Afgekochte CO2 emissierechten betaald door de overheid

Geplaatst door Jeroen van Agt in Niet-duurzaam, Overheid 15 Reacties»

Negen grote bedrijven in Nederland waar onder Tata Steel, DSM en Akzo zijn in het geheim met de overheid overeengekomen om vanaf 2013 zo min mogelijk te betalen voor de uitstoot van CO2. Het principe “de vervuiler dokt” wordt aan de laars gelapt. Van 2013 tot 2023 legt de overheid naar schatting 2 miljard op tafel in het voordeel van de zware industrie. Door deze deal is E.O.N. in staat om een anders onrendabele kolencentrale straks rendabel stroom te laten leveren aan deze 9 bedrijven.

sitestat

15 reacties op “Afgekochte CO2 emissierechten betaald door de overheid”

@Webredactie Energieraad,

OliNo is geen nieuws website maar bevat informatie die van langdurige waarde is. Daar valt dit item ook onder. Vandaar dat we het belangrijk genoeg vinden om deze informatie aan een groot publiek bekend te maken.

Als de deal doorgaat dan gaat de overheid jaarlijks 200 miljoen euro betalen tussen 2013 en 2023 ter bevordering van kolenstroom.

Dit is allemaal te danken aan het slechte kyoto akkoord waar je in buitenland CO2 mag afkopen.
Het is niet voor niets dat Amerika dit niet heeft ondertekend, het slaat gewoon nergens op

Dit komt er van als je energie bedrijven verbied in kernenergie te investeren. Dank zei organisatie’s zo als linkse overheid zitten we nu met de gebakken peren.
Wind en zonne engergie, schaarste fosile brandstof, geheimhouding van dit is echt allemaal een fabeltje.

@Jac,

Het is natuurlijk prima dat iedereen een eigen mening heeft.

Echter ik krijg de indruk dat je je “oude” argumenten blijft herhalen en dat nog niet de moeite genomen hebt de rapporten te gelezen waarop ik je gewezen hebt in de discussies over kernenergie en windenergie.

De hele discussie is dat je alle documenten voors en tegen kan blijven lezen maar dat er niet een duidelijk eindraport is waar we het allemaal mee eens zijn. Iedereen heeft zijn voors en tegen en proberen daar zo veel mogelijDe hele discussie is dat je alle documenten voors en tegen kan blijven lezen maar dat er niet een duidelijk eindrapport is waar we het allemaal mee eens zijn. Iedereen heeft zijn voors en tegen en proberen daar zo veel mogelijk argumenten voor te leveren. Ik zelf heb bv. alle rapporten gelezen en zie overal openeinde zowel in voors als tegen documenten. We praten hier over klimaat invloed en dat is een enorm en complex begrip waar we voors en tegen standers zullen hebben het allemaal erg goede argumenten.
Maar ik denk dat op dit moment we het er allemaal mee eens zijn dat we er voor moeten zorgen dat we schonere manier moeten vinden om energie op te wekken.
k argumenten voor te leveren. Ik zelf heb bv. alle rapporten gelezen en zie overal openeinde zowel in voors als tegen documenten. We praten hier over klimaat invloed en dat is een enorm en complex begrip waar we voors en tegen standers zullen hebben het allemaal erg goede argumenten.

Dit soort grote beslissingen vallen te maken voor de regeringen van landen die doormiddel van lobby de juiste info op de juiste tijd zouden moeten krijgen.
Ik zelf ben echt van mening dat we hoe dan ook geen fosile brandstof centrales meer moeten bouwen.
1) Er zijn betere manieren om energie op te wekken
2) We kunnen veel mooiere dingen maken met Olie
3) Naast CO2 uitstoot (wat de discussie is of we er nu al te veel van uitstoten maar ben wel van mening dat het minder moet) zijn er andere stoffen die deze centrales uitstoten en dat is naar mijn mening nooit goed.
4) Etc.

Door niet over te schakellen op alternatieven, ga je het op een wat langere termijn verliezen. Door niet te kijken, of je proces energie bewuster kan, ga je het ook op termijn verliezen. Deze 2 punten zijn nu nog niet van belang, omdat men tegenwoordig slechts een jaar of 3 voor uit kijkt en niet wil denken op de wat langere termijn. Weer een gemiste kans.

Ondanks heldere wetten worden er achter de schermen … spelletjes gespeeld. Er zou niet eens ruimte mogen zijn voor welke “lobby” dan ook. Er wordt nu minimaal twee miljard euro over de balk gegooid. Maxime Verhagen wil pas reageren zodra hij zich ingelezen heeft in dit “ingewikkelde dossier”. Daar zakt je broek toch van af. Na zijn schoolreisje naar de COVRA vorige maand wist hij wel direct te melden dat kernafval hier veilig opgeslagen kan worden! Het zal mij niet verbazen als deze regering deze kolencentrale “opoffert” voor een “schone” kerncentrale. En waar gaat die twee miljard euro dan naar toe….

Oud verhaal en niet waar! Heeft Verhagen brief over naar Tweede kamer gestuurd. Mag en kan ook helemaal niet.

@Jos Cozijnsen,

In een mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde, heeft lid Jansen vragen gesteld aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht in de media: “De afgekochte emissierechten betaald zijn door de overheid”. Het officiele stuk is hier te downloaden. Het volledige debat is te bekijken op Vragenuur – Debat gemist – Tweede Kamer der Staten-Generaal

In het vragen uur geeft Verhagen o.a. de volgende antwoorden:

Mijn voorganger heeft wel gemeld dat wij bereid zijn om in Europees kader, dus samen met Duitsland en Frankrijk, te pleiten voor Europese regels die eventueel compensatie mogelijk zouden maken voor bedrijven die last hebben van ′′carbon leakage′′. Dat is de verplaatsing van de productie naar het buitenland wegens de introductie van een Europees emissiehandelssysteem. De richtlijn maakt het op zichzelf genomen mogelijk om compensatie te geven indien bedrijven als gevolg van carbon leakage verplaatst dreigen te worden.

Er is dus nu geen sprake van dat wij 2 mld. door de belastingbetaler laten ophoesten in plaats van door de vervuiler. Er is geen sprake van toezeggingen dat wij die compensatie geven, maar als er een Europese mogelijk- heid is voor een compensatieregeling, zullen wij bezien of en hoe Nederland daarvan gebruik wil maken. Het is nog maar de vraag of daar sprake van zal zijn. In het MLT is weliswaar een opbrengst voorzien van de aankoop van emissierechten, maar tegelijkertijd is in het regeerakkoord afgesproken dat de opbrengsten daarvan naar de algemene middelen vloeien.

Het komt er dus op neer dat de 9 bedrijven er eerst bewust voor kiezen om kolenstroom te nemen bij EON. Hierdoor zijn ze verplicht om CO2 emmissierechten te betalen. Daarna stappen ze naar de regering met het dreigement dat ze Nederland gaan verlaten als ze geen compensatie krijgen voor hun ‘carbon leakage’.

De Nederlandse regering is aan het lobbieen in de Europese unie voor Europese regels die eventueel compensatie mogelijk zouden maken voor bedrijven die last hebben van ′′carbon leakage′′. Met behulp van deze Europese regel kan de NL regering het consortium de 2 miljard aan emmissierechten die ze normaal hadden moeten betalen gaan compenseneren. In het MLT (middellange-termijn) is al een opbrengst voorzien van de aankoop van emissierechten.

In een onderzoek uit 2003, bleek dat vooral de veel lagere Energiebelasting voor grote afnemers een flinke subsidie is.
Tussen de 1.6 en 5 miljard per jaar.

Naarmate een bedrijf meer stroom of gas verbruikt, wordt de EB lager.

Ik vind dat we energie bedrijven die te veel vervuilen, moeten boycotten.

Nog een aanvulling:

Dus als het consortium van 9 bedrijven geen kolenstroom zouden afnemen, maar hun stroom groen zouden inkopen, dan is er ook geen sprake van ‘carbon leakage’ en komen ze niet in aanmerking voor de compensatie regeling van 2 miljard euro.

Hiermee is dus het bewijs geleverd dat zeer vervuilende kolenstroom wel degelijk gesubsideerd wordt door onze overheid. Misschien dat ze de slogan “De vervuiler betaald” moeten vervangen door “De grootste vervuiler krijgt het meeste geld”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *