LED IT LIGHT – R7s LED lamp – 5Watt – 3000K

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen, Ledlampen 9 Reacties»

Led It Light presenteert hierbij een ledlamp die een halogeenlamp in een uplighter kan vervangen, en die een warmwit licht afgeeft.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2984 K warmwit
Lichtsterkte Iv 117.3 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 76 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Is een maat voor de mate van knipperen.
Stralingshoek 119 deg 119 graden is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en 119 graden is de stralingshoek voor het vlak dat de lamp in de lengterichting doorsnijdt, het C90-C270 vlak.
Vermogen P 4.4 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.24 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 3.97 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 31 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 356 lm
Efficiëntie 81 lm/W
EU-label klassificatie A De energieklasse, van A (meest efficient) tot en met G (minst efficient).
CRI_Ra 75 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.4390 en y=0.4067
Fitting R7s Deze lamp wordt direct aangesloten op de 230 V AC.
PAR-waarde 1.1 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.7 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficienter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 118 mm x 38 mm x 32 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 53 mm x 26 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Dit is het oppervlak van de PCB waarop de leds zitten. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor overig
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 23.0 – 24.4 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 32 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: gedurende de opwarming neemt de verlichtingssterkte ongeveer 7 % af en neemt het opgenomen vermogen ongeveer 4 % af.

Spanningsafhankelijkheid: Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Aan het eind van het artikel een extra foto.

Eulumdat file olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 59 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 295 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel klassificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de klassificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft de bundel aan in het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en de bundel in het C90-C270 vlak (in de lengterichting van het lichtgevende oppervlak, gelijk aan in de lengterichting van de lamp).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaardes verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaardes per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 119 graden voor het C0-C180 vlak en 119 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaardes, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 356 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 356 lm, en een opgenomen vermogen van 4.4 Watt, levert een efficientie van 81 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.24. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 3.97 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 0.078 A
Vermogen P 4.4 W
Schijnbaar vermogen S 18.0 VA
PF 0.24

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe de spannings- en stroomvorm wordt gemeten wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg over de IEC 61000-3-2:2006 norm de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 31 %.

Temperatuurmetingen lamp

Het aluminium heeft een emissiviteit van 0.9.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 21 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 21 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.9
meetafstand 0.4 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 2984 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 119 graden dan komt dit overeen met 59.5 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 119 graden dan komt dit overeen met 59.6 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 1.1 uMol/s/m^2
PAR-fotonstroom 3.3 uMol/s
PAR-fotonrendement 0.7 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurves en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse A. Dit gebied geldt voor voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OliNo website.

De kleurcoordinaten zijn x=0.4390 en y=0.4067.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 75 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 75 is kleiner dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waardes en hun betekenis op de OliNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0008, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficientie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is een constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaardes van maximaal 2.3 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

De warmup tijd is ongeveer 15 minuten waarbij de verlichtingssterkte met 7 % afneemt en het opgenomen vermogen met 4 % afneemt.

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariaties de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 76 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Extra


Zijaanzicht.

9 reacties op “LED IT LIGHT – R7s LED lamp – 5Watt – 3000K”

Op hun website beweren ze dat dit overeenkomt met een 150W halogeen…

Lijkt me toch je reinste onzin of mis ik iets??

@Ben, een halogeen heeft niet altijd een hoge efficientie. De cold beam 30 – 50 W 12 V halogeentjes heb ik wel eens gemeten tot 16 lm/W. Echter ik heb ook GU10 gemeten van 4 lm/W (zie het lampoverzicht). Stel dat een halogeen van 150 W ook deze 4 lm/W zou geven, dan komt dat neer op 150 W x 4 lm/W = 600 lm.
Deze lamp geeft 356 lm. Dat is meer dan de helft van die 600 die ik even snel berekend heb. Echter ik heb geen 150 W staaflamp van halogeen doorgemeten dus ik weet niet hoeveel die geven. Misschien dat het bij zo’n staaflampje op de verpakking vermeld staat?

Andre, Erik, je hoeft in dit geval maar op de link te klikken aan het begin van de teasertekst (helemaal bovenaan). Je komt dat op de site van de aanbieder.
Let op dat dit overigens niet altijd zo is, de leverancier moet dit kiezen. Leditlight heeft voor deze service gevraagd.

deze is niet dimbaar maar we krijgen een dimbare variant van deze lamp op 20 juni 2011! Tevens zijn bijna al onze lampen op onze website inmiddels dimbaar, dus ja er zijn zeker dimbare LED lampen!

Als reactie op Andre en Erik, bij http://www.led2day.nl bieden ze deze lamp aan tegen een scherpe prijs en uitstekende service.
Ik ben erg tevreden over dit lampje en heb al verschillende soorten lampen besteld bij Led2day.nl. Ze geven ook nog eens 3 jaar garantie op hun lampen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *