LED Professional – Office Luminaire 60 cm

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen Geen reacties»

De Opera Domotica presenteert hierbij een ledlamp in balkvorm, met een matwit scherm voor de leds. Dit is een unit van 60 cm lengte, en worden in armaturen van 120 en 180 cm lengte verwerkt. De stroom door de leds was ingesteld op 700 mA. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warm/neutraalwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 3819 K. De lamp verbruikt 13.7 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 1000 lm. De efficiency komt hiermee op 73 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A.

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters, zoals ook opgenomen in de Eulumdat file.

Ook is gemeten op 700, 850 en 1000 mA en hiervan zijn, in de samenvattingstabel, de afgeleide Eulumdat files te vinden.

Tevens is een extrapolatie gedaan naar de 120 cm en 180 cm versies van dit armatuur. De afgeleide Eulumdat files staan in de samenvattingstabel.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 3819 K warm/neutraalwit
Lichtsterkte Iv 387.8 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte-modulatie-index 9 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan.
Stralingshoek 104 deg 102 graden is de stralingshoek voor het C0-C180-vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en 104 graden is de stralingshoek voor het vlak dat de lamp in de lengterichting doorsnijdt, het C90-C270 vlak.
Vermogen P 13.7 W Volg de link voor meer elektrische en temperatuureigenschappen.
Power Factor 0.92 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.42 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 16 % Total Harmonic Distortion.
Lichtstroom 1000 lm (stroom door de leds was 700 mA)
Efficiëntie 73 lm/W (stroom door de leds was 700 mA)
EU-label classificatie A De energieklasse, van A (meest efficiënt) tot en met G (minst efficiënt).
CRI_Ra 74 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave-index.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.3906 en y=0.3893
Fitting 230V Deze lamp wordt direct aangesloten op 230 V AC.
PAR-waarde 3.4 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak.
PAR-fotonrendement 0.6 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
S/P ratio 1.5 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
L x B x H buitenafmetingen 595 mm x 95 mm x 100 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B afmetingen lichtruimte 582 mm x 81 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het zijn de afmetingen van de witte plaat. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
vormfactor staaf
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 24.6 – 24.9 deg C.

De lamp wordt maximaal ongeveer 9 graden warmer dan omgevingstemperatuur.

Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte niet significant (< 5 %).

Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %).

Spanningsafhankelijkheid: Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Dimbaar Ja Volgens opgave fabrikant, middels de voeding.
Meetrapport (PDF) olino-pdf
Eulumdat file (van de 60 cm eenheid op 700 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 60 cm eenheid op 850 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 60 cm eenheid op 1000 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 60 cm eenheid op 1400 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 120 cm eenheid op 700 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 120 cm eenheid op 850 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 120 cm eenheid op 1000 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 120 cm eenheid op 1400 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 180 cm eenheid op 700 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 180 cm eenheid op 850 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 180 cm eenheid op 1000 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.
Eulumdat file (van de 180 cm eenheid op 1400 mA stand) olino_eulumdat Rechtsklik op het icoon en sla het bestand op.

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen. Zie ook de uitleg van deze tabel op de OliNo site.

Noot: de minimale afstand waarvoor de berekende resultaten in E (lux) geldig zijn, is 5 x 588 mm (maximale maat, eventueel diagonaal) = 2940 mm. De resultaten van E (lux) binnen deze afstand zijn te hoog, en een meting met een goede luxmeter zal minder aangeven omdat deze zich in het nabije veld bevindt van de lamp.

EU Energielabel classificatie

Met de meting van de lichtstroom en het opgenomen vermogen is de classificatie te geven van deze lamp. Dit wordt voor een aantal lampen verplicht gesteld in de EU, zie ook de OliNo site waar uitleg staat voor welke lampen het geldt, hoe het label eruit ziet en wat het moet bevatten aan informatie.

Hierbij de labels voor deze lamp in kleur en zwart-wit.

EU energielabel van deze lamp

Label in zwart-wit.

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak. Er is ook meer uitleg over dit diagram op de OliNo site.

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft de bundel aan in het C0-C180 vlak (loodrecht op de lengterichting van de lamp) en de bundel in het C90-C270 vlak (in de lengterichting van het lichtgevende oppervlak, gelijk aan in de lengterichting van de lamp).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 102 graden voor het C0-C180 vlak en 104 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 1000 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 1000 lm, en een opgenomen vermogen van 13.7 Watt, levert een efficiëntie van 73 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.92. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.42 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.0 V
Voedingsstroom 0.065 A
Vermogen P 13.7 W
Schijnbaar vermogen S 14.9 VA
PF 0.92

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen. Hoe de spannings- en stroomvorm wordt gemeten wordt uitgelegd op de OliNo site.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W. Zie voor meer uitleg over de IEC 61000-3-2:2006 norm de OliNo website.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 16 %.

Temperatuurmetingen lamp

Temperatuurplaatje.

Het alu materiaal reflecteert de omgevingstemperatuur. Daarom is met een stuk tape gemeten.

status lamp > 2 uur aangestaan
omgevingstemperatuur 24.5 graden C
gereflecteerde schijnbare temperatuur 24.5 graden C
camera Flir T335
emissiviteit 0.95 (tape)
meetafstand 0.2 m
IFOVgeometric 0.136 mm per 0.1 m afstand
NETD (thermische gevoeligheid) 50 mK

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 3819 K wat warm/neutraalwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 80 graden. Daarbuiten is de verlichtingssterkte zo laag (< 5 lux) dat deze niet meer is meegenomen voor de kleurbepaling van het licht.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 102 graden dan komt dit overeen met 51.0 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 3 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 104 graden dan komt dit overeen met 52.0 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

PAR waarde en -spectrum

Uitleg over PAR, hoe de waarde te verkrijgen en de achtergrond van de gegevens is te vinden in het uitlegartikel over PAR op de OliNo site.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR-getal 3.4 uMol/s/m^2
PAR-fotonstroom 8.7 uMol/s
PAR-fotonrendement 0.6 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 63 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Uitleg over S/P ratio, de waarde en het verkregen spectrum is te vinden op de OliNo site.

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.5.

Zie voor meer achtergrondinformatie het uitlegartikel over S/P ratio op de OliNo website.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse A. Dit gebied geldt voor signaallampen, zie verder ook de uitleg over signaallampen en de kleurgebieden op de OliNo website.

De kleurcoördinaten zijn x=0.3906 en y=0.3893.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index. Deze wordt goed uitgelegd op de Wiki over kleurweergave-index. De echte relevantie van de CRI waarde wordt verder in een artikel op OliNo besproken.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 74 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 74 is kleiner dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik, zie ook de uitleg over CRI waardes en hun betekenis op de OliNo website.

De “chromaticity difference” is 0.0030, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er is echter nog geen norm die aangeeft wat de maximale afwijking van wit licht mag zijn. Een referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is geen (significante) afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is geen (significante) afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 0.0 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte niet significant (< 5 %).

Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp. Zie voor meer uitleg over de meetopstelling en achtergrond mbt verlichtingssterktevariaties de uitlegartikelen op OliNo.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 99.9 Hz
Verlichtingssterkte-modulatie 9 %

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev). Zie tevens meer uitleg over verlichtingssterkte-modulatie-index en knipperfrequentie op de OliNo website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *