wij stellen de machine in op strijkdroog. De machine stopt dan op 12% vochtigheidsgraad. De lading is een vaste lading van 7kg en 3kg. En de was die erin gaat wordt zo geprepareerd dat het steeds dezelfde vochtigheidsgraad heeft. Ook de vochtigheidsgraad en de temperatuur van de omgeving is constant gehouden.

Test1: 7kg katoen (lakens, jeans, overhemden, handdoeken, kussenslopen)
Programma: Strijkdroog
Gemeten:

  • Duur in minuten per kg
  • Energieverbruik in kWh/kg
  • Oordeel kreuk van 5 overhemden
  • Oordeel zachtheid van 5 handdoeken

Test 2: 3kg katoen (lakens, jeans, overhemden, handdoeken, kussenslopen)
Programma: Strijkdroog
Gemeten:

  • Duur in minuten per kg
  • Energieverbruik in kWh/kg
  • Oordeel kreuk van 3 overhemden
  • Oordeel zachtheid van 3 handdoeken

Nieuwe test

Recent heb ik nogmaals de wasdrogerballen getest met het volgende resultaat. Maar eerst even uitleg hoe ik de test heb uitgevoerd.

Mijn wasmachine is de Bosch maxx6 (1200 toeren)
Mijn wasdroger met luchtafvoer is de Bosch maxx7 (Dry star LA)

Als eerste heb ik drie badhanddoeken gepakt en deze in een uitstortgootsteen gelegd die vol met water stond. Ik heb ze een kwartier in het water gehad zodat ze door en door nat waren. Daarna in de wasmachine gedaan en alleen maar laten centrifugeren op 1200 toeren. Na het centrifugeren in de wasdroger gedaan. Ik heb hetzelfde ritueel twee keer op precies dezelfde manier gedaan, maar eenmaal met de wasdrogerballen en eenmaal zonder de wasdrogerballen. In beide gevallen heb ik gewacht tot de wasdroger helemaal klaar was. Het lichtje gaf dan aan droog/schudden en de droogtrommel zelf was niet meer in beweging.

Ik heb de droogtrommel laten starten op het hele uur zodat ik een idee had hoe lang hij er over deed om de drie handdoeken weer droog te krijgen. Met het plugwise systeem is het stroomverbruik gemeten,

Zonder de wasdrogerballen is er 1,44 kW/h gebruikt en was de wasdroger iets meer als een uur bezig
Met de wasdrogerballen is er 1,07 kW/h gebruik en was de wasdroger ruim binnen het uur klaar

Er is dus 0,37 kW/h minder energie gebruikt is om precies dezelfde handdoeken te drogen. Dat komt neer op een reductie van bijna 26%

Conclusie

Tijdens mijn testen heb ik een reductie in elektriciteitsverbruik geconstateerd tussen de 13-26%. Dat is aanzienlijk. Deze conclusie staat haaks op de resultaten van het onderzoek van de consumentenbond. De consumentenbond heeft de test uitgevoerd met een condensdroger, mijn testen zijn uitgevoerd met een droger met luchtafvoer. Het is niet duidelijk of dit het verschil kan verklaren.

Gerelateerde artikelen

Drogen met ‘Dryerballs’
Wasdroger vs droogrek
Een droogmolen, een besparing van 300 kWh / jaar.

16 reacties op “Uitgebreide test met wasdrogerballen”

Sorry, maar ik heb even snel een t-test gedaan op je data, en het verschil lijkt niet signifikant. Dat wil zeggen dat je op basis van deze data dus niet mag zeggen dat drogen met ballen beter is dan zonder. Ik zal proberen een meer uitgebeidere test te doen wanneer ik meer tijd heb.

Maarten

Ik heb er nog eens beter naar gekeken, en wanneer ik een 2-tailed t-test gebruik is het signifikantie nivo 0.072 en dus net niet echt voldoende. Maar aangezien we mogen aannemen dat de ballen een positief effect zouden moeten hebben mogen we hier ook een 1-tailed test doen, wat een halvering betekent, en dan is het dus wel statistisch signifikant. Proficiat!

Het blijft wel merkwaardig dat de consumentenbond geen effect kon vinden.

Maarten

@Maarten: je praat over “t-test” die je uitgevoerd hebt. Kun je wellicht in een reactie hierover enige toelichting geven? Met google over internet kan ik wel wat vinden, maar voor de gemiddelde lezer denk ik niet dat deze direct deze kreet kan plaatsen.
’t zou een verrijking zijn, just my 2 eurocents.

Het is een stukje statistiek wat je kunt uitvoeren om een beeld te krijgen van de betrouwbaarheid van de metingen.

In dit geval zullen alle metingen, alle steekproeven, ergens rond een bepaalde waarde in de 2 kWh uitkomen. Er bestaat dus een kans dat gemeten verschil – tussen met of zonder droogbollen – op toeval berust.

Om het héél erg kort door de bocht te zeggen:
Er van uitgaand dat er geen verschil is tussen mét en zonder droogbollen (de ‘nulhypothese’), levert de gedane test een kans van 7,2 % dat de uitkomst op toeval berust. Om te kunnen spreken van een betrouwbaar resultaat wordt meestal een grens van 5% aangehouden (p-waarde van 0,05).

Zou je meer metingen mét en zónder droogballen doen, dan zullen de gevonden waarden steeds preciezer worden, en je uiteindelijk wel een significant effect vindt.

Nou was de statistiek voor mij al weer wat jaren geleden, dus ik laat me graag corrigeren…

Kort door de bocht, maar wel correct! Het verschil tussen de 1-tailed en de 2-tailed test bestaat eruit dat in de, standaard, 2-tailed test geen aannames worden gedaan over de richting van het effect. Je gaat er dus van uit dat de ballen zowel een positief als een negatief effect kunnen hebben. Aangezien het de bedoeling is dat er een positief effect is mag je in dit geval waarschijnlijk wel een 1-tailed test doen, en die is gevoeliger. Op die manier kun je tot een ‘toevalskans’ komen die inderdaad onder de 5% ligt.

Er is natuurlijk een relatie met de grootte van het effect: grotere effecten zullen sneller signifikant zijn dan kleinere, maar om betrouwbaar te zijn moet een effect in ieder geval ook signifikant zijn, onafhankelijk van de grootte.

Overigens wordt dit allemaal nog eens stevig ondersteund door de resultaten van je badhandoek experiment, dus we mogen nu wel aannemen dat die ballen inderdaad een effect hebben.

Maarten

Ik dacht ook meteen aan de t-test en kwam ook op een kans van 7% dat het verschil in energie verbruik verklaarbaar is door toevallige variatie in de metingen. Ik wil voor deze setup dus best geloven dat er een verschil is in het energieverbruik. Echter, het is natuurlijk ook interessant om te weten of het resultaat overeind blijft als een grotere en gemengde hoeveelheid textiel wordt onderzocht.

@ Maarten / Arjan,

Dus als ik het goed begrijp dan zegt de t-test nu dat de kans 93% is dat er werkelijk een significant verschil zit tussen de testen met / zonder wasbollen. Klopt dat?

Het lijkt mij beter om bij de fysica te beginnen. In hoeverre zijn de meetomstandigheden controleerbaar uniform gehouden?

Voor een droogproces zijn van de aangezogen lucht de absolute luchtvochtigheid (g water / kg lucht) en de temperatuur van essentieel belang.
Vervolgens is het de vraag of de overdracht in de machine reproduceerbaar constant en uniform is (de ballen zouden kunnen zorgen voor meer ruimte tussen het textiel en daardoor verbeterd warmte- en vochttransport – lucht zoekt de weg van de minste weerstand)
Ook is het de vraag of de belading van de droger (kg droog wasgoed) van invloed is op de werking van de bollen.
Voor een betere controle van de droogkwaliteit dient het wasgoed voor en na de droging te worden gewogen. Het verschil is uiteraard het verdampte water (en de verloren pluizen)

Pas als de fysische omstandigheden gelijk zijn geweest, heeft het zin om de statistiek erop los te laten

Ja, dat is natuurlijk het beste, om alle omstandigheden gelijk te houden. Maar als dat niet kan, en dat is vaak het geval, dan is statistiek de aangewezen methode om er achter te komen of er werkelijk iets aan de hand is. De T-test kijkt of het verschil tussen twee sets van meetwaarden zinvol is, en gebruikt daarvoor de variantie binnen de gegeven meetwaarden. Met zeer ‘ruizige’ waarden, veroorzaakt door grote verschillen in de omstandigheden, moet het verschil in de gemiddelden groter zijn dan voor erg ‘schone’ datasets. Statistiek kan op deze wijze de effecten van wisselende omstandigheden laten meewegen.

Als er geen consistente verschillen waren tussen de twee onderzochte droogmethodes, dus als het enige systematische verschil de droogballen waren, dan is het in principe correct om statistiek te gebruiken en hoef je niet te zorgen dat alle andere omstandigheden exact gelijk zijn. De test corrigeert hier vanzelf voor.

Maarten

Nog een opmerking. Ik zie dat je een wasmachine hebt die op 1200 toeren centrifugeert. Dat is niet erg veel. Mijn vorige machine centrifugeerde op 1200 toeren, maar toen ik een nieuwe kocht die op 1600 toeren centrifugeerde merkte ik een zeer duidelijk verschil. Ik gebruik geen wasdroger, maar in mijn ervaring droogde de was aan de lijn nu in ongeveer de helft van de tijd. Droogballen mogen misschien een zinvol verschil uitmaken, maar goed centrifugeren blijft toch het belangrijkste, denk ik.

Het zou ook nog best eens het geval kunnen zijn dat het grote effect wat je vindt hier iets mee te maken heeft. Met vrij natte was kan ik me voorstellen dat het mechanisch ‘opkloppen’ van de was het droogproces verbetert. Natte was heeft de neiging om aan elkaar te plakken, en die ballen zouden dat deels kunnen voorkomen. Dat zou dan betekenen dat met drogere was de ballen geen effect hebben. Dit zou ook kunnen verklaren waarom de consumentenbond geen effect vondt: de meeste moderne machines centrifugeren sneller dan 1200 toeren, tot wel 1800 toeren, dus zij hebben waarschijnlijk drogere was gebruikt.

Maarten

Nog even over de fysica van de proefopzet.
Je metingen met en zonder droogbol liggen na elkaar in de tijd.
Het is mogelijk dat het eind Januari begin feb buiten kouder was dan eind feb begin maart. Het gevolg is dat bij koude buitenlicht de lucht in de woning in de eerste serie een gemiddeld lagere vochtigheidsgraad heeft dan in de meetserie met de bol.
De luchtvochtigheid van de aangeboden drooglucht lijkt met een belangrijke factor bij de droogsnelheid.
Ook je proef met handdoeken zou je moeten herhalen om de invloed van volgorde eruit te halen. Een 2e keer wassen (van de nog schone handdoeken) kan invloed hebben op hoe luchtig de vezels in het doek zitten, alsof er extra wasverzachter is gebruikt.
Interessante experimenten maar iets scherper uitvoeren.
Jan

Dat maakt ook de statistiek minder betrouwbaar, want er is niet alleen een systematisch verschil in met/zonder ballen, maar inderdaad ook in tijd van het jaar en daardoor klimaat. Ik had dat niet gezien. Het zou beter zijn geweest om met-zonder-met-zonder-etc. te testen dan met-met-met-met-zonder-zonder etc. Jammer. Misschien is wetenschap toch wel moeilijk 😉

Maarten

Ik heb vandaag ook een test gedaan met de dryerballs. Ik heb de test op dezelfde middag met de identieke set aan kleren gedaan. Na de eerste test zijn de kleren zo de wasmachine weer ingegaan 🙂

Resultaat: Met dryerballs 1.9kWh, zonder 2.0kWh.

Nu is dit maar 1 test maar ik ben in elk geval hoopvol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *