De radiatorbooster

Geplaatst door Niels Thijssen in Energiebesparing 39 Reacties»

Ik ben gevraagd om de radiatorbooster te testen, en mijn bevindingen in een verslag te verwerken. Aangezien ik persoonlijk nogal achterdochtig was over dit product, heb ik besloten om in een test de radiatorbooster aan de tand te voelen. De radiator booster kan op een bestaande radiator geplaatst worden, waarna de warme lucht versneld de kamer ingeblazen wordt en verse koelere lucht langs de radiator kan stromen. Tot zover beknopt de theorie. Ik ben aan de slag gegaan en heb enkele weekenden metingen verricht met en zonder de radiator booster.

De levering

De radiatorbooster is ter beschikking gesteld door bespaarbazaar om door te testen. Het pakket bevat de radiatorbooster, een voeding en een handleiding. De radiatorbooster bestaat uit een kleine ventilator (te vergelijken met een ventilator zoals op microprocessoren is geplaatst), een thermistor (een weerstand die temperatuurafhankelijk gedrag vertoont) en 2 kunststoffen kokers met luchtinlaten. De ventilator is gemarkeerd met een opdruk, waaruit ik opmaak dat deze door 12 Volt bij 0,1 Ampere gevoed wordt. Het toerental is overigens vast ingesteld, en door het schakelgedrag van de thermistor is het een aan/uit schakelend systeem.

Aspecten in deze test

Ik heb vanuit mijn beroep dagelijks met testen & kwaliteitsborging te maken. Een aantal punten wil ik meenemen in deze review, te weten:

  1. geluidsniveau;
  2. gebruikersvriendelijkheid;
  3. prestaties (m.n. de invloed op het opwarmgedrag van een ruimte);

De testomgeving

Aangezien ik 1 radiatorbooster heb, en ik graag ook de invloed op het opwarmgedrag van een kamer wil meten heb ik een keuze gemaakt: ik gebruik een kamer aan de noordzijde van mijn woning waar 1 radiator hangt. Deze radiator is aan de achterzijde reeds voorzien van Tonzon radiatorfolie. Voor de volledigheid: de radiator is van fabrikant Thermrad, model Compact 4,  type 11 en bij een 90-70-20 traject een vermogen van 807 Watt. Afmeting is overigens 80 cm breed en 50 cm hoog.

Niet geheel onbelangrijk: mijn CV-installatie is gebaseerd op de Atag QSolar, welke met een buitentemperatuursensor weersafhankelijk mijn woning bestuurt en verwarmt. Mijn maximale temperatuur in het CV-circuit is vastgesteld op 55 graden Celsius. Echter, aangezien mijn CV-zonneboiler combinatie weersafhankelijk verwarmt, en ik een aantal invloeden wil uitsluiten heb ik uiteindelijk bij alle metingen gekozen voor een elektrische kachel met een schakelbaar vermogen van 1.000 Watt of 2.000Watt. Gezien de warmte is de meting uiteindelijk alleen verricht met 1.000 Watt elektrisch vermogen.


Poging om geluidsniveau’s te meten met een dB-meter


Digitale thermometer


Instelling op de elektrische kachel

Om te zien hoe de invloed van de radiatorbooster is op de ruimte is er gekozen voor een tweetal scenario’s:

  • opwarmkarakteristiek van de kamer zonder de radiatorbooster
  • opwarmkarakteristiek van de kamer met de radiatorbooster

De metingen van de opwarmkarakteristiek doe ik middels een centraal geplaatste (digitale) thermometer op ca. 1,50 meter hoog in de kamer die de volgende afmetingen heeft : 3m x 3,5m x 2,60m (l x b x h). De beglazing in mijn nieuwbouwwoning (bouwjaar 2005) is uiteraard HR++ (fabrikant SGG ClimaPlus 1.1), en bevat 1 raam (ca 80 x 80 cm, noord georienteerd) en 2 kleinere ramen (20 x 20 cm, west georienteerd). Ik heb bewust deze kamer gekozen om invloed van directe instraling door de zon zoveel mogelijk te vermijden. Tijdens het opwarmen heb ik de ventilatie in het raam (dauerluft) gesloten. Normaliter staat de dauerluft gewoon geopend. Tussen de metingen in heb ik de betreffende kamer gedurende 3-4 uur laten afkoelen, middels het openen van de deur naar de overloop.

Bij situaties heb ik in de maand oktober 2010 gemeten, waarbij de relatieve luchtvochtigheid varieerde tussen de 48% en 65%. De buitentemperaturen waren op de meetdagen zo rond de 8 graden Celsius. Zoals je ziet, de aanvangstemperatuur op de studiekamer waren tussen de 14 en 17 graden Celsius. Tijdens elke meting is het elektrisch verbruik redelijk constant gebleven: gemiddels 1,81 kWh. In onderstaande grafiek zijn een beetje de extremen weergegeven, alsmede een doorsnee ‘verloop’ in temperatuur (even aangeduid als 1e en 2e meting, al zijn er dus meerdere metingen uitgevoerd). Bij de 2e meting is mogelijk een ‘offset’ ontstaan voor de situatie met de booster, doordat mogelijk na 3-4 uur afkoelen de temperatuur nog niet voldoende gedaald was.


Een aantal metingen weergegeven

Het geluidsniveau op een kleine studeerkamer is waarneembaar, echter onvoldoende krachtig om een redelijke meting met de geluidsdrukmeter te meten (uiteraard ingesteld op de karakteristiek voor het menselijk gehoor, db(A) weging). Derhalve heb ik hiervan geen meetresultaten meegenomen in dit verslag.

Conclusie

Ik heb enkele dagen verspreid over een periode van oktober tot en met november metingen verricht om een goed vergelijk te kunnen maken tussen de effecten met en zonder de radiatorbooster. Om een aantal invloeden uit te sluiten is er een elektrische verwarmingskachel gebruikt voor een constante warmteafgifte. De uitspraken die de producent van de radiatorbooster heeft gedaan lijken helaas in de praktijk niet goed waar te nemen.

Uitspraak 1: De warmte blijft niet achter en om de radiator hangen, waar veel warmte verloren gaat door contact met de koude muur en het raam.

Deze bewering is niet bevestigd in de praktijkmetingen die ik uitgevoerd heb. Warmte, hier in de vorm van warme lucht, is net als thermiek een stijgende energiestroom, een stroming/convectie. De stralingswarmte van de radiator kan ik in de huidige setup lastig meten, mede ook door het feit dat ik alle radiatoren (preventief) voorzien heb van Tonzon-radiatorfolie. De gebruikte elektrische kachel straalt vooral via de openingen aan de bovenzijde warmte uit.

Uitspraak 2: Omdat de ruimte sneller opwarmt kan de verwarming eerder uitschakelen.

In theorie zou dat kunnen, maar dat betekent nog geen besparing, want als het water hierdoor eerder afkoelt zal de CV-ketel aanslaan en dus meer gas verbruiken met als neveneffect dat de gewenste temperatuur eerder bereikt is.

Door de metingen heen spant het er om of de toepassing van de radiatorbooster daadwerkelijk sneller opwarmt. En ja, dan kan bij bereiken van de ingestelde temperatuur de kachel/CV uitschakelen. Maar de meeropbrengst is nihil, waardoor ook de CV weer eerder inschakelt om bij te warmen.

Uitspraak 3: Er wordt meer warmte onttrokken uit uw CV, waardoor het CV-water terugkeert met een lagere temperatuur naar de ketel. Bij een HR-ketel komt dit ten goede aan het rendement van de ketel, omdat het koudere water meer warmte aan de rookgassen zal onttrekken.

Het klopt dat bij een HR-ketel de temperatuur van het terugkomende CV-water (CV-retourtemperatuur) een verbetering is voor het rendement van de HR-ketel. Dit komt door het condenserende effect van waterdamp uit de verbranding die warmte afgeeft via een warmtewisselaar aan het CV-circuit. Kritische temperatuur is het punt rond de 55 graden Celsius bij de retourleiding van het CV-circuit: juist dan is het effect van het condenseren van waterdamp uit aardgas optimaal. Boven de 55 graden Celsius neemt het effect weer af. Echter, de invloed van de radiatorbooster op het onttrekken van de warmte, met inzet van een kleine ventilator is dermate klein om een groot oppervlak flink in temperatuur te laten dalen, dat dit effect vooral toegeschreven kan worden aan een goed ingeregelde CV-keten. Zelf kun je hiermee oefenen door bijvoorbeeld geen hoge temperatuur in te stellen voor je CV-circuit (afhankelijk van je type woning, isolatie, etcetera). Vaak kunnen woningen met gewone radiatoren al volstaan met een maximale CV-temperatuur van rond de 65-70 graden Celsius. Soms nog lager, maar dat is experimenteren en erg afhankelijk van onder andere je woning.

Uitspraak 4: door de snellere opwarming kunt u de verwarming ook 1 tot 2 graden Celsius lager zetten, zonder verlies van comfort. Per graad Celsius verlaging bespaart u ca. 7% energie.

Deze uitspraak is m.i. niet logisch. Een thermostaat zorgt voor het regelen naar een ingestelde temperatuur. Het feit dat deze eerder bereikt wordt wil nog niet zeggen dat het comfort gelijk blijft, als je de temperatuurinstelling verlaagt. Ik heb 1 exemplaar ontvangen om te testen, en in de open woonkamer/keuken was de invloed van versneld verwarmen niet merkbaar. De natuurkundige wetten geven al aan: als je minder energie (warmte) toevoert, zal ook de temperatuur dalen. Deze daling zal de radiatorbooster helaas niet kunnen compenseren door de geforceerde luchtstroom die zijwaarts geblazen wordt.

De versnelde opwarming kan mogelijk wel verbeteren bij het toepassen van grotere ventilatiesystemen zoals bij fabrikant Jaga en de DBE-techniek (DBE=Dynamic Boost Effect). Hier zijn 3 (of meerdere) ventilatoren naast elkaar geplaatst die de afgegeven warmte van het verwarmingslichaam versneld afvoert. De aansturing van deze ventilatoren gebeurt via een programmeerbare interface, op wens/behoefte van de bewoners. Door de brede opstelling wordt hiermee beduidend meer lucht verplaatst, waar het effect navenant groter moet zijn. Helaas heb ik geen ervaringen hier mee, maar de aanpak is logisch en grootser opgezet.

Alles bij elkaar moet ik helaas samenvatten dat het idee achter de radiatorbooster wel kan werken, doch in deze uitvoering is het resultaat helaas niet bevredigend te noemen.

Tips bij problemen met verwarming

Om efficient te verwarmen is het met een standaard HR-ketel mogelijk om voor verschillende oplossingen te komen. Het niet op tijd (of snel genoeg) op temperatuur te geraken kan diverse oorzaken hebben. Zo kun je denken aan ondergedimensioneerde radiatoren, slechte doorstroming van het verwarmingscircuit, matige/slechte isolatie van het gebouw, door bewoner geintroduceerde problemen.

Ondergedimensioneerde radiatoren: je kan kiezen om de temperatuur voor de CV-keten te gaan verhogen (bijvoorbeeld van 80 graden Celsius naar 90 graden Celsius), maar houdt er rekening mee dat het extra rendement van de HR-ketel geheel teniet gedaan wordt. Oplossing hiervoor: juiste radiatoren kiezen, of bij vervanging/renovatie gelijk een overstap (gaan) maken naar Lage Temperatuur Verwarming (maximum CV-aanvoertemperatuur is dan circa 50 graden Celsius).

Slechte doorstroming van het verwarmingscircuit: ongelijke verdeling van het warme CV-water geeft dus problemen als moeilijk te verwarmen vertrekken, koude/hete radiatoren, of zelfs geluid in de leidingen. Oplossing hier is het waterzijdig inregelen van de keten. De praktijk wijst uit dat dit veelal niet gebeurd is bij vele woningen.

Isolatie aan de woning: hoe beter de isolatie is geplaatst, hoe minder warmteverlies naar buiten plaats kan vinden (onder invloed van het verschil in temperatuur binnen en buiten). Ga echter niet alles dichten met isolatie, aangezien ook ventilatie zeer belangrijk is bij energiezuinig wonen.

Door bewoner geintroduceerde problemen: wijzigingen aan het radiatorcircuit (een designradiator i.p.v. de oorspronkelijke radiator inzetten), maar ook gordijnen over/voor de radiatoren. Allemaal punten die bij de gelijkmatige verwarming van een ruimte een aanzienlijke invloed hebben. Let er dus bij op met het bestellen van gordijnen dat deze op juiste wijze (lengte, positie) geplaatst worden en de radiator vrij laten in het afgeven van warmte.

Daarnaast is het mogelijk om zelf dus ook radiatorfolie aan de achterzijde te plaatsen. Het verwarmen op basis van een weersafhankelijke regeling (de buitentemperatuur wordt apart meegenomen bij het bepalen van de stooklijn, en dus de aanvoertemperatuur in de CV-keten wordt gestuurd onder invloed hiervan) is ook zeer effectief om gasverbruik terug te dringen.


Niels Thijssen, Renewable Energy: NOW!

39 reacties op “De radiatorbooster”

Je noemt Jaga als leverancier van radiatoren en ventilatoren. Ik heb er ook eens contact mee gehad. Ze komen dan wel met een voorstel waarbij de huidige radiatoren worden vervangen door andere (die van hen) met eigen ventilatoren ingebouwd. Ik kan me dan voorstellen dat er inderdaad meer effect kan zijn doordat er meer blazend vermogen is en omdat de radiator-ventilator combinatie op elkaar is afgestemd om zo goed mogelijk warmte te onttrekken.
En om dan uiteindelijk met lage temperatuursverwarming toe te kunnen, wat volgens Jaga mogelijk moest zijn (in mijn huis).

Aanvulling:

Die Jaga radiatoren met ventilator zijn zogenaamde laagtemperatuurverwarming (LVT) radiatoren. Deze kunnen werken met een veel lagere watertemperatuur. Hierdoor kun je de CV installatie op een lagere temperatuur zetten, dat is zeer gunstig voor het rendement (die gaat omhoog) en dus ook goed voor je gas verbruik (die gaat omlaag). LVT radiatoren zijn ook heel geschikt voor het gebruik in combinatie met een warmtepomp.

Zelf heb ik nu een jaar Jaga in huis met ventilatoren. En inderdaad warmt de woonkamer sneller op, terwijl de temperatuur van de CV ketel verlaagt is van 90 graden naar 60 graden.

Vroeger was het behaaglijk door de straling van de hete radiatoren. Nu door de warme lucht, die uit de Jaga radiatoren komt. In de praktijk staat de thermostaat lager, omdat je vroeger bij strenge koude de thermostaat hoger zette om een warm gevoel te krijgen. In praktijk vroegen we om meer stralingswarmte.

Het grote nadeel is het geluid. Het toerental wordt adaptief geregeld. Bij de kou die we nu hebben, draaien ze hoorbaar. Als de kamer eenmaal op temperatuur is, gaan ze uit of draaien de ventilatoren heel langzaam.

Naast andere radiatoren met hogere capaciteit heb ik ook de CV leidingen geïsoleerd, zonne-boiler geïnstalleerd en vensterbank en gordijnen aangepast.

Mijn totale gasverbruik is zo’n 30% gedaald.

De enige vraag blijft:Kun je energie besparen door de snelheid van de luchtstroom te verhogen?
Bij bovenstaande metingen/vergelijkingen worden te veel parameters veranderd of over het hoofd gezien dit maakt het hele verhaal overbodig en wordt de lezer,niet alleen door “De radiatorbooster” maar ook door dit artikel in verwarring gebracht!
Kortom:Schoenmaker……..

Sorry, maar ik zie geen enkel verband tussen de metingen die hier zijn verricht en de conclusies die worden getrokken. De meeste claims worden gewoon afgedaan met een redenering, meestal nergens op gebaseerd. Geen zinnige test en wederom een aanfluiting voor Olino, dat een potentieel effectief product wordt afgekraakt zonder fatsoenlijk bewijs.

@Maarten, Henk: Ik heb de meting puur met een elektrische kachel gedaan om te zien of de ruimte sneller opwarmt. Dit omdat mijn eigen CV-installatie (Atag Qsolar) met weersafhankelijke regeling werkt, en dus zelf gaat varieren op aanvoer-en retourtemperaturen.
Voorafgaand aan de test heb ik zelf nog nadrukkelijk bij de leverancier navraag gedaan hoe ze een test (expliciet) in gedachten hadden.
Ik ben dus gaan meten op geluidsniveau en op het al dan niet kunnen versnellen van opwarmen in een ruimte met 1 (beschikbaar gestelde) radiatorbooster. De metingen zijn meermalen gedaan, waarbij in de grafiek de extreemste resultaten zijn weergegeven. En ja, ik heb ook nog de relatieve luchtvochtigheid bijgehouden gedurende de metingen.
Conclusie die ik uiteindelijk heb moeten nemen: helaas werkt de radiatorbooster in deze uitvoering niet op de doorsnee radiator, en de prestaties met een constante aanvoer van energie geeft met geforceerde luchstroom zoals deze nu is niet een merkbare versnelde opwarming van de ruimte.

Ja waar gaat het nu om??
Energiebesparing?
De leverancier behagen?
Het geluidsniveau?
Jammer,dit geeft het niveau van deze test weer,een zichzelf respecterende organisatie onwaardig!!

@Henk,

Het doel van het artikel mogen duidelijk zijn. Een test of de claims van de fabrikant waargemaakt kunnen worden dat dit product gebruikt kan worden om energie te besparen. Dit past dus prima in de missie van OliNo.

Maar hoe kun je nu concluderen dat de booster niet werkt op ‘de doorsnee radiator’ als je ‘m alleen maar op een volkomen ander type radiator hebt gebruikt dan waarvoor hij bedoelt is? Een electrische radiator zoals hier is gebruikt (als ik het goed zie), met een simpele weerstandsdraad, heeft vrijwel geen ‘thermische massa’ en een zeer goede en snalle warmteafgifte aan de lucht. Heel anders dan een watergevulde ‘doorsnee radiator’. En hij staat ook nog op een andere locatie. Of vergis ik me?

Hallo Niels,

Jammer dat je de test op deze manier hebt uitgevoerd. In principe heb je alles netjes gedaan enzo, maar door een elektrische kachel te kiezen i.p.v. een normale radiator slaat de test de plank imho helemaal mis. Een elektrische kachel produceert namelijk een constant vermogen aan warmte vrijwel onafhankelijk van de temperatuur waarop. Het toepassen van een radiatorbooster zal daardoor natuurlijk maar zeer beperkt effect hebben.

De manier waarop een radiatorbooster mogelijk wel zijn nut kan bewijzen is op een normale met water gevulde radiator. Als de radiatorbooster zorgt voor extra afkoeling van de radiator, dan zal het water met lagere temperatuur retour gaan naar de CV en is er meer warmte onttrokken aan het water. Als daarbij de flow van het water niet aangetast wordt, dan is er meer warmte in de ruimte gestopt en zal deze sneller warm worden. (Tenzij de stroming van de lucht in de ruimte zoveel groter wordt, dat de lucht daardoor sneller de warmte afgeeft aan muren e.d. en daardoor het effect teniet doet. In dat geval is het effect zelfs negatief, maar dit lijkt me vergezocht en onwaarschijnlijk, maar zou desalniettemin getest moeten worden.)

Het was volgens mij daarom beter geweest de radiatorbooster te testen op een normale watergevulde radiator en daarbij de opwarmsnelheid van de ruimte als functie van de aanvoertemperatuur te bepalen en die te vergelijken met de radiator zonder booster. Om onzekerheden ten gevolge van variaties in de omgeving uit te sluiten zou je beter nog het opgenomen vermogen van de radiator als functie van de aanvoertemperatuur kunnen bepalen.

Als het uitvoeren van de test op een normale radiator toch niet mogelijk is, dan had je desnoods nog wel op een elektrische radiator kunnen testen, maar dan had je anders moeten meten. Het is namelijk bekend dat deze een constant vermogen afgeeft aan de ruimte (en dat bevestigd jouw test ook wel aardig) en daarom was het ook te verwachten dat de opwarming van de ruimte niet anders zou verlopen. Een manier om dan toch iets over het effect van de radiatorbooster te kunnen zeggen zou zijn geweest om de temperatuur van de elektrische kachel te meten met en zonder booster. Als deze met booster lager is, dan kun je het aannemelijk is dat de dT tussen de ruimte en de radiator ook bij een normale radiator lager zou zijn en dat de claims van de fabrikant ondersteund.

Verder nog: Als je de radiatorbooster werkelijk zoals op de eerste foto bij het artikel hebt toegepast, dan valt het wel te verwachten dat het gros van de lucht gewoon door de voorkant aangezogen wordt. Het lijkt nou niet dat de booster zo een significante onderdruk bij het verwarmingselement gaat creëren.

Misschien vrij forse, maar volgens mij terechte kritiek. Maar als je wilt, dan ben ik graag bereid om mee te helpen aan een nieuwe test.

Even ter herinnering,

Strategie Daarom OliNo

De manieren waarop wij onze missie ten uitvoer willen brengen staan niet vast maar zullen uitbreiden naarmate het inzicht en de mogelijkheden vorderen. Wat we tot nu toe doen is het volgende:

we zoeken naar middelen om het eigen gebruik duurzaam op te wekken (verbeter de wereld, begin met jezelf)
we zorgen voor bewustwording van het energieprobleem (elkaar informeren)
we publiceren voorbeelden van duurzame energieopwekking (elkaar helpen)
we publiceren voorbeelden van energiebesparing (elkaar helpen)
we staan open voor uw hulp, ideeën en opmerkingen en bieden de mogelijkheid die te delen, zie ook kopij.

Over en sluiten.

De missie doet er niet zo verschrikkelijk veel toe. Voordat je gaat beweren dat een product niet werkt moet je zorgen dat je bewijsmateriaal hebt. Het is nu eenmaal veel moeilijker om aan te tonen dat iets niet werkt dan dat iets wel werkt. Als je een verschil meet, dan werkt het, maar als je niks meet kun je niet zomaar concluderen dat het product niet werkt. Je moet dan aantonen dat je methode iets had gemeten als het product daadwerkelijk had gewerkt, en dat is niet makkelijk. We hebben hier trouwens niet alleen maar te maken met duurzaam energie gebruik en consumenten voorlichting, maar ook met iemand’s bedrijf: als je gaat beweren dat een product niet werkt heeft dat consequenties voor de fabrikant, en daar moet je voorzichtig mee zijn. Ik denk dat deze ‘booster’ test niet voldoende zorgvuldig is uitgevoerd, en dat er conclusies worden getrokken die niet echt waargemaakt kunnen worden. Wat de missie van Olino ook mag zijn, dit is zeker niet de bedoeling.

@Paul Cornelissen: de flow van de toegepaste ventilator (niet groter dan een doorsnee 80486 CPU-koeler is onvoldoende om het water in de radiator af te koelen. Wil je koeler retour-water zul je toch eerder een aantal andere maatregelen moeten nemen (waaronder juiste dimensionering waar Marcel vd Steen al op wees).
Uiteraard mag je als je daar behoefte aan hebt, nogmaals een eigen meting toepassen.

De booster zuigt zijn lucht van onderen aan, en blaast deze aan de zijde van de ventilator in 1 smalle stroom de ruimte in (dit ter verduidelijking).

Voor alle andere reagerende lezers: ik heb uitvoerig contact gehad met meerdere mensen (waaronder leverancier & een CV-deskundige) om mijn bevindingen te toetsen. Er is dus over meer dan 1 nacht ijs gegaan voor het artikel gepubliceerd is.

@Niels,
Ik zal niet zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat die fan een te klein debiet heeft, maar ik kan dat niet uit de testresultaten afleiden. Dus kun je die conclusie ook niet trekken.

lekker veel nederlands zuur weer,
dus nu even iets positiefs : je kan als je ontevreden bent, dit apparaat altijd nog op je omvormer leggen in de zomer, hoe warmer hoe meer flow, keurige toepassing.
ook als je wel tevreden bent, kun je hem op je sunny boy leggen,
want zomers stook je niet.
als terugverdientijd je ding is stuur je hem natuurlijk terug,
maar dan had je hem waarschijnlijk ook niet gekocht.

De conclusies van het artikel zijn in lijn met de theorie. De booster zorgt voor een lichte versnelde warmteafgifte van de radiator, een effect dat je ook bereikt door vergroting van het radiatoroppervlak. Effectief verhoog je de capaciteit. Hierdoor vergroot je het vermogen, waardoor je van een CV-ketel meer warmte onttrekt. In dat geval zou de temperatuur in de ruimte sneller kunnen stijgen. Maar de bewering van de fabrikant dat je hierdoor met minder energieverbruik eenzelfde behaaglijkheid verkrijgt lijkt me niet juist. Je stookt zuiniger als je de ingestelde temperatuur verlaagt, maar dat gaat ten koste van het comfort.
Wat Paul stelt m.b.t. het constante vermogen van de elektrische radiatoren is juist. Op basis hiervan zou je dezelfde opwarmingscurves kunnen verwachten met en zonder booster. Dat klopt bij 3 curves, die ongeveer hetzelfde patroon hebben. Waarom de blauwe curve een sneller opwarmingseffect vertoont zou verklaard moeten worden uit andere externe omstandigheden. Ik merk bij metingen thuis, dat bij dagen met eenzelfde gemiddelde etmaaltemperatuur het verbruik flink stijgt bij veel wind en minder is bij veel uren zonneschijn.
Het beste is om metingen te herhalen en dan te middelen, waardoor je externe variaties eruit middelt.
Als het juist is wat de fabrikant beweert: bij minder energieverbruik hetzelfde comfort zou dat betekenen dat de temperatuur in het gedane experiment sneller zou moeten stijgen met booster.
In dat opzicht steun ik de conclusie van Niels.
Met het vergroten van de capaciteit van radiatoren zou je theoretisch met lagere temperaturen kunnen verwarmen, waardoor het rendement van een cv-systeem zou kunnen worden verbeterd, maar deze effecten zijn minimaal, zoals ik heb kunnen constateren uit de geringe verschillen in de hoeveelheden afgescheiden condenswater bij b.v. 5 graden verlaging van de max. watertemperatuur.

Ik vind het product slecht en de test slecht.
Het belachelijke ventilatortje van 1,2W is eerder een restrictie dan een turbo.
Ik gebruik een 30W slakkenhuis om de lucht in mijn woonkamer door de radiator te forceren en ik kan jullie verzekeren dat dat effect heeft.
Of ik nu uiteindelijk minder energie gebruik kan ik niet zeggen; de kachel kan beter condenseren maar het slakkenhuis verbruikt ook stroom.
In mijn geval zou het beter zijn een of twee radiatoren bij te plaatsen. Ik zal de woningstichting eens porren.
De test vind ik slecht omdat gepoogd wordt om van een 1000W elektrische kachel een 1100W kachel te maken. Dat kan niet.
De test móet gedaan worden op een watergevulde radiator.

met een 1,2 watt ventilator je cv-water sterk afkoelen voor condensatie is zowiezo al ‘lastig’.
ik heb gekozen voor een constante bron om een aantal beweringen op de site te onderzoeken. door mijn situatie waarin ik volledig weersafhankelijk verwarm, is dat gedurende de test zowiezo vervekend door continue variate van de aanvoertemperatuur ten opzichte van de buitentemperatur. Maar je hebt er zelf meer verstand van dus ik zie graag tests van jou tegemoet komen 🙂

Ik ben thuis even aan t experimenteren geweest met losse kleine ventilatortjes van 12V. (ik heb ze onderaan, ingesloten vanaf de vloer naar boven laten blazen)Even afgezien van de herrie van 12 ventilatortjes, merkte ik het volgende op:
De ruimte warmt aanzienlijk sneller op, omdat de warme lucht veel sneller tussen de ribben vandaag geduwd wordt. Op de een of andere manier warmt de lucht zo snel op tussen de platen dat je geen afname van temperatuur merkt. Er ontstaat duidelijk een betere airflow. En meer warme luchtcirculatie… is sneller een warme ruimte.

Als je radiator vervuild is (spinnerag), is de airflow veel slechter.
Het is dus zinvol daar regelmatig schoon te maken. Dat verbetert überhaupt het rendement van je radiatoren.
Ik heb dit getest met een stukje krantenpapier, dat schoot bij de schone radiator veel meer omhoog dan bij de vuile.

Ook heb ik de oude granieten vensterbanken die helemaal over de radiatoren hingen (met 3 cm tussenruimte) weggehaald en er korte van hout in gemaakt. Ook hiermee merk je een beter rendement.

Ik ga hiermee verder experimenteren, en ga de booster een eigen invulling geven. Ik denk dat ik een kleine omkisting maak, en de ventilatoren daarin wegwerk en akoestisch isoleer.
Dan heb ik er maar 2 nodig. Het idee is goed. De uitvoering van het commerciele product is geen maatwerk en zal mede daarom in veel gevallen gewoon niet werken…

Hallo Niels,

De buitenvoeler van de ketel is volgens mij niets anders dan een variabele weerstand, met een multimeter zou je de waarde kunnen meten.
Als je dan voor deze proef de buitensensor even vervangt door een weerstandje van ongeveer die waarde, dan denkt de ketel dat de buitentemperatuur heel constant is.
Dan kun je je proef doen met een constante cv water temperatuur.

Niels, op jouw site kon ik geen mail versturen.
Als je mij even een mailtje stuurt kan ik je terugmailen met een foto van het slakkenhuis onder mijn radiator.
Daarna kun je dit bericht verwijderen of aanpassen.

In een moderne ketel kun je alle parameters instellen. Dan moet je even de handleiding er bij pakken en kijken hoe je in het “installateurniveau” komt. Daar kun je eenvoudig de watertemperatuurmodulatie uitschakelen en een vaste watertemperatuur kiezen.
Groeten Carlo

Ik heb een oud huis, al flink wat aan isolatie gedaan maar het blijft slecht geisoleerd. Grootste probleem is dat het lang duurt voor de (vrij grote)huiskamer opwarmt. Capaciteit van de radiatoren is op koude dagen wel voldoende maar opwarmen duurt lang, ook door de wat hoekige vorm van de kamer die oa de stroming hindert. Bovendien is de thermostaat niet van het moduleerde type en heeft de cv de neiging door te schieten.

Ik was al van plan eens te kijken of ik iets dergelijks zelf kan bouwen, gewoon om te proberen of het werkt. Vooral het sneller opwarmen en daardoor hopelijk ook minder fluctueren van de temperatuur is voor mij een belangrijke reden. Mijn idee was echter wel om de ventilatoren aan de onderkant van de radiator te plaatsen.

De prijs is 29,95 (bespaarbazaar). Voor dat geld wil ik het wel eens proberen. Mocht ik flinke veranderingen merken laat ik dat wel weten.

@ Jaco,

Het zou kunnen zijn dat je maximum watertemperatuur van de cv-ketel te laag is ingesteld. Zeker in een koude periode zou je deze op 80 graden kunnen instellen. Van ventilatoren zou je niet al teveel effect kunnen verwachten.
Verder heb je thermostaten die middels het opentherm-protocol de vlamhoogte van de ketel kunnen aansturen op basis van de afwijking van de kamertemperatuur t.o.v. de ingestelde temperatuur. Het niet beschikken over zo’n thermostaat is geen ramp. De meeste moderne ketels moduleren al op basis van de retourwatertemperatuur.
Als je merkt dat je verwarming last heeft van overshoot, zou het kunnen dat je thermostaat niet snel genoeg afschakelt na het bereiken van de ingestelde temperatuur. Bij sommige thermostaten kun je parameters instellen die hierop van invloed kunnen zijn. Ik zou de handleiding van de thermostaat zeker raadplegen.

Ik heb sinds vandaag een vijftal ventilatoren onderaan mijn 300×30 21S radiator geplaatst. Ik kon hierbij merken dat de warmte heel erg bij de radiator bleef hangen en de kamer nauwelijks in kon.

Het geheel wordt nu aangestuurd door een Velleman MK138 van 9 euro.

Het systeem werkt prima, bij een aanvoertemperatuur van ongeveer 30 graden beginnen de fans te draaien ( 9V ). Na afloop blijven de fans draaien totdat de temperatuur onder de 25 a 30 graden zakt. Ik kan dan merken dat de radiator met fans veel sneller afkoelt dan de radiatoren zonder.

Zelfs met slechts 30 graden aanvoertemperatuur haal ik een DeltaT nu van 8 graden, voorheen lukt me dat nog nooit met die radiator en al helemaal niet met die lage temperatuur.

Ik ga nu voor de beide type 22 radiatoren in de woonkamer ook nog eenzelfde systeem maken!

@Martin: nice! Maar zo te merken heb je ventilatoren (meerdere) met een aanzienlijk grotere diameter dan de in dit artikel voorziene artikel (fan-diameter hier ca. 3-4 cm).

@ Martin
Kijk, gewoon praktisch ; niet praten en theorie maar gewoon doen !
Klinkt erg goed wat je hebt gemaakt!
Welke fans heb je hiervoor gebruikt ?

Het electronische concept van Jaga (DBE) is door ons ontwikkeld. Het DBE systeem is speciaal voor de lage temperatuur radioatoren van JAGA. Voor zgn plaatradiatoren is het een iets ander verhaal. Een kunstof koker met daarin een ventilator geeft niet voldoende luchtstroom over de volle lengte van de radiator. Wij zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een Radiator Booster voor de standaard radiatoren. En uiteraard met hele andere prijzen dan EUR 154,- voor een DBE unit van Jaga.

Sinds ca 10 jaar heb ik een kleine ventilator die de lucht tussen de platen blaast.
De reden hiervoor was dat bovenin de kamer een warme luchtlaag hing die ik wilde verspreiden. Dit werkt prima
de ventilator is een 230v 6 watt in serie met een VSA van tlbuis die het geluidsniveau tot een zacht geruis terug brengt. Ook in de keuken zit een gelijkwaardig systeem met een serie condensator om toerental en ruis terug te brengen.
geschat stroomgebruik samen ca 5 watt.
geschakeld door een mechanische thermostaat op de radiator, stroomverbruik in rust is daardoor nul.

Algemeen:

Door het creeren van een actieve luchtstroom langs radiator/convector stimuleer je de warmteafgifte. Hierdoor stijgt de warmteafgifte capaciteit, verhoog je de snelheid van opwarming ruimt(afkoeling radiator) = comfort en kun je dus met een lagere termperatuur stoken. Pas als je ook met een lagere temperatuur gaat stoken creeer je besparing.
2-ledig:
1. betere condensatie van ketel EN
2. minder warmteverlies in de buizen die door allerlei ruimtes lopen die vaak niet verwarmd hoeven te worden. In mijn situatie loopt alles eerst door de zolder dan door de slaapverdieping om na vele meters pas in de ruimte te komen waar het in de regel over gaat: het woongedeelte. Heen en terug is al snel 40 meter schat ik zo in, waarvan 35 meter in niet noodzakelijk te verwarmen ruimtes (af en toe wellicht, maar dan zet ik dus de verwarming aan).
35 meter 28/22 mm buis. Als daar door helft zo’n 70/80 graad water doorheen gaat en door de andere helft zo’n 50-60 graad is dat bij elkaar dus enige handdoeken/design radiatoren ongemerkt aan hebben staan. Niets mis mee als je de ruimtes ook wilt verwarmen, maar dus onnodige verwarming als het niet nodig is. Hoe lager de temperatuur in de leidingen, hoe minder je onderweg onnodig zit te verwarmen…

Het creeren van een actieve luchtstroom leidt altijd tot een verhoging van de warmteafgifte capaciteit en kan dus leiden tot besparing.

(NB: het tempo waarmee je de warmte verliest heeft te maken met de mate van isolatie)

Convectorradiatoren hebben het meeste baat bij installatie van ventilatoren, immers een convectorradiator is helemaal geent op verwarming van de lucht en maakt gebruik van circulatie). Een traditionele radiator heeft veel minder convectie en is gericht op straling. Toch werken ventilatoren ook hier.

Praktijk/aan de slag.

Ik heb ook maar eens de koe bij de horens gevat. Heb grote Jaga convectoren hangen omdat ik een een oud huis heb 1880 en pas recentelijk HR++ glas. Ofwel een grote capaciteit. De vorige ketel draaide op 80 graad en ja het werd prima warm en snel ook – grote traditionele radiatoren; flink heet maar retour vaak boven 60 graad, was ook gewoon verbeterd rendement ketel.
Met zo’n 107% ketel moet je wel zorgen dat de retour temperatuur dik onder de 55 graad blijft en dat was niet zo bij 80 graad aanvoer. Als ik dus minder dan 55 graad aanvoer is de retour altijd ok dacht ik zo!
Bij een aanvoer van 55-60 graad duurde het al wat langer langer kwa opwarmen, maar met de grote convectoren was het ok en Bij 50 graad aanvoer vonden we dit toch wel de comfort level aantasten (bij vriespunt). Moet dus beter kunnen dacht ik zo, zelfs in mijn situatie.

Dus zelf wat DBE’s in elkaar gezet.
– 2 radiatoren
– 12 cm computerfans (die ook kunnen liggen zonder heel snel stuk te gaan!)
– 20 stuks (10 in elke radiator) (16 cm waren stuk duurder)

het effect: ENORM. Stooktemperatuur verlaagd naar 40 graad en geen klachten!

Details:

– Ze draaien op 5 volt i.p.v 12, je hoort ze dan ook niet
– kan in 7 stapjes instellen van 5 – 12 volt, vanaf 7 volt hoor je wat, maar blaas ik inmiddels ook het dubbele gordijn enige cm weg.
– Op 12 volt waait het behoorlijk door hier en staan de gordijnen bol…

Enfin: heb er maar een ff een ledje bij gezet zodat ik het kan zien dat de ventilatoren aanstaan, draaien op 5 of 6 volt.

– Inschakeling/uitschakeling geschiedt automatisch door meting van de aanvoertemperatuur.

– Wellicht had ik best een fan minder kunnen gebruiken, maar belangrijk ik wil er niets van horen en dat betekent dus veel en relatief langzaam. Komt ook de slijtage ten goede.

– verbruik: rustige aan-stand en afdoende stand op 6/7 watt voor het hele systeem, in uit stand nagenoeg nihil, in maximale stand ca. 25 watt – met 10 watt bij echte koude ben ik er wel, dus daar hoeven we niet wakker van te liggen, anders gaat de stooktemperatuur naar 45 of 50. Is ook ok verder.

Mijn partner heb ik niets verteld over dit experiment (met avondje werk in haar afwezigheid was de boel gemaakt) en dus wel de stooktemperatuur omlaag gebracht; slechts gezegd dat ik de cv wat beter heb afgesteld.

Zij zei de dag erna: ja nu is beter en het lekker snel warm.
Dat er ventilatoren draaiden had ze geheel niet opgemerkt.
So far so good: ieder zijn doel bereikt!

Kosten:150 euro spul.

Werk/Uitvoering: 1 avond
– solderen van stekkertjes (hele kleine plugjes: die op standdaard fan vrouwplug passen. Die kunnen dus snel verwisseld worden als ze lawaai gaan maken of zo)
– vilt op latjes – contactgeluid!
– fans hierop diogonaal: 1 schroefje op elk latje
– onder de latjes aan de 4 uiteinden acoustische ontkoppelingsfoam (4 cm).
– Zo 4 elementen van 5 ventilatoren gemaakt.
– Elk op de koelvinnen plaatsen, en doorkoppellingen maken
– instelbare laptop voeding en die
ingepluggen op een 220 programmerbare stekker termostaat
– en voeler op te aanvoerlijn geplakt
– 1x instellen en klaar.

Niet inbegrepen in bedrag is wat geluidsabsorberende bekleding op de voorplaten (zijn toch geen hitte bronnen, had ik nog liggen), maar dat is niet echt nodig als de ventilatoren niet hard hoeven te draaien en toch een goede luchtverplaatsing kunnen bereiken.

Besparing:

De echte besparing in euro is lastig te meten, daarvoor heb ik teveel zaken tegelijkertijd verandert, mij gaat het daar ook niet om. Belangrijker vind ik het voorkomen verspilling, overigens binnen de redelijke mogelijkheden die ik heb. Een nieuw huis bouwen is geen optie. Geslaagd: jazeker, maar ja ook niet echt vergelijkbaar met een ventilatortje van 6 of 8 cm.

@Carlos (en anderen): per maart 2013 j.l. heb ik in de woonkamer en (open) keuken Jaga LowH2O convectoren geplaatst MET DBE. De convectoren heb ik zo groot mogelijk gekozen (qua type, vermogen/lamellen). M.b.v. mindergas.nl probeer ik e.e.a. inzichtelijk te krijgen. In elk geval haal ik meer uren ‘CV-ondersteuning door zonlicht’ er nu uit dan met de oude radiatoren. Zodra ik meer gegevens heb zal ik de ervaringein in een artikel verwerken.

Heel goed Niels.

Ik heb inmiddels ook de spullen besteld voor alle andere vertrekken, kan ik dit weekend maken en installeren, serie productie :-).
Heb in alle vertrekken Jaga LowH2O convectoren hangen. Volgende week wordt het koud las ik dus dan is alles voorzien en loop ik niet het gevaar dat ik het in de leefruimtes wel snel genoeg warm krijg maar elders wegens lage aanvoertemperatuur niet. Ook al wordt daar niet veel gestookd/verwarmd: als je het warm wilt hebben, moet het meestal meteen :-).

Ik heb natuurlijk ook even gekeken naar de echte DBE van Jaga. Het functionele verschil is dat die uiteindelijk een geheel automatische toerenregeling heeft. Had ik ook kunnen maken door er een controller tussen te plaatsen die temperatuurverschil meet tussen leiding en ruimte en op grond daarvan het toerental automatisch aanpast.

Eerlijk gezegd vond ik die toegevoegde waarde voor mij te klein, immers ik wil een zo groot mogelijke luchtstroom creeren (ten principale als er warm water aanvoer is) zonder dat ik daar last van heb kwa geluid.

Conclusie: dus maximaal toerental waarbij ik niets hoor.
Mocht ik nu echt meer willen dan moet ik aan een knopje draaien handmatig. Ik zal dan overigens besluiten de aanvoertemperatuur te verhogen.

Ketel/termostaat (ander onderwerp, maar niet onbelangrijk)

Dat geprogrammeer van allemaal termostaten in tijd heb ik niets mee. Alleen woongedeelte werkt op kamertermostaat de rest op radiatortermostaten. Mijn vaste kamertermostaat (draadloos) is ook van het domme type: aan/uit.
De ketel modereert zelf wel op grond van delta t aan en afvoer temperatuur. Heb ik agesteld op max slechts 50% maxcapaciteit is vorige winter zeker afdoende geweest. (i.p.v. standaard 70%/80%) en modereert lekker laag door: vanaf 25% van de capaciteit = minimum instelling- bij aanschaf op ggelet (i.p.v. standaard vanaf 40%).
De meeste mensen hebben een veel te grote ketel (ja dat geeft een fijn gevoel zeggen ze dan een beetje extra), maar dan krijg je een probleem dat de minimumcapaciteit vaak nog veel te hoog is. Pomp staat op stand 1 i.p.v. stand 3 default, elke radiator krijgt voldoende warm water snel genoeg dus, hoefde eigenlijk maar 2 radiatoren wat waterzijdig te knijpen om overal voldoende flow te krijgen in de meest voorkomende combinaties.

Het installeren van HR ketel t.o.v. oude verbeterd rendement ketel, dakisolatie en tuning van HR ketel heeft mij grofweg 35% gas gescheeld (vergelijk: gem. jaarverbruik 3 jaar oud versus gemiddeld jaarverbruik 3 jaar nieuwe situatie: zo elimineer ik een beetje de graaddagenverschillen). Comfort niveau gelijk. Hier zit dus ook de warmwatervoorziening zelf in.

Kijken wat buisisolatie/HR++ glas en de zelfgemaakte ‘DBE’s’ gaan doen. Moet toch gewoon zichtbaar kunnen zijn in totaalverbruik lijkt me.

Wel een uitgebreide tekst. Nadat het begon over een elektrische kachel ben ik gestopt met lezen omdat volgens mij volledig voorbij gegaan wordt aan het doel van een radiatorventilator. Volgens mij is deze namelijk bedoeld voor radiatoren die gebruikt worden in combinatie met een HR-ketel of te wel condensatieketel. Een HR-ketel werkt namelijk alleen als de temperatuur van het terugkomende radiatorwater onder de condensatietemperatuur komt. Hoe kouder het terugkomende radiatorwater hoe meer condensatiewarmte uit het verbrandingsgas gewonnen kan worden en hoe hoger het rendement. Een ventilator op de radiatoren kan daaraan bijdragen.

@Anton: het doel was om het effect te meten. Ongeacht of je nu elektrisch of met CV verwarmt te kijken naar het effect. Er wordt namelijk nu nog steeds geadverteerd met ‘warm uw ruimte op in de helft van de tijd’ en dergelijke. Door de elektrische kachel in een kamer te plaatsen zou ik het effect MET en ZONDER booster moeten kunnen meten/merken. Dit is helaas niet overtuigend gebleken. Wil je een daadwerkelijke verlaging (en dus verhoogde afgifte van energie (en dus temperatuur aanvoer/retour) bewerkstelligen dan heb je een aantal zaken nodig: groot oppervlak van warmtegevend lichaam, verhoogde luchtsnelheid. Dit zal met deze variant van de radiator booster niet lukken. Bij Jaga (en soortgelijke convectoren) zie je een veelvoud aan oppervlak in de vorm van (koperen) lamellen geleverd worden, aangevuld met grote (12-14cm diameter) meervoudig uitgevoerde ventilatoren. Dat valt wel beter te meten dan een uitvoering met 1 (ca. 3-4 cm) ventilator zoals de Radiator booster. Maar het staat je vrij om zelf aan het meten te gaan, graag zie ik (en de lezers) jouw ervaringen.

Wat wel aardig is om het te vergelijken met een ventielator convector die op de markt zijn.

Een kickspace bijvoorbeeld, die ik op een paar plekken thuis heb geplaatst omdat een grote radiator wel erg onhandig was, maakt gebruik van een convectie verwarming in combinatie met een flinke ventilator.

http://www.remeha.nl/Kickspace_800.pdf

Met flink bedoel ik een vermogen van 18 tot 40 watt. Deze blaast dan lucht door de convector. Deze is er voor gemaakt om optimaal warmte af te staan aan lucht.

Waneer ik dit vergelijk met het plaatsen van een ventilator met een veel lager vermogen op een radiator die lang niet zo goed zijn warmte afstaat in vergelijking tot de convector kan ik me goed voorstellen dat de meerwaarde van een kleine ventilator op een standaard radiator in het theoretische gebied uitkomt.

Wat ik zelf gedaan heb om ¨meer¨ vermogen uit mijn ketel te halen is om mijn radiatoren te vervangen door radiatoren met een flink hoger vermogen (lekker overdimensioneren). Hierdoor kon ik de aanvoer temperatuur van de ketel terug draaien waardoor deze nu beter functioneert.

Leuke discussie hier maar niels bedoeld het goed alleen sla je de spijker volledig mis.
De ventilator is voor gebruik op een radiator die met water verhit wordt.
Als je dat test moet je het ook hier op testen en niet elektrisch. Nu ben je appels met peren aan het vergelijken.

Je schrijft zelf al dat jij met een systeem werkt waardoor je het niet goed kan testen.

Als ik al het bovenstaande zo lees van diverse mensen zit er wel iets van waarheid in de ventilator

Bij speedcomfort lees ik het volgende:

a. Er zijn testen uitgevoerd in een gerenomeerde en gecertificeerde testomgeving. De prestaties van de SpeedComfort bleken in die testen boven verwachting. Bij een cv watertemperatuur van 75 graden levert een radiator met SpeedComfort ruim 9% meer vermogen.

Hoe lager de temperatuur van het cv water, hoe groter de bijdrage van de SpeedComfort. Bij 65 graden aanvoertemperatuur neemt het vermogen van de radiator al met ruim 15% toe, bij 45 graden loopt dit op tot 25%.

Nu is dat ding alleen duur en ik zou de invloed van de hoeveelheid ventilatoren en luchtverplaatsing wel eens willen weten.

Het speedcomfort verhaal bevestigd ook jou verhaal, bij Elektrisch heb je een hoge temperatuur en zal de werking dus minimaal zijn. Hoe lager de water temperatuur het effectiever een ventilator is.

Logisch als je weet, hoe warmer de lucht hoe sneller deze zich verplaatst. Helaas kun je dis normaal Elektrisch niet testen met een normale kachel aangezien deze aan uit, vol of niet staat.

Het verhaal waar het ook om gaat is dat je de ketel temperatuur kan verlagen en met de fan dus energie kan besparen. Een gas ketel heeft ook een ideale temperatuur, net als een auto ook een optimaal punt heeft waar deze het minste verbruikt, dat is bijv niet bij 30 km per uur maar eerder 80-100.

Waar het omgaat is de factor die komt doordat je de aanvoertemperatuur deelt door de afvoertemperatuur*.
Idealiter is de 0.8 bij een radiator, hetgeen betekent dat je 20% van de temperatuur van het aangevoerde water weet af te halen voordat het de radiator weer verlaat.
Zit je hoger, bijvoorbeeld op 0,9 dan is het te overwegen om het voetventiel wat dichter te draaien. Dichter maar nooit helemaal dicht.

Mijn testen met een simpele buisventilator van 20 euro, omhoog blazend neergezet met drie knijpers als voetjes, laten zien dat je dan plots een factor 0.7 kunt halen inplaats van 0.86.

Lucht door een radiator blazen helpt dus wel maar zal absoluut afhankelijk zijn van de hoeveelheid lucht die je erdoor heen blaast.
Daarnaast kan je ook kijken naar hoe meubels in je huis de natuurlijk flow van de koude lucht over de vloer naar de radiator toe blokkeren. Een bank of kast even iets anders zetten kan een blokkade daarin wegnemen en zorgen dat de warme lucht in de hele woonkamer terecht komt.

Een buisradiator als hierboven is natuurlijk niet erg stil en blaast maar onder een deel van de radiator omhoog. Hij is echter wel lekker goedkoop en verbruikt maar 15 watt.

*Dit met aanvoertemperatuur op hoogste waarde die wordt bereikt. In ieder geval niet als ie weer daalt of onder de 40 graden is. Zie ook de CV-inregelkit.

Er vanuit gaande dat het systeem werkt wordt het interessant om uit te zoeken welk systeem het beste werkt en voor welke prijs.
Ik zie op internet 3 systemen:
1. Speedcomfort. Te koop bij Gamma. Simpel en doeltreffend lijkt het.
2. Climatbooster. Lijkt een goed systeem, maar flink aan de prijs!
3. Heatfan. Werkt ook en is waarschijnlijk de goedkoopste.

Benieuwd naar ervaringen en onderzoeksresultaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *