Ledlighting BV – SL36

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen Geen reacties»

LedLighting BV heeft een lamp voor op zee, waar deze wordt gebruikt in boten. De lamp is waterdicht (IP67) en werkt op 24 V DC. De leds geven een koudwit licht.

Het gaat hier om een testlamp die verbeterd wordt op thermisch vlak.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 9292 K Koudwit
Lichtsterkte Iv 14086 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 100 % Gemeten recht onder de lamp. Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 19 deg 17º is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (het vlak dat het lichtgevende oppervlak doorsnijdt door het smalste gedeelte) en 19º voor het C90-C270 vlak (dit is het vlak dat de langste zijde van het lichtgevend oppervlak doorsnijdt).
Vermogen P 46.8 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor n.a. Er is met een DC voeding getest. Dit houdt in dat er geen blindvermogen is en dus is de powerfactor altijd 1 maar verder niet relevant.
THD n.a. % Total Harmonic Distortion, is niet aanwezig daar een DC spanning is gebruikt en dientengevolge een DC stroom gelopen heeft.
Lichtstroom 2881 lm
Efficiëntie 62 lm/W Let hierbij op, er is een DC voeding gebruikt. Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.
EU-label klassificatie B De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 84 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coördinaten kleursoort diagram x=0.2919 en y=0.2776
Fitting 24V DC Deze lamp kan op een 24 V DC aangesloten worden.
PAR-waarde 150.4 μMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m² oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp.
S/P ratio 2.4 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 250 x 190 x 128 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 190 x 140 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is gelijk aan de oppervlakte van het glas aan de voorkant waarachter de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor spot
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de set van verlichtingssterktemetingen voor de stralingshoekbepaling was 23.4-24.7 deg C.

De lamp wordt aan de buitenkant ongeveer 42 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming zijn neemt de verlichtingssterkte af met 45 % en het opgenomen vermogen ongeveer 40 %.

Spanningsafhankelijkheid: er is geen noemenswaardige afhankelijkheid van de verlichtingssterkte en opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning varieert. Slechts wanneer de spanning onder de 23 V zakt.
Aan het eind van het artikel een extra foto

Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 236 mm ≈ 1200 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de planes.

Het lichtdiagram van het C0-C180 vlak is bijna gelijk aan het C90-C270 vlak.

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 17º voor het C0-C180 vlak (het vlak dat het lichtgevende oppervlak doorsnijdt door het smalste gedeelte) en 19º voor het C90-C270 vlak (dit is het vlak dat de langste zijde van het lichtgevend oppervlak doorsnijdt).

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 2881 lm.

Efficiëntie

Een lichtstroom van 2881 lm, en een opgenomen vermogen van 46.8 Watt, levert een efficiëntie van 62 lm/Watt.

Deze efficiëntie is voor de led alleen en is zonder een eventuele voeding die de 230 V naar DC stroom moet omzetten. Men moet rekening houden met extra verlies voor een omzetting van 230 V AC naar een gelijkspanning en gelijkstroom, tenzij de lamp wordt aangesloten op een DC gelijkspanning van bijvoorbeeld een accu.

Elektrische eigenschappen

De lamp heeft een DC voeding gehad. Daarom is er geen blindstroom.

Voedingsspanning 24.0 V
Voedingsstroom (gemiddelde per lamp) 1.95 A
Vermogen P (gemiddelde per lamp) 46.8 W
Schijnbaar vermogen S (gemiddelde per lamp) n.v.t. VA
PF n.v.t.

Temperatuurmetingen lamp

De zijkanten van de ledlamp.

Tape was niet nodig, want het materiaal aan de zijkant heeft een hoge emissiviteit.

Temperatuurplaatje waarbij de glasplaat gemeten wordt.

Het stuk schilderstape is zichtbaar waarmee de emissiviteit bepaald kon worden van het glas. Deze is vastgesteld op 0.88.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 22.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 22.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.88 en 0.95(1)
meetafstand 0.4 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

(1) Zie de tekst voor uitleg.

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is ongeveer 9292 K wat koudwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 72.5 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte erg laag (< 5 lux) geweest gedurende de meting.

Kijkende naar de stralingshoek van 19 graden (dus 9.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt) dan geldt hiervoor dat het gootste gedeelte van de totale lichtstroom in dit gebied valt. De variatie in kleurtemperatuur in dit gebied is ≈ 35 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in dit artikel op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 150.4 μMol/s/m²
PAR-fotonstroom 30.8 μMol/s
PAR-fotonrendement 0.7 μMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 69 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.


Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 2.4.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt net buiten het gebied dat met wit aangegeven wordt in klasse A. Het gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.2920 en y=0.2776.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 84 aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 84 is hoger dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg op OliNo.

De “chromaticity difference” is 0.0160, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

De lampparameters variëren niet noemenswaardig mee met de variatie van de aangelegde voedingsspanning, wanneer de voedingsspanning varieert tussen de 23-25 V. Zakt de spanning onder de 23 V dan zakken het opgenomen vermogen en de verlichtingssterkte mee.

Een abrupte variatie van + of – 0.5 V levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van ≈ 1.5 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin gelegd

De warmup tijd is ruim een uur, waarbij de verlichtingssterkte afneemt met ongeveer 45 % en het opgenomen vermogen met ongeveer 40 % (deze laatste is apart gemeten).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariatie van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg de OliNo site.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 153 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 100 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Extra foto


Achterkant van de lamp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *