Petitie: Samen sterker: nee tegen belasting op zelf opgewekte stroom

Geplaatst door Marcel van der Steen in Zonne-energie 20 Reacties»

teaserIk ben een groot zonnepaneelbezitter, met 53 panelen en met een totaal piekvermogen van 11 kW heb ik ons huis goed vol liggen. Ik werd daarom wellicht ook gewezen op een petitie, die tegen een mogelijk voorgestelde belasting is op zonnepanelen. Ik heb de petitie-uitleg gelezen en ben in principe tegen een door de overheid gemaakte kostenpost voor diegenen, die onlangs zonnepanelen hebben aangekocht. Echter het is niet de uitleg van de petitie die mij inspirerend overkomt. Ik ben vóór tekenen om andere, duurzame en principiële redenen (vertrouwen en afspraken maken en nakomen). Ik nodig eenieder met een hart voor duurzaamheid uit deze petitie te ondertekenen.

Petitie

De uitlegpagina heb ik even in een PDF gezet zodanig dat altijd gelezen kan worden wat de petitie voor staat. De website meldt dat er een wetswijziging aankomt die inhoudt, dat de terugleververgoeding van je zonnestroom een stuk lager wordt dan nu het geval is. Nu is het zo dat je een tijdelijk overschot (je zonnepanelen leveren meer dan wat jezelf verbruikt) aan zonne-energie op het net mag zetten (en door je buren mag laten opmaken) en dat overschot aan energie een ander moment (wanneer er geen zon is of wanneer je meer energie verbruikt dan dat je zonnepanelen op dat moment leveren) weer mag opmaken. Salderen heet dat en geldt voor een periode van 1 jaar. Je hebt dus de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een zogenaamde opslag van je tijdelijk overtollige zonne-energie. Aan het eind van het jaar wordt gekeken of je minimaal dat wat je geleverd hebt, ook hebt verbruikt, en dan zijn er geen kosten voor je. Je kunt het dus zien alsof je voor je geleverde kWh aan zonne-energie evenveel krijgt als dat je ervoor betaalt. De terugleververgoeding is net zo hoog als dat wat je ervoor betaalt.

De petitie legt uit dat de wetswijziging er zo zal uitzien dat de terugleververgoeding lager zal zijn dan de prijs die je voor je kWh aan elektriciteit zelf betaalt. Mogelijk dat de terugleververgoeding alleen maar de prijs van elektriciteit zal worden en dus niet meer de belasting die erop zit. Je praat dan over bijna 15 cent aan energiebelasting die je minder krijgt op je teruggeleverde kWh aan zonne-energie (15 cent van de 22 cent die je ervoor betaalt, dus je krijgt nog maar 7 cent per kWh terug)! In de website wordt uitgerekend dat voor een gezin met 10 zonnepanelen, dit een verhoging van kosten van 300 euro met zich meebrengt!

salderen

Bij het plaatje: bij salderen is je overproductie in oranje, dus op een later tijdstip, zonder financiële consequenties, te consumeren. In dit plaatje bijvoorbeeld in de avond, wanneer de blauwe lijn boven het nulniveau komt, verbruik je energie.

Als salderen niet meer kosteloos mag, dan zul je dus voor je oranje energie alleen maar de kale energieprijs van 7 ct krijgen, en betaal je voor je energie die je ’s avonds opneemt weer 22 ct.

Redenering petitie

De redenering van de petitie is dat dit niet juist is, dat wat de overheid in intentie wil gaan doen. Want ze wil een belasting heffen op energie, die we voor onszelf hebben opgewekt. Zoals een zaadje van sla die je in je tuin plant. waaruit een krop sla groeit en die eet je zelf op. De waardevermeerdering van zaadje naar sla wordt niet belast. Daar de sla voor eigen consumptie zou zijn.

De parallel met zonne-energie voor eigen consumptie is niet geheel te leggen, daar er hier gebruik gemaakt wordt van een service van het netwerk: de opslagservice. Wij als zonne-paneelbezitters gebruiken het net als tijdelijke opslag van energie, die zonne-energie die wij even niet gebruiken. Dat is een service waarvoor ook betaald zou kunnen worden. In die zin heb ik begrip voor een eventuele kostenpost die opgebracht zou moeten worden door de zonne-paneelbezitters.

De petitie doet overkomen alsof de overheid de zonne-paneelbezitters uitknijpt en dat mag niet gebeuren. Ik vind deze redenering niet zo sterk, daar die door iedere groepering in de samenleving gebruikt kan worden. Niemand zal het leuk vinden om ineens meer belasting te moeten gaan betalen.

Tegen belasting op zonne-panelen

Toch ben ik tegen belasting op de zonne-panelen, om de volgende redenen. De zonne-panelen die we als burgers aanschaffen zijn goed voor een duurzame wereld. We creeëren met die dingen meer energie dat dan ze kosten in hun eigen leven (van productie, vervoer, montage, onderhoud en recyclage). Dus netto een duurzame energie-leverancier. Daar de overheid (op lange termijn) een duurzame samenleving wil, zou de overheid deze initiatieven van ons burgers niet moeten gaan belasten.

Daarnaast vind ik dat de overheid onbetrouwbaar handelt wanneer ze in 2020 zou besluiten tot het belasten van zonnepanelen die nog niet hun financiële rendement hebben opgebracht. Anno nu, 2015, duurt het ongeveer 8-10 jaar voordat een zonnepaneelsysteem met de huidige elektriciteitsprijzen, zijn geïnvesteerde geld heeft terugverdiend. De burgers die besloten hebben om een zonnepaneelsysteem aan te schaffen, zijn dus tevreden met een terugverdientijd van 8 jaar wat een dermate lange tijd is dat ze wel degelijk laten zien dat ze iets over hebben voor een duurzame wereld; ze doen het niet zozeer ervoor om geld te verdienen! De overheid zou op zijn minst deze burgers hun tijd moeten gunnen om het geïnvesteerde geld terug te kunnen verdienen. Dat wil zeggen voor ieder aangeschafte en geïnstalleerde set van panelen een tijd van zeg 10 jaar waarbij de huidige status gehandhaafd blijft, dus het aanhouden van de mogelijkheid tot saldering. Dan laat je als overheid zien dat je een betrouwbare partner kunt zijn en dat ondernemende burgers er ook op kunnen vertrouwen dat ze niet “genaaid” worden door dezelfde overheid nog voordat je je eigen investering hebt kunnen terugverdienen. Ik mis hier duidelijk te maken afspraken en vertrouwen van en in de overheid.

Ondertekenen

petitieIk wil voorstellen om de petitie te ondertekenen. Ze maken op hun website je duidelijk dat er een verandering van de huidige situatie gaande is. En ze maken ook duidelijk wat dat betekent voor je als zonne-paneelbezitter. Ik ben het niet geheel eens met de redenering waarom we ertegen zouden moeten zijn, en redeneer zelf meer uit principiële, duurzame, gronden. Desalniettemin ondersteun ik de petitie.

 

 

 

 

 

20 reacties op “Petitie: Samen sterker: nee tegen belasting op zelf opgewekte stroom”

Helaas zal deze actie ertoe leiden dat burgers vertwijfeld kunnen raken en daardoor de aankoop van zonnepanelen kunnen uit/afstellen.

Beste mensen, de kans is groot dat bestaande zonnepaneelinstallaties buiten deze regeling vallen. Installaties die worden geplaatst na de wetswijziging kunnen misschien niet volledig meer salderen?

Mijn advies is dan ook, als u een geschikt dak heeft en het geld z.s.m. zonnepanelen (te laten)plaatsen. Het is een zeer goede investering voor zowel het milieu als uw portemonnee!

Danny, ik ben het met je eens dat het zonde zou zijn als hierdoor geen zonnepanelen meer worden aangeschaft. Het zou dan ook correct zijn om de bestaande zonnepaneelinstallaties buiten deze regeling te laten vallen, of op zijn minst die tijd die nodig is om ze nog terug te verdienen. Ik hoop dan ook echt op die beslissing.
Er is mogelijk nog een reden om nu te investeren. De Europese Bank injecteert iedere maand 60 miljard euro in de Europese economie om een eventuele deflatie tegen te gaan. Door die hoeveelheid extra euro’s zal dit leiden tot het genereren van inflatie. Mogelijk dat die uiteindelijk wel eens flink groter zal zijn dan de door de Bank gewenste 2 %. Dus als je nu investeert dan voorkom je dat je opgepotte geld minder waard wordt.

Wat betreft ons energievoorziening moeten we goed in de toekomst kijken.

De overheid zal minder geld moeten gaan uitgeven om de verminderde inkomsten uit energie te kunnen opvangen. (Denk o.a. aan opraken aardgas)
Met het wegnemen van het voordeel van salderen kan de overheid naar verwachting in 2020 in eerste instantie 270 miljoen euro belasting ophalen, maar in de praktijk zal het veel minder zijn! Over gelijktijdige opwek en consumptie kan moeilijk belasting worden geheven. Zonnepaneelbezitters gaan dan misschien massaal, de dan betaalbare thuisaccu’s aanschaffen, auto’s worden geladen als het licht is.

Ook voor de BV Nederland zal stopzetten salderen kosten met zich meebrengen. Ik neem u mee naar een winderige herfstnacht op 27-10-2025.
Koelkasten zijn zeer goed geïsoleerd en zijn met timers uitgerust. Er is is een groot aanbod van windstroom op de markt, maar vele zonnepaneel bezitters hebben hun elektrische apparaten (de koelkast)tussen 2:00 en 7:30 uitgezet omdat ze dan geen eigen zonnestroom produceren. Rond 9:00 uur gaat de wind liggen, bedrijven gaan open en betalen meer voor hun stroom, omdat de zonnepaneelbezitters op dat moment hun eigen stroomproductie gaan gebruiken i.p.v. nachtstroom. Oftewel de prijs ligt op dat moment onnodig hoger voor bedrijven,(omdat we in 2025 waarschijnlijk flexibele stroomprijzen hebben)Dit vermindert dat de concurrentiepositie met het buitenland.
Dus gun de burgers die zelf duurzame stroom opwekken een klein extraatje en laat het salderen voor altijd intact!

Het is al jaren duidelijk dat salderen op deze manier op lange termijn niet houdbaar is. Eigenaren van zonnepanelen maken immers volop gebruik van de infrastructuur waar ze dus niet voor betalen. Met een groeiend aantal zonnepanelen worden de kosten door een steeds kleinere groep betaald. Op termijn dus niet houdbaar.

Aan de andere kant, zolang nachtstroom voor de leverancier nog uit kan zou salderen op week of dagbasis ipv jaar nog een optie kunnen zijn.

Voordeel van beperking van salderen is dat het inovatie in de hand gaat werken. b.v. Een koelkast die kou buffert als de zon schijnt of een wasmachine die start als het uitkomt.

@Bart: Iedereen met een aansluiting betaalt vastrecht, dus zelfs als door het salderen de variabele kosten op of onder nul uitkomen betalen mensen met panelen nog mee aan de infrastructuur. Daarnaast gaat het in de petitie om belasting, die naar de staat gaat en niet naar de energieproducent of netbeheerder, dus niet naar degenen die de infrastructuur bekostigen.

Bij heel hoge aantallen panelen zou er wel een probleem kunnen ontstaan dat er op bepaalde (zonnige) momenten van de dag een capaciteitsoverschot is en op andere momenten een tekort. Dat zou mogeiljk aan te pakken zijn door de prijs van energie per uur te laten varieren, zowel voor afnemen als terugleveren. Op dat moment wordt het wellicht interessant om een accu thuis te installeren om de energie die je overdag opwekt op te slaan tot de avond.

Ik ga steeds meer van mijn ferraris meter houden, deze domme meter saldeerd volledig duurzaam en automatisch zonder extra administratie, regelingen of accu’s.

@Bart, het eventueel betalen voor tijdelijke opslag lijkt me ook iets wat verdedigbaar is. Dat echter wel nadat de investering terugverdiend is, dus na een redelijke termijn na de aanschaf. Overigens moeten dat dan betalingen zijn en niet alleen belastingen, zoals Maarten ook al aangaf.

“Wij als zonne-paneelbezitters gebruiken het net als tijdelijke opslag van energie Dat is een service waarvoor ook betaald zou kunnen worden.” Eh, wij als zonnepaneelbezitters ondersteunen overdag, bij grote vraag, de netwerkbeheerders door lokaal stroom te leveren (aan onze buren, onze wijk, dorp en regio) en door gericht verbruik bij zonneschijn de eigen vraag te verminderen, waardoor de netten niet hoeven te worden verzwaard. We zouden daarvoor een vergoeding moeten (blijven) krijgen!

@ ard, klopt ook, alleen bij geen zon overdag is er ook geen levering. Dus geen zekerheid van levering.

Daar gaan we weer… Begint het eindelijk een beetje te lopen en legt iedereen zonnepanelen op het dak, dan moet er weer van alles naar ons overheid. Als we afscheid nemen van fossiel en er wordt niks meer op verdiend, dan moet er toch geld in het laatje komen. Dat was te verwachten. Hoop dat energie opslag een beetje van de grond komt. Afkoppelen van het net en zelf opslaan is dan een goede optie, maar ja dan zal er wel een soort van opslag belasting komen per accu of noch leuker… des te meer zon hoe hoger de belasting.

@Ruud, klopt. Jammer eigenlijk dat dit bericht er (moest) komt(/komen), want dat schrikt dan weer potentiële zonnepaneel-geïnteresseerden af, wat weer leidt tot minder inzet voor een duurzame economie (dat dankzij de overheid en de (wellicht goedbedoelde) berichtgeving van Zonplusstroom).
De overheid, als ze werkelijk duurzaam willen, zouden ze dit bericht tegen moeten spreken en duidelijk moeten maken dat hen het ernst is met duurzaamheid en dat ze dus de zonnepaneelbezitters niet extra gaan belasten (niet op korte termijn van minder dan bijvoorbeeld 10 jaar). Tevens moet de overheid ook een houding van vertrouwen in de maatschappij brengen, dus niet zomaar halverwege een redelijke looptijd de spelregels gaan veranderen. Dat zorgt ervoor dat er wantrouwen van ons burgers naar de overheid komt (of dat ie verergert) en dat zou men bij de overheid, in mijn ogen, zeker niet moeten willen.

Zolang de door mij opgewekte “overcapaciteit” overdag direct kán en zál worden opgebruikt door het bedrijf aan het einde van de straat, zie ik het probleem helemaal niet. Men doet net alsof de energie die ik opwerk ergens moet worden opgeslagen(waaraan kosten zijn verbonden en/of een “scheef” beeld zou geven) zodat ik deze ’s avonds weer kan gebruiken, maar dat is dus niet het geval. Zie ook deze grafiek:
http://www.tennet.eu/nl/uploads/pics/e_verbruik_tcm43-20261.JPG

Natuurlijk is het nog wel een punt dat energiemaatschappijen een bepaalde overcapaciteit moeten aanhouden om de dips/dalen in “groene” energieopbrengst op te vangen, maar ik zie niet waarom de overheid dat zou moeten gaan belasten op deze manier. Ook mede dankzij de wispelturigheid van de overheid op het gebied van subsidies en regelgeving, motiveer je mensen op deze helemaal niet om wat meer te denken aan het milieu.

Zelf heb ik begrip voor de situatie dat als de zonnepaneel bezitter het net als een soort accu gebruikt, dus met zonneschijn er op zetten en met avonden en winter er afhalen het net heel wat te verduren krijgt. Dat er investeringen nodig zijn voor een stabiel net begrijp ik. Zonnepanelen alleen maken niet het verschil. Er dient gekeken te worden naar hoe we alles aan elkaar knopen. Ik mis bijvoorbeeld energie opwekking met getijden. Dit is erg voorspelbaar. Er is nl. niet altijd zon en wind. De mix dienen we diverser te maken, maar ook het schakelen tussen regio en zelfs landen verdient aandacht. Innoveren in opslag voor stroom (accu techniek), allemaal heel hard nodig. Kijk ook eens naar gedrag. Velen kunnen alleen door verandering van gedrag / bewustwording zomaar 20 tot 30% minder aan energie nodig hebben. Zo jammer dat de mensen die het goed bedoelen (zonnen panelen plaatsen) als het ware gestraft gaan worden. Er is geen visie en elke keer veranderen de spelregels. Laten we toch de daken vol leggen en vooral invoveren in plaats van elke keer weer nieuwe wetjes verzinnen, terwijl dat het probleem van schaarste niet oplost. Ik ken heel veel mensen die wel kunnen investeren in (zonnen) energie, maar dit laten omdat ze niet weten wat de overheid elke keer weer uit de hoge hoed tovert. Vertrouwen wordt steeds minder en de regelgeving alleen maar meer.

– Een beperking van saldering lijkt me heel redelijk, zeker voor hen die (veel) meer dan gemiddelde stroom gebruiken.
Voordelen zijn dat besparing juist bij veelgebruikers wordt bevorderd,
overbelasting van het net op zonnige dagen wordt tegengegaan,
stroomopslag wordt bevorderd zodat stroomvraag en aanbod meer in evenwicht zijn
Kortom veel maatschappelijke voordelen. Alleen in het nadeel van zonnepanelen bezitter, maar je kunt beginnen met de omvang van de saldering te beperken.

– Nutsbedrijven kun je verplichten tot het leveren van een stijgend aandeel duurzame energie, waardoor de toename van zon- en windenergie eerder bevorderd dan afgeremd wordt. Zo’n verplichting is ook veel socialer t.o.v. bewoners zonder dak of (te) weinig spaargeld voor zonnepanelen.

@Roland, denk dat je het nog meer kunt doortrekken naar extra ondersteuning om mee te investeren in zon & of wind parken bij geen dak of plek. Daar waar kan regelgeving soepeler maken maar vooral houdbaar en langere termijn visie. Goed voor mensen zonder dak en / of weinig spaargeld. Zeker zo belangrijk dat de overheid eens duidelijkheid gaat geven in de regelgeving en subsidie. Mensen weten niet meer waar ze aan toe zijn.

@Ruud, zo min mogelijk subsidies, die remmen ontwikkeling en lokken subsidiegedrag uit. Toen subsidie voor zonnepanelen verdween, daalde de prijs. Soepele regelgeving kan averechts werken., liever duidelijke regelgeving die langere tijd meegaat. Een merkbare CO2 heffing om te beginnen op kolen bevordert het gebruik van zon- en windenergie. Helaas het energieakkoord heeft juist de kolenheffing afgeschaft. Het ligt dus niet alleen aan de overheid.

Minder energieverbruik bij grootverbruikers zou nadruk moeten krijgen, dat kan met een hoger grootverbruikerstarief en bevordering van vernieuwing naar minder energieverbruik met de huidige wet milieubeheer. Eenvoudig en effectief! Een hoger grootverbruikstarief bevordert op zich al minder verbruik al of niet met vernieuwing.

Deze aktie voor behoud saldering, zeker bij behoud voor bestaande gebruikers, remt juist de vernieuwing. Vreemd dat deze actie zoveel steun krijgt. Behoud van saldering remt stroombesparing en noopt eerder tot dure netversterking.

“Liever duidelijke regelgeving die lagere tijd meegaat”. Dat zou ik ook wensen als je een maatschappij wilt waar je op elkaar aangewezen bent. Niet zomaar de spelregels veranderen.
“Deze aktie voor behoud saldering, zeker bij behoud voor bestaande gebruikers, remt juist de vernieuwing. Vreemd dat deze actie zoveel steun krijgt. Behoud van saldering remt stroombesparing en noopt eerder tot dure netversterking.”. Het is maar de vraag of netversterking “duur” is. En waarmee vergeleken? Als de overheid voor de huidige systemen, die nog niet een terugverdientijd achter de rug hebben, de saldering zou afschaffen dan gaan mensen zoeken naar opslag. Maar dat is ook “duur”. En niet eerlijk t.o.v. die mensen die investeerden in zonnepanelen omwillen van het milieu en de duurzaamheid. Ze moeten, vind ik, op zijn minst dezelfde regels houden gedurende een eerlijke terugverdientijd van ongeveer 10 jaar.
“Minder energieverbruik bij grootverbruikers zou nadruk moeten krijgen” zie ik ook graag. Als grondstoffen evenals energie meer gaan kosten (agv meer belasting), dan zal er ook zuiniger mee omgegaan worden en wordt er meer gerecycled.

Ik denk dat onze regering alleen groen wil overkomen. elke maatregel die ze invoeren moet ons het idee geven dat ze het goed voor hebben met onze wereld. Maar helaas gaat het altijd alleen maar om geld en bedienen.
We hebben in 2009 voor 15000 euro pv panelen aangeschaft en die liggen helaas niet perfect op het zuiden. We zijn net dekkend maar moeten 20 jaar plezier van ze hebben om het terug te verdienen. Er was subsidie en die kon je pas aanvragen na aanschaf. Helaas was de pot al leeg na een uurtje dus geen subsidie voor ons. maar we doen iets voor de toekomst van de planeet. Onze Prius zou geen wegenbelasting hebben en dat zou zou blijven. Dus gekozen voor deze Prius ook al was hij een heel stuk duurder maar wel groener. 1 op 25 is wel lekker. Maar zoals altijd als het te groen wordt in Nederland en de staat minder uit kan geven, doordat er minder binnenkomt aan belasting, wordt alles teruggedraaid en wordt je gestraft om groen bezig te zijn.

PV panelen kunnen uitstekend bijdragen aan een verdere vergroening van Nederland. Saldering is een vorm van subsidiëring die deze maatregel aantrekkelijk maakt. De overheid kan daarvoor gewoon kiezen door dit in beleid te vatten en deze petitie probeert de politiek te overtuigen. Niets mis mee.

Schone (innovatieve) gascentrales staan stil omdat bruinkool- en steenkoolcentrales goedkoper kunnen produceren. Hoera voor marktwerking? Neen! Door wanbeleid is het in NL geinstalleerd vermogen groter dan we gebruiken, en dit houdt de prijs kunstmatig laag.

Subsidiering is bij de winning van fossiele energie niet ongebruikelijk
https://www.qurrent.nl/updates/bericht/1216/niet-windmolens-maar-kolencentrales-draaien-op-subsidie

Meer PV panelen op de daken! Aanpassingen aan het netwerk zijn technisch oplosbaar, sinds wanneer vinden ingenieurs dit een probleem? Het argument dat de kosten voor de infrastructuur rechtvaardig moeten worden betaald, wilden we met zijn allen ook niet aan toen het om de kilometerheffing ging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *