No Fuel – geen brandstof meer nodig

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 34 Reacties»

Windenergie is schone energie. Geen fossiele brandstof nodig. Geen uitstoot van broeikasgas CO2 of van fijn stof en stikstofdioxide. Een mooie inspirerende video.

Meer informatie

34 reacties op “No Fuel – geen brandstof meer nodig”

Via windenergie besparen op brandstof (en CO2-uitstoot)? Vergeet het maar

http://www.groenerekenkamer.com/node/946

Zonder opslag van energie zal wind en zonnen energie nooit de piekken in energie behoefte kunnen opvangen. Op dit moment is het opslaan van zulke grote hoeveelheden opslag van energie niet mogelijk of is een enorme impact op het Milieu.

Emotieplaatjes en teksten van 20 jaar oud. De windbranche zal met harde argumenten moeten komen om een poot aan de grond te krijgen in NL. De tegenstanders hebben die argumenten namelijk wel en die komen ook ruimschoots aan bod; onlangs nog in Brandpunt. Wouter Kurpershoek was voor wind maar nu niet meer !

Aardig filmpje, voor diegenen die graag in het nederlands worden aangesproken.
Maar inderdaad, het is al een jaar oud, en het moet eigenlijk elke maand een keer op de TV, Ned 1 of 2, SBS6 en RTL, WNL zou ook een goed podium zijn.
Daar zijn dergelijke emotie plaatjes nog steeds nuttig, al is het beter als het met een enthousiast pratend hoofd wordt overgebracht, bij het publiek van die zenders.
Op elke PC van alle EZ ambtenaren en die van Milieu en Infrastructuur.
Elke dag een keer verplicht kijken, de hele maand januari.

Het gaat niet om het filmpje, maar om het bij het publiek te krijgen.

Gaat allemaalniet gebeuren natuurlijk
EZ had 1 miljoen klaarliggen voor communicatie, maar ze wilden het kennelijk niet uitgeven aan communicatie.
Een ingehuurd strategisch communicatie bureau had een campagne bedacht, met onderliggende strategie, “Wind, boordevol energie”
Voor verschillende doelgroepen
De TOP, OK en OCH groep, maar het is niet gebeurd, waarom niet?

Ik denk dat de kern van het probleem is dat EZ bang is dat decentrale opwekking te belangrijk wordt. Ze willen centrale opwekking zo lang mogelijk een voorkeurs positie blijven geven.
Daarom is alle actie en communicatie van EZ en de rest van de rijksoverheid doordrenkt van centrale opwekking door grote bedrijven.
Bijvoorbeeld de “Concentratie gebieden”, alleen parken groter dan 100 MW.

Wat zou er dan gecommuniceerd moeten worden?

Ik denk iets met de boodschap “We houden het geld voor energie in de regio”
– Wind geeft voordeel
– Voor ons zelf
– Ons tarief is lager
– We verdienen er aan, regionaal, we verkopen duurzame stroom aan de stad en staat
– leve de landelijke gemeenschap
– Wij zorgen zelf voor onze duurzame energie
– Want die molens bouwen we zelf. Nog wel even een locatie aanwijzen, gemeenteraad)

Het rijk moet echter accepteren dat ze minder inkomsten krijgen uit fossiele energie.
En de-centrale opwekkers meer voortrekken bij centrale opwekkers

beste Jac van Wijk

uit alle onderzoeken blijkt dat windenergie wel degelijk CO2 bespaart omdat het fossiele brandstof verdringt. En wat nog mooier is: op dat moment sparen we ook nog gas en kolen uit die we later misschien nog hard voor iets anders nodig hebben in plaats van nu in rap tempo allemaal verbranden.
Wind betekent minder CO2, minder fijnstof in de lucht enzovoort. Berekeningen dat het effect van wind daarop tegenvalt zijn er legio, maar die gaan allemaal van heel veel zelfgekozen en onvolledige aannames uit. Bart Ummels promoveerde in Delft met een échte doorrekening van het hele elktriciteitssysteem en hij toont aan dat windenergie CO2 en fossiele brandstof bespaart.
Jac zal ook wel de fiets laten staan omdat anders auto’s moeten afremmen en dat in zijn ogen alleen maar energie kost.

@Jeroen en ton,
het grafiekje in het door jeroen aangehaalde artikel bewijst eigenlijk alleen dat het tot 2018 niet uit kan om nieuwe windmolens te plaatsen, misschien moet de hele subsidie regeling eraf als een nieuwe molen dan nog uit kan is het echt rendabel.
En ik denk dat we het er over eens kunnen zijn dat iets wat financieel rendabel is toch wel door ontwikkeld wordt.

@Allert,

Op dit moment is er geen “level playing field” in de energiemarkt. De fossiele industrie wordt zwaar gesubsidieerd door de regering vanwege lobbies die blijkbaar veel invloed hebben in de politiek. Tevens worden niet alle kosten (zoals vervuiling) verwerkt in de elektriciteitsprijs van fossiele energie opwekking, deze externe kosten worden afgewentelt op de maatschappij (lees burger). Als wel alle kosten verwerkt zouden worden dan is wind op land veruit de aller goedkoopste vorm van elektriciteitopwekking.

Meer info hierover kun je vinden in: NL verdient schonere en hernieuwbare energie! en Afgekochte CO2 emissierechten betaald door de overheid

@ jeroen,
Blijft het grote probleem van de levering betrouwbaarheid waar een windmolen zacht gezegd zwak is, maar dat van die co2 handel stikt inderdaad erger dan rotte vis.

@Allert,

‘De grootschalige inpassing van windenergie in onze elektriciteitsvoorziening is technisch prima mogelijk. Het bestaande elektriciteitssysteem kan de variaties in vraag en windaanbod ook in de toekomst op elk moment opvangen, zolang er gebruik wordt gemaakt van actuele windvoorspellingen. Verder hoeven er geen voorzieningen voor energieopslag te komen.’ Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het proefschrift van Bart Ummels, TU Delft. Meer info en een link naar het volledige proefschrift kun je vinden in het artikel Windenergie: The sky is the limit

Gewoon neerzetten die molens! Het is toch zonde om olie en gas te verbranden. Er zal links of rechtsom toch iets moeten gebeuren. Hoe langer we wachten met het door ontwikkelen van een duurzame samenleving, des te hoger de prijs straks is. Olie is niet alleen nodig voor een volle tank, er hangt te veel aan vast om op deze manier door te gaan. Er zijn zoveel rapporten en onderzoeken, die voor en tegen spreken, wat alleen maar een remmende werking heeft. Door het in praktijk brengen van de huidige kennis kan de ontwikkeling weer door. Een paar windmolens te veel is in mijn beleving een luxe probleem dat nog lang niet bereikt is.

Onze zuiderburen hebben eens een hoop energie bronnen op een rijdje gezet.
Erg intersant en voor zien van wetenschappelijke rapporten en studie’s.

http://florvannoppen.wordpress.com/dossier-kernenergie/

Conclusie

Uit deze vergelijking blijkt duidelijk dat kernenergie veruit de goedkoopste manier is om elektriciteit te produceren. Alle andere energiebronnen zijn minstens dubbel zo duur. Zoals hierboven reeds gezegd is ook het milieurapport van kernenergie niet zo slecht als men denkt. In tegenstelling tot gas- en kolencentrales wordt er bij kernenergie geen CO2 uitgestoten. Op die manier kan kernenergie een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het belangrijkste bezwaar ivm kernenergie heeft betrekking op de opslag van kernafval. Hoogradioactief afval moet nu nog duizenden jaren opgeslagen worden. De technieken om dit afval te bergen worden echter steeds beter, waardoor de veiligheid gegarandeerd is. Daar komt nog bij dat met de toekomstige generatie kerncentrales het afvalprobleem veel minder groot is. Hoogradioactief afval wordt met nieuwe technologieën omgezet in afval dat veel minder radioactief is en dus minder lang bewaard moet worden. Met dit in het achterhoofd moet België zich dringend afvragen of het sluiten van de kerncentrales tegen 2015 wel zo’n goed idee is. Daarnaast moet het onderzoek naar nieuwe technologieën volop ondersteund worden.

@ Jac,

Dat ook het energieverhaal veel genuanceerder is dan het vaak wordt voorgesteld is zonder twijfel waar. Maar ik nodig je dan ook uit om niet de website waar je naar verwijst te lezen, maar de bronnen waar die website zich op baseert. Als je die rapporten leest dan zal je vaststellen dat de conclussie die Flor van Noppen trekt niet zo eenzijdig uit zijn bronnen te halen is.

Wel mee eens dat verhaal soms wat aangedikt is maar de conclussie is er nie minder waar door.

“kernenergie veruit de goedkoopste manier is om elektriciteit te produceren”

Windenergie is beschikbaar als er wind genoeg is.
Probleem is dat wind weinig energie kan overbrengen.
1 m3 lucht op zeeniveau weegt ongeveer 1 kg.
De praktijk is dan ook dat een windturbine bij windkracht 4 nog geen 30% van zijn opgestelde vermogen levert. bij windkracht 8 a 9 100%.
Het effect daarvan is dat er gemiddeld niet meer dan 25 tot 30% van het opgestelde vermogen wordt geleverd. Daarnaast zal de windenergie sterk fluctueren bij vlagerige wind wat hier veel voorkomt.
De praktijk is dan ook dat voor een windmolen minimaal een backup centrale nodig is om de energie te leveren als er geen of te weinig wind is maar ook als er te veel is dan wordt de molen stilgezet.
Het fossiele deel van onze centrales moeten dan ook steeds bijregelen wat veel co2 kost. ( denk maar aan het verschil in brandstofgebruik van een auto die 100km per uur op de snelweg rijdt en een die dezelfde afstand in stedelijke gebieden moet rijden.

Met andere woorden
een windmolen lever niet meer als 25 tot 30% van het opgestelde vermogen met pieken en dalen en fossiele centrales moeten snel bijspringen als de wind wegvalt of er te veel wind is.
Door het rendementsverlies van het fossiele deel gaat veel brandstof verloren.

Het verhaal vam Ummels blijkt niet te kloppen zijn aannames over energiemarkt en flexibel regelen zijn in de praktijk achterhaald. In Engeland en Schotland zijn uit de praktijk duidelijk andere conclusies te trekken.
Modellen zoals van Ummels blijken dan ook onvoldoende deze praktijk na te bootsen

@Hugo,

Lokaal heb je natuurlijk altijd het probleem dat het soms wel of niet waait. Echter als je op grote schaal windparken aan elkaar gaat koppelen dan speelt dit probleem niet meer. Op Europese schaal waait het altijd. De windparken kun je aan elkaar koppelen met HVDC lijnen, hiermee kun je duizenden km overbruggen met minimale verliezen. Hiermee haal je de fluctuaties van de opbrengst bij windenergie eruit.

Onderzoek van de Stanford University heeft aangetoond dat we hiermee tot 47% van de elektriciteit via windenergie kunnen leveren met voldoende net stabiliteit. De rest van de energie kan dan aangevuld worden met zonne-energie en waterkracht. Kortom is het mogelijk om op die manier 100% van onze elektriciteitsvoorziening met duurzame bronnen op te wekken. Zie ook het artikel Desertec kan heel Europa voorzien van zonne-energie.

Het is niet zo interessant om naar het maximaal vermogen te kijken van een windturbine. Het gaat om de daadwerkelijke jaarlijkse opbrengst. Een molen schaf je aan op de verwachte jaaropbrengst en deze kan zeer nauwkeurig berekend worden. Een voorbeeld daarvan is de aanschaf van de windturbine de Amstelvogel van de windcoöperatie de Windvogel. Deze molen is 70 meter hoog en kost 2 miljoen euro. Dan wil je wel zeker weten dat deze voldoende energie gaat opleveren. Voor de aanschaf is berekend dat de verwachte jaaropbrengst 4 miljoen kWh is. De molen is in 2005 geplaatst en elk jaar wordt precies gemeten hoeveel de molen daadwerkelijk oplevert. Gemiddeld heeft de molen de afgelopen 5 jaar 4.2 miljoen kWh per jaar opgeleverd, dat is voldoende voor 1200 huishoudens, dat is dus zelfs iets meer dan berekend. Meten = weten

Ik heb een tijdje geleden een windpark bezocht waarvan elke individuele molen meer energie opwekt dan 5000 huishoudens jaarlijks nodig hebben (18 miljoen kWh).

Een moderne windturbine, zoals een Enercon E-126 begint te draaien bij een windsnelheid van 2,5 m/s (windkracht 2), werkt op vol vermogen vanaf windkracht 7 en schakelt pas af bij 28-34 m/s (windkracht 12, orkaan).

Een uitgebreid onderzoek van de KEMA laat zien dat de grootschalige integratie van windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem zorgt voor een reductie van de CO2 uitstoot.

In Engeland en Schotland zijn uit de praktijk duidelijk andere conclusies te trekken.

Heb je daar meer informatie over? Wat is je bron?

Meer diepgaande achtergrond informatie over windenergie kun je vinden in Windenergie, De Feiten, veel gestelde vragen over windenergie en de vele artikelen op OliNo over windenergie.

Wind is een medium met relatief weinig massa zodat er veel van nodig is om voldoende energie te leveren.
Vandaar dat er ook alleen een fundamentele hoeveelheid energie wordt geleverd bij veel wind. Beneden windkracht 5 zal nog nauwelijks vermogen beschikbaar komen

Modelonderzoeken waaruit blijkt dat er mogelijkheden zijn om parken te koppelen of om de markt voldoende energie kwijt te kunnen blijken in de praktijk niet voldoende om de pieken en dalen in de levering te nivelleren. De modellen kloppen dan ook onvoldoende met de werkelijkheid.
Ook over het gebied van Duitsland bijvoorbeeld hebben ze nog steeds te kampen met grote pieken en stilvallen van veel molens tegelijk.

Kijk hier eens naar
Dis is de laatste informatie wat voldoende wetenschappelijk is onderbouwd
http://bravenewclimate.com/2011/05/21/co2-avoidance-cost-wind/

@Hugo Matthijssen,
Wind is geen medium, lucht is het medium.
Een groot oppervlak geeft “een fundamentele hoeveelheid energie”.
Welke modellen in welke onderzoeken?

@Roland,
Helemaal mee eens. Het oppervlakte van een molen is heel beperkt.
Een molen is een van de domste manieren om wind te oogsten.
Het oppervlak is veel te klein. De molens zijn te duur, want die moeten ook stormvast ontworpen worden.
Bovendien waait het op hogere hoogte veel meer, en zijn de molens te dicht bij de grond.

@Hugo,
Pieken en dalen zijn evident aan het gebruik van duurzame energie.
Opslag is dus nodig. Nu zijn de pieken moeilijk op te vangen doordat fossiel niet een standje lager wil. Hun nvesteringen moeten worden terugverdient.

@ roland
wind is bewegende lucht

Wat betreft de onderzoeken kun je denken aan het promotieonderzoek van Ummels en het onderzoek van KEMA inzake inpassing van windenergie.
Dit zijn onderzoeken op basis van computerberekeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van modellen. In deze modellen worden een aantal zaken worden vooraf bepaald en geschat zoals de verkoopbaarheid van windenergie op de markt en de regel mogelijkheden van basislastcentrales zonder dat ze kapot gaan door te snelle temperatuurwisselingen.

Bij het onderzoek van KEMA gaan ze er zelfs van uit dat de WKK centrales kunnen worden afgekoppeld als daar een voorziening wordt ongebouwd om de warmte te blijven regelen. Hoe kun je het bedenken het co2 nadeel zal dan veel groter worden als de winst die een dergelijke actie zal leveren.
Zolang er onvoldoende praktijk informatie beschikbaar is kun je alles bewijzen en elke uitkomst realiseren

@ wim

Het elektriciteitsnet is vraaggestuurd.
Dat betekent dat de productie de vraag moet volgen en de productie zal permanent moet worden aangepast aan een wisselende afnamehoevelheid. Doe je dat onvoldoende dan gaat het licht uit.
In een systeem zonder windmolens worden basislastcentrales zoals kolen, gas en kernenergie gebruikt en de pieken worden ingevuld met snelstartende gasturbine centrales ( piekscheerders).
Een deel van de genoemde basislast centrales zijn ook ingezet als warmte kracht koppelingen zodat de restwarmte gebruikt kan worden voor b.v. de verwarming van een stadswijk.

Wind is in het energiesysteem te zien als negatieve vraag waarop door de snelle wisselingen ook geregeld moet worden. Daarvoor moeten extra piekscheerders worden ingezet.

Een basislast centrale gestookt met gas of poederkool heeft een rendement tussen 55 en 60 % aangevuld met een warmte koppeling wordt dit nog beter.
De ingezette piekscheerders komen niet verder dan 35%.

Hoe meer wisselingen, door de inzet van windenergie, op het net hoe minder rendement van het fossiele deel van de energielevering.

Er is dan ook een omslagpunt waarbij inzet van meer windmolens ook meer co2 uitstoot kan gaan betekenen. Uit een onderzoek van Cepos is gebleken dat in Denemarken de grens op 9,8 zit. De helft van wat alle opgestelde molens in de praktijk leveren.

Opslag zou de oplossing zijn dan is windenergie inderdaad schoon. Het nadeel is Dat de bekende opslagmogelijkheden in Nederland technisch gezien onbetaalbaar zijn en weinig renderen.
In landen met waterkracht kun je daar goed gebruik van maken om de pieken te dempen en heb je een heel andere situatie.

@Hugo Matthijssen,
“Zolang er onvoldoende praktijk informatie beschikbaar is kun je alles bewijzen” Bij te weinig praktijk ervaring zijn de voorspellingen onzeker, iets heel anders dan “alles bewijzen”

Het grote nadeel van WKK is dat je tegelijk elektriciteit EN warmte krijgt ook als voldoende vraag naar beide ontbreekt. Een belangrijke beperking van WKK blijkt uit de praktijk.

Windturbines hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt, zon-pv veel minder. De opbrengst per oppervlakte is bij zon-pv groter dan bij windturbines, die hebben het grote voordeel van dubbelgrondgebruik. Voedsel- en energieproduktie gaan samen! Per kWh zijn windturbines veel goedkoper dan zon-pv en schone opslag is mogelijk en betaalbaar!

De elektriciteitsvraag varieert veel meer dan 10% alleen al daarom is een bovengrens van 9,8% onbegrijpelijk. Als “piekscheerders” negatief renderen, betekent dat we alle centrales beter volledig kunnen laten draaien ongeacht de vraag. Te zot toch!

Roland

De boodschap is dat het niet zinvol is om meer dan 9.8 % van het totale energiegebruik door windenergie te laten verzorgen.
dit in verband met de onregelmatige levering bij wisseling van de wind en het daarmee gepaard gaande rendementverlies.

In de praktijk kun je inderdaad beter uitgaan van fossiele – en kernenergie en maximaal 9.8% van de totale energielevering door windenergie.
Omdat het systeem vraaggestuurd is is die 9.8% ook 9.8% van de vraag.

@Hugo Matthijssen,
Die rendementsverliezen spelen evenzeer bij de vraagschommeling, die aanzienlijk meer is dan 9,8% (niet 9,7 of 9,9??)
Bij grote vraag demt windenergie juist die wisseling!

Roland

Windmolens leveren tussen de 25 en 30% van het opgestelde vermogen door het jaar heen. Een fossiele centrale met een vermogen van ongeveer 1/4 van het opgestelde windvermogen zou, continu draaiend, hetzelfde kunnen leveren

In de praktijk zullen er wel momenten zijn dat de windmolen wel volledig het opgestelde vermogen levert bij veel wind.
Bij weinig wind ( windkracht 4 en lager) leveren windmolens weinig tot niets.

Om de stroomlevering aan de gang te houden is naast de windmolen een back up centrale nodig die ongeveer evenveel kan leveren als het opgestelde vermogen om bij snelle wisselingen in windkracht toch stroomlevering te kunnen garanderen.
Dat is relatief gezien heel onrendabel omdat juist die centrales tegen een laag rendement draaien.

@Hugo Matthijssen,
Je komt weer met interessante cijfers en informatie.
Maar vergeet niet dat we vroeg of laat toch naar volledig duurzaam moeten. MacKay begon ook al over de piekscheerders (Ik neem aan dat dit niets met Hermann Scheer heeft te maken).
Netwerkbeheerders zoal Enexis hebben de taak om 230VAC in zuivere sinus vorm aan te bieden aan de gebruikers. Als ik mijn scope aan het netwerk hang is dat niet zo. Het begint op een blok golf te lijken.
Reden daarvoor zijn alle geschakelde voedingen in huis en bij de buren.
Daar word alleen bij de piek van de sinus energie gevraagd.
Als Enexis afstapt van 230VAC principe en naar 180VAC tot 230VAC gaat,
blijft in mijn huis alles goed werken.
Zodra ze dat doen kunnen ze het verbruik regelen.
Iets achter een geschakelde voeding blijft gewoon werken. En trekt dezelfde energie.
Gloei en spaarlampen, stofzuigers, vaatwassers, wasmaschines, verwarmingmodules, fans etc. trekken dan veel minder energie. Dat is een geleidelijk proces. Dus flikkerende lampen verwacht ik niet.
Op die manier kan dan het energieverbruik geregeld worden door de netwerkbeheerder, en zijn er geen scheerders nodig.
Kortom de productie stuurt de vraag.

Kolen en gascentrales kunnen uitstekend draaien op door met wind en zon opgewekte energie zodra die geen elektriciteit maar brandstof gaan produceren. Opslag is inderdaad essentieel, maar moet wel betaalbaar blijven. Dus lage investeringskosten.
Stel je produceert in plaats van elektriciteit bijvoorbeeld H2 en O2.
Dat kun je opslaan en de gas/kolen centrales op laten branden.
In dat geval is een scheerder ook duurzaam.

Je stelling dat pas bij windkracht 4 een molen energie produceert vind ik schokkend. Maar goed, ik ben tegen molens maar voor windenergie. Ik vind ze prachtig en een technisch hoogstandje. Ik geniet er van als ik ze zie. Weer een stap in de goede richting. Maar wind energie oogsten kan veel beter en goedkoper zonder molens. Hetzelfde geld voor waterkracht zonder stuwdam.

Beste Wim

Allereerst de vraag wat volledig duurzaam is.

Als je het KEMA rapport leest gaan ze er van uit dat windmolens beschikbaar zijn en wind gratis is. Vervolgens gaan ze uit van een ideale markt en perfecte netwerken die grote vermogens kunnen transporteren.
Ook gaan ze er van uit dat door koppeling van netten grote vermogens beschikbaar blijven.
Verder geven ze aan dat kolencentrales zich uit de markt prijzen omdat zij brandstof gebruiken en daarmee de investering onrendabel wordt.
( de investering in windenergie wordt daarbij even vergeten)

Als onder duurzaam verstaan wordt geen co2 uitstoot dan kun je met 20 gw windenergie en inzet van zonnecellen op alle mogelijke opstel plaatsen nog geen 30% van de toekomstige energiebehoefte dekken.
Deze 30% “duurzame energie”is dan qua investering echter zo duur dat opwekking van de overige 70 op welke conventionele manier dan ook ( gas, olie of kernenergie) totaal goedkoper zal zijn.

kiezen we dan ook voor co2 vrije energievoorziening dan rest ons alleen kernenergie en kun je beter de totale productie op deze wijze genereren.

Ga je iets minder ver met co2 reductie dan is de inzet van wkk installaties ook een goede keuze. Het rendement is hoog en je kunt daar in principe elke centrale voor zetten die restwarmte produceert.

De kern is dat wij met zijn allen zodanig worden beïnvloed door de media, met greenpeace voorop, dat het beeld ontstaat dat we in 2050 met alleen wind en zonne energie de zaak aan de gang kunnen houden.

Het is dan ook raadzaam om het geloof in duurzaam om te zetten in het realisme van de techniek.
Lucht weegt 1,1 kg per kubieke meter en het moet heel hard waaien om met zeer grote molens wat energie te leveren. Op dit moment is dat enkele procenten van het totale gebruik en meer dan 10% is niet aan te raden omdat dan de windenergie grote schommelingen te weeg brengen op het net wat erg veel relatief onrendabele back up capaciteit vergt.
Zetten we ons land volledig vol dan wordt het probleem alleen maar groter.

Met een intelligent net de gebruikers rantsoeneren lever geen extra energie op.
Hoe ver moet je gaan om de energie te compenseren van alle opgestelde windmolens als na het passeren van een front de wind wegvalt en dat na een half uur ook in Denemarken en noord Duitsland zal gebeuren?

@Hugo Matthijssen,
– “Windmolens leveren tussen de 25 en 30% van het opgestelde vermogen” Een kolencentrale doet het niet veel beter, een kerncentrale slechter en beide vervuilen de omgeving met veel warmte! In het donker leveren zonnepanelen niets, wie jammert daarover?

– Dat de vraag sterk varieert – dus zorgt voor een slechter rendement bij het aanbod – wordt steeds genegeerd. Blijkbaar is een slechtere rendement niet altijd een punt!
– Kosten dan? Per kWh is zon-pv aanzienlijk duurder dan windenergie. Vreemd dus dat tegenstanders van windenergie juist over de kosten struikelen; een gebrek aan argumenten?

– In Duitsland komt 20% van de stroom uit wind, dat toont dat die papieren 10% (of 9,8) bovengrens onjuist is. Gewoon naar de praktijk kijken dan blijkt ook het rendement van WKK gering, met betere centrales en afnemende warmte wordt die nog slechter.

Roland

Je vergelijkt appels met peren.
Het gaat te ver om hier een uitgebreide technische verhaal neer te zetten dus zo kort mogelijk:

Een windmolen met een opgesteld vermogen van b.v. 5 mw draait een beperkte tijd op vol vermogen en levert het grootste deel van de tijd minder of, helemaal niets als hij stilstaat.
Als je daar rekening mee houdt levert deze 5 mw molen dezelfde hoeveelheid energie als een conventionele centrale van 1,25 mw die continu kan doordraaien.
Dat is iets anders als het rendement.

Een kolen of gascentrale kun je sturen en zo nodig 4 jaar achtereen laten draaien.

Een groot verschil is dat de conventionele centrale een continu vermogen levert ( in het voorbeeld 1,25mw) De genoemde windmolen kan, afhankelijk van de wind, tussen 0 en 5 mw leveren met sterke schommelingen.

Beide leveren door het jaar heen dus hetzelfde vermogen met dit verschil dat voor een windmolen een back up centrale nodig is om de energie te leveren als de molen stilstaat of niet aan zijn piekvermogen zit.

Wat Duitsland betreft het volgende:
Vergelijken van landen om ons heen met Nederland gaat niet op ook dat zijn geen vergelijkbare grootheden.
In Duitsland kunnen ze gebruik maken van waterkracht om het wegvallen van de windenergie op te vangen. Zelfs België heeft een redelijk producerende waterkrachtcentrale ( Coo) en Denemarken, welk land qua oppervlakte en ligging vergelijkbaar zou zijn, maakt gebruik van de (terug)regelmogelijkheden van de waterkrachtcentrales in zweden.

Bij een eerdere reactie merk je op “waarom 9,8 en niet 9,7 etc.”
Dit cijfer komt uit een onderzoek naar de inpassing van windenergie in Denemarken uitgevoerd door een deens ingenieursbureau (Cepos).

Zij hebben op dit moment ongeveer 22 % wind productiemogelijkheid. Daarvan kunnen zij maar 9,8 % op het eigen net kwijt.de rest gaat naar Zweden.
In zweden wordt daarvoor hun eigen waterkrachtcentrale terug geregeld om ruimte te maken voor de in Denemarken overtollige windstroom.
Groene stroom verdringt hier groene stroom.

@Hugo Matthijssen,
Het antwoord op de vraag wat volledig duurzaam is lijkt me evident.
Alles wat op kan raken binnen 1 miljoen jaar niet gebruiken.
Olie, gas, kolen en isotopen vallen dan af.
Blijft over de zon en de maan energie.
Wind is een afgeleide van de zon energie.
Duurzaamheid heeft dus niets met CO2 uitstoot te maken, maar puur de bron waar je het uithaalt. Mijn enige argument tegen kern energie is dan ook het gebruik van isotopen waarvan de voorraden beperkt zijn.

Aan het greenpeace 2050 plan, en zo zijn er nog een paar, kan ik me ook irriteren. En de media speelt momenteel een grote poppenkast dat alle problemen binnenkort opgelost zullen worden.

Met wind kun je best wel een enorme hoeveelheid energie opwekken.
Maar je moet dat zeker niet met molentjes doen.
Het intelligente net is vrij eenvoudig te implementeren met variërende netspanning. Om daar een paar miljard microcontrollers tegen aan te gooien lijkt me een enorme bug zekere operatie.

@Roland,
PV levert 10% van het opgestelde vermogen, de zogenaamde Wp.
De Wp van wind word bepaald door de dynamo en de elektronica daarachter. Als je beide gaat koelen kun je een veel hoger rendement halen. Maar wat zijn daar de kosten van?

Men moet gewoon afstappen van de 230VAC.
Bij hoge vraag door grootverbruikers gewoon de kraan langzaam dichtdraaien. Dus de spanning omlaag. P=I*V.
De grootverbruiker is de industrie, die 95% van de elektriciteit nodig heeft.

Dat in Duitsland 20% uit wind komt geloof ik niet.
Misschien 20% van de consumenten stroom.
Maar waarschijnlijk nemen ze daar ook nog de piek productie, en niet het gemiddelde over een jaar.
Hetzelfde geld voor PV

Hugo,
Rendementen = geleverde / max mogelijke, de verwijzing naar appels en peren mis ik. Het rendement varieert over de tijd bij windturbines meer dan bij kolencentrales (ook die kunnen stilstaan!)

Mooi dat je toegeeft dat Duitsland een grotere inpassing als 9,8% kent!
Waterkrachtcentrales worden vaker als buffer gebruikt, dus bij pieken ingezet! Bij de energie vretende aluminiumproduktie is dit een gebruikelijke toepassing. Met de inzet van windmolens kunnen waterkrachtcentrales beter worden benut in droge, maar winderige tijden, waardoor hun inzet vergroot kan worden. Ook kun je windenergie benutten bij de produktie van waterstof en deze brandstof later benutten. Of belemmert je afkeer van windmolens het zicht op die mogelijkheden?

Ja roland, veel success.
Heb je de capaciteit van de waterkracht centrales als mini buffer al eens berekend?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *