Sfeerpeer – Sfeerpeer SP60 DIMBAAR 3.6W E27

Geplaatst door Marcel van der Steen in Lampmetingen 2 Reacties»

Sfeerpeer presenteert hierbij een ledlamp. De metingen van OliNo laten zien dat de lamp een warmwit licht afgeeft met een kleurtemperatuur van 2700 K. De lamp verbruikt 3.2 W aan vermogen en geeft hiermee een lichtstroom van 315 lm. De efficiency komt hiermee op 98 lm/W. De lamp valt in de energie label categorie A++.

Tevens is getest op dimbaarheid met een/meerdere 230V dimmer(s).

In dit artikel staan allerlei interessante lampparameters.

Zie voor een vergelijk met andere lampen dit overzicht.

Samenvatting meetgegevens

parameter meting lamp opmerking
Kleurtemperatuur 2700 K warmwit
Lichtsterkte Iv 5.7 Cd Gemeten recht onder de lamp.
Verlichtingssterkte modulatie index 100 % Gemeten met een sensor gericht op de lamp (kijkhoek niet gedefinieerd). Dit getal geeft de mate van knipperen aan.
Stralingshoek 322 deg 322 graden is de stralingshoek voor alle C-vlakken daar deze lamp symmetrisch is over de 1ste as.
Vermogen P 3.2 W Het netto opgenomen vermogen.
Power Factor 0.88 Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.55 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.
THD 50 % Total Harmonic Distortion.
Max inschakelstroom 0.036 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 70 graden.
Lichtstroom 315 lm Met een fotogoniometer gemeten, berekening zoals aangegeven in LM79-08.
Efficiëntie 98 lm/W
EU2013-label classificatie A++ De energieklasse, van A++ (meest efficiënt) tot en met E (minst efficiënt). Dit label is de update van het voorgaande label, verplicht vanaf sept 2013.
CRI_Ra 82 Color Rendering Index oftewel de kleurweergave index.
Qa_CQS 84.4 CQS (v9.0.3) is een verbeterde indicator (ipv CRI) over hoe goed kleuren worden weergegeven.
Qg_CQS 0.91 Gamut Area Ratio.
Coordinaten kleursoort diagram x=0.4123 en y=0.4608
Fitting E27 Deze lamp wordt direct aangesloten op de netspanning
PAR waarde 0.1 uMol/s/m2 Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp, geldend op 1 m afstand van de lamp en ge-extrapoleerd naar 1 m^2 oppervlak.
PAR fotonrendement 1.0 uMol/s/We Het aantal fotonen wat een gemiddelde plant ziet in het licht van deze lamp.
Fotonstroom 5.7 uMol/s Het aantal fotonen wat zit in het licht van deze lamp (zonder weging).
S/P ratio 1.2 Dit is de factor die aangeeft hoeveel keer efficiënter deze lamp is in het generen van visueel effectief licht voor het menselijk oog, bij nachtgevoeligheid (vergeleken met daggevoeligheid).
D x H afmetingen 59 mm x 102 mm Buitenafmetingen van de lamp.
L x B x H afmetingen lichtruimte 2 mm x 2 mm x 30 mm Afmetingen van het gebied waar het licht vandaan komt. Het is het oppervlak van de leddraden. Deze parameters worden in een Eulumdatfile gebruikt.
Algemene opmerkingen De omgevingstemperatuur gedurende de hele set van verlichtingsterktemetingen was 24.9 – 26.3 deg C.Opwarmeffect: Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 14 minuten en neemt dan 9 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %).
De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is -8 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).Afhankelijkheid spanning: Er is een niet-constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een niet-constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.Van deze lamp is ook de dimbaarheid onderzocht en de lamp is niet praktisch dimbaar, zie ook het aparte hoofdstuk.Aan het eind van het artikel een extra foto.
Eff-variatie -8 % Dit is de variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).
Dimbaar ja Volgens opgave fabrikant.
Melanopische Effect Factor 0.376 Volgens norm DIN SPEC 5031-100:2015-08.
Blauwlichtschade risico groep 1 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.
vormfactor peer
artikelnummer 3866
EAN-code 9002759114916
Merk Sfeerpeer

Overzichtstabel

Let op: de gegevens zijn (deels) afkomstig van berekeningen.

EU 2013 Energielabel classificatie

Sinds sept 2013 zijn deze energielabels van kracht.

Van belang voor de energieclassificatie zijn gecorrigeerd vermogen en nuttige lichtstroom.
Het opgenomen vermogen van 3.2 W moet worden omgerekend naar een gecorrigeerd vermogen. Dit is afhankelijk van het type lamp en of wel of niet inclusief voorschakelapparaat is gemeten. De keuze voor deze lamp is dat deze valt in de classificatie: Lampen met eigen voorschakelapparaat (intern of extern). Daarmee wordt het gecorrigeerde vermogen voor deze lamp 3.2 W.
De lichtstroom die gemeten is bedraagt 315 lm. De voor nuttige lichtstroom relevante classificatie van deze lamp is: Niet-gerichte lampen. Hiermee wordt de nuttige lichtstroom 315 lm. Nu kan hiervoor een referentievermogen uitgerekend worden.

De energie efficientie index is P_corr / P_ref = 0.10.

EU energielabel voor deze lamp

Zip bestand met daarin 6 EU energie-efficiëntielabels voor deze lamp

De prestatie van de lamp in het energie-performance vlak.

Eulumdat lichtdiagram

Het lichtdiagram geeft de helderheid aan in het C0-C180 en het C90-C270 vlak.

BB-SP60dimmable_light_diagram

Het lichtdiagram en de indicatie van de C-vlakken.

Het lichtdiagram geeft een bundel aan in het C0-C180 vlak en in het 90 graden loodrecht daarop staande C90-C270 vlak. Deze zijn gelijk vanwege de symmetrie over de 1e as (de verticale as).

Verlichtingsterkte E_v op 1 m afstand, of lichtintensiteit I_v

Hierbij de plot van de gemiddelde lichtsterkte (I_v) afhankelijk van de hoek van meting t.o.v. de lamp. Dus alle lichtsterkte metingen behorende bij 1 kantelhoek, en afkomstig van verschillende draaihoeken, zijn gemiddeld. In deze grafiek is de helderheid in Cd direct af te lezen.

Het stralingsdiagram van de lamp.

Deze plot met deze gemiddelde waardes worden gebruikt om de totale lichtopbrengst te berekenen.

Het verloop van de lichtsterkte afhankelijk van de hoek t.o.v. de lamp.

Deze plot geeft grafisch weer welke verschillende meetwaarden verkregen zijn bij iedere kantelhoek. Voor een bepaalde kantelhoek zijn er zo een aantal metingen, die afkomstig zijn van verschillende draaihoeken rondom de lamp.

Bij het berekenen van de gemiddelde lichtsterktewaarden per hoek en deze uit te zetten in een grafiek, is de stralingshoek te bepalen: dit is berekend op 322 graden voor het C0-C180 vlak en 322 graden voor het C90-C270 vlak.

Lichtstroom

Met de meetgegevens van lux op 1 meter, gehaald uit het stralingsdiagram met de gemiddelde lichtsterktewaarden, is de lichtstroom te berekenen. Het resultaat van deze berekening voor deze lamp is 315 lm.

Efficientie

Een lichtstroom van 315 lm, en een opgenomen vermogen van 3.2 Watt, levert een efficiëntie van 98 lm/Watt.

Elektrische eigenschappen

De powerfactor is 0.88. Met deze powerfactor geldt dat voor iedere 1 kWh aan netto vermogen, er 0.55 kVAhr aan reactief vermogen is geweest.

Voedingsspanning 230.17 V
Voedingsstroom 0.016 A
Vermogen P 3.2 W
Schijnbaar vermogen S 3.7 VA
PF 0.88

Tevens is van deze lamp de spanningsvorm en stroomvorm opgenomen.

Spanningsvorm over de lamp en stroom door de lamp.

Deze stroom is gechecked tegen de eisen, gesteld door de Europese norm IEC 61000-3-2:2006 met amendement 2:2009 die eisen bevat voor verlichtingsinstallaties <= 25 W en voor > 25 W.

De harmonischen van de stroom uitgezet tegen de eisen voor harmonischen vanuit IEC61000-3-2:2006 A2:2009

Voor vermogens <= 25 W gelden geen limieten voor de harmonischen.

De Total Harmonic Distortion van de stroom is berekend en bedraagt 50 %.

Inschakelstroom

De inschakelstroom is gemeten voor de verschillende starthoeken van de spanning van 0 – 170 graden (met stap van steeds 10 graden). De stroom- en spanningswaardes zijn met een acquisitiefrequentie van 39.9 kS/s binnengehaald. Daarna zijn de meetresultaten door een 2e orde 2kHz laagdoorlaat Butterworth filter gehaald. Hiermee worden zeer kortdurende, niet relevante, (stroom)pieken weggefilterd.
De lamp stond steeds twee minuten uit voordat iedere test uitgevoerd werd.

Testspanning 230.0 V
Frequentie van de spanning 50.0 Hz
Maximale inschakelstroom 0.036 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 70 graden.
Pulsbreedte max inschakelstroom 2.5E-5 s Dit is de tijd dat de puls een stroomwaarde heeft hoger dan 10 % van de topwaarde.
Minimale inschakelstroom 0.031 A Deze stroom is gevonden bij een starthoek van de spanning van 140 graden.
I^2 x t na 10 ms bij 0 graden spanningshoek 3.000E-6 A^2.s Dit is de I^2 t waarde wanneer een nulpuntsdetector wordt toegepast waardoor de spanning begint bij 0 graden hoek.

Inschakelstroom bij worst-case inschakelhoek van de spanning

Eerste cyclus van de maximale inschakelstroom

De energie I2t gedurende de eerste 10 ms van de eerste stroomcyclus

Kleurtemperatuur en licht- oftewel vermogensspectrum

Het kleurspectrum van het licht van deze lamp. Energieniveaus geldig op 1 m afstand.

De gemeten kleurtemperatuur van deze lamp is 2700 K wat warmwit is.

De meting is gedaan recht onder de lamp. De kleurtemperatuur kan ook worden gemeten onder verschillende kantelhoeken.

De kleurtemperatuur van de lamp afhankelijk van de kantelhoek.

De kleurtemperatuur is gegeven voor kantelhoeken tot 90 graden. Daarbuiten is niet meer gemeten.

Voor het C0-C180 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 322 graden dan komt dit overeen met 160.8 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 1 %.

Voor het C90-C270 vlak: kijkende naar de stralingshoek van 322 graden dan komt dit overeen met 160.8 graden kantelhoek, dit is het gebied waar het meeste van het licht afgegeven wordt. De maximale variatie in kleurtemperatuur in de eerste 90 graden van dit gebied (kantelhoek) is ongeveer 2 %.

PAR waarde en -spectrum

Om meer te zeggen over hoe goed het licht van deze lamp is voor plantengroei, wordt gebruik gemaakt van PAR waardes.

Het fotonenspectrum, dan de gevoeligheidscurve, resulterend in een PAR-spectrum

parameter waarde eenheid
PAR getal 0.1 uMol/s/m^2
PAR fotonstroom 3.2 uMol/s
PAR foton rendement 1.0 uMol/s/W

Als gekeken wordt naar het gedeelte van het spectrum van het licht van de lamp, dat bruikbaar is voor fotosynthese, dan komt dat neer op 64 % (geldig voor het golflengtegebied van 400-700 nm.

S/P ratio

Het vermogensspectrum, de gevoeligheidscurven en de resulterende nacht – en dagspectra (laatste op 1 m afstand).

De S/P ratio van deze lamp is 1.2.

Kleursoort diagram

Het kleursoort diagram en de plaats van het licht van de lamp.

Het lichtpunt ligt binnen het gebied aangeduid met klasse B. Dit gebied geldt voor signaallampen.

De kleurcoördinaten zijn x=0.4123 en y=0.4608.

Kleurweergave-index of CRI

Hierbij het plaatje van de kleurweergave index.

De gegevens mbt de kleurweergave index van het licht van deze lamp.

Deze waarde van 82 geeft aan in hoeverre het licht van deze lamp een aantal referentiekleuren kan weergeven in vergelijk met het licht van een referentiebron (voor < 5000K een zwarte straler en voor > 5000K de zon/buitenlicht).

Deze waarde van 82 is groter dan de waarde van 80 die als minimum geldt voor een natuurgetrouwe kleurweergave voor alledaags gebruik.

De “chromaticity difference” is 0.0005, wat aangeeft hoever de kleur van deze lamp afligt van het pad van de zwarte straler. Er wordt in sectie 5.3 van CIE 13.3-1995 een waarde genoemd van 5.4E-3 zonder verdere uitleg.
Een andere referentie is gegeven met de aangegeven gebieden voor wit licht in het kleursoortdiagram.

Color Quality Scale v9.0.3

CQS (v9.0.3) is een verbeterde indicator (ipv CRI) over hoe goed kleuren worden weergegeven.

CQS waardes van het licht van deze lamp.

CQS waardes voor het licht van deze lamp vergeleken met de referentiebron met gelijke kleurtemperatuur.

Spanningsafhankelijkheid

De lamp is onderzocht op hoe afhankelijk de parameters verlichtingssterkte E_v [lx] en het opgenomen netto vermogen P [W] zijn van de lampspanning. Uit de deling van E_v door P volgt een inschatting van de efficiëntie.

Afhankelijkheid van lampparameters van de ingestelde lampspanning.

Er is een niet-constante afhankelijkheid van de verlichtingssterkte wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.
Er is een niet-constante afhankelijkheid van het opgenomen vermogen wanneer de voedingsspanning tussen de 200 – 250 V AC varieert.

Een abrupte variatie van + of – 5 V AC levert een verandering van de lichtintensiteitswaarden van maximaal 3.1 %. Dit verschil in lichtintensiteit is niet zichtbaar wanneer deze variatie abrupt gebeurt.

Opwarm-effecten

Van deze lamp zijn de opwarm-effecten doorgemeten op de verschillende interessante parameters. Zie ook de grafiek.

Opwarmen van de lamp en het effect op lampparameters; 100 % niveau aan het begin en aan het eind gelegd

Gedurende de opwarming varieert de verlichtingssterkte gedurende 14 minuten en neemt dan 9 % af.
Gedurende de opwarming varieert het vermogen niet significant (< 5 %).
De variatie in efficiëntie (hier indicatief berekend door deling van verlichtingssterkte door vermogen) door het opwarmen is -8 %. Een erg hoog negatief getal duidt op een significante afname door bijvoorbeeld warm worden van de lichtbron (lagere levensduur).

Mate van knipperen

Er is gekeken naar de mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp.

De mate van snelle verlichtingssterktevariaties van het licht van de lamp

parameter waarde eenheid
Knipperfrequentie 100.0 Hz
Verlichtingssterkte modulatie 100 %
Knipperindex 1.037 [-]

Verlichtingssterkte-modulatie-index wordt berekend als: (max_Ev – min_Ev) / (max_Ev + min_Ev).

Dimbaarheid

De lamp is getest met de volgende dimmer(s): de Busch Jaeger 6523 U dimmer.

De Busch Jaeger 6523 U.

Dimmen met de Busch Jaeger 6523 U.

Bij het invoegen van de dimmer waarbij de dimmer op niet dimmen staat, en dan vergeleken met de situatie zonder dimmen, is de invloed op (negative waarde is toename):
– de verlichtingssterkte: 47 %;
– het opgenomen vermogen: 50 %.

De intensiteit is instelbaar in het mechanische instelgebied van 25.0 – 100.0 %.
In dat gebied is de verlichtingssterkte te varieren tussen 27 – 100 % (deze 100 % is zonder initiele drop zoals boven vermeldt).

Er is geen effect op de kleurtemperatuur wanneer meer gedimd wordt.

Het restverbruik bij volledig dimmen is 0.5 W.

Melanopisch effect

Het melanopisch effect zegt iets over in hoeverre het licht van deze lamp in staat is het menselijk dag- nachtritme te beïnvoeden evenals de mate van melatonineopwekking te onderdrukken.
De volgens de norm DIN SPEC 5031-100:2015-08 interessante melanopische factoren:

melanopische effect factor 0.376
kmel trans (25 jaar) 1.042
kmel trans (32 jaar) 1.000
kmel trans (50 jaar) 0.864
kmel trans(75 jaar) 0.648
kmel trans(90 jaar) 0.525
kpupil(25 jaar) 1.088
kpupil(32 jaar) 1.000
kpupil(50 jaar) 0.792
kpupil(75 jaar) 0.543
kpupil(90 jaar) 0.416

Blauw Licht Schade

De mate van blauwlicht en de schade die het kan veroorzaken op het netvlies is bepaald. Hierbij de resultaten.

Het niveau van blauw licht van deze lamp tov de blootstellingslimiet en de verschillende classificatiegebieden.

L_lum0 [mm] 2 Afmeting helderste gedeelte lamp in C0-C180 richting.
L_lum90 [mm] 2 Afmeting helderste gedeelte lamp in C90-C270 richting.
SSD_500lx [mm] 107 Berekende afstand waarop 500 lux gemeten zou moeten worden. Dit is geldig wanneer deze zich bevindt in het verre veld van de lamp. Noot: Als deze waarde 200 mm is dan is op grond van de norm IEC 62471:2006 gerekend op 200 mm afstand.
Begin verre veld [mm] 14 Minimale afstand waarbij de lamp gezien kan worden als puntbron. In dit gebied geldt dat Ev evenredig is met (1/afstand)2.
300-350 nm waardes ingevuld met 0 ja In het geval dat OliNo heeft gemeten met een SpecBos 1211 spectrometer zonder UV optie dan is er geen meetdata van 300-349 nm. Bij lampen die nabij 350 nm geen energieinhoud meer hebben, kan dan het gebied van 300-349 nm eventueel ingevuld worden met 0.
alphaC0-C180 [rad] 0.010 (Schijnbare) voorwerpshoek in C0-C180 richting.
alphaC90-C270 [rad] 0.010 (Schijnbare) voorwerpshoek in C90-C270 richting.
alphaAVG [rad] 0.010 Gemiddelde (schijnbare) voorwerpshoek. Indien >= 0.011 rad dan wordt met radiantie Lb de blootstellingslimiet berekend. Anders met irradiantie Eb.
Blootstellingswaarde [W/m^2] 3.23E-2 Blauwlichtschade waarde voor deze lamp, gemeten recht onder de lamp. Er is gerekend met Eb.
Blauwlichtschade risico groep 1 0=geen, 1=laag, 2 = gemiddeld, 3=hoog risico.

Extra

Extra foto’s.

2 reacties op “Sfeerpeer – Sfeerpeer SP60 DIMBAAR 3.6W E27”

Het valt op dat “filament” LED peertjes vaak heel erg knipperen. Okee, de nodige spanning is eventueel een excuus, maar het valt toch op. Zijn er ook “filament” peertjes met een goede, knippervrije, voeding?

Die zijn er zeker, kijk in de lijst van E27 rondomstralers, hierbij de link.
En klik dan op de koop online button van de filamentlampen. Dan vind je snel genoeg hoeveel ze knipperen. Bijvoorbeeld deze is al prima.
Mocht je visueel willen zien hoe precies het knipperen eruit ziet dan ga je naar het specifieke meetrapport van die lamp, en kies dan verlichtingssterkte modulatie index, de derde parameter in de verzameltabel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *