Olie-industrie

Geplaatst door Danny Steenhorst in Niet-duurzaam, Transport 5 Reacties»

Olie raffinaderij

Verhaal aan mijn vrienden in de olie-industrie:

Laatst was ik op een feestje. Op dat feestje waren er mensen die precies de lijn van Shell volgen, met het idee dat we nog een lange tijd olie blijven gebruiken en op minimaal hetzelfde niveau zoals we nu doen. Er waren zelfs mensen die adviseerde om nu aandelen te kopen van bedrijven in de olie-industrie. Ik heb hier een hele andere mening over en wel om o.a. de volgende redenen;

De enorm machtige olie-industrie, inclusief de zeer grote auto-industrie, is inderdaad niet zomaar weggespeeld door alternatieve energie(bedrijven) en we zullen dan ook nog jarenlang olieproducten blijven gebruiken. De IEA heeft ramingen dat de huidige wereldwijde productie van 90 miljoen vaten van 159 liter olie per dag, zal toenemen naar 105 miljoen vaten per dag. Zelf denk ik dat de olieproductie nauwelijks nog zal toenemen, maar de komende jaren zelfs zal afnemen.

Transport

Verreweg de meeste aardolie wordt gebruikt voor transport. Op dit moment wordt er wereldwijd ingezet op een elektrificering van het vervoer. Iedere respectabele autofabrikant heeft nu diverse modellen van volledige elektrische auto’s die komende jaren op de markt worden gezet. Het Chinese BYD, de grootse batterijfabrikant ter wereld, zet in op onder andere elektrische stadsbussen. In de USA bouwt o.a. Tesla een grote accufabriek. In Europa komen vele autofabrikanten rond 2018 met nieuwe elektrische modellen op de markt. Door de snelle ontwikkeling in de accutechniek onder andere m.b.v. grafeen enzovoorts, is de kans groot dat accu’s per kWh veel goedkoper worden, dit zal het elektrisch vervoer in een stroomversnelling doen geraken.

Elektrische stadsbus
Elektrische stadsbus

Vliegtuigen en schepen

Hier zullen door de sterke stimulering van overheden, zoals de vrijstelling van accijns en btw, nog wel een groei van het brandstofgebruik laten zien. Bovendien is het lastiger om de megaschepen en vliegtuigen te elektrificeren. We zien wel dat kleine boten zoals veerboten steeds vaker hybride of zelfs volledig elektrisch worden gebouwd.

kosten batterijen voor elektrische auto's
De essentiële daling van de kosten van batterijen voor elektrische auto’s, die zal zorgen voor een revolutie naar elektrisch transport.

Elektriciteitscentrales op olie

Wereldwijd wordt nu nog ongeveer 4% van de stroom opgewekt door oliecentrales. Het aandeel olie wat wordt gebruikt voor stroomopwekking is afgelopen decennia snel afgenomen. In Europa zijn de afgelopen 15 jaar vele oliecentrales uitgeschakeld. Deze uitgeschakelde oliecentrales, om elektriciteit mee op te wekken, hadden een gezamenlijk vermogen van 39.580 MW. Door de huidige lage kosten van zonne-energie zal in landen waar nog veel stroom wordt opgewekt met olie (Golfstaten) het aandeel olie gestookte centrales komende jaren nog meer afnemen.

Kunststoffen

Voor het produceren van plastics wordt nu vooral gebruik gemaakt van aardolie. Het totale gebruik van aardolie voor het produceren van plastics bedraagt slechts enkele procenten.
Om de afvalbergen te verkleinen wordt in verschillende landen getracht om het plastic gebruik te verminderen en het recyclen te bevorderen. Bovendien komen er steeds meer alternatieven voor plastics  die voorheen vervaardigd werden uit aardolie.

Verwarming gebouwen

In veel landen wordt naast aardgas, (stook)olie gebruikt om gebouwen te verwarmen. Door steeds efficiëntere en voordelige warmtepompen, kan er een enorme slag worden gemaakt om het aandeel stookolie (in België Mazout genoemd) sterk terug te dringen.
Mazout oftewel stookolie

Subsidies

Klimaatverdrag

Het is van essentieel belang dat we de uitstoot van CO2 op zeer korte termijn drastisch verminderen en dat lukt nu eenmaal niet met een dagelijkse verbranding van meer dan 159.000.000 liter olie per dag.
In de toekomst kunnen we bovendien accu’s makkelijker recyclen dan verbrande olie.
We hebben nu eenmaal een afspraak om de opwarming van de aarde te beperken en ook de olie- en gasindustrie zal hier aan mee moeten werken.

De olie-industrie zegt dat alternatieve energiebronnen op subsidie draaien en dat het elektrisch rijden enorm wordt gesubsidieerd. Uit vele rapporten weten we dat sinds jaar en dag vooral de fossiele industrie enorm gesteund is!

Om de benodigde stroom te produceren voor de elektrificatie van onze samenleving moeten wel alle zeilen worden bijgezet. De techniek is er, nu de moed van politici en draagvlak van de burgers voor deze omwenteling.

Werk je in de olie-industrie wees dan voorbereid en stuur je werkgever bij om ook meer in de duurzame richting te denken en te handelen, want dat is sowieso de toekomst. Volg eventueel een cursus over duurzame energie.
Bedrijven afhankelijk van de olie-industrie pas uw beleid snel aan, want olietankers reageren langzaam en je kan net te laat zijn met sturen.

5 reacties op “Olie-industrie”

– Natuurlijk krijgt fossiel meer subsidie dan zon- en windenergie. Het verbruik van fossiel is veel groter. Per energie-eenheid worden zon- en windnenergie veel meer gesubsidieerd.
Subsidie bevordert het energieverbruik, remt energiebesparing en belemmert de ontwikkeling van verbeteringen. Waarom kosten vermindering, als die kosten toch gesubsidieerd worden? Zelfs de Nederlandse Bank heeft ontdekt dat een duidelijke CO2 heffing effektiever is. Het gaat immers om minder fossiel en niet alleen om meer zon- en windenergie! Helaas is dat nog niet bij iedereen doorgedrongen.

– Europa kent een effektieve regeling met een gemiddelde CO2 uitstoot van 95 g / km in 2021. In die regeling tellen e-auto’s voor nul CO2 uitstoot, ook met de gebruikelijke fossiele stroom. Voor autofabrikanten maakt deze nul-telling de verkoop van e-auto’s heel aantrekkelijk om de (te) veel CO2 uitstotende auto’s in productie te houden.
De Nederlandse belasting korting voor e-auto’s subsidieert autofabrikanten voor hun klimaat belastende auto’s, met dank aan de milieubeweging met hun akties voor deze subsidie! Volgens Rekenkamer onderzoek kost de subsidie voor e-auto’s zo’n 1000 euro per uitgespaarde ton CO2

@1 Roland Ik ben het hier geheel met je eens. Niet iets gaan stimuleren (met subsidie) als je er minder van moet gaan gebruiken. Laat de vervuiler maar betalen, dan kunnen subsidies op duurzame energie worden afgeschaft. Belasting op arbeid kan dan bijvoorbeeld omlaag.
Door de stimulering van duurzame stroom (in Duitsland) zijn de stroomprijzen op de markt extreem laag. De financiële prikkel bij met name grote bedrijven om op energie te besparen verdwijnt op deze manier.

De ‘subsidie’ op fossiel moet niet als letterlijk worden gelezen, maar door het niet-belasten van de uitstoot is er sprake van een indirecte subsidie. Het ‘recht’ om met een auto in de openbare ruimte roet en gassen uit te stoten is natuurlijk een bizar verschijnsel, en wel ‘om niet’. Daar zit de subsidie. Deze uitstoot moet worden belast. Het niet-belasten is de subsidie.

@4 en zo is het.
Bovendien,
Wie betaalt nu voor de bewaking, 24/7 jaar in jaar uit, van oude kerncentrale Dodewaard? (Straks van Borsele)
Olieraffinaderijen voor hun stroomgebruik nauwelijks of zelfs geen energiebelasting betalen, terwijl een gewone burger in een flat die bij een energieleverancier groene stroom afneemt wel de volle mep betaalt.
Bedrijven die kleine gasvelden ontginnen fiscaal worden ondersteund.
Bulkolie/ kerosine accijnsvrij is.
Zelfs geen btw op vliegtickets, maar wel op de aankoop van een fiets.
Er bij de nieuw te bouwen kerncentrale in Engeland extreme subsidies geëist worden voor de geleverde stroom?
Wie betaalt nu voor de strategische oliereserves?
Enzovoorts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *