De voordeur is een gemakkelijke weg naar buiten, ook voor warmte!

Geplaatst door Zwerius Kriegsman in Energiebesparing, Passief huis, Zelfbouw 19 Reacties»

Enkele jaren geleden heb ik van de buitenzijde van ons huis infrarood opnamen gemaakt. Daarbij kwam duidelijk naar voren wat ik eigenlijk al vermoed had. De voordeur was toch een behoorlijk warmtelek!
Ondanks het feit dat onze woning inmiddels al een energie+ woning is (voor details zie deze uitleg), ben ik nog steeds bezig om het energieverbruik verder te reduceren, met als einddoel om voldoende elektriciteit over te houden om daarvan in een elektrische auto te kunnen rijden.
Het warmteverlies door de voordeur verder beperken was dus weer een stapje op weg naar dit einddoel.

Beginsituatie

Vlnr: buitenkant, binnenkant en een IR opname van de buitenkant

De voordeur (zonder glas) was opgebouwd uit hardhouten planken, vervolgens een luchtlaag en aan de binnenzijde een plaatje triplex (met een paar sierlijstjes).
Om de thermische weerstand van een bouwdeel te bepalen, maak ik altijd gebruik van een Duitse website. Daarmee kun je naast U-waardes (of de reciproke R-waardes) ook complete warmteverliesberekeningen van je woning maken.
Op basis van de bestaande deurconstructie kwam ik tot een U-waarde van 2,11 W/m2K (en dus een R-waarde van 1 / 2,11= 0,473m2K/W), zoals zichtbaar is in onderstaand screenshot van de eerder genoemde website.
Ik moet daarbij opmerken dat ik, voor het gemak, als materiaal even massief eiken heb aangenomen omdat dit als standaardmateriaal in de database van de website staat. De voordeur is echter van Merbau (niet erg duurzaam, ik weet het….). Ik heb voor het gemak even aangenomen dat de thermische eigenschappen van Merbau en eiken ongeveer identiek zijn. Het is op de website overigens mogelijk om zelf een nieuw materiaal te definiëren, maar dat had ik dus nog even niet gedaan.

Screenshot van de U – (en R-) waarde berekening van de oude voordeur.

De aanpassing

Om het warmteverlies door de voordeur te beperken moest er dus een behoorlijke verbetering in de isolatie worden doorgevoerd.
Dat betekende óf een dikke laag normale isolatie óf een dunne laag superisolatie.
Om de deur niet extreem dik te maken, werd voor het laatste gekozen en wel in de vorm van 2 cm dikke vacuum-isolatieplaten. Deze zijn aan de binnenzijde van de deur aangebracht en vervolgens weer afgewerkt met een laagje triplex. De deur die oorspronkelijk 4 cm dik was is daardoor ongeveer 2,5 cm dikker geworden.
Het toegepaste isolatiemateriaal is ISODUN. Maar er zijn natuurlijk ook andere merken.
Bij 20 mm dikte heeft dit materiaal een R-waarde van 4,76 m2K/W. Dat komt ongeveer overeen met 120 mm PUR of 150 mm glas- of steenwol! Ik heb panelen van standaardafmetingen gebruikt (250*600 en 500*600 mm) om de prijs nog enigszins binnen de perken te houden. Fabricage op maat is echter wel mogelijk. De overblijvende ruimte (enkele cm’s) is opgevuld met EPS (piepschuim).
Een paar plaatjes van tijdens de wijziging.

Uiteraard is de binnenzijde van de deur nadien weer verder afgewerkt met enkele sierlijstjes zoals in de oorspronkelijke situatie en natuurlijk weer geverfd, deurvergrendelingen weer aangebracht, etc.

De eindsituatie

Om een indruk te geven van de verbetering van de U-waarde, hierbij nogmaals een screenshot van eerder genoemde website, maar nu met de nieuwe opbouw van de deur:

Het resultaat

Uit de berekeningsbladen blijkt, dat de R-waarde is verbeterd van 0,473 naar 3,341 m2K/W.
Of anders gezegd, de U-waarde is verbeterd van 2,11 naar 0,3 W/m2K.
Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, hieronder nog even de infrarood-foto’s van de oude en de nieuwe situatie naast elkaar.

Nog wel steeds zichtbaar is het behoorlijke warmtelek langs de rand. Dat is geen ondichte tochtdichting, maar dit zijn de aluminium (!) profielen waarin de rubberstrip van de tochtdichting is geklemd!
En dat wordt tegenwoordig nog steeds zo gemaakt en verkocht! Bouwwereld: Tijd voor iets anders!

Besparing

Uitgaande van gemiddeld 2614 graaddagen per jaar (Twente gemiddeld 1951-2011, volgens KNMI), kunnen we ook zeggen dat dit per jaar dus 2614 * 24 *3600 = 225.849.600 graadseconden is.
Bij een verschil in U-waarde van 2,11-0,3=1,81 W/m2K en een oppervlak van ca 1,5 m2 levert dat dan dus een jaarlijkse besparing op van:
1,81 J/sec m2 K * 225.849.600 K sec * 1,5 m2 = 613.181.664 J ofwel 170 kWh thermisch.
Aangezien onze warmtepomp met een jaarlijkse gemiddelde COP van 3,52 werkt, komt dat dus ruwweg overeen met 170/3,52 = 48,4 kWh besparing aan elektriciteit.
Financieel gezien betekent dit dus 48,4 * € 0,23 = € 11,13
Bij een totale investering (inclusief hout voor de nieuwe afwerking) van € 160,- betekent dat dus een terugverdientijd van ruim 14 jaar.
Niet super, maar toch een ROI van bijna 7%. Ofwel ongeveer het drievoudige van wat je momenteel aan rendement op een spaarrekening krijgt…. ☺.
En je kunt het ook zo zien, het is weer voldoende voor jaarlijks ongeveer 315 “gratis” kilometers in een elektrische auto…

En voor de cijferfetisjisten ☺
Ik heb de randeffecten verwaarloosd, zodat de werkelijke situatie iets ongunstiger is dan hierboven weergegeven.
Laten we het maar houden op een rendement van 6%.

19 reacties op “De voordeur is een gemakkelijke weg naar buiten, ook voor warmte!”

Zwerius,
Je schrijft dat je de randeffecten verwaarloost. Maar afschrijving en rentelies zijn voor mij geen randeffecten.
Geld dat je ergens aan besteedt kun je niet op de bank laten staan of ergens anders aan besteden. Zelfs als je maar 2,7% rente rekent en afschrijft over 30 jaar, kom je op een jaarlijkse last van 11 euro. Per saldo levert het dus niks op. De elektrische auto rijdt er dan ook geen kilometer verder mee.
Dat je zuinig met energie wil omgaan en wat meer wooncomfort wil zijn goede argumenten het te doen. Het cijferen ziet er indrukwekkend uit, maar de cijfers geven geen realistisch beeld van de werkelijkheid.
Er is, als met zoveel energiebesparende projecten, geen enkele ROI.
Groeten,
Wim Schermer

Een herkenbaar probleem. Ondanks diverse maatregelen zijn de warmteverliezen bij o.a. onze voordeur veel te groot. Onze radiator in de hal en de stortbak van de WC zijn afgelopen winter gelukkig net niet stukgevroren. Dit had een heel duur grapje kunnen worden…
De oorzaak? Tocht buiten langs de deursponning. Onze complete woonwijk(!) is aan het verzakken. De fundering van deze jaren 80 wijk blijkt niet “shale gas proof” :-). Men dacht toen de gifgrond met een dikke laag zand te kunnen afdekken. Recentelijk heeft men de vervuilde grond moeten “spoelen”. In combinatie met de extra leidingen van de stadsverwarming zijn scheuren in de muren het gevolg. De grond ontdooit het eerst langs de buizen van de stadsverwarming, waardoor het zand ter plaatse nog sneller wegspoelt. Hoogste tijd om Atlantis te verruilen voor een duurzame woning, want geld steken in een bodemloze put…

@Wim Schermer. Toen ik tussen kerst en oud/nieuw de thermoscanner langs de voordeur haalde, fronste ik mijn wenkbrauwen over al dat warmteverlies langs/door mijn voordeur. Wat moet ik doen? Als ik Zwerius achterna ga, houd ik na de noodzakelijke uitgaven aan materialen straks geld in de knip dat ik anders zou uitgeven aan energielasten. En vergeet niet: hogere energielasten werkt als samengesteld interest. Wat is wijsheid? Niets doen en tot in de lengte der dagen [steeds] hogere energielasten dragen of diep ademhalen en de noodzakelijke uitgaven doen om isolatiemaatregelen te nemen.
Ik ben geneigd tot het nemen van isolatiemaatregelen. Enerzijds omdat ik het uitermate bizar vind dat een zeer kostbare grondstof (aardgas) eenvoudig wordt weggefikt omdat mijn huis [1935] als een energie-vergiet is gebouwd, anderzijds om mijn afhankelijkheid van allerlei energiebedrijven te verminderen. Als ik geld op de bank zet, maakt de inflatie zich meester van het geld en verdampt het. De fiscus weet overigens ook heel goed raad met het fictieve rendement.
Met isolatiemaatregelen leg ik in feite kapitaal vast om er hogere liquiditeit aan over te houden. In deze moeilijke tijden is dat welw at waard. Een appeltje voor de dorst. En een beter energielabel, dat is later nuttig als ik het pand ga verkopen. Dat is het rendement.

Floris,
Jouw conclusie is ook mijn conclusie. Ik liet in 2007 een boerderij bouwen waarin we een warmtepomp installeerden. Ik schreef daar hier een artikel over. Zoek maar eens op ‘verplicht een duurzame boerderij bouwen’.
Ik ben voor energiebesparende initiatieven, zelfs als die niet rendabel zijn. Waar ik minder goed mee overweg kan is met leveranciers die me immense besparingen beloven die er, als je alle kosten meeneemt, gewoon niet zijn. MetdeZon belooft mij op hun site een rendement van meer dan € 250.000 euro in 25 jaar.
Ik heb een spreadsheet gemaakt en dat eens doorgerekend. Daaruit blijkt dat ik helemaal niks zal besparen. Dat Excel sheet maar eens naar hen opgestuurd. Hoewel ik simpelweg een offerte vroeg, kreeg ik een ticketnummer. Dat staat synoniem voor ‘er is een probleem’. Na herhaalde reminders was hun reactie dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Een offerte heb ik nooit gekregen.

Als je een activiteit onderneemt met de bedoeling daar financieel beter van te worden, dan moet je alle werkelijke kosten meenemen. Dus niet alleen de aanschaf, maar ook de afschrijving, het renteverlies, wat onderhoud en verzekering. Moet je eea financieren ook eerlijk de mogelijke hypotheekrenteaftrek in mindering brengen.

Een rekenvoorbeeld. Om ons – hoge – stroomverbruik van 13500 KwH met zonnepanelen op te wekken, moet ik 33.500 euro in zonnepanelen en installatie investeren. Alle kosten meenemend kost dit netto 1980 euro per jaar. Bij Essent betaal ik momenteel 1890 euro per jaar. Ik zou er dus geld bij leggen.

Toch doe ik graag mee met een mogelijk initiatief om ons eiland te voorzien van een zonne-installatie van 5000 KwH.
Groeten,
Wim Schermer

Heel mooi zulke projecten, zelfs als men dubbelglas met een spectrum meter bekijkt ziet men duidelijk en zelfs nog ernstig warmteverlies.
Waaruit men gewoon duidelijk constructiefouten haalt maar evengoed constructeur niet verder kijkt dan hun neus lang is.
En de beste superisolatie niet op kan tegen iets wat heel eenvoudig is van constructie, zelf gemaakt kan worden als men wat bekwaam is in materiaaltechnologie.
En dit is gewoon een vacuum.
Zelfs dubbele glaslaag genoeg ondersteund en van een dikte van een 4 mm per raam, luchtledig gemaakt of toch de atmosferische druk genoeg verlaagd, geven een oneindig grotere isolatie waarde dan eender welke isolatie.
Het had volstaan dus om in metaal eventueel aluminium een vak te maken de dikte van de plaats in de deur of net er tegen aan een 2 cm is al voldoende van spatie tussen in, om een enorme hoge waarde van isolatie vermogen te halen.
Principe thermos, wie zegt dit kan niet het hoofd van onze groep, die zelfs geen ingenieur is, maar eender een vrij slim man, maakte zo een raam, van 2,14 m op 80 cm binnenin is de raam de kamer temperatuur, buiten is ze de temperatuur van de omgeving daar, de warmteoverdracht bedraagt minder dan 2 graad, 1,20 om juist te zijn.
Warmte en schimmelvorming zerro.
Plaats tussen de twee ruiten is 1,8 cm.
Zelf hebben we geen nood om dit verder uit te werken als project.
We zijn werkzaam op batterij technologie en elektriciteit genereren, en studie in solar fusion technology.
Maar wie er iets in ziet probeer eens of laat maar weten raad is gratis.
Als vacuumpomp gebruikten we een fietspompje dat omgekeerd werd inplaats van druk leveren pompten we dus druk uit, de raam barst niet, en zet bijna niet uit, goed verlijmd in de kader met rekbaar silicoone.
Have fun

Ik heb zelf net een set besteld op http://www.lychnus.com met microomvormers van Enphase. Als je zoekt op youtube naar Enphase kun je zien hoe hun monitoring systeem werkt. Het grote voordeel is nu dat ik kan zien per paneel wat er wordt opgebracht! Dan kan ik dus direct ingrijpen en hoeft iet het hele systeem van het dak als er wat mis is. Ik kan direct pinpointen wat er moet gebeuren

@Berry:
Reactie op de verkeerde bladzijde geplaatst?
Of ben je een verkoper?
In elk geval heb ik inmiddels 10 jaar panelen op mijn dak liggen en heb ik nog nooit iets van het dak hoeven te halen. Alles wekt nog prima (met monitoring van een ander merk).

Berry is een spammer die ook op mijn website spamcomments probeerde te plaatsen met een link naar zijn site. Bij mij kwam hij echter niet langs het spamfilter; hier op olino kennelijk wel.

Gelukkig wordt het sommetje weer iets positiever, als je de jaarlijkse stijging van de energiekosten meeneemt.

Maar waar het met isolatie ook om gaat: je huis wordt comfortabeler en daarnaast spaar je weer wat CO2 uitstoot…

Jayson ik zie dat wel zitten maar zal toch nog raad nodig hebben.
Welk materiaal zou nog geschikt zijn om deuren vacuüm te isoleren?
Zwerius spreekt van 160 voor afgewerkt materiaal. Zijn aluminium platen niet te duur? Het moet toch voor een stuk minder dan 160€ kunnen om het zelf te doen. Wat wordt er gebruikt als ventiel om vacuüm te trekken met de fietspomp?
Moet er een (aluminium)kader gemaakt worden met latjes binnenin om het dichtklappen te vermijden in het geval van een ruit?
Bij het laten maken en installeren door een handelaar betaal ik maar 6% btw.
Wanneer ik het glas zo koop en zelf installeer 21%. Blijft er nog genoeg winst over dat het nog de moeite is om het zelf te doen?

Goed artikel zeg. Ook bij ons thuis is de voordeur een enorm lek, hier kan zeker nog gewonnen worden met nieuwe technieken.

Waarom plaats je geen voorzetraam (bv acryl)voor de grote glaspartij naast de voordeur, die desnoods na de winter weghaalt.

@Jan C:
Dit artikel ging alleen over de voordeur.
Glas komt inderdaad nog een keer aan de orde. Niet alleen glas naast de voordeur (is overigens al HR), maar alle glas in het huis.

Maar de vraag is,moet er tussen de isolatieplaat en de triplex nog een luchtlaag zijn? Naar buiten toe of naar binnen die luchtlaag?….

Als je bij ons in de hal staat waai je bijna weg als het een beetje waait. Zal hier van de zomer mee bezig want zo gaat veel energie verloren. Iemand nog tips voor extra dichting en dus isolatie?

Wim Schermer

Zonnepanelen zijn inmiddels flink in prijs gezakt terwijl de kwaliteit van de meeste zonnepanelen zeer verbeterd is en momenteel de BTW terugbetaald wordt door de Belastingdienst.
Kocht in februari bij EcoPro in Voerendaal 10 SolarWorld 275WP (Duits fabrikaat) zonnepanelen (167,5 x 101 mm) met een SolarEdge optimizer per paneel en een SolarEdge SE3000 omvormer en ben ondanks de schaduw s’morgen en laat in de middag zeer tevreden met het resultaat van 670 Kw in de periode 28-02 t/m 05-05-15.
Ik schat dat je om 13.500 Kw op te wekken bij EcoPro maximaal 21.000 euro aan een zonnepanelen installatie kwijt bent inclusief BTW.
De BTW teruggave is wel gemaximaliseerd tot een bepaald bedrag dat me nu niet even te binnen schiet.

Interessant artikel en leuk geïllustreerd met foto’s. Wij hebben ons warmtelek bij de voordeur opgelost door er een dik gordijn voor te hangen. Dit scheelt enorm in ons warmteverlies. Onze situatie is gelijk aan die bij Zwerius (deur met raampartij ernaast (huis uit 1980).

Vraag aan Zwerius Kriegman Hoe is het geleden dat de deur geïsoleerd is? en trek deze nu niet krom het ziet er geweldig uit hoor graag van je.

Dag Zwerius,
Die laatste vraag van Willem, betreft vervorming van de deur door de eenzijdige damprem, daar ben ik ook benieuwd naar.

Ik overweeg mijn deur te isoleren met 2cm kingspan kooltherm en vraag me af of de deur (meer) zal vervormen door seizoenswisselingen. Een deur in de gevel is onderhevig aan asymmetrische vochtbelasting (bi/bu); het zou ook een verbetering kunnen zijn (aan binnenzijde isoleren zal minder problemen opleveren dan aan de buitenzijde gezien de dampspanning binnen i.h.a. hoger is).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *