Je eigen windenergie via de Windcentrale

Geplaatst door Jeroen van Agt in Windenergie 40 Reacties»

De windcentrale biedt burgers de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van een grote windmolen om hiermee je eigen elektriciteit op te wekken. Je wordt mede-eigenaar door winddelen aan te schaffen. Elk winddeel komt overeen met 500 kWh per jaar voor de levensduur van de molen. Recent heeft de windcentrale weer een nieuwe molen aangeschaft in Burgervlotbrug (NH). De 6164 winddelen van de laatste molen in Culemborg (de Ranke Zwaan) waren binnen 1,5 dag uitverkocht. Vandaag begint de verkoop van de 5579 nieuwe winddelen van de Bonte Hen in Burgervlotbrug. Wees er dus snel bij.

Updated: 12-11-2013

Windcentrale

De Windcentrale is een initiatief van de Nederlandse Energie Coöperatie U.A.. Deze coöperatie is in 2010 opgericht door Harm Reitsma en Niels Korthals Altes met als doel om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Sinds januari 2012 is Anne Jannsens bij de Windcentrale gekomen en werkt nu samen Harm Reitsma om groene energie goedkoop en leuk te maken.

De Windcentrale heeft de cooperatie opgezet, heeft de windmolens geselecteerd die te koop zijn en beheert de cooperatie en de windmolen gedurende de gehele levensduur van de windmolen. Tevens neemt de Windcentrale deel in het bestuur van de cooperatie. De Windcentrale is nadrukkelijk geen mede-eigenaar van de windmolen. Alleen de mensen met Winddelen zijn gezamenlijk eigenaar van de cooperatie en daarmee eigenaar van de windmolen.

Winddelen

De Windcentrale splitst een windmolen in duizenden ‘stukjes’, genaamd Winddelen. Ieder Winddeel heeft een verwachte productie van 500 kilowattuur (kWh) per jaar. Geïnteresseerden kunnen één of meerdere Winddelen kopen met een maximum van hun eigen verbruik. De opgewekte elektriciteit wordt gedurende de levensduur van de molen (tussen de 12 en 20 jaar) naar rato van het aantal Winddelen verdeeld onder de eigenaren. Via de energieleverancier wordt deze stroom thuis afgeleverd. Eigenaren hebben hierdoor gedurende de levensduur van hun molen prijszekerheid voor de door hen geproduceerde stroom. Daarnaast is de stroom gegarandeerd 100% duurzaam uit eigen molen.

De Bonte Hen molen in Burgervlotbrug (nieuw)

Recent heeft de windcentrale weer een nieuwe molen aangeschaft in Burgervlotbrug (NH). Het gaat om Vestas V52, 850 KW, gebouwd in zomer 2009, dus nu 4,5 jaar oud. De verwachte levensduur is nog 15,5 jaar met een verwachte opbrengst van 2790 MWh per jaar. Hierdoor komen weer 5579 nieuwe Winddelen beschikbaar. De winddelen kosten 215 euro per stuk en de onderhoudskosten zullen gemiddeld ongeveer 26 euro per jaar zijn. Bij een gemiddelde prijsstijging van de elektriciteitsprijs van 3% per jaar, heb je 207 euro voordeel per winddeel en is de terugverdientijd iets minder dan 10 jaar. De verkoop van de nieuwe winddelen begint vandaag (12 november 2013).


Windmolen de Bonte Hen (op de voorgrond)

De details van de berekening kun je vinden in de volgende spreadsheet:
Berekening rendement Bonte Hen (Microsoft Excel). In de spreadsheet kun je ook zelf de verwachte prijsstijging aanpassen en zien wat het effect hiervan is op het financieel rendement.

Je kunt inschrijven voor de nieuwe winddelen op de website van de Windcentrale.

Molens in Culemborg

De windcentrale heeft twee nieuwe windmolens aangeschaft in Culemborg. Beide molens zijn van het type 2MW Vestas V80 van 8 jaar oud. De verwachte resterende levensduur is 12 jaar. De molens hebben de naam Rode Hert en Ranke Zwaan.

Rode Hert molen in Culemborg

Op 22 september kon men zich inschrijven voor de 6000 nieuwe winddelen van het Rode Hert. De Winddelen kosten 200 euro per stuk kosten en de onderhoudskosten zullen gemiddeld ongeveer 25 euro per jaar zijn. Bij een gemiddelde prijsstijging van de elektriciteitsprijs van 3% per jaar, heb je 120 euro voordeel per winddeel en is de terugverdientijd iets minder dan 8 jaar. Alle winddelen waren binnen 13 uur verkocht.

De details van de berekening kun je vinden in de volgende spreadsheet: Berekening rendement (Microsoft Excel). In de spreadsheet kun je ook zelf de verwachte prijsstijging aanpassen en zien wat het effect hiervan is op het financieel rendement.


Windmolen het Rode Hert

De Ranke Zwaan molen in Culemborg

Op zondag 29 september kon men zich inschrijven voor de 6164 winddelen van de Ranke Zwaan in Culemborg. Ook deze windelen waren binnen 1,5 dag uitverkocht. De verwachte jaarproductie is 3082 MWh per jaar. De molen is identiek aan het Rode Hert. De Winddelen van deze nieuwe molen kosten ook 200 euro per stuk en de onderhoudskosten zullen gemiddeld ongeveer 25 euro per jaar zijn. Het verwachte financieel rendement is identiek aan het Rode Hert (zie hierboven).


Windmolen de Ranke Zwaan

De eerste molens

De windcentrale is gestart in 2012. In 4 maanden tijd kochten ruim 5200 mensen samen twee windmolens om hun eigen energie te produceren. Beide molens staan in Meedhuizen (Groningen) en zijn van het type Enercon E-70 met een nominaal vermogen van 2300 kW.

De eerste molen is de Grote Geert en heeft verwachte productie van 4955 MWh per jaar. Het aantal winddelen is 9910. Sinds januari 2013 heeft de molen 93% van de tijd gedraait.

Windmolen de Grote Geert

De tweede molen is de Jonge Held en heeft een verwachte productie van 5077 MWh per jaar. Het aantal winddelen is 10154. Sinds januari 2013 heeft de molen 94% van de tijd gedraait.

Windmolen de Jonge Held

Meer informatie

Voor meer informatie en het aankopen van nieuwe winddelen kun je terecht op de website van de Windcentrale.

Eerder artikel over de windcentrale op OliNo:
Je eigen windenergie: werken aan een betere toekomst EN een vaste prijs voor zestien jaars

40 reacties op “Je eigen windenergie via de Windcentrale”

@Harm,

Ook over de stroom die je opwekt met je eigen windmolen moet je gewoon energiebelasting betalen.Dit lijkt niet logisch maar dat is wel de huidige wetgeving. Het is daarom belangrijk om te realiseren dat je met Winddeel alleen de zogenaamde kWh prijs bespaart.

Zie ook https://www.windcentrale.nl/faq/

Het gaat erg hard met de winddelen. In een paar uur tijd is al 92% verkocht, er zijn (nu) nog maar 504 winddelen beschikbaar.

Leuk om te zien dat dit zo hard gaat! Ik vind het alleen moeilijk te rijmen met de sterke weerstand tegen windturbines op land… Mensen willen kennelijk wel de lusten, niet de lasten. Is dat niet een beetje kinderachtig?

En laten we toch vooral hopen dat energiebelasting op elektriciteit blijft. Een te lage energieprijs stimuleert besparing niet en dat is toch de absolute nummer één in de trias energetica. Lijkt me simpel.

Valt me mee dat de Winddelen weer als warme broodjes over de toonbank gaan. Toevallig is 2013 een jaar met een lager dan gemiddelde (verwachte) opbrengst voor de Grote Geert en de Jonge Held, ik had verwacht dat dat mensen zou afschrikken. Niet dus.
Ik heb zo’n idee dat heel wat van die Culemborgse Winddelen in Culemborg terecht zijn gekomen, in de duurzame wijk Eva Lanxmeer.

Ik ben niet zo’n voorstander van deze constructie:
* Het gestelde rendement is nogal rooskleurig berekend. De leveringstarieven gebruikt in de berekening zijn nogal aan de forse kant. Wisselen van leverancier biedt leveringstarieven die 10 tot 20% goedkoper kunnen liggen dan de tarieven gebruikt in het voorbeeld. (Dit zijn tarieven bij dezelfde leverancier als gebruikt in de windcentrale en 100% NL wind groen). Tevens is de verwachte stijging van het continu tarief met 3% mijns inziens nogal onzeker. De ontwikkelingen geven geen aanleiding daartoe en de historische ontwikkeling geeft daar ook geen aanleiding toe.
Als berekeing aangepast wordt naar een leveringstarief van 20% lager en de jaarlijkse stijging op 0% wordt gezet is de IRR < 0.
* Deelnemen aan dit project betekent dat de 'Eigenaar' voor de gehele periode vast zit aan Greenchoice als leverancier. Dit wordt ook wel een Lock-in genoemd. Alle voordelen die ontstaan zijn na de liberalisering zijn ineens verdwenen.

Persoonlijk ben ik een grotere voorstander van investerings mogelijkheden die los van de levering staan. (windmolen cooperaties, Burgervlotbrug….) Enerzijds kan de investering losstaand beoordeeld worden op het rendement en ik behoud alle vrijheid te wisselen van leverancier als ik denk dat het nodig is.

Als laatste wil ik opmerken dat het normaal is dat deze contstructie energiebelasting wordt betaald. Als ik aandelen Unliver koop, dien ik nog steeds in de supermarkt de volledige prijs voor de pot pindakaas te betalen.

Als je bij Greenchoice een een jaar contract afsluit ben je gemiddeld 5 cent (6,05 incl btw) kwijt en dan is dit een mooie manier om te participeren aan iemand anders zijn winst want in de 12 jaar die nu komen en met een stijging van 3% (terwijl de markt dalend is) lever je meer dan de helft van je inleg in.

@Ruud. Dit wordt ook wel het OIIO principe genoemd. Only If I Own.
Schijnbaar zijn alle leveranciers slecht en op het moment dat we zelf eigenaar zijn, maakt het niets meer uit en mag het fors duurder zijn?

Ik was uitgegaan van een continu prijs van 7,14€ct/kWh incl BTW en kwam dan op en rendement van 0% uit. Als ik reken met een tarief van 6,05 €ct/kWh kom ik op een rendement uit van -5%. Dit bij een jaarlijkse energieprijsstijging van 3%. Als ik deze naar beneden stel, wordt het nog veel slechter.

Dus ik kan niet meegaan in de afweging om een te kiezen voor een fors slechter rendement om iemand anders geen winst te laten maken!

Afgezien van toekomstige stroomprijzen, inflatie e.d. vraag ik me af waarom er maar liefst € 150.000,00 per jaar nodig is voor onderhoud ( windmolen het rode hert; 6000 winddelen * € 25,00). Daarnaast heb je als ‘eigenaar’ de kosten van het uit bedrijf nemen van de windmolen aan het einde van zijn levensduur. Tevens heb je het risico dat een windmolen op leeftijd voortijdig uitvalt doordat de techniek het laat afweten. Al met al zaken om nog eens goed over na te denken.

@Bart,

Als je kijkt naar het verleden (over een periode van meer dan 7 jaar) dan zie je dat het “grijze” variabel tarief prijs (excl energie belasting) gemiddeld elk jaar met 3.14% is gestegen (bron: PolderPV) Aangezien onze elektriciteit nog hoofdzakelijk fossiel wordt opgewekt in Nederland is de verwachting dat deze prijs nog weleens nog harder zou kunnen gaan stijgen. Rekenen met 3% is wat dat betreft heel conservatief.

Verder is het natuurlijk heel vreemd dat je energiebelasting moet betalen over je eigen stroom uit je eigen molen. Een vergelijk: Stel ik plant een krop sla in mijn eigen tuin. En ik ga deze vervolgens plukken en opeten. Daarover betaal ik geen belastingen. Immers er vindt geen verkoop plaats. Bij energie opwekken met je eigen molen geldt hetzelfde: ik wek mijn eigen energie op en ik verbruik deze zelf. Ik verkoop niets. Waarom moet ik dan energiebelasting en BTW betalen?

@Jeroen Alleen de tijd zal bepalen wie er gelijk heeft. Wat niet weg neemt is dat het rendement van andere investeringen ook zal stijgen als de energieprijs stijgt. De verplichte koppeling tussen de investering (windcentrale) en leverancier (Greenchoice) maakt het onmogelijk om uit te stappen en het berekende rendement (zelfs met een energieprijsstijging van 3%) uitermate mager. Als er uit gegaan wordt van de gemiddelde tarieven van de 3 grote, is het resultaat nog redelijk. Maar wordt uitgegaan van een competitief tarief (wat niet meer kan door de lock-in) is het resultaat negatief!

Reagerend op je punt van de energiebelasting: De krop sla, komend uit je eigen tuin is net zo vrij van belastingen als de stroom opgewekt in je eigen tuin. Daar zorgt de salderingsregeling wel voor. Maar op het moment dat ik een groenteboer opkoop (al is het maar voor een deel) mag ik gewoon BTW betalen en de groenteboer mag gewoon zijn fiscale verplichtingen als ondernemer voldoen.

Belastingen hebben altijd iets oneerlijks in zich en leiden tot ontduiking en zo snel er uitzonderingen op worden gemaakt zorgen die ook weer voor wangedrag. Het idee om reductie van energiebelasting te geven aan cooperatieve initiatieven, zie ik persoonlijk als een vorm van belasting ontwijking waar anderen dan weer voor mogen betalen en uiteindelijk niet zal leiden tot een efficiente vorm van duurzame energielevering.

De discussie hierboven gaat voor een groot deel over het financiële rendement.
Ik denk dat een groot deel van de deelnemers niet vanwege financiële redenen meedoen maar meer vanuit signaalwerking richting politiek/maatschappij bijvoorbeeld.

Ik stem zelf ook al jaren nadelig voor m’n eigen portemonnee… er zijn dingen die belangrijker zijn dan zoveel mogelijk euro’s op je bankrekening aan het einde van het jaar.

@Arjan: zo is het precies. Het is een leuke manier om zelf bij te kunnen dragen aan het milieu. Ik heb ook zonnepanelen en kan er helaas niet meer kwijt, daarom is dit mooi.
Ik wil ook nog wel even aanhaken in de energiebelastingdiscussie: ik betaal dus geen cent belasting voor de stroom die ik zelf opwek en gebruik voordat het het net in verdwijnt. Lijkt me ook niet meer dan normaal.

Jeroen van Agt en Ronald vinden het \normaal\ dat ze gratis het stroomnet benutten voor opslag en distributie. Gratis betekent dat de andere netgebruikers voor de meerkosten opdraaien.
Nu er geen begrenzing is aan deze saldering van zonne-energie betekent dit gratis netgebruik ook het belonen van veelgebruikers. Wat is daar duurzaam aan?

Jammer dat het bij de Windcentrale steeds gaat om bestaande molens ergens in het land, dus noch lokaal noch een bijdrage aan meer windenergie.

Prima als je vermeld dat de verwachte opbrengst 500 kwh is per jaar en dat de molen de jonge held 94% van de tijd heeft gedraaid. Maar laat dan niet weg dat de productie maar op 53% zit van de jonge held tot op heden. Die 500 kwh gaan we niet halen met nog drie maanden te gaan. Lijkt eerder op 350-400 uit te komen. Het groene gevoel veranderd er niet door maar je portemonnee wel.

@roland,

Bij de windcentrale betaal je gewoon voor het transport van je eigen opgewekte energie, dat is prima en logisch. Echter het is natuurlijk onzin dat je (van de overheid) belasting moet betalen over je eigen opgewekte energie terwijl je deze zelf gebruikt. Als ik een kropje sla verbouw in mijn volkstuin en ik zou het laten vervoeren naar mijn huis dan betaal ik alleen de vervoerkosten en niet de sla zelf, immers er vindt geen verkoop plaats. Hetzelfde geldt voor eigen windenergie.

Wat betreft opslag van energie, dat is een non-issue zolang we minder dan 50% van onze elektriciteit opwekken met windenergie. Zie ook eerdere artikelen op OliNo met bewijsvoering. Als we grootschalig windparken aan elkaar koppelen binnen Europa dan krijg je automatisch load balancing, immers op Europese schaalt waait het het altijd.

@Jeroen, Mijn mening over de Energiebelasting heb ik algegeven, dus daar laat ik het even bij!
Ook je vergelijking van de krop sla gaat mank als we het hebben over de tijdigheid van levering. In tegenstelling tot de krop sla is electriciteit niet houdbaar.
Hoe zou een groenteboer het vinden als jij in de zomer (dan heb je sla over) daar sla komt inleveren en het in de winter sla wil ophalen omdat je tuin dan geen sla levert. Als hij hier al mee in wil stemmen, zal dit echt niet gaan met gesloten portemonee. Je zult moeten betalen.

Ook is de salderings regeling een niet houdbare regeling. Op dit moment is het een mooi middel om consumenten te stimuleren zonnepanelen te kopen. Op het vlak van de balancering zal de salderingsregeling onder druk komen te staan. De energie in de donkere, windstille uren zal duurder worden dan de stroom opgewekt op winderige zonnige dagen. De leverancier zal dus meer kosten maken en dit uiteindelijk bij de klant willen leggen.

Ook door grote successen van particuliere zonnepanelen zal de energiebelasting en salderingsregeling veranderen. Het stadium dat de energiebelasting werd gebruikt voor de verduurzaming van de energie voorziening zijn we al lang voorbij. Het is een gewone toevoeging aan de balans van de overheid geworden en als deze gereduceerd wordt, zal daar een alternatief voor moeten komen.

Als laatste de transport kosten van de duurzame stroom worden verwacht enorm te zijn. Onze hoogspanningsnetwerken zijn ooit heel hierarchisch opgebouwd. Een paar grote centrales wekte de energie op en dit stroomde naar alle verbruikers. In de toekomst is het de verwachting dat de netbelasting decentraal van moment op moment totaal veranderd.
Als de zonnepanelen te veel leveren stroomt het straks van laagspanning, naar middenspanning naar de grote verbruikers en ’s nachts leveren een paar grote centrales of de offshore windparken het weer terug. Dit vraagt om een enorme verandering op het netwerk.

@Jeroen, ook ik ben een gebruiker van metaforen maar als de metafoor er zo ver af ligt van de ware zaak, is er geen toegevoegde waarde meer in het gebruik van een metafoor. Energielevering is vele malen complexer dan de moestuin thuis!

@Jeroen, Aansluitend op Bart zie ik niet in waarom een ander moet betalen voor de geleverde dienst aan zonnepanelen bezitters te weten het afnemen en “opslaan” van stroom in de zomer bij meer produktie dan verbruik en de stroomlevering in winter bij minder produktie dan verbruik.
Als de gebruiker niet betaalt, krijgt de andere stroomverbuikers de rekenng. Zonnepanelen zijn het meest aantrekkelijk voor grootverbruikers met een groot dak en voldoende spaargeld, het rijke deel van de bevolking dus. Deze wijze van verrekening vergroot de inkomensverschllen, niet zo duurzaam dus.

OPSLAG
“opslag van energie is een non-issue zolang we minder dan 50% van onze elektriciteit opwekken met windenergie” Duitsland laat zien dat het al een probleem is met veel minder dan 50%. zeker het grootschalige netwerk ontbreekt, edoch de aanleg ervan belast het milieu enorm (ook zorgt hoogspanning voor veel vogelaanvaringen dan windmolens). Zelfs met zo’n enorm netwerk blijft de vraag of “het waait wel ergens” voldoende is vor de stroomvraag. Het huidige (Duitse) probleem is wat doen met overschoot?
1. negeren dus molens stilzetten of afkoppelen
2. dumpen tegen een schijnprijs en daarmee meer verbruik uitlokken
3. zo effektief mogelijk opslaan voor later gebruik.
Heel vreemd dat die laatste mogelijkheid – de meest duurzame – zo gemakkelijk genegeerd wordt.

@roland

Duitsland heeft helemaal geen over probleem:
1) Duitsland heeft een congestie probleem. Al jaren lukt het niet om de netten dusdanig aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Zie de door mij eerder genoemde problemen over de veranderende netinrichting. Vroeger zaten de producenten en afnemers relatief dicht bij elkaar in het midden van het land (roergebied) Nu komt door de grote inpassing van wind de energie op winderige dagen vooral uit het noorden maar de noordzuid verbindingen zijn daar nog steeds niet op aangepast.
2) Prijstechnisch lijken de negatieve of lage prijzen heel spannend. Toch zijn er nog conventionele kolencentrales en bruinkoolcentrales die op de jaargemiddelde prijzen een voldoende financieel rendement laten zien dat ze aan blijven. Ook de landen rondom duitsland absorberen de lager prijzen maar al te graag. Dus als deze inflexibele centrales aan blijven in combinatie met de duurzame inpassing, treden negatieve prijzen op. Eigenlijk is de verhouding gas – kolen prijzen de veroorzaker van de negatieve prijzen en nog niet de inpassing van duurzame stroom.

Ook opslag is een milieu belastende bezigheid. Afgezien van wat concepten of extreme grote opslag systemen zijn de rendementen van een volledige opslag cycles nauwelijks boven de 80% te krijgen.

Er zijn in het energie systeem nog mogelijkheden om flexibiliteit te krijgen te vinden, die nu ineens door de prijsschommelingen worden onderzocht. Deze mogelijkheden gaan ons nu en in de toekomst helpen om de inpassing van duurzame stroom te faciliteren. Dus dumpen of schijnprijzen zoals je ze noemt hebben absoluut hun nut bij marktwerking en dat is vaak niet eens slechter voor het milieu!

Met voldoende grootschalige opslag is een enorme netvergroting overbodig, het is maar waar je geld in wil steken. Ook zijn grootschalie netten veel kwetbaarder dan kleinschalige opslag.
Duurzame energie geeft geen lage prijs? Ervaring in Duitsland maar ook in Spanje leert anders. Bij veel zon- en windstroom is de elektriciteitsprijs heel laag, daarom ia Greenpeace Duitsland het windgas projekt gestart.

Voor grootschalige opslag is waterkracht nu de aangewezen mogelijkheid, met een rendement ver over de 80%. Nieuwe spaarbekken kunnen zeker milieunadelig zijn, niet de opslag. Ook bij opslag in windgas ontgaat mij de milieubelasting.
“dumpen of schijnprijzen … vaak niet eens slechter voor het milieu!” Geef eens voorbeelden.

Power2Gas is echt een stom idee. Het scheikundig rendement om waterstof te maken is max 82% en om er vervolgens methaan van te maken komt niet boven de 70% uit. Geen enkele technologische ontwikkeling kan dit veranderen.

Natuurlijk is zon en wind wel een driver achter de prijsdalingen maar zo lang de kolencentrales nog gewoon draaien omdat uitzetten duurder is ondanks de incidentele negatieve prijzen.

En zoals je al zegt. Grootschalige opslag heeft hoge rendementen maar ook veel nadelen. Kleinschalige opslag is duur, slecht op grote schaal te regelen en een matig rendement.

Voorbeelden van ontwikkelingen van de lage prijs: WKO, warmte opwek met electriciteit, grotere toepassing van electrisch rijden, waterschappen die effectiver met het grondwaterstanden om gaan, koel en vries huizen die de flexibiliteit gebruiken. Nu pas wordt er actief gezocht naar flexibiliteit.

Is een rendement van 70% of zelfs 60% slecht??
Het rendement van de fossiele stroom is zelfs met gas lager, het rendement van een benzinemotor is nog veel slechter.

Ook zonder kolencentrale krijg je steeds vaker meer zon-windstroom dan stroomvraag. Dat overschot kun je met 70% rendement omzetten of tegen min. prijs dumpen of negeren (= rendement 0%)
Voordeel van windgas is de grootschalige seizoensopslag. Windgas kun je opslaan in het bestaande gasnet, deels met bijmenging van waterstof, anders door toevoeging aardgas.

De genoemde flexibele voorbeeld zijn alleen voor dag/nacht verschillen, niet nieuw zoals goedkope nachtstroom. Voor grootschalige seizoensopslag zijn al deze mogelijkheden onbetaalbaar en behoorlijk milieubelastend.

Staat in windstille wintertijden de e-auto stil door stroomtekort?
Wisselende waterstanden, of variatie bij koel en vrieshuizen zijn marginaal. Een beter voorbeeld is het windmolengebruik voor zandaanvoer bij kustversterking.

Volgens mij raken we een ver van het onderwerp af.
Ja, 70% om van een hoogwaardige vorm van energie naar een lagere vorm van energie te gaan is slecht. Electriciteit is veel makkelijker te gebruiken dan gas.
Voordat P2G de enige vorm is waar we onze energie in kunnen stoppen zijn er vele hoogwaardigere alternatieven de komende 30 jaar.

Inderdaad, als alle fossiele brandstoffen uitgefaseerd zijn, is misschien P2G een goed concept om energie op te slaan. Maar dat is zo ver in de toekomst, dat is zonde om daar nu mee bezig te zijn. (de techniek is er al dus daar hoeft geen geld meer heen)

Electrisch rijden is een grote diversificatie op ons klassieke afname-pallet welke op korte termijn inpassing van grotere percentages duurzame bronnen mogelijk kan maken.

@Bart,
Stroom is geen uitkomst voor vele vormen van mobiliteit, noch van hoge temperatuur verwarming, dus de bewering dat “er vele hoogwaardigere alternatieven” zijn en gas dus overbodig is, is onjuist.
Stroom is maar een deel van ons fossielverbruik, dus zon-windstroom ook maar een deel van de vervanging.

Bij meer dan marginaal gebruik van zon-windenergie ontstaat piekaanbod waarvoor geen vraag is. Het negeren van opslag betekent het negeren van deze pieken en maakt voorstanders van deze vorm van duurzame energie minder geloofwaardig. Dat zijn problemen die zich niet alleen “ver in de toekomst” – zoals vaak gemakshalve gesteld wordt – maar zich NU in Duitsland en Spanje voordoen. Je kunt de pieken negeren onder het motto stroom genoeg en verder wachten op een megalomaan Europees stroomnetwerk.

“Voor P2G … zijn er vele hoogwaardigere alternatieven de komende 30 jaar” ZOALS??
Voorbeelden van e-rijden als grootschalig opslag alternatief voor lange tijd – dus niet voor een etmaal – lijkt mij een van de vormen van gebakken lucht zoals leuk omschreven in http://www.withouthotair.com

Even inhaken op het idee dat je met een winddeel je eigen stroom opwekt.
Nee natuurlijk, je levert alleen een hoeveelheid stroom aan het net.
De stroom uit het stopcontact thuis is dezelfde als die van de buurman met bijv Atoomstroom of kolenstroom.
Vergelijk het met: je giet in Hoek van Holland een flesje Spa in de zee, als je dat flesje daarna in Scheveningen weer vol tapt zit daar beslist geen Spa meer in…

Leuk bedacht die winddelen maar hun berekening gaat niet op. Als je de jaarlijkse onderhoudskosten en een lager windrendement (60%??) toerekent kost het geld. Ook de schoorsteen van de Windcentrale moet roken!!!
Het valt mij ook op dat zelfs bij veel wind er een groot aantal molens maar werkeloos bijstaan.
Het wordt pas echt leuk als ook de energie belasting op dit soort initiatieven wordt opgeheven.
Gelet op de enorme “overproductie” in Duitsland uit zon energie zijn eerder prijsdalingen te verwachten dan stijgingen. Hoe groen wil je het hebben???

@Hans Paymans,

De onderhoudskosten zijn gewoon verwerkt in de berekening van het financieel rendement (zie excel in het artikel zelf).

Wat betreft het ‘lage windrendement’, ik neem aan dat je bedoeld dat de windex 2013 (tot nu toe) iets lager (89.6) is dan gemiddeld (100). Bij een investering van een windmolen moet je kijken naar de opbrengst op de langere termijn, niet naar de fluctuaties in de wind in een paar maanden. De verwachte opbrengst is dan ook berekend op een gemiddelde opbrengst op de langere termijn.

Cijfers wijzen uit dat de beschikbaarheid van windturbines in het algemeen zeer hoog is. In Denemarken, Duitsland en Nederland worden deze cijfers al vele jaren bijgehouden en gepubliceerd en gesteld kan worden dat de gemiddelde beschikbaarheid rond de 98% ligt. De 2% onbeschikbaarheid is te wijten aan storingen en onderhoud. Zie ook http://www.olino.org/articles/2010/01/28/windmolen-faq

Zoals je hebt kunnen lezen in de comments hierboven wordt er al energiebelasting geheven over ‘dit soort initiatieven’. Het wordt nog leuker als als dat wordt afgeschaft. Want is het natuurlijk volledig onterecht dat je belasting moet betalen voor energie die je zelf opgewekt hebt en zelf ook verbruikt. Maar dat terzijde.

Zolang onze elektriciteit in NL nog voor meer dan 96% fossiel wordt opgewekt is de elektriciteitsprijs dan ook sterk gekoppeld aan de prijs van fossiel. De verwachting is dan ook dat deze nog fors kan gaan stijgen nadat de schaliegas bubbel gebarsten is en we (wederom) geconfronteerd worden met peakoil.

Het is inderdaad een goede ontwikkeling dat duurzame energie de elektriciteitsprijs kan verlagen. Duitsland loopt wat betreft dan ook ver voor op NL. Door zelf te investeren in een NL windmolen zorg je zelf al voor een fors lagere elektriciteitsprijs in vergelijking met prijs van je energieleverancier.

Hoe groen wilt je het hebben? Zo groen mogelijk 🙂

@Hans Paymans,
Die \enorme Duitse overproductie\ van vooral windmolens(!) beperkt zich tot windrijke, zonnige dagen door gebrek aan voldoende stroomopslagmogelijkheid. Door het opslaggebrek wordt deze stroom soms tegen spotprijzen aangeboden. Zo’n aanbod zorgt voor verspilling, vanuit duurzaamheid een slechte zaak. Vreemd dat sommigen op deze site die spotprijs aanprijzen!

Stroom van de huidige windmolens is duurder dan fossiele stroom, zeker met de huidige goedkope kolen en het schrappen van een kolenheffing. Zon-pv kwh kost zo’n drie keer meer dan die van een land windmolen.

Lees niks meer over de Witte Juffer, die was toch nog niet helemaal
verkocht?? En nu begint de verkoop van de volgende al?

Energie belasting wordt geheven vanwege het verbruik van fossiele brandstoffen. Waarom de winddeler die belasting dan ook moet betalen is een ordinaire graai door de overheid. Maak windenergie aantrekkelijk en participatie een geweldige ervaring door windenergie meer te laten concureren met zonne energie door de energie belasting te verlagen of af te schaffen bij gebruik van schone ( niet fossiele ) energie die dus ook geen CO2 uitstoot geeft. Dit zal de acceptatie van windmolens ook nog eens ten goede komen.

Jeroen,

De prijs van de stroom in jou excel bestand is dus de prijs incl.BTW en zonder energie-belasting waarover ook nog eens BTW wordt geheven. Als je twee meters hebt en de prijs is nu al gezakt dan is het rendement wel erg laag geworden.

Mvrgr.
Sake Elzinga

De discussie hier lijkt vooral te gaan over rendement op geinvesteert vermogen.
Daar gaat het bij een deelnemer in de windcentrale niet om. Ook al stelt de windcentrale het zelf wel zo voor.

Het gaat er om of je als verbruiker, eigenaar bent van je eigen opwek “ding”
Als eigenaar, krijg je de stroom tegen kostprijs.
Bij de windcentrale ben je eigenaar van x windelen.
En je krijgt daar de stroom gratis, maar betaalt wel 23 EUR onderhoudskosten per 500 kWh, dat is eigenlijk de kostprijs van je zelf opgewekte stroom.

Als eigenaar maak je je onafhankelijk de variatie op de commerciele stroommarkt.
Dat doe je ook als je zelf zonnepanelen aanschaft.

Hier een spreadsheet met een vergelijking tussen
– lenen aan een cooperatie di eeen windmolen koopt en jou de stroom tegen een comemercieel tarief verkopt.
– een eigen stukje windpark kopen, en dus de stroom tegen kostprijs krijgen.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hQm82Ew9xE2H1yTtsAcXF4a-83-kGuGCdJ14xZridCc/edit?usp=sharing

Het risico is anders, bijvoorbeeld of je toch niet ergens dubbele BTW betaalt, en te veel energiebelasting.

Nu net de jaaroverzicht ontvangen en daar werd me wel wat duidelijk.
Iedereen maar lekker rekenen met kwh en transport en nog meer stroomberekeningen.
Greenchoice heeft het heel makkelijk gedaan
Ik heb 1500kwh afgenomen bij Greenchoice aan verbruik á 23ct per kwh (€ 345)
De winddelen hebben geproduceerd 2500 kwh a ~7ct per kwh (€ 175)
Blijft dus nog een deel te betalen over. 345 – 175 = € 170
Laten we de groene energie subsidie even achterwege, puur alleen de stroom verrekenen, daardoor krijg je nog wat terug.

Mijn opvatting was
ik verbruik 1500kwh (incidenteel heel laag dit jaar)
ik produceer 2500kwh (dit zou mijn verbruik normaal ook zijn)
Dan zou de opbrengst en verbruik tegen elkaar wegvalen, dus ik hoef niet aan GC te betalen voor afgenomen stroom, maar hoor wat te krijgen.
Er is een regel dat je niet meer mag produceren dan dat je opwekt. Dat is dan een begrijpelijke regel, wanneer de kwh’s verrekend worden. Nu het eerst in geld omgezet wordt heeft die regel geen zin.

Op deze manier is investeren in een winddeel niet rendabel.

Ik heb een mail gestuurd naar de windcentrale voor uitleg, en als ik antwoord heb, dan zal ik deze hier ook plaatsen.

Ik heb zelf ook eens mijn verwachte rendement zelf in een spreadsheet gezet. Ik zit bij Greenchoice en heb een dubbel tarief. Een jaarcontract afgesloten met prijzen die redelijk ver liggen onder de variabele waarmee is gerekend in de spreadsheet. Past ik die aan naar mijn contractprijzen, heb ik een negatief rendement.
Waarom? de 25 euro onderhoud per winddeel nekt me.

Heet simpel biervilt berekening en corrigeer mij als ik het mis heb…
500 KW * 0,065 gemiddeld door de bank genomen bespaart 32,50 op mijn rekening dan gaat er nog onderhoud bijdrage EUR 25,– af dan houd ik toch maar 7,50 per winddeel over? Als deze winddeel me vervolgens 250 euro kost, wat schiet ik er dan mee op?

Ik last trouwens ergens anders ook iemand die even simpel uitrekende dat er plus min 5500 winddelen * 25 euro per jaar is 137.500!! euro per windmolen wordt ” ingeslikt” door de wind centrale. Er blijft teveel hangen aan de strijkstok van de Windcentrale.

Soortgelijk heb ik ook met de zonnepanelen. Ik kom steeds op een ROI na plus min 9 jaar. De eerste 9 tot 10 jaar betaal je de leverancier af…. Ik heb dus het zelfde met deze constructie, het lijkt alsof het besparen voor het milieu wel gebeurt, maar verdwijnt in de zakken van de leveranciers.

@stephan Via de Windcentrale produceer jij je eigen stroom. Je moet de Windcentrale niet zien als een financieel product waarbij je een flink rendement maakt.

Uiteraard heeft de stroom die jouw Winddelen hebben geproduceerd een bepaalde waarde. Omdat de stroomprijzen de afgelopen 2 jaar zijn gedaald is de waarde van de door jou geproduceerde stroom ook lager. Toch gaat het altijd om lage bedragen. Zowel in de min als naar boven toe. Als jij een Winddeel hebt gekocht voor 200 euro en je hebt uit die molen nog minimaal 15,5 jaar stroom dan is dat omgerekend 12,90 euro per jaar. Dus in jouw voorbeeld; stel dat de stroomprijs de komende 15 jaar op dit lage niveau blijft, en zelfs niet meestijgt met een gemiddelde inflatie van 2%, dan heb je een negatief resultaat van (12,90-7,50)=5,4 euro per jaar. Dus als de stroomprijs weer 1 cent stijgt zit je alweer break even en als de stroomprijs gewoon de inflatie volgt heb je al een financieel voordeel. Daarnaast heb jij met Winddelen 100% groene stroom uit Nederland en kan je via de Windcentrale app precies volgen wat je molen doet. Daarnaast kan ik je als zo goed als zeker mededelen dat je windmolen nog langer zal draaien dan de beloofd 15,5 jaar. Ook dat zal leiden tot een positiever rendement.

Er is inderdaad een financiële “journalist” die allerlei onzin over de Windcentrale schrijft. Ook het voorbeeld wat hij geeft en jij aanhaalt is natuurlijk lariekoek. Als eigenaar van je Winddelen heb jij van jouw cooperatie een jaarverslag ontvangen. Daarin staat een op de cent nauwkeurige beschrijving waar de 137.500 euro is aan uitgegeven. Dan kan je ook zien dat er 15.500 euro van de 137.500 naar de Windcentrale gaat. Voor dit bedrag verzorgen wij de helpdesk, doen het contractbeheer, onderhouden wij de app, beheren wij de windturbine (24×7), organiseren wij de jaarvergadering, hebben 2 vergaderingen met de kascommissie, doen wij het bestuur van de cooperatie, etc etc. Ik kan je bij deze verzekeren dat met het huidige aantal Winddelers wij dit doen onder onze kostprijs. Dus dat er teveel aan de strijkstok zou blijven hangen is absoluut geen sprake van.

@Harm,

Bedankt voor je uitleg. Als geen lid heb ik het jaarverslag niet dus dat is/was gissen, maar ik snap het nu wel beter. Dank daarvoor. Het product zie ik zeker niet als belegging, maar als een investering in zelf iets produceren. Echter met een inleg van best veel geld in het begin, moet het wel duidelijk zijn of het enigszins loont, of op zijn minst geen weggegooid geld is. Met 7 winddelen is de investering toch gauw EUR 1.400,– bij een winddeel prijs van EUR 200,–..

Ik begrijp uit de verhalen dat een winddeel wel kan fluctueren in prijs? last bedragen van 200,– maar ook van 250,– Euro. Dat lever ook nog wel een verschil als je iets probeert uit te rekenen. En voor de goede orde, ik ben zeker niet negatief, tegendeel, ik sta op de wachtlijst.

Hoezo de witte juffer? Wij hebben al jaren winddelen van deze goed draaiende molen. Het gaat voor ons niet om het rendement maar om het verminderen van onze CO2 uitstoot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *