De echte prijs van zonnestroompanelen anno 2012

Geplaatst door Martin Kleinman in Zonne-energie 46 Reacties»

In 2009 heb ik een artikel geschreven over de echte prijs van zonnepanelen. In dit artikel heb ik kort beschreven wat mijn verschillende zonnepaneel-installaties hebben gekost en wat de verwachte stroomprijs van deze sets zou zijn over een periode van 30 jaar. Hetzelfde heb ik gedaan voor een virtuele PV-set.
De conclusie van mijn simpele berekening is en blijft verrassend. Voor alle sets, inclusief de virtuele set geldt dat elektriciteit van zonnepanelen over een periode van dertig jaar goedkoper is dan elektriciteit van de energiemaatschappij. Grid-pariteit is bereikt in Nederland!
Inmiddels is het 2012, zijn de stroomprijzen ongeveer gelijk gebleven, en zijn de zonnepaneelprijzen radicaal gezakt. Hoe zou dezelfde berekening er nu uit zien voor een vergelijkbare virtuele set?

Randvoorwaarden

Ik ga uit van de volgende randvoorwaarden:

  • Zonnepanelen produceren elk jaar ongeveer 850 kWh/kWp genormeerd;
  • Elke tien jaar moet de omvormer vervangen worden, een nieuwe omvormer kost in de toekomst evenveel als op dit moment;
  • Bekabeling wordt gedurende deze periode niet vervangen;
  • Het rendementsverlies over de jaren wordt niet meegenomen;
  • De situatie is van toepassing op de Nederlandse markt;
  • Aanschaf is/wordt gedaan zonder enige subsidie.

Ik ga uit van een conservatieve 850 kWh/kWp genormeerde opbrengst per jaar. In Nederland kan bij een goed geplaatste en gedimensioneerde set met gemak 950kWh/kWp of hoger worden gehaald. In dat geval valt de gemaakte berekening nog aantrekkelijker uit voor de kosten van de zelf opgewekte elektriciteit.
Ik doe een aanname dat elke tien jaar de omvormer vervangen moet worden omdat deze stuk gaat. Hier is uiteraard geen zinnig antwoord over te geven. De ene omvormer is de andere niet en er zijn vast exemplaren die na twee of drie jaar kapot gaan maar ook exemplaren die het zonder problemen twintig jaar uithouden. Omvormerfabrikanten geven gemiddeld tussen de vijf en tien jaar garantie op hun omvormers daarom heb ik ook gekozen voor een gemiddelde periode van tien jaar voor vervanging.
Als laatste ga ik in dit artikel niet speculeren wat de elektriciteitsprijs, spaarrentes en de inflatie de komende jaren gaan doen. Uiteraard is er geen uitspraak te doen over wat de regering mogelijk gaat doen aan de saldeerregeling voor zonnestroom en andere mogelijke wetswijzigingen die in het voor- of nadeel werken van zonnepaneelbezitters. Deze zijn niet te voorspellen over een periode van dertig jaar.

Virtuele set

Ik heb wederom de website van SolarNRG genomen voor het bepalen van een virtuele set zonnepanelen. SolarNRG zet transparant alle prijzen op haar website en in mijn ogen zijn de prijzen marktconform die ze hanteren.
Deze set bestaat uit twaalf Sharp ND190R1S panelen, totaal 2280Wp. Als omvormer heb ik een SMA SunnyBoy 2100TL genomen. Deze complete set, zonnepanelen, omvormer, dakmateriaal kost € 4117,24 inclusief BTW. Via de losse onderdelen pagina heb ik de prijs van een losse SB 2100TL achterhaald, € 1263,52. De montage van de zonnepanelen op het dak en een eventuele aanpassing van de meterkast heb ik niet meegenomen in deze berekening.
Over een periode van dertig jaar genomen kost deze set € 6641,28. Hier heb ik drie keer een nieuwe omvormer in meegenomen. Bij een genormeerde opbrengst van 850 kWh/kWp levert deze set gemiddeld 1938kWh per jaar. In dertig jaar is dit dus 58140kWh.
De waarde van de opgewekte elektriciteit die deze set over een periode van dertig jaar produceert is € 6641,28 / 58140 = 11,4 cent/kWh. De huidige marktprijs van elektriciteit is op dit moment ongeveer 22 cent/kWh. Dit is de elektriciteitsprijs inclusief energiebelasting en BTW. Voor dit deel van de energierekening, ongeveer 1900kWh per jaar, wordt dus de elektriciteitsprijs vastgezet op 11,4cent/kWh voor een periode van dertig jaar.

Terugverdientijd

De originele set kost € 4117,24. De set bespaart op jaarbasis € 426,36 aan elektriciteit. Volgens mijn berekening verdiend deze set zichzelf in het 10e jaar terug. Hierbij ga ik uit van een elektriciteitsprijs van 22cent/kWh. Ik heb het Excel document bijgevoegd dus iedereen kan spelen met de verschillende getallen.

Opbrengst

Over de levensduur van dertig jaar levert deze set € 12790,20 op! Dus bij een initiële investering van ruim € 4100 is de winst op de investering enorm.

Samengevat

Zonnepanelen hebben zichzelf inmiddels bewezen en de prijzen zijn inmiddels dusdanig gezakt dat het nu echt zonde is om te wachten! Recentelijk is berekend dat de energiekosten in 2013 gaan stijgen door de BTW verhoging en het zwaarder belasten van vervuilende kolencentrales. Waar wacht u nog op? Leg snel uw dak vol!

Referenties


Martin Kleinman, website Familie Kleinman

46 reacties op “De echte prijs van zonnestroompanelen anno 2012”

Ook deze berekening gaat ervan uit dat het gebruik van het net gratis is, dus geen verdelingskosten, energiebelasting, BTW. Anders gezegd anderen dat betalen.
Een goede vergelijking gaat uit van ontkoppeling van het net

Hoi Roland,

Op dit moment *IS* het net gratis om als “buffer” te gebruiken. In dit artikel kan ik daar dus niet vanuit gaan. Daarnaast geef ik duidelijk aan dat een aantal zaken niet te voorspellen zijn en dit is daar overduidelijk een van.

Hoi Martin,

Toekomstige veranderingen zijn nauwelijks voorspelbaar, het netgebruik speelt ook nu! Waarom niet uitgaan van zelfvoorziening met eigen opslag?

Eigen opslag is lastig te realiseren, en ik vraag mij oprecht af of het milieu daarbij is gebaat. Wij verbruiken 6kWh op een dag. 6kWh opslaan in accu’s is erg fors. Daarnaast moeten die accu’s in staat zijn om gedurende langere tijd veel vermogen te leveren ( 2kW of meer ).

Daar komt nog eens bij dat met zonnepanelen er in de zomer een overschot is aan energie terwijl in de winter er een tekort is. En om nu een PV set op de winter te modeleren? Dan heb je in de zomer NOG meer over.

Juist gridconnected zijn heeft grote voordelen. In de zomer, overschot, maar ook veel airco’s die draaien. En het grote voordeel dat energiecentrales minder hard te hoeven draaien waardoor het koelwater minder snel te heet wordt.

Daarbij is het netgebruik van mensen met zonnepanelen nu echt marginaal. De stroom die ik produceer met mijn 4kWp wordt volledig verbruikt binnen het eigen transformatorstation van 10kV — 400V. Dus waar hebben we het over?

Deze problemen beginnen nu pas te spelen in Duitsland, en daar staat HEEL veel meer aan PV opgesteld dan hier. In Belgie spelen deze problemen nu ook al maar dat komt doordat de netbeheerders daar de afgelopen jaren niet hebben geinvesteerd in de netten.

Als zonnepanelen minder marginaal worden bij ons en onze buren geeft een beter net geen verlichting. Wel natuurlijk de massale overstap op airco, verwarmde zwembaden en andere stroomslurpers.

Het stroomtekort in de winter en de herfst blijft ook met een sterker stroomnet. De energiecentrales zullen dan volop draaien zeker als e-auto’s, warmtepompen e.d massaal gebruikt worden. Een groot stroomnet lost weinig op, want de buren hebben hetzelfde probleem.

Met hun windmolens speelt dat nu al in Duitsland (met zonnepanalen veel minder door de beperkte omvang). Daar is dat een punt, hier negeren we het opslagprobleem. Vreemd nu de windmolengroei stokt en zonnepanelen doorgroeien.

@Martin, Je hanteert in de berekening 22 cent voor een kw. Dit bedrag zie ik in veel berekeningen en ik vraag mij af hoe dat kan. Ik zit bij Eneco en mijn verbruik was afgelopen jaar 2360kw en hiervoor betaalde ik 346 euro. Dat is per kw dus nog geen 15cent.

Volgens mij heeft dat met de energiebelasting te maken want dat is een vast bedrag wat in mindering wordt gebracht. Je kunt dus niet zomaar zeggen dat de prijs voor een kw een bepaald bedrag is. Als je heel weinig, zeg 1000kw, gebruikt wordt het nog minder dan die 15 cent en zijn zonnepanelen dus niet voordelig. Maar ga je veel meer gebruiken dan zul je wel een keer op de 22 cent uitkomen.

Zelfs in mijn geval bespaar ik maar een beetje. En alleen omdat ik een goedkope set heb kunnen bestellen. Maar op de bank levert je geld ook niets op en ik vind het wel prettig mijn eigen stroom te produceren. Maar voor het voordeel hoef ik het (nog) niet te doen.

Mooi om te zien dat je zelfs bij een beperkt rendementsverlies (wat je niet meeneemt) nog steeds heel veel goedkoper uit bent op de lange termijn met panelen dan door gewoon (groene) stroom te kopen.

Martin,

Begrijp me niet verkeerd. Ik ben ook groot voorstander van het gebruik van PV. En met de huidige Watt-piek prijzen en de bestaande salderingsregeling is het (net) interessant. Als je verwacht dat energieprijzen behoorlijk gaan stijgen (en ik doe dat…), dan wordt het nog interessanter.
Maar om nu te spreken van een enorme winst op de investering, dat vind ik iets te mooi.
Als je de totale opbrengst van ca. € 12.800,- bij een eerste investering van € 4.100,- bekijkt, kom ik op een gemiddeld jaarrendement (over 30 jaar) van 2,5% (samengestelde interest). Bedenk dat je de investering moet afschrijven ….. En dan heb ik het vervangen van de inverter nog niet eens meegenomen!
Als je je geld op een 10 jaars deposito zet kun je 4,5% op jaarbasis krijgen… Zelfs als je er 1,2% vermogensrendementsheffing af trekt blijft er nog 3,3% over!

Maar goed, ook ik ga er van uit, dat de energieprijs voorlopig wel zal blijven stijgen en dat het dus toch wel interessant is.
Het IMF gaat zelfs uit van een stijging van 10% per jaar (voor de olieprijs) voor de eerst komende 10 jaar. En het blijft natuurlijk de vraag wat de energiebelasting gaat doen. Onze regering heeft zich geconformeerd aan CO2 doelstellingen die nu al niet gehaald lijken te gaan worden. Het lijkt dus onwaarschijnlijk dat de energiebelasting gelijk blijft of lager wordt. Ik gok eerder op een stijging.

Al met al zeer interessant en een dynamisch gebeuren!
Maar je kunt er weinig harde uitspraken over doen, zolang de overheid geen harde toezeggingen doet zoals bijvoorbeeld een salderingsgarantie voor 20 jaar…

ik heb je spreadsheet aangepast met afschrijving en rente over de investering, dan komt e.e.a. iets ongunstiger uit, maar natuurlijk nog steeds haalbaar. Zal ik hem opsturen en zo ja waar naartoe?

@Peter
Bij elke leverancier betaal je ongeveer aan stroomprijs € 0,07 of € 0,08
Energiebelasting: € 0,11
BTW: € 0,04
Totaal € 0,22 of € 0,23

Bij Eneco is het echt geen € 0,15 en de keuze van Martin om te rekenen met € 0,22 lijkt mij volkomen valide.
Als u saldeert of teruglevert, heeft dat overigens geen consequenties voor “Teruggave energiebelasting” en de “Netbeheerskosten”.

@Peter,

Ik neem het rendementsverlies expres niet mee. Peter Segaar van PolderPV, http://www.polderpv.nl heeft inmiddels meer dan 10 jaar Shell panelen op zijn dak liggen en hij kan geen performance degradatie merken met zijn panelen. De vraag is dus of die degradatie echt optreed bij panelen of niet. En omdat deze een onbekende variabele is neem ik hem in de berekening niet mee.

Voor de rest is het meenemen van interest/rente/inflatie etc is allemaal koffiedik kijken in de toekomst, en om die reden neem ik die dus niet mee. Uiteraard is iedereen er helemaal vrij in om in zijn/haar berekening dit mee te nemen. De Excel die ik heb gemaakt is wat dat betreft een mooi vertrekpunt.

@Sander e.a., Op de rekening van Eneco staat het totaal te betalen bedrag en de verbruikte kw’s. Naar bedragen voor btw of energiebelasting kijk ik niet. Als ik het eindbedrag deel door de kw’s kom ik op 14,5ct uit. Bovendien heb ik geen gas, want ik gebruik propaan. Dus duidelijker kan het niet zijn. Tenzij ik nog van een andere instantie een rekening moet krijgen, maar ik zou niet weten van wie.

Dus waar zit dan het verschil?

Volgens mij, zoals ik al eerder schreef, zit het in de energiebelasting en m.n. de vrijstelling van €379,16 voor dit jaar. Die moet je dus in mindering brengen en niet alleen kijken naar de afzonderlijke prijzen die men hanteert. Omdat ik alleen een stroom afneem is het erg duidelijk. Zie: http://www.energieleveranciers.nl/energie/energierekening/heffingskorting-energiebelasting Als je hier geen rekening mee houdt krijg je natuurlijk een vertekend beeld.

Als mijn visie onjuist zou zijn dan zou ik dus nog van iemand rekening kunnen krijgen. Indien mijn visie juist is, dan rekenen veel mensen zich ten onrechte rijk. Ben benieuwd hoe het dan toch precies zit. Wat de uitslag ook zal zijn, de zonnepanelen zijn besteld en de zonnecollectoren komen er ook.

Hoi Peter,

In mijn dossier van Greenchoice staan mijn tarieven per kWh voor dag/nachttarief. Ik betaal hoog: 0,2309euro/kWh en laag: 0,2071euro/kWh. Dit is het leveringstarief, de energiebelasting die de staat rekent en de BTW over beide posten. De BTW moet ik als particulier betalen en daarom reken ik hem mee.

Teruggave energiebelasting is een vast component van de energierekening ( 379,16 ) en die krijgt iedereen ook al verbruik je 1kWh of 9000kWh. Ook die reken ik dus niet mee. Het zou raar zijn als die mee zou tellen. Wanneer ik 1kWh verbruik dan zou volgens je redenatie deze kWh mij geld opleveren.

Er komt binnenkort een serie artikelen over de energierekening hier op Olino.org. Daar wordt de hele energierekening tot in detail uitgelegd.

Het standaardtarief waar iedereen mee rekent is het leveringstarief, de energiebelasting van de staat en de BTW post over beide. Zo kom ik uit op die ongeveer 23 cent.

Hallo Martin, bedankt voor je uitleg. Nu ik je opmerking las over 1kw afnemen en geld terug krijgen ging ik er ineens anders tegenaan kijken. Dan bespaar ik dus wel degelijk die 23cent per kw. Ik zou dus al, als ik het goed begrijp, geld terug moeten krijgen als ik meer dan 1617kw opwek. (12 x €31:€0.23 = 1617kw) Ben ik toch nog benieuwd als echt maar 1kw gebruikt, krijg je dan geld terug? En zelfs bij 1617kw kost het je niets. Want op die site lees ik hier niets over.

@Martin
In je laatste reactie spreek je over hoog: 0,2309 euro/kWh en inderdaad klopt het volgens mij dat je dat terugkrijgt, want je wekt overdag de stroom op (en niet ’s nachts). Het laag tarief is m.i. niet relevant. Aangezien Greenchoice op dit moment één van de goedkoopste is vraag ik me af waarom je in de berekeningen uitgaat van 0,22 cent? Waarom niet 0,23 euro/kWh?
@Peter
Je krijgt geen geld terug. Er wordt gesaldeerd. De verbruikte stroom wordt verminderd met de hoeveelheid door u geproduceerde zonnestroom. De opwek van zonnestroom resulteert dus in een lagere energierekening waaruit de investering in zonnepanelen wordt terugbetaald. Dit wordt salderen genoemd. Per saldo betaalt u dan namelijk niet voor de geleverde energie en bespaart u daarmee de stroomprijs inclusief de energiebelasting en de BTW, dus € 0,23. Dit geldt voor elke opgewekte kWh. Of het nu 1 kW of 1617kW is, maakt niet uit.

@Martin
Ach sorry, ik begrijp het al. Laag tarief is wel degelijk relevant, want die wordt overdag in het weekend gehanteerd.
0,2309 x 5 dagen = 1,1545
0,2071 x 2 dagen = 0,4142
1,1545 + 0,4142 = 1,5687
1,5687 : 7 = 0,2241
Gemiddeld afgerond dus terecht 0,22 cent per kWh

Voor de Vlaamse lezers (iedere regio heeft zijn eigen beleid) heb ik je tabel geupdate, rekening houdend met de Groene Stroom Certificaten, gratis kWh per huis/inwoner, en de verwachte injectiekost en belasting per geïnstalleerde kWpiek (voorstel van Decreet 25 mei 2012) en geschatte degradatie van de zonnepanelen. Tot eind juli 2012 blijft het in Vlaanderen interessant om te investeren, daarna zakken de certificaten naar 90€/MWh geproduceerd (ipv 230) en naar 10 jaar (ipv 20 jaar). Dan wordt het wachten op goedkoper materiaal.
http://bit.ly/prijspv

Het Vlaamse voorbeeld geeft treffend aan hoe de overheid de “echte” prijs van zonne-energie bepaald met de bijbehorende grilligheid en dus de grote landelijke verschillen

Er is voor de regering geen enkele reden de zelfopgewekte energie niet te belasten,dus binnenkort krijgt u 6 cent per kilowat gesaldeerd.
Het betalingssysteem is daarom ook op deze wijze ingericht.
Het enige verschil is de CO2 uitstoot, daarvoor zou de pv panelen bezitter gecompenseerd kunnen worden.
De staat kan zelfs bij een onafhankelijke energie instaalatie thuis de verbruikte energie nog kunnen belasten, sterker, dat is vanuit gelijkheids beginsel af te dwingen door de niet pv bezitter.
Houdt dus op met het rekenen met meer dan 6 cent salderen, wees reeel, bereken de kostprijs.
Terugverdientijd ongeveer 50-75 jaar
Overigens ben ik een optimistische panelenbezitter en hoop ik dat atoom, kolen enz. centrales teruggedrongen kunnen worden.
Klap op de vuurpijl: op het moment dat de panelen werken loopt uw energieverbruik met de helft terug omdat u kritisch iedere Kwatt volgt.
Was buiten drogen is gelukkig (nog) gratis, maar de belasting volgt U kritisch.

@Sander: je schreef “Je krijgt geen geld terug. Er wordt gesaldeerd. De verbruikte stroom wordt verminderd met de hoeveelheid door u geproduceerde zonnestroom.” Er wordt inderdaad gesaldeerd. Maar de heffingskorting voor de energiebelasting wordt betaald in de vorm van een toeslag. Op het moment dat er evenveel wordt gesaldeerd als je verbruikt hebt, wordt de heffingskorting daadwerkelijk terugbetaald… minus de posten voor vastrecht en transportkosten…

In jouw geval betaalde je dus geen E 346 maar E 725,16 – E 379,16 heffingkorting voor de levering van 2360kWh stroom. Dat zou dus resulteren in een prijs van E 0,3072 per kWh… Die 9 cent verschil worden waarschijnlijk veroorzaakt door het vastrecht dat Eneco rekent en de transportkosten die de netbeheerder rekent.

Ik heb inmiddels al heel wat energierekeningen onder ogen gehad en het valt mij op dat alle grote maatschappijen de jaarnota erg vaag opbouwen. Van Greenchoice heb ik de meest duidelijke jaarnota’s gezien tot nu toe.

Op de website van onze LDEB hebben wij de componenten van de energierekening allemaal toegelicht met verwijzingen naar tariefbladen elders: http://www.zutphenaanzet.nl/58/tarieven

@iggy

Op jullie site staat \Op energiebelasting op gas wordt geen heffingskorting gegeven.\

(a) Het heet geen \heffingskorting\ (dat is iets anders). Het heet gewoon \teruggave energiebelasting\, of \belastingvermindering\. Heeft NIETS met verbruik en/of opwekking te maken, wordt gewoon ongeacht gedrag van de bewoners ter plaatse aan iedereen uitgekeerd \die achter een aansluiting met woonfunctie\ zit.

(b) Die teruggavepost \was\ bedoeld om \de hoge kosten van elektriciteit en gas\ te verzachten door een eenmalige jaarlijkse teruggave van Min. Fin. Dus ja, je leest het goed, ook \vanwege de hoge gaskosten\.

(c) Omdat echter lang niet iedereen een gas aansluiting heeft (en dat er steeds minder worden vanwege stadswarmte projecten en/of warmtepompen en de absurde vastrechten), is \besloten\ om de teruggavepost bij iedereen onder het hoofdje \elektriciteit\ op de energienota te laten vallen (moet de leverancier factureren, en het betaalde geld zien terug te halen bij Min. Fin.). Omdat wel (vrijwel) iedereen een elektra aansluiting heeft, en daar dus een nota voor krijgt. Maar hij is dus zeer expliciet bedoeld om zowel hoge kosten voor elektra als gas \te verzachten\. Is verder niet naar \verbruikssituatie\ (wel gas/geen gas) uitgesplitst, de uitvoering was blijkbaar al ingewikkeld genoeg.

(d) Verder moeten alle vastrechten en ook deze \vaste compensatiepost\ (van Staatswege) buiten alle \terugverdientijd berekeningen\ worden gehouden, omdat ze geen enkele invloed daar op hebben. Want ze zijn niet \saldeerbaar\. Vandaag dat je ook zo onvoorstelbaar veel crap uitgekraamd hoor worden door lieden en \gerespecteerde\ organisaties die de foute tabel van CBS (slechts deel van variabele kosten, geen BTW, wel vastrechtposten, maar juist weer niet de vaste teruggave post) gebruiken als zijnde \de kilowattuur prijs\. En daaruit foutief \concluderen\ dat momenteel netstroom 25 eurocent/kWh kost. Wat polderkolder is.

Misschien een mooi vergelijk vanuit de specialisten uit het oosten:

Uit onafhankelijk onderzoek door duitse EUPD-research is de huidige inversteringsprijs van PV-panelen in Duitsland nu: 1776 €/kWp.

Dit is de prijs voor installaties kleiner dan 100 kWp (bepaalde grens in DLD voor subsidies daar) kant en klaar geïnstalleerd dus inclusief omvormers en installatiekosten en zonder BTW. Dus: 2113 €/kWp kant en klaar incl BTW.

In je virtuele set reken je met 4117,24 €. Dus 1806 €/kWp, wat dus een goede prijs is vergeleken met de gemiddelde prijs in DLD. De vraag is: wat zouden de kosten per kWp zijn voor montage en de aanpassingen in de meterkast? Dit zit namelijk wel bij de gemiddelde prijs in uit DLD.

Ik lever mijn opgewekte stroom aan Greenchoice. Daarvoor heb ik een dubbele meter laten plaatsen (was gratis, de netbeheerder heeft dat gedaan). Ik betaal dus gewoon jaarlijks mijn rekening voor gekochte stroom (die wel lager is, omdat ik een deel van mijn opgewekte stroom direct zelf gebruik) en krijg ook jaarlijks van Greenchoice betaald voor mijn geleverde stroom. Prijs per kW/h is voor de gekochte en de geleverde stroom hetzelfde.
De panelen liggen bij mij nu goed een jaar (sinds half juli 2011), dus ik kan van het eerst jaar de balans opmaken:
Zonder panelen kocht ik het voorlaatste jaar 3400 kWh tegen enkel tarief = E745,80
Met panelen kocht ik afgelopen jaar 1635 kWh dal = E326,84 en 759 kWh piek = 177,23 Totaal E504,06
Af bij beide 397,16 belasting terug.
Zonder panelen resulteert 366,63
Met panelen resulteert 124,90 dus verschil is 241,73 (bespaard)
Ik heb geleverd 635 kWh dal = E125,54 en 1484 piek = E347,85 is totaal E473,39 (ontvangen)
Die tel ik op bij mijn voordeel dat ik al had omdat ik minder koop: 241,73 + 473,39 = 715,12
Ik heb 12000,- voor mijn installatie betaald (alles inclusief, ook montage, aanpassing meterkast etc) (3960 wPiek) die pal west ligt, zeker niet optimaal dus.
Met de gerealiseerde opbrengst van het eerst jaar lijk ik dus af te koersen op een een terugverdientijd van ruim 16,5 jaar. Maar… ik trof in mijn eerst jaar gemiddeld iets te weinig zon (augustus is nu al een heel stuk beter dan vorig jaar) en ik houd zo geen rekening met de mogelijke stijging van de stroomprijs.
Oh ja, ik kreeg van de gemeente 100 euro subsidie, jippie. Van de organisatie MMM kreeg ik geen subsidie omdat mijn energielabel niet genoeg daalde.

Volgens mij klopt de formule in kolom C niet. Hier wordt het percentage niet opgeteld, maar het percentage zijn Eurocenten. In de berekening wordt bijvoorbeeld bij 7% stijging geen 7% gerekend, maar 7 Eurocent. Dat maakt nogal wat uit….

Ik mis in de berekeningen voor de uiteindelijke electriciteitsprijs het vaste capaciteitstarief voor transport (netwerkkosten). Als ik het goed begrijp moet je als consument met bepaalde grootte van de vaste aansluiting altijd een vast tarief betalen voor de netwerkkosten ook al neem je maar 1 kWh per jaar af dat is vergelijkbaar met de andere vaste kosten zoals vastrecht. Krijg je nu ook een deel van de netwerkkosten terug bij levering aan het net? En als je net zo veel aan het net terug levert als je gebruik op jaarbasis blijven dan de netwerkkosten dat vaste capaciteitstarief? Als je altijd het vaste capaciteitstarief voor de netwerkosten blijft betalen mag je dan deze netwerkkosten wel mee nemen in de berekeningen voor de opbrengsten terugleveren van zonnestroom? Het teruglevertarief wordt dan toch flink lager omdat de netwerkkosten toch zeker 5 eurocent zijn per kWh (op basis van 3500 kWh gebruik per jaar)?

Ik begrijp de berekeningen niet goed en heb nu gekeken wat mijn variabele en vaste kosten zijn voor mijn electriciteitsrekening (alles incl. BTW).
variabel: 8,79 Eurocent per kWh
variabel: 13,57 Eurocent per kWh
vast: vastrecht met 29,85 Euro per jaar
vast: capaciteitstarief met 201,31 Euro per jaar
vast: heffingskorting energiebelasting met 379, 16 Euro per jaar

Ik ga ook uit dat er bv 2000 kWh per jaar gebruikt en dat er nu 2000 kWh per jaar aan zonnestroom wordt geproduceerd en aan het net geleverd. De vaste kosten van de electriciteitskosten kunnen volgens mij niet meegenomen worden in de berekeningen van de besparingen aan electriciteitskosten per jaar. Anders zouden deze vaste kosten toch onderdeel moeten zijn van de variabele kosten per kWh?
Welke vaste kosten worden nu ook via teruglevering meegenomen in de besparingen? Alleen deel energiebelasting teruggerekend naar deel per zelf geleverde zonnestroom kWh? OF ook deel van netwerkkosten? Als je alleen variabel deel zou terugkrijgen krijg je dus niet meer dan circa 9 cent per kWh terug en wordt het toch een minder financieel zonnig verhaal!

Ik zie dat in de berekeningen het netwerktarief niet is meegenomen. Ik was zelf bij de vaste kosten de meterhuur vergeten.
Meterhuur is ook 31,36 Euro per jaar.
Vaste kosten voor electriciteit zijn dan ook al circa 260 Euro per jaar. Op basis van 2000 kWh per jaar is dit ook een extra 13 Eurocent per kWh.
Het echte tarief per kWh ligt bij 2000 kWh gebruik per jaar dus op circa 35 Eurocent per kWh. De heffingskorting heb ik bij deze berekening niet meegenomen. Op zonnestroom gelevert aan het net zit dus een soort subsidie van circa 13,57 Eurocent per kWh. Als je kijkt naar de tariefstructuur voor de electriciteitsgebruiker wordt die bijdrage aan ‘subsidie’ vooral gedragen door huishoudens met een hoog gebruik omdat huishoudens met een laag gebruik netto veel minder betalen vanwege de heffingskorting.

Ik begrijp dat de meeste berekeningen hierboven ook uitgaan van zelfbouw? Bij installatie doro derden wordt het plaatje natuurlijk wel enigszins anders.

Hallo allemaal.

Ik wil een instalatie laten aanleggen van ongeveer 2000kwh per jaar die mij ongeveer 6000 Euro zal gaan kosten,het huidig verbruik van mij is 6600kwh per jaar. Alle leveranciers praten dat je de instalatie tussen 7 a 10 jaar terug hebt verdient,waar ik mijn twijfels over heb!
Als ik op easyswitch.nl kijk en mijn huidig verbruik in toets kom ik op een bedrag van b.v. Oxxio op 1181 Euro, doe ik dan vervolgens dit op 4600 kwh per jaar dan kom ik ook bij oxxio op 799 Euro per jaar verschil dus ongeveer 380 Euro per jaar. Als ik dit deel op mijn instalatie kom ik op een terug verdien tijd van bijna 16 jaar. Wie kan me zeggen hoe het zit want ik weet het niet meer ,rekenen de instalateurs anders ,want wat ik doe lijkt mij toch het het eenvoudigst,er veranderd niets bij mij behalve dat ik minder energie verbruik.

@Wim, voor zover ik je heb kunnen volgen, komt jouw stroom verbruik op minder dan 18 cent per KW. uit bij b.v. Oxxio. Ik heb die € 1181,00 gedeeld op 6600 KW. De meeste reken modules gaan uit van ca. € 0,25 per KW. Bij jouw berekening klopt het dan dat je rond de 16 jaar zit en bij de andere berekening kom je op ongeveer 12 jaar. In de berekeningen van de leveranciers zit ook een jaarlijkse energie stijging door berekend. Zou deze rond de 8% zitten, dan kom je uit rond die 10 jaar of iets lager (even uit de losse pols). Ik heb op easy switch zelf een keer jouw stroom verbruik ingevoerd en daarna 2500 KW wat een heel stuk minder is en kwam ik bij 2500 KW raar maar waar op een lagere KW. prijs. Ik heb niet gekeken naar contractduur of voorwaarden. Als je een installatie van ca. 2000 KW aan (laat) leggen, dus met installatie, dan is € 6000,00 nog wat ruim, met een beetje goed rondkijken kun je daar nog een kleine € 1000,00 van afhalen. Als je daar van uit gaat, dan kom ik op een terug verdientijd van ongeveer 13 jaar, uitgaande van de prijzen van easy switch zonder verhogingen. Mijn vermoeden is, dat ze op deze manier aan de getallen komen.

En alweer een zonnecel doorbraak, de solar3D cell, zie solar3D.com. Met dergelijke technieken wordt PVC goedkoper dan kolen. En zolang electriciteit transport over grote afstanden niet verliesvrij is, heeft het geen zin om in de Sahara PVC centrales te bouwen (GroenLinks?). Alle gebouwen in Nederland van efficiente PVC voorzien, levert genoeg energie voor onze energiebehoefte, en helemaal als we nog wat zuiniger met electriciteit omgaan (LED verlichting, etc ..).

@Koen,
Gelijkstroom maakt transport over grote afstanden met weinig verlies mogelijk.
Alle gebouwen met PVC levert los van kosten te weinig stroom voor de groeiende vraag

Ga zelf de panelen bouwen. Heb nu 2000 watt aan losse paneeltjes besteld. Gaop ons dakterras6x1 meter aan balustrade (buitenkant hangen) is op ZW, vertikaal geeft dan toch nog 70% rendament, en hangt niemand in de weg. Dit zou dus ook een schutting in de tuin kunnen zijn. Waarom tegen een schutting van 10×180 aankijken terwijl je daar 18m2 panelen kunt hangen?ofwel 3KW aan panelen. Kosten van een schutting zijn er ook niet. op het zuiden is het rendament 75%. Afijn, ik heb geen tuin, wel 35m2 dakterras met balustrade en natuurlijk een schuin dak, maar daar wil ik nog geen panelen op, want ik kan er slecht bij, en met zelfbouwpanelen weet je het nooit. ik ga zonnepanelen maken met eva folie. moet smelten bij 100 graden en onder vacuuum voor beste resultaat. word knutselen hoe te doen. ik ga brede panelen maken die achter het glas zo’n 2 cm ruimte hebben. ik ga daar soort luchtsluis van maken waar ik buitenlucht via klein compressortje inblaas. de zonnepalen worden dan luchtgekoeld. zomers kan afkoeling van 65 naar 25 graden 15% meer rendament opleveren. de zonnepanelen worden via hittebestendige slang aan elkaar gekoppeld. de verwarmde buitenlucht word dan de woning in geblazen, wat stookkosten scheelt of naar buiten. compressor draait natuurlijk op 12 volt zonnepaneel. op het dak bij ons staat een glazen tuinhuis met een bank erin. hier komen zonnepanelen onder het dak en 1 zijkant(zuid). kastje voortaan wat koeler en ik weer 8m2 zonnepanelen kwijt. afijn totaalprijs: 2000 watt b-keuze zonnepaneeltjes(1110 stuks) met aansluitdraden voor paneeltjes is op ebay (UK) nog geen 600 euro. benodigs tuindersglas denk ik rond de 300 euro. aluminium en houten achterplaten 400 euro, beide op marktplaats oid. eva glasfolie 100 euro, 12 volt kabels zekeringen, diodes en aansluitblokken 300 euro. compressor(ieder jaar?),80 euro. grid netinverters 350 watt x 6 = 650 euro. 200 euro aan slangen voor warme lucht toe en afvoer. 200 euro voor wat ik vergeten ben. totaal dus 2750 euro voor 2000watt, en natuurlijk heeeeeel veel uren en zweet. Omdat de opstelling niet optimaal is verwacht ik geen 1700 KWh te halen per jaar, maar zeg 1500 KWh. maal 0,23, wat toch echt de meest realistische prijs is, kom ik op 345 euro per jaar, en besparing op stookkosten door de warme lucht.terugverdientijd dus 8 jaar. kortom zelf maken is natuurlijk door ontbreken subside niet ontzettend goedkoop. de netinverters kan ik zelf(s) niet zelf maken, en die worden niet veel goedkoper. afijn, een leuk winterproject.

@Bert

Vaste kosten zijn niet saldeerbaar, vaste inkomsten posten (lees: teruggavepost energiebelasting) zijn niet saldeerbaar.

Ergo: uit alle berekeningen gooien als je het over “terugverdienen middels het salderen van zonnestroom” hebt. Omdat uitsluitend de variabele kosten saldeerbaar zijn, en uitsluitend met die variabele kosten valt “terug te verdienen”.

En die variabele kosten bestaan sinds 1 januari 2009 uit energiebelasting/kWh, levering/kWh, BTW over EB, en BTW over leveringspost. That’s it. Tot en met 30 september 2012 bij Vattenfall 22,66 Eurocent/kWh, dan 23,04 Eurocent/kWh tm. 31 december, daarna nog effe afwachten wat de leveringspost gaat doen, de EB gaat doen, de hoogte van de SDE heffing gaat worden, en of er al een kolentax bij gegooid gaat worden (dat laatste waag ik te betwijfelen, zo snel al).

Verder is salderen geen “gegeven”, het wordt een risico factor omdat er godsonmogelijk veel nieuwe capaciteit bijgebouwd wordt dit jaar (voor NL begrippen), mogelijk 4x zo veel dan vorig jaar. Het grootste deel daarvan gaat voor de hoogste energiebelasting staffel gesaldeerd worden. Als zelflevering (al dan niet gemaximeerd) toegestaan gaat worden, gaat het met de saldering helemaal hard, en gaat Min. Fin. vroeg of laat stennis schoppen. Tenzij de politiek het los laat lopen.

Dus: liability op vrij korte termijn al.

Zie ook:

http://www.polderpv.nl/achtergronden_ZZD_actie.htm#14feb2012_ZZD_actie_kWh_prijs_polderkolder

Onderwerp: Omvormer Zonnepanelen
Vraag1; Wordt het eigenverbruik van een omvormer verrekent in het max. rendement getal? (Of geeft dit getal van de vermogens omzetting tussen DC en AC)
Vraag2; Wat is bij benadering het eigenverbruik op jaarbasis van een Sunny Boy 2000HF en een CHINT 2 KW omvormer?
Met vriendelijke groet,
Ed Geelen

Zonnestroom terugverdienen is lastig te berekenen, maar ik doe het op mijn eigen manier.
Ik kijk niet naar de meterhuur, het capaciteitstarief of de teruggave van de energiebelasting, want eigenlijk zijn dat vaste gegevens die los staan van mijn verbruik of teruglevering.
Wel bereken ik een renteverlies over al het geld dat ik in de loop van 3 jaren in mijn zonnestroom instalatie heb gestoken.
Ik stel dat verlies op 4% (afgekeken van de vermogensrendementsheffing).
Mijn installatie begon met 3 oude zonnepaneeltjes die in serie op een OK4E micro inverter waren aangesloten, goed voor 97 Wp vermogen.
Momenteel is het totaal geïnstalleerde vermogen 2050 Wp.
Ik bereken alle uitgaven die ik heb gedaan, inclusief de Cresta verbruiksmeters die ik omgebouwd heb, de bekabeling, inverters en montage materialen.
Elke maand bereken ik het renteverlies over het geïnvesteerde bedrag, en tel dat bij dit bedrag op.
En dan trek ik de waarde van de opgewekte energie weer van dit bedrag af.
En zo zie ik elke maand dat openstaande bedrag lager worden, en als ik op nul uitkom, dan is al het geïnvesteerde geld terugverdiend, inclusief 4% rente, tja….daarna zal elke kWh dan pure winst zijn!
Zijn er tussentijds onkosten, b.v. aan de inverters, dan tel ik die weer op bij het openstaande bedrag, of, als ik het nulpunt al gepasseerd ben, trek ik die kosten af van de winst.

Beste Martinm maar ook zeker de andere meedenkers:
Ik heb een 1-persoonshuishouden en verbruik ongeveer 1250Kw/jaar. Ik heb een groot perfect dak voor zonnepanelen, pal op het zuiden, vrij gelegen en geen enkele schaduw invloeden. Ik zou ongeveer 6000Kw/jaar op kunnen wekken. Daarmee wordt ik dus een energieleverancier maar zal weinig (te weinig) daarvan terugzien op mijn energienota om de investering rendabel te maken. Ik zou meer electra kunnen gaan gebruiken door mijn huis ook via electra te gaan verwarmen en daarmee te besparen op gas. Zonnecollectoren, aangesloten op de CV, heeft zeker in de zomer geen zin en lijkt daarmee ook niet rendabel (ik gebruik in mijn uppie ook te weinig warm watervoor een boilersysteem). Wie kan mij adviseren wat voor mij een goed systeeem zou zijn – of toch maar een paar panelen en de rest van het dak leeg laten Martin?)….. of 3 aandeeltjes windmolen – iets anders????
Helaas gelden de gehanteerde prijzen alleen als je de stroom ook daadwerkelijk afneemd en niet als je “groot” leverancier wordt (toch jammer van dit dak). Helaas is er ook (nog?) geen belasting die uitgaat van de afgenomen energie – lees electra en de enegiewaarde van gas. Deze kleine kronkel in de gedachte zouden een hoop kleine zonne leveranciers kunnen maken doordat ze ook afknabbelen van het belastingvoordeel bij het gas – gas dat ook weer gebruikt wordt voor de opwekking van electra dus mijns inziens geen vreemde gedachte.
Wie helpt mij?

Mijns inziens kan je alle vaste kosten voor je huidige installatie negeren voor je terugverdientijd. ’s Nachts draait je vriezer en koelkast ook en dan koop je toch gewoon je kW-jes.
Terugverdienen gaat dus alleen over compensatie van dagverbruik door zonne-energie, investering die daarvoor nodig is en beschikbaar piekvermogen dat je piekverbruik aankan. Verbruik je meer Watten dan je cellen kunnen leveren ben je ook weer energie aan het kopen.
Daarmee komt “gedrag” in het rijtje van relevante terugverdienparameters.

Je kan grofweg stellen dat je de energie tussen 08h00 en 20h00 met zonnenergie zou kunnen leveren. Hoeveel energie je verbruikt in die periode hangt af van je apparatuur. Zo denkend is een kleine installatie voordelig: alle opgewekte energie hoeft niet ingekocht te worden. Een grote installatie is interessant als de terugleverprijs voldoende is.
Allemaal veel persoonlijker dan veel rekenmodellen suggereren.
Daarnaast bedenke men dat een jaarverbruik van 3000kWh per jaar ~700 euro kost (0,23€/kWh). Over 30 jaar 20k€.
Modellen die over 30 jaar meer dan dit bedrag terugverdienen bij een normale dekkende installatie (vergelijkbaar vermogen) zijn per definitie fout.

Ik zit ook te overwegen om over te gaan stappen op zonnepanelen. Ik kan niet direct op de website een zelfde artikel vinden, maar dan anno 2015. Kan een zelfde soort artikel als dit worden herschreven naar deze tijd? En als dit al bestaat, waar staat deze dan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *