Je eigen duurzame energiecoöperatie beginnen

Geplaatst door Laurens in Zelfvoorzienend 7 Reacties»

ZonnepanelenWie niet afhankelijk wil zijn van een energieleverancier, kan zijn of haar eigen
energiecoöperatie beginnen. We spreken van een coöperatie als een groep particulieren
samen energie opwekt, inkoop of bespaart. Sluit je je aan bij een coöperatie? Dan krijg je
een belastingkorting van 7,5 cent per kilowattuur op je energiebelasting.

Waaruit bestaat een energiecoöperatie

Een energiecoöperatie bestaat uit leden die allen geld storten naar een kas. Het geld uit
deze kas kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen. Wie een
storting heeft gedaan, wordt certificaathouder. Het lid dat de grootste storting heeft gedaan,
krijgt het grootste deel van een eventuele winst.
De aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is vaak kostbaar. Door lid te worden van een
energiecoöperatie kun je ze samen aanschaffen. Het grote voordeel daarbij is dat leden van
een dergelijk collectief niet privé aansprakelijk zijn. Daardoor is men ook niet zelf de
eigenaar van de zonnepanelen, maar de organisatie. Dat voorkomt een hoop papieren
rompslomp.
Om een coöperatie te beginnen, is het handig om mensen in huis te hebben die verstand
hebben van juridische zaken, financiën, communicatie, belastingen en duurzame
energietechnieken. Kortom: er moet behoorlijk wat kennis in huis zijn.
Iedereen kan een eigen coöperatie beginnen
In Nederland kan iedereen een eigen coöperatie voor groene, duurzame energie beginnen.
Particulieren die met elkaar samenwerken aan een dergelijk project, wonen vaak bij elkaar in
de buurt. Ze wekken bijvoorbeeld stroom op met zonnepanelen op het dak van een groot
gebouw. Samen wordt groene stroom verkocht aan haar leden, of aan de lokale
gemeenschap.
Het starten van een energiecoöperatie is een project van de lange adem. Het kost veel tijd,
uitzoekwerk en energie. Starters moeten echt een enorme motivatie hebben om het project
tot een succes te maken.

Wat levert het op?

Wat levert een dergelijk project de leden ervan eigenlijk op? Dat hangt af van de grootte;
hoeveel leden doen er mee, hoeveel wordt er opgewekt en wat zijn de investeringen? De
belastingkorting is in ieder geval 7,5 eurocent per kilowattuur. Omdat het om een
samenwerkingscollectief gaat, hoeft er geen vennootschapsbelasting betaald worden.

Wie investeert in het collectief, betaalt 1,2 procent belasting. Het is een investering in box 3,
wat nog wat fiscale voordelen met zich mee kan brengen.

Hoe begin je eraan?

Laat je niet meteen ontmoedigen: in Nederland zijn er al 220 coöperaties opgericht, dus er
kan best nog één bij. Met deze stappen begin je een dergelijke onderneming:

Met de juiste mensen op de juiste plaats, kan je een mooie goed draaiende energie-coöperatie oprichten.
Met de juiste mensen op de juiste plaats, kan je een mooie goed draaiende energie-coöperatie oprichten.

Een onderneming ben je niet alleen

Verzamel een groep mensen om je heen die je helpen om de onderneming tot een succes te
maken. Samen sta je sterk! Het gaat om een echte organisatie die minimaal één keer per
jaar een algemene vergadering heeft. Er moeten jaarcijfers worden opgesteld en deze
moeten publiek worden gemaakt. Ieder lid krijgt een certificaat dat via een notariële akte
wordt vastgelegd.

Een locatie zoeken

De stroom moet ergens vandaan komen. Denk aan zonnepanelen op een school, een grote
loods of op het voetbalstadion. Je kunt als coöperatie ook eigenaar zijn van een windmolen.
Dat is ook het voordeel voor de leden: men kan energie uit zonnepanelen halen, zonder
daarvoor zelf een geschikt dak te hebben.
Goed om te weten: de energiecoöperatie moet staan in het midden van de ‘postcoderoos’:
een viercijferig postcodegebied met alle direct omliggende postcodegebieden eromheen.
Alleen op deze manier heb je recht op belastingkorting.

Partners zoeken

Een aantal partijen heeft in ons land al initiatieven gestart om energiecoöperaties te
ondersteunen. Ze kunnen goed helpen bij de verschillende stappen van het opstartproces.
Daarnaast heb je ook meteen een energiepartner. Nudge en de Ondernemerscoöperatie
kunnen interessante partners bieden.

Om samen een energiecoöperatie te beginnen, heb je niet alleen bevlogen mensen nodig,maar ook mensen met kennis van zaken.
Om samen een energiecoöperatie te beginnen, heb je niet alleen bevlogen mensen nodig,maar ook mensen met kennis van zaken.

Een businessplan

Schrijf een businessplan voor dit project. Vraag een offerte aan voor de kosten en vraag
jezelf af hoe men geld gaat verdienen. Heb je hier geen ervaring mee, dan is het raadzaam
advies in te winnen bij een expert of de kunst eerst af te kijken bij andere
energiecoöperaties.

Ga op zoek naar leden

Je hebt nu al een groepje buurtbewoners om je heen die mee wil helpen, maar natuurlijk
moeten er ook leden zijn. Meestal heeft een goede coöperatie minimaal 100 leden die allen
bereid zijn om financieel te investeren in het project.
Alle leden moeten kleinverbruikers zijn. Met andere woorden: men mag niet meer dan
10.000 kilowattuur per jaar aan energie verbruiken. Het gemiddelde gebruik van een

Nederlands gezin is ongeveer 3.500 kilowattuur, dus de meeste gezinnen zullen hieraan
voldoen.

De oprichting

Een energiecoöperatie moet worden opgericht bij de notaris. Dat levert nogal wat papierwerk
op; er moeten statuten worden opgesteld en er moet een bestuur worden aangewezen.
Maar met behulp van de juiste partners zou dit geen problemen moeten opleveren.
De energiecoöperatie wordt ook aangemeld bij de Kamer van Koophandel. De onderneming
krijgt als vorm ‘Coöperatie UA’. Dat houdt in dat de leden niet privé aansprakelijk zijn. ‘UA’
staat in deze namelijk voor ‘Uitgesloten Aansprakelijkheid.’

De bouw van de installatie

Als al het papierwerk in kannen en kruiken is, kan er begonnen worden aan de bouw van de
installatie. Zodra de installatie klaar is, kunnen alle leden profiteren van een belastingkorting.

7 reacties op “Je eigen duurzame energiecoöperatie beginnen”

Je schrijft dat de korting op energiebelasting 7,5 cent is. Dat is onjuist, je krijgt de volledige energiebelasting en die is 12 cent per kWh.
Wil je de totale rompslomp vermijden, dan is aansluiten bij zonopnederland.nl een verstandige zet. Zij hebben al 50 postcoderoos en STE+ projecten gerealiseerd. Het is belangrijk te weten hoe je moet onderhandelen met een boer over het gebruik en de kosten van zijn dak. Ook moet je weten hoe om te gaan met Liander voor de meestal zware aansluiting. Dat kun je zonder dit al vaker bij de hand te hebben gehad eigenlijk niet weten.

Ik wil mijn best doen, maar ik heb nooit begrepen waarom je energiecooperaties zou moeten vormen met productiemiddelen die maar 25% of minder van de tijd operationeel zijn (zon en wind). Ook leveren die eenheden geen vraaggestuurd, maar een aanbodgestuurd product. Bovendat is de productie van die eenheden ook nog eens wisselvallig ! Wie helpt mij uitleggen wat er nu zo “leuk” is aan een energiecooperaties met groene stroom en war eT eigenlijk “fout” is aan betrouwbare decentrale energieopwekking zoals we dat tot op heden hebben.

@2 De combinatie windenergie en zon zorgt er voor dat er juist een hele hoge operationele beschikbaarheid is. Denk aan meer dan 80% van de tijd dat er productie is.(de gemiddelde beschikbaarheid van windmolens ligt zelfs rond de 98%)
Onze decentrale opwek is vooral fossiel. Zelf iets doen, zelf iets bewerkstelligen is gewoon leuk en als je op deze manier de wereld iets duurzamer kan maken waarbij de gewone burgers ook een beetje van mee kunnen profiteren dan ben je helemaal goed bezig.

@3: “de gemiddelde beschikbaarheid van windmolens ligt zelfs rond de 98%”
De windmolen mag dan beschikbaar zijn, de productie is afhankelijk van (voldoende) wind.

De belangrijke vraag is of wind+zon zorgen voor voldoende energie aanbod om aan de energievraag te kunnen voldoen. Vaak zal dit niet zo zijn en nog vaker als we meer afhankelijk worden (auto, verwarming) van stroom.
De droomplannen beweren ook dat we zonder energieopslag voldoende hebben aan zon + wind

Waarom moet je een cooperatie onderneming beginnen?
Dat hoeven mensen die in kavel bouwgrond in een nieuwe woonwijk, ook niet te doen.
De gemeente zorgt dan voor de straten, riolering en stroom. En vroeger ook voor gas, maar dat is nu niet meer nodig.

Als koper van een kavel bouwgrond bedenk je een ontwerp voor je huis, de gemeente geeft een bouwvergunning, en dan geef je een aannemer de opdracht je huis te bouwen.

Zo kan het ook bij een windpark.
Een cooperatie of commerciele windpark ontwikkelaar, komt bij de gemeente met een windpark plan.
De gemeente beslist in eerste instantie of ze dat een acceptabel plan en locatie vinden.
En besluiten dat de ontwikkelaar eerst 80% van zijn windpark plan aan de inwoners in het gebied moet verkopen.
De ontwikkelaar ontwikkelt een aantrekkelijk aanbod voro kavels koop-windpark voor huishoudens, en evt voor MKB bedrijven.
En zorgt dat dat aanbod zo aantrekkelijk is, dat het vereiste percentage van het windparkplan verkocht is.

Deel van deze deal is dat de gemeente garandeert dat ze gaan meewerken, als er voldoende inwoners zijn die willen meedoen.
Overigens, een verstandige gemeente ontwikkelt het windpark zelf.

De deelnemers doen een aanbetaling, en worden lid van een verenging van eigenaren, dat kan ook een cooperatie zijn.

Na de vergunningprocedure, tekenen de deelnemers een koopcontract voor hun eigen kavel koop-windpark.
Ook al staan de windmolens er nog niet, de vergunning is definitief, net zoals bij een nieuwe woonwijk, zorgt de gemeente dat de windmolens gebouwd kunnen worden.

De vereniging van eigenaren of cooperatie organiseert de deelnemers, maar koopt zelf niets.
Daardoor zijn de eigenaren straks zelf eigenaar van de stroom, die ze thuis kunnen gebruiken

De gemeente werkt mee omdat ze zien dat er draagvlak is, ook al zijn er altijd luidruchtige tegenstanders.

Het windpark wordt gebouwd, en de deelnemers betalen bouwtermijnen, net zoals wanneer een aannemer hun nieuwbouw huis zou bouwen.

Bij oplevering, krijgen ze ook de stroom, die ze thuis verbruiken.

Als de windmolens per jaar meer opwekken dan ze verbruiken. Verkoopt een energiebedrijf die stroom, en stort een redelijke vergoeding op de rekening van de eigenaar.
Als dit te vaak gebeurt, moet de eigenaar een stukje van zijn kavel windpark verkopen

Normaal betalen de deelnemers de operationele kosten van hun stukje windpark, dat is ca 2 cent per kWh
0,90 cent voor onderhoud van de windmolens
0,50 cent voor de netaansluiting
0,30 cent voor de grond eigenaar
0,10 cent voor WOZ en verzekeringen
0,10 cent voor de balanceringsdienst die een energiebedrijf levert.
Samen 1,9 cent per kWh

Wat hierboven decentraal (@2,@3, fossiel en kern) genoemd wordt, is waarschijnlijk als centraal bedoeld.
Mensen die serieus met een energie coöperatie aan de slag willen, kijken eens op Ode Decentraal, https://www.duurzameenergie.org belangenverdediger in Den Haag en bij andere overheden. De hoeveelheid zelf opgewekte energie begint aardige proporties aan te nemen. Trollen ten spijt.

“De hoeveelheid zelf opgewekte energie begint aardige proporties aan te nemen”. Mooi, mogen wij ook dimensioneringen en proportioneringen weten ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *