Praktijk ervaringen met een CO2-neutraal gemaakte woning

Geplaatst door Zwerius Kriegsman in Energiebesparing, Zonne-energie 36 Reacties»

Ons huis is inmiddels 8 jaar voorzien van een PV installatie en sinds 2,5 jaar ook van een warmtepomp voor verwarming en warm water. Een gasaansluiting hebben we niet meer. Ons energieverbruik over een jaar is nul.Hoe zijn de ervaringen tot nog toe? Hoe is het financieel gelopen en hebben we technische problemen gehad? Is er in de praktijk sprake van degradatie van de panelen? Wat zou de installatie nu zonder subsidies kosten en wat zou dan het (financiële) rendement zijn? En de belangrijkste vraag: zouden we het weer doen?

Ons huis is in oktober 2003 voorzien van 15,5 kWp zonnepanelen. 124 Kyocera panelen KC125-G2 met 6 SMA-omvormers 2100 TL. Dit was nog net op tijd om van een aantal gunstige regelingen gebruik te kunnen maken. (EPR + MAP). Zie ook een eerder artikel Bestaande woning omgebouwd tot “nul-energie” woning.

De helft van de panelen is oostelijk en de andere helft westelijk georiënteerd (beide 43°), omdat ons huis nu een keer met de nok noord zuid staat. Weliswaar niet ideaal, maar onder Nederlandse condities (met veel diffuus licht) toch altijd nog goed voor 70-80% van de opbrengst op het zuiden. Voordeel was natuurlijk wel, dat daarmee een groot oppervlak beschikbaar was. Als ik de helft van het dakoppervlak op het zuiden gehad zou hebben, had ik weliswaar een hogere opbrengst per Wp gehad, maar minder Wp kunnen installeren. Installatie op de noordzijde levert immers echt te weinig op!


Foto 1: Het dak van de oostelijke kant met naast de serre de warmtepomp.

Waarom zo’n groot vermogen geïnstalleerd?

Eigenlijk eenvoudig, ik wilde onze normale elektriciteitsbehoefte (op jaarbasis) kunnen dekken, maar ook nog genoeg hebben voor het aandrijven van een warmtepomp tbv verwarming en warm tapwater. De warmtepomp is in de zomer van 2009 geïnstalleerd en daarmee hebben we dus inmiddels ook twee jaar ervaring. De gasaansluiting is toen verwijderd (leiding inderdaad in de straat losgekoppeld). Het koste weliswaar ook ca € 350,-, maar anders moesten we natuurlijk tot in lengte van jaren vastrecht blijven betalen. Tijd om eens even de balans op te maken. Zou er iets merkbaar zijn van achteruitgang van het rendement van de panelen, etc.?

De financiële resultaten

Om te beginnen, hebben we destijds inclusief aanpassingen in de meterkast € 69.500,- geïnvesteerd. De installatie koste toen dus ca € 4,50/Wp. Daarvan werd door een combinatie van subsidieregelingen (EPR [€3,50/Wp] + EPA-toeslag [10%] + MAP gelden [€3300,-]) in totaal bijna € 63.000,- terug ontvangen. Uiteindelijk was onze eigen investering dus ca € 6.500,-, maar daar gaat echter de eerste tien jaar ook nog eens een teruglever-subsidie van € 0,095/kWh vanaf (bovenop de reguliere terugleververgoeding). Omdat we jaarlijks ca. 8.000 kWh met het net uitwisselen (bij een productie van ca. 10.500 kWh), levert dat dus jaarlijks nog eens 8.000 * 0,095 = € 760,- op, zodat na 10 jaar de installatie (los van de niet meer ingekochte kWh’s) dus een voordeel heeft opgeleverd van 10*760-6.500=€ 1.100,- Met dank aan de Nederlandse belastingbetaler… ☺.

Er zijn mensen die daar negatief over denken, maar het is nu één keer zo, dat men voor het promoten van nieuwe technologie eerst moet subsidiëren, waarna wel een markt ontstaat en vervolgens door grotere productie-aantallen de prijs vanzelf gaat dalen. Dat is ook gebeurd. Ik denk dat we in dat opzicht veel dank verschuldigd zijn aan wijlen Hermann Scheer. Nu zou dezelfde installatie (met Kyocera en SMA) minder dan de helft kosten en met Chinese panelen nog minder. Financiëel is het voor ons dus zeer lonend geweest en wij beschouwen het als een premie voor de “early adopters”. Helemaal leuk is het, nu we ook nog eens volop kunnen salderen! Dat kon in de beginjaren nog niet.

De technische resultaten

Ik heb één keer (in April 2010) een defecte omvormer gehad. Deze is omgeruild (binnen een dag had ik een nieuwe van SMA uit Duitsland en kon later de andere terug sturen). Kosten ca. € 350,-.
Nadat de nieuwe omvormer geïnstalleerd was, viel het me op, dat hij minder vaak uitschakelde op de limieten van de netfrequentie. De instellingen bleken iets ruimer te staan (+/- 0,5 Hz i.p.v. +/- 0,2 Hz). Na overleg met SMA, heb ik de overige omvormers ook iets ruimer ingesteld en sindsdien schakelen ze zelden meer af. Dit is feitelijk alleen maar goed voor de netstabiliteit. Bij het plotseling uitvallen van een grote centrale (met een daarbij behorend frequentiedipje) moeten andere opwekkers eigenlijk niet ook nog eens afschakelen. Dat zou de netstabiliteit bij gedistribueerde productie niet ten goede komen!

Verder heb ik nog (ook in April 2010) extra koeling aangebracht op de (passief gekoelde) omvormers. Zoals gebruikelijk, zijn de omvormers licht aan de krappe kant gedimensioneerd, zodat ze niet een te groot deel van de tijd (bij lage instralings-niveau’s) links, in het lage deel van de rendementscurve opereren. Nadeel is dus weer, dat bij topinstraling de omvormer zelf zijn vermogen wat reduceert, omdat een aantal componenten anders te warm worden. Met behulp van een simpele thermostaat en “bureauventilator” is nu aanvullende koeling aangebracht (schakelt in bij een koelvin-temperatuur van ca 45° ). Beide bovengenoemde wijzigingen, de verruiming frequentie-limieten en de aanvullende koeling, lijken een positief effect te hebben gehad op de opbrengsten. Zie de rendementsgrafiek.

De hoeveelheid zonnestraling haal ik van de site van het KNMI (in mijn geval voor Twente). Je kunt hier voor de genoemde weerstations een ZIP file downloaden waarin een schat aan dagelijkse gegevens staat (vanaf 01-01-1951). Elke dag staat er een aangevulde ZIP-file klaar! Na het unzippen heb je een CSV-file die je in EXCEL kunt inlezen, waarna je de globale straling (=totaal direct + diffuus) per dag kunt bepalen (uitgedrukt in J/cm2). Dit geldt voor straling op een horizontaal oppervlak. Als ik dan naar het oppervlak van onze panelen kijk, maar dan geprojecteerd op het horizontale vlak (=oppervlak*cos 43°), kan ik een rendement uitrekenen. De absolute waardes kloppen natuurlijk niet helemaal, om dat een deel van mijn dak Oostwaarts en een ander deel Westwaarts staat en ook nog beide onder een hoek met de horizontaal, maar het is wel een goede methode om de opbrengst door de jaren heen met elkaar te vergelijken en na te gaan of er sprake is van degradatie of vervuiling van de installatie (zie grafiek 1).


Grafiek 1: De rendements-ontwikkeling. (2011 is tm november)

De in April 2010 aangebrachte verbeteringen lijken dus een positief effect te hebben gehad. Van enige degradatie in de panelen kan ik vooralsnog in de grafiek niets ontdekken. Dat geeft dus vertrouwen voor de toekomst.

De combinatie PV met de warmtepomp

Om nu het totale plaatje nog eens te bekijken heb ik een grafiekje (grafiek 2) gemaakt van het saldo (dus cumulatief) van het elektriciteitsverbruik en teruglevering.


Grafiek 2

Duidelijk zichtbaar is, dat we aan het begin van het jaar natuurlijk veel meer verbruiken dan we produceren (mede door de warmtepomp die ons huis verwarmt). Zo ongeveer in Maart komt de omslag en gaan we meer produceren dan we verbruiken (het saldo daalt dan weer). Het grootste negatieve saldo wordt in September bereikt, waarna ons verbruik weer groter wordt dan de productie. Uiteindelijk zitten we aan het einde van maand 12 ongeveer op nul. En daar was het allemaal om begonnen!

Het totale plaatje financieel

Nog even als aanvulling, de warmtepomp heeft ons in totaal ca € 5.000,- gekost (na aftrek van € 1.000,- subsidie) en is door mij zelf geïnstalleerd (behalve het koeltechnische deel). Zoals boven omschreven heeft de PV installatie (na aftrek van de 10 jaar teruglever-subsidie) niets gekost. Onze eigen investering was dus in totaal € 5.000,- en daarvoor hebben we geen maandelijkse elektriciteits- en gasrekening meer. Wie zegt dat duurzaam niet loont ? ☺

Als we nu dezelfde PV-installatie zouden moeten installeren zonder subsidie, zou op basis van een geschatte investering van € 30.000,- en een kWh-prijs van 21,5 cent de simple pay back time uitkomen op ca 13 jaar ofwel een rendement van 7,5 %. Meer dan het dubbele van wat je op een spaarrekening krijgt! Als je het dan ook nog eens financiert met een aftrekbare hypotheek (de PV-installatie is een onderdeel van je huis!) bijvoorbeeld tegen een rente van 5,5% (na aftrek belastingvoordeel van stel 42% is dat netto 3,2%), dan zie je dat het zelfs zonder eigen geld ook wel aantrekkelijk wordt om er aan te beginnen! En dan heb ik het nog niet eens gehad over onze “minder gunstige” oostelijke en westelijk dakhelft…. En verder? De installaties zitten er maar, ik doe er nooit iets aan (behalve meterstanden opnemen) en het werkt gewoon…………..En om even op de beginvraag terug te komen, zouden we het weer doen? Ja, natuurlijk!!

Conclusie

Van duurzame energie weten we, dat er veel mensen mee bezig zijn. Er worden veel congressen, beurzen en seminars georganiseerd, actieplannen gemaakt en websites volgeschreven. Allemaal heel leuk, maar we zullen het als burgers gewoon zelf moeten doen. De ervaring heeft geleerd, dat we in het algemeen van “Den Haag” niet al te veel moeten verwachten. Daarom komt bij mij toch telkens weer het volgende citaat van Goethe in de gedachten: “Mann muss es nicht nur wollen, mann muss es auch tun“.

36 reacties op “Praktijk ervaringen met een CO2-neutraal gemaakte woning”

Apart dat je 350 euro moest betalen om van een dienst (gas aansluiting) af te komen. Volgens deze uitspraak van de geschillencommissie energie en water zijn kosten niet voor de consument. http://bit.ly/vYMWUb

@ Stefan:
Bedankt voor de tip, ik zal eens kijken of ik er achteraf nog iets mee kan doen. Hoewel de uitspraak hier een huurder van een pand betreft. Dat ligt toch denk ik nog weer net even iets anders.
Het probleem is denk ik, dat de energiebedrijven hun administratie zodanig hebben ingericht, dat het betekent dat als je geen klant bent, er dus ook geen aansluiting van het pand op het gasnet is.
Als er een sloopvergunning voor het pand wordt aangevraagd hoeft dus alleen maar gekeken worden of de bewoner als klant geregistreerd stond.
Het zou immers gevaarlijk zijn om het pand te gaan slopen als de gasleiding nog actief is!
Een extra kolommetje in de administratie zou het probleem m.i kunnen oplossen.
Dus het gegeven dat de bewoner van een pand wel of geen klant is, loskoppelen van het feit dat er een gasaansluiting voorhanden is.
Men is denk ik te bang, dat als er nog wel gas tot in de woning komt, en alleen maar de meter verwijderd is, het erg gemakkelijk is om illegaal af te tappen….

Hoi Zwerius,

Jeroen heeft ook niet betaald voor het weghalen van de gas aansluiting in zijn woning. Dat was ook geen huurwoning.

Het probleem is dat de energiebedrijven niet gewend zijn om gasaansluitingen weg te halen. Iedereen heeft toch een gas aansluiting nodig??

Gewoon dreigen met het openen van een geschil bij de geschillencommissie. In je correspondentie die link meesturen. Dat zou voldoende moeten zijn.

Suc6!

totaal € 69.500,- waarvan € 63.000,- terug ontvangen dus 90% met dank aan de Nederlandse belastingbetaler… Nuttig? “financiëel is het dus zeer lonend geweest” Toch vinden sommigen dat zonne-energie karig wordt gesubsidieerd. Zou fossiel nog meer dan 90% krijgen?

@Roland: ehmm…. die kolen/gascentrale van Essent/RWE en Nuon al weer vergeten in het noorden? Ondanks geen en onvolledige vergunningen toch gewoon doorgaan met fossiele projecten? Is dat geen subsidie?
😉

@ Zwerius,

Een mooi resultaat en op de juiste tijd ingestoken in de plaatsing van zonnepanelen.
Ik ben erg benieuwd wat je vroeger aan gas verbruikte voor verwarming en wat er nu aan elektrische energie gaat zitten in je warmtepomp.
En wat is je COP-waarde van je warmtepomp?

@Zwerius,

Stefan heeft helemaal gelijk met opmerking dat je als consument niet hoeft te betalen voor het weghalen van de gasleiding. Ik heb het zelf meegemaakt bij de aanleg van mijn warmtepomp systeem in Eindhoven (koophuis). In de eerste instantie kreeg ik hiervan de rekening gepresenteerd. Toen ik hen confronteerde met de uitspraak van de geschillencommissie waarin verwezen wordt naar een stuk in de NL wet, waarin staat dat je als consument nooit geld hoeft te betalen als je stopt met een afnemen van diensten van een NL bedrijf, gaven ze me gelijk en hebben ze zelf de kosten betaald.

In een eerste telefoongesprek zeiden ze nog: “Meneer van Agt, u denkt toch niet dat wij ons niet aan de Nederlandse wet houden….”, mijn antwoord: ” Dat denk ik inderdaad”, en heb hen toen het stuk van de geschillencommissie toegestuurd.

Ik zou zeker proberen om dit met terugwerkende kracht terug te krijgen, immers ze hebben niet volgens de NL wet gehandeld.

@Roland

Quote: “Toch vinden sommigen dat zonne-energie karig wordt gesubsidieerd. Zou fossiel nog meer dan 90% krijgen?”

Oh, we gaan weer eens flauw doen over zonnestroom? Die gestoorde stapeling van subsidies uit het verleden is gelukkig alweer geschiedenis (zeg maar gerust, in het extreem dynamische wereldje genaamd PV: prehistorie). En dus totaal NIET representatief voor de actuele realiteit. Want dat is en blijft t.o.v. het buitenland: Schraalhans Keukenmeester (behalve voor die paar honderd veel te rijkelijk beloonde SDE 2008-2010 klanten).

Helaas zijn er nog steeds idioten bij gemeentes die menen meer dan anderhalf Euro/Wp aanschaf subsidie te “moeten” geven, en die verzieken de markt dus nog verder. Uiteraard niet de “keuze” van de consument, die heeft over dat soort onzinnige acties meestal niets te vertellen. Maar die profiteert er natuurlijk wel van. Althans: slechts een paar handenvol per gemeente, en dan is het geld alweer op. Weer een jaar wachten (kun je als ondernemer lekker “een zaak op bouwen”…).

Ik hoop dat je ook ooit nog eens tegen die absurd zwaar gesubsidieerde speeltjes van Essent bij de Eemshaven zult ageren op vergelijkbare wijze. Die windturbines, met veel te hoge MEP subsidie beloond op een van ’s Neerlands top-windlokaties, en betaald door de Nederlandse stroom gebruikers (MEP bijdrage 52 Euro per jaar), zijn verpatst aan de grootste (buitenlandse) bruinkolenboer van allemaal. En die gaat als stank voor dank met Verhagen als loopjongen hier saampjes met Delta er een giganuke voor in de plaats rammen als ze de miljarden bij elkaar weten te schrapen. Ook op zo’n “toplokatie”, maar dan in ZW NEEderland. Voorzien van oneindige hoeveelheden gratis koelwater. Het geplande monster gaat Borssele II heten, al zullen ze d’r als ze het in hun bol krijgen mogelijk Amalia op mogen plakken met Koninklijke Zegen.

Lijkt me fijn als je daar ook tegen zou willen ageren, trekt de balans weer een beetje recht.

@Niels Thijssen,
“kolen/gascentrale van Essent/RWE en Nuon vergeten, ondanks geen en onvolledige vergunningen toch gewoon doorgaan met fossiele projecten? Is dat geen subsidie?” Waarom “subsidie”, de centrale had een geldige bouwvergunning en kon dus worden aangelegd. De gebruiksvergunning (milieuvergunning) ontbrak, dat betekent dat de centrale niet gebruikt kon worden. In het bestuursrecht kent zottere zaken, zoals het grillige van vergunnings/MERplichtig e.d.

@Jeroen van Agt,
CO2 emmissierechten zijn door hun grilligheid en laagte ineffektief, zeker als bestaande bedrijven ze gratis krijgen (= EU beleid). Ook de milieubeweging was (is?) voor CO2 emmissierechten.

De lage energieprijs voor grootverbruikers, belastingvrijdom voor lucht- en zeevaart lijkt me veel belangrijker. Nutsbedrijven zouden verplicht moeten worden om een stijgend % van de elektriciteit zelf duurzaam op te wekken (dus niet inkopen op de markt). Dat lijkt me effektiever en socialer, immers nu wordt duurzame energie vooral door hogere inkomensgroepen opgewekt. Subsidie voor de rijken dus.

Hoi Zwerius, is dit wat voor jou? (of voor andere met een energieneutraal huis?

Energiesprong en het TV programma ‘Klus je Rijk’ zoeken het beste, leukste, aansprekendste energieneutrale huis van NL! Is dat uw huis? Geef u snel op en maak kans op een wel heel bijzondere manier om uw huis in het zonnetje te zetten. Of stem mee! Hoe meer mensen meedoen, hoe spannender het is!

Vijf gezinnen doen mee met het nieuwe programma ‘Klus je Rijk’, waarin RTL 4 vanaf zaterdag 17 december acht weken de besparingswerkzaamheden in vijf huizen volgt. In de komende programmareeks laten de programmamakers ook een woning zien die een inspirerend voorbeeld is voor mensen die van plan zijn hun woning grondig en energiezuinig te renoveren. Deze woning zal worden gefilmd en in ‘Klus je Rijk’ te zien zijn. Een uitgesproken kans dus om uw huis te laten zien.

Wilt u meedoen of een huis van een ander aanmelden?
Doe dat dan zo snel mogelijk maar in ieder geval vóór 10 december!
Ga naar: energiesprong.nl/klusjerijk/
Meer informatie over hoe het stemmen in zijn werk gaat, volgt binnenkort.

@Arie G.:
Over 2010 heb ik een jaargemiddelde COP gehaald van 3,1. Dit is inclusief het verwarmen van tapwater (tot 52°C).
Ik ben nog bezig met een aantal maatregelen, om deze waarde nog wat te verhogen.
Ons vroegere gasverbruik lag (afhankelijk van het weer) zo tussen de 2200 en 2500 m3 (inclusief koken).
De woning is een houtskeletbouw woning met 14 cm steenwol in wanden en dak. Alle ramen hebben een u-waarde (k-waarde) van 1,6 W/m2K. Dat was op het moment van bouwen (1987) het beste dat we konden krijgen.
We hebben gebalanceerde ventilatie met warmte-terugwinning.
Zwak punt is de vloerisolatie. Onder het pakket met de vloerverwarming (maar boven de constructievloer) zit slechts 3 cm isolatie.
Ik overweeg nog de constructievloer (kanaalplaten) aan de onderzijde na te isoleren, maar dat gaat een beetje ten koste van de hoogte van onze kelder die met 2,1 m toch al niet zo hoog is(hele woning is onderkelderd).
Ter info: de woning excl. kelder is 580 m3 en incl. kelder 850 m3. Daar komt nog bij een serre van ca 70 m3 (die wordt ’s winters op ca 7°C gehouden en heeft glas met een u-waarde van 1,1 W/m2K.
Volgens de transmissie-berekening verdwijnt momenteel de meeste warmte uit de woning (excl. serre) toch via de ramen. Namelijk bijna de helft!
Ik weet dat er tegenwoordig (drievoudige met krypton gevulde)ramen te koop zijn met een u-waarde van 0,6 W/m2K. Het vervangen van alle huidige ramen gaat me echter een stapje te ver.

Toch jammer dat het huis er niet meer uitziet met al die panelen op het dak. Daar ligt een mooie innovatiemogelijkheid om dakbedekking te ontwikkelen met geintegreerde zonnepanelen (ook geschikt voor bestaande daken). Wellicht dat het al bestaat.

@Zwerius,
Inderdaad, voor de ramen moet je stoken. Ik meet het hier ook. Bij 6° buitentemperatuur zitten ze op 15°. De kozijnen zakken zelfs tot 13°. Gemeten met een IR thermometer.
Vroeger hadden ze nog luikjes ervoor. Die deed je dan dicht.
Tegenwoordig hebben we gordijnen, maar die hebben geen hoge k-waarde.
De duitsers hebben van die rolluiken voor kleine raampjes. Wat zou dat schelen?

@David,
Ik vind zonnepanelen veel mooier dan dakpannen. Ze doen iets nuttigs.

Ja, echt mooi is het misschien niet. Daar is nog wel wat ontwikkelingswerk te doen. Bedenk echter wel dat de ventilatie achter de panelen (ruim) voldoende moet zijn, zodat hun rendement niet teveel terugloopt door een oplopende temperatuur!!
Anderzijds, wat is nu belangrijk: een mooi huis in een wereld waarin niet meer te leven is…? Het draait in de wereld tegenwoordig ook wel erg veel om “schone schijn”.

Overigens staat het huis nu ook vermeld op de site van RTL, waar je kunt stemmen voor wat er in hun uitzending moet komen, zie: http://energiesprong.nl/oproep-klus-je-rijk/

“.. dat de ventilatie achter de panelen (ruim) voldoende moet zijn, zodat hun rendement niet teveel terugloopt door een oplopende temperatuur!!”
een hardnekkig misverstand, onderzoek toont dat dat nauwelijks uitmaakt met ons klimaat.

@Roland,
Je bedoelt toch niet dat Belgisch onderzoek van een student?
Van ing. Veerle De Swaef en Dr. ir. Ralf Klein.

@Zwerius, dat ziet er best goed uit die paneeltjes in de pannen. Leuke tip.
Heb toch ook even gestemd op dit initiatief op ‘klus-je-rijk’.

Een heel mooi artikel en duidelijke info. Als ik de kans hier voor zou krijgen, zou ik zeker gaan voor een dergelijke oplossing. Het bedrag wat je uiteindelijk hebt betaald is zeer weinig en de energie prijzen gaan weer omhoog. Ik kan mij voorstellen (om het plat te zeggen), dat je je l.. uit je broek lacht!!!

@Roland:
Het is toch echt zo, dat het vermogen van een paneel met 0,5 % daalt per graad Celsius (of Kelvin) temperatuurstijging.
Juist in de zomer met hoge instralingsniveau’s is elke halve % minder een behoorlijk verlies.
Mijn panelen worden in de zomer zo warm dat je ze met goed fatsoen niet meer kunt aanraken. Ik denk wel een graad of 50°C.
Dat is dus 25° warmer dan STC (standaard Test Condities). Ze leveren dan dus 12,5% minder opbrengst dan bij die 25° mogelijk was geweest.
Het is niet voor niets, dat de betere installateurs tegenwoordig een dubbel frame achter de panelen aanbrengen. Daarmee is de afstand tussen panelen en dak groter. Dit geeft iets hogere installatiekosten, maar in de praktijk is gebleken, dat zich dat snel terugverdient door de hogere opbrengst.

@Zwerius,
“Daarmee is de afstand tussen panelen en dak groter … in de praktijk is gebleken, dat zich dat snel terugverdient door de hogere opbrengst”
Waar vind ik dat vergelijkend onderzoek?

@Wim,
Het gaat niet om de opbrengst/temperatuur afhankelijkheid, maar om de grootte bij gebruikte zonnepanelen. Daar lees ik in die verwijzing niets over.
Wel in het Belgisch onderzoek, wat zijn daar de onjuistheden of is ieder onderzoek van afstudeerders zo wie zo onbruikbaar?

Die regering wat wij hier hebben snapt het allemaal niet, belastinggeld uitgeven aan gratis zonnepanelen. Dit is veel te duur,
daarom is die regeling hier te snel afgelopen.
dom dom dom lijkt me. Kijk naar duitsland, we hadden zo’n mooi voorbeeld, om het dan hier te verprutsen.
Natuurlijk vind ik het super dat al je energie in huis volledig door de zon word geleverd, maar dat kon nu in heel nederland ook zo het geval zijn.

Even de situatie van de duitse subsidieregeling. Deze word betaald door de energiemaatschappij, die dit doorrekend aan andere klanten.
Dit betekend dat personen en bedrijven die niet aan de regeling meedoen hiervoor betalen.
Deze regeling word echter over 20 jaar afgebouwd. Dus begin je hier vroeg mee, dan heb je ook het meeste profijt van, aangezien in begin de panelen ook duurder zijn.
De overheid heeft wel als regeling dat je tegen lage rente een hypotheek via de staat (speciaal potje) kan krijgen voor de zonnepanelen.
Dus zo groot je dak is, zoveel panelen passen hierop, doe je het niet zelf dan kan je het door bedrijven laten doen, gewoon je dak verhuren.

Jammer, dat dit voorbeeld in duitsland niet is nagevolgt, zo hebben maar enkelen een heel dak vol liggen, wat miljoenen belastinggeld heeft gekost, ipv in heel nederland vele panelen dat betaald word door de industrie (welke een zeer hoge energie rekening hebben en beina geen belasting hierover betaald)die iets meer betaald voor hun vieze stroom.

even wat links:

http://www.intermediair.nl/artikel/weekblad-archief/44870/zonneenergie-in-duitsland-rendabel.html

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0540-Belasting-op-energie.html?i=15-24

http://nos.nl/video/157622-duitsland-gaat-subsidies-voor-zonnepanelen-inperken.html

Quote: Met dank aan de Nederlandse belastingbetaler… ☺.
Er zijn mensen die daar negatief over denken

Dit negatief denken is tegen de regering, omdat het dus ook op een andere manier kon, waarbij dus wel iedereen hieraan kon meedoen, zonder dat het de belastingbetaler extra geld zou kosten.

Quote: Meer dan het dubbele van wat je op een spaarrekening krijgt! Als je het dan ook nog eens financiert met een aftrekbare hypotheek

Deze vergelijking gaat voor mij niet op, als ik geld op de bank zet, heb ik dit geld na 25 jaar + rente nog altijd op de bank staan.
Als ik zonnepanelen koop, dan betaalt deze zichzelf terug, dat klopt, maar na 25 jaar kunnen ze kapot gaan en heb je niets meer (wat aluminium en glas met silica ertussen)

Ja, ze betalen zich 2x terug, maar als je een hypotheek moet pakken betaal je ze dus ook 2x (geld lenen kost geld)…

Dus ik heb geen rekensommetje gemaakt, maar denk dat je geld op de bank meer waard blijft.

@Zwerius: nu je duurzaam woont (althans de woning is CO2 neutraal), ben ik benieuwd: heb je ook andere zaken (denk aan werken en vervoer/transport) gedacht om die in de eigen omgeving te verduurzamen (lokaal werken b.v.)? Ben benieuwd. Want om nu je woning neutraal te hebben, maar dagelijks met je Hummer (overdreven, but you get my point) naar Amsterdam te reizen vanaf eh. Eindhoven dat lijkt me alles weer te ondermijnen.

@Niels:
Woon/werkverkeer is in mijn geval niet (meer) van toepassing.
Ik moet zeggen dat wij echter wel in een relatief zuinige auto rijden (Toyota Yaris op benzine)en daarmee in de praktijk tussen 1:17 en 1:19 halen (één keer bewust geprobeerd zo zuinig mogelijk te rijden en toen 1:22 gehaald; autoweg 90 km/u). We proberen echter wel altijd zoveel mogelijk ritjes te combineren. Niet tot in het extreme, maar met een beetje nadenken lukt het vaak wel.
Verder, wederom alles niet tot in het extreme, maar toch bijvoorbeeld vleesconsumptie, bestaat meer dan gemiddeld in Nederland, uit kip/vis (hoogste omzettingsrendement van plantaardige voedingsstoffen naar dierlijk eiwit). Ik weet dat je daar natuurlijk ook weer hele discussies over kunt houden. Ik ben er echter van overtuigd, dat je met extreme aanpassingen in leefstijl, de grote groepen van de bevolking niet mee krijgt (tenzij je ons land omtovert tot een totalitaire staat).

@Zwerius: dank je voor je toelichting! Mooi om te zien dat je ook daar bewust van bent en je steentje aan bijdraagt in kader van duurzaamheid! 🙂

Ik ben bezig om alle gegevens ook nog eens op een website te zetten.
Doelstelling is om het voor de geïnteresseerde leek toegankelijk te maken.
Want dat is de grote groep die in de nabije toekomst voor de grote groei van de PV-markt moet gaan zorgen.
Het is dus niet bedoeld om technisch al te diepgravend te worden, maar zodanig dat eigenlijk iedereen met een redelijke middelbare school opleiding het wel moet kunnen volgen.
Het is natuurlijk nog niet klaar, maar als jullie al opmerkingen of aanvullingen hebben, hou ik me al vast aanbevolen.
Zie: http://geen-energierekening-meer.weebly.com/index.html

Geachte Heer Kriegsman,
Ik vind het heel intressant allemaal.
Dat meen ik echt.
Maar voor mij is 1 ding nog niet duidelijk.
Als ik een HR ketel heeft van 28 kW hoe groot moet dan de warmtepomp zijn?
In mijn beleving zou die dan ook 28kW zij klopt dit of zie ik dat verkeert

Groetjes
Kees

Hallo Kees,

In principe heb je gelijk en zou je een 28 kW CV-ketel moeten vervangen door een 28 kW warmtepomp.
Echter, je moet je eerst afvragen waarom heb je een 28 kW CV-ketel.
Heb je werkelijk zoveel verwarmingsvermogen nodig? Dan misschien eerst extra isoleren voordat je aan een WP denkt? Of is de ketel gewoon te groot gekozen (komt vaak voor)? Of heb je 28 kW nodig in verband met douche/bad comfort? Zo’n moderne stortdouche bijvoorbeeld vraagt nogal wat warm water. Maar dat laatste kun je ook realiseren met een voldoende grote boiler in combinatie met een kleinere CV-ketel.
Je ziet, het is lastig om zo maar zonder meer te zeggen dat je 1 op 1 moet vervangen…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *